Databáze českého amatérského divadla

Texty: STROTZER, Milan: Nahlížení - celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla. místní kultura, 5.6.2013.

Nahlížení - celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla
Autor: Jakub Hulák/mis

Ilustrační foto Lenka Novotná, archiv

NIPOS.BECHYNĚ: Letos se v Bechyni uskuteční již 24. ročník Nahlížení, celostátní dílny středoškolské dramatiky a mladého divadla.

Tradiční setkání středoškolských a mladých souborů z celé ČR je přehlídkou divadelních inscenací vybraných souborů spojenou s moderovanými diskusemi o představeních s vedoucími a členy souborů a zkušenými lektory.

Nahlížení však nabízí především tvůrčí spolupráci mezi účastníky napříč soubory, vzájemnou výměnu zkušeností a inspiraci do další práce. Dílna je určena pro mladé soubory ‒ středoškolské a učňovské skupiny, soubory ZUŠ, DDM, SVČ, divadelní studia apod., které mají chuť prezentovat před svými vrstevníky výsledky své divadelní práce, zároveň nahlížet do práce dalších souborů, povídat si o tvorbě inscenace, nabízet i přijímat inspirativní podněty pro další práci.

Nahlížení se zúčastní 6 – 8 souborů, které budou vybrány přípravným týmem dílny na základě inspirativnosti a kvality inscenace, technických parametrů, věkového složení souboru (preferovány jsou soubory s věkovým složením 15 – 20 let), dramaturgických kritérií i termínu doručení přihlášky.
Vítaná je účast souborů s rozpracovanou inscenací. Ta může poskytnout zajímavý materiál k diskusi a možnost nahlédnutí do práce souboru. Tvůrcům pak může pomoct nalézt cestu k dokončení inscenace.

Uzávěrka odeslání přihlášek souborů k aktivní účasti na Nahlížení je 21. června 2013.

Soubory, které mají o účast na Nahlížení zájem, vyplní přihlášku a zašlou ji nejpozději do 21. června 2013 na adresu Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, nebo e-mailem na adresu hulak@nipos-mk.cz. Zároveň s přihláškou pošlou videozáznam představení na DVD, CD, kazetě miniDV či VHS (stačí i pracovní záznam či ukázka ze zkoušky zachycující rozpracovanou inscenaci v její stávající podobě nebo ukázka z představení) a zároveň i text, nejlépe scénář. Vítaná je i další dokumentace (charakteristika souboru a inscenace, program atd.). Přiložené materiály na požádání pořadatelé vrátí.

Dílna bude otevřena i jednotlivcům ‒ vedoucím souborů, pedagogům středních škol, studentům a dalším zájemcům. Nabídka pro tyto účastníky bude uveřejněna nejpozději na začátku září 2013 na stránkách www.artama.cz v rubrice Divadelní Obory / Středoškolské a mladé divadlo.

Nahlížení ‒ 24. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla se uskuteční ve dnech 17. – 20. října 2013 v Kulturním domě v Bechyni.

Nahlížení 2013 pořádají NIPOS-ARTAMA Praha, Sdružení pro tvořivou dramatiku, Kulturní středisko města Bechyně a občanské sdružení Tatrmani.

Článek vložil Milan Strotzer dne: 5. Červen 2013
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':