Databáze českého amatérského divadla

Texty: STROTZER, Milan: Kurz praktické režie potřetí, Amatérská scéna 2003, č. 6, str. 8-10

KURZ PRAKTICKÉ REŽIE POTŘETÍ

Na tři desítky posluchačů Kurzu praktické režie se letos sjelo do Vysokého nad Jizerou, aby se jim v průběhu Krakonošova divadelního podzimu 2003 (KDP) a následných soustředění dostalo systematicky potřebných poznatků a dovedností pro práci režiséra v divadelním souboru. Po dvou předchozích bězích kurzu, kdy byla vedoucí lektorkou dramaturgyně Mgr. Kateřina Fixová, se tentokrát vedení kurzu ujal režisér a umělecký šéf Divadla ABC v Praze a pedagog DAMU Mgr. Milan Schejbal. Spolu s dr. Milanem Strotzerem z pražské Artamy, Mgr. Pavlínou Morávkovou, dramaturgyní divadla ABC v Praze a Mgr. Marií Poesovou, lektorkou dramatické výchovy, připravil na základě zkušeností a poznatků z minulých režijních kurzů učební plán rozvržený do osmi soustředění o rozsahu vždy 8-9 dnů, střídavě konaných při KDP ve Vysokém n. J. a Jiráskově Hronově. Fakultativně budou mít posluchači možnost zúčastnit se dalších soustředění, konaných zejména v rámci FEMADu Poděbrady / Divadelní Třebíče a Popelky v Rakovníku.

V pátek 10. října večer Kurz praktické režie zahájil na půdičce divadla Krakonoš, která sotva pojala nebývale vysoký počet posluchačů. Rekordní nebyl jen celkový počet, ale také zastoupení mužů, kterých byly plné dvě třetiny. Kurz pracoval v dopoledních i odpoledních hodinách, navštěvoval přehlídková představení a rozpravy na půdičce ke každému z nich. Výuku zahájila Mgr. Marie Poesová. Jejím obsahem byla dramatická výchova – komunikace (dramatické hry, cvičení a improvizace). Jejím cílem bylo mj., aby se účastníci kurzu co nejdříve poznali a sblížili tak, aby byla umožněna kolektivní a dělná atmosféra pro práci v tak velké skupině. Posluchači se dále setkali s prof. PhDr. Janem Císařem, CSc., který jim zprostředkoval formou přednášky historicko-teoretický úvod do dramaturgie a s ní spjatého divadelního pojmosloví. Úvodem do praktické dramaturgie pokračovala Mgr. Kateřina Fixová, aby na ni dramaturgickým rozborem hry (Maryša bří Mrštíků) mohla navázat lektorka Mgr. Pavlína Morávková. Posluchačům se na prvním vysockém soustředění dostalo i něco ze základů herecké práce. Lektorem této disciplíny byl vedoucí kurzu Mgr. Milan Schejbal, který působil coby lektor i v nočních hodinách jako vedoucí hry Palermo, která má s výukou styčné plochy. Noční seance Palerma byly přirozeně dobrovolné.

K možnosti navštěvovat tuto vzdělávací instituci pro divadelní režiséry se přihlásilo bezmála 40 zájemců. Lektoři a organizátoři kurzu se rozhodli neomezovat předem počet posluchačů a zvolili způsob výuky adekvátní tak velkému počtu účastníků. Ruku v ruce s tím vyhlásili a pojali zahajovací soustředění ve Vysokém n. Jiz. zároveň jako jakýsi „přijímací pohovor“. Současně stanovili podmínky pro získání absolutoria kurzu. Jednou z nich je mj. stoprocentní účast na prvních třech soustředěních. V závěru prvního z nich bylo potvrzeno přijetí všech posluchačů, kteří se jej zúčastnili celého, a navíc jednoho posluchače, který nastoupil na základě předchozí domluvy důvodně později. Pokračovat v kurzu může v srpnu na Hronově osmadvacetičlenný kolektiv. Je to tak velký počet frekventantů, že nebude moci být, tak jako předchozí dva běhy, doplňován novými zájemci.
Hronovská výuka bude pokračovat dramaturgickými rozbory divadelních her, tentokrát jiného typu než textu z pevnou dramatickou stavbou. Posluchači se budou zabývat dramaturgickou koncepcí inscenace a úpravami textů. V dalším vysockém soustředění čeká frekventanty výuka druhů, žánrů a stylů, podpořená přednáškami dějin divadla. V dalších setkáních přijdou na řadu úvod do divadelní režie, režijní propedeutika (základní stavební kameny režijní práce), budování dramatické situace, psychologie pro režiséry, základy scénografie a jevištního svícení, dramaturgicko-režijní koncepce, práce režiséra s hercem, divadelní provoz a legislativa, kritické hodnocení inscenace, příprava divadelní inscenace a v závěru doplňkové semináře a práce na inscenaci. Kurz by mělo završit absolventské představení.

Velké poděkování za možnost otevření nového běhu Kurzu praktické režie a za realizaci jeho prvního soustředění náleží nejen lektorům a těm, co kurz obsahově (viz výše) a organizačně (IPOS-ARTAMA) připravili, ale také organizátorům Krakonošova divadelního podzimu a jeho přípravnému výboru, včetně občanského sdružení Vobskočák, jehož prostřednictvím byl uplatněn a získán grantový příspěvek od Ministerstva kultury ČR na podporu realizace této náročné vzdělávací akce. Zvláštní poděkování patří paní Lucii Nesvadbové, vedoucí rekreačního zařízení České spořitelny a jejím spolupracovníkům a Divadelnímu spolku Krakonoš za to, že pod jejich střechami nalezl kurz prostory pro výuku a zázemí pro stravování. Mimořádný dík náleží Mgr. Milanu Schejbalovi za to, že se ujal kurzu v roli vedoucího lektora.

Milan Strotzer

Související Pojmy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':