Databáze českého amatérského divadla

Texty: OUDES, Jiří a HNILIČKOVÁ, Magdaléna: Krajská přehlídka dětských recitátorů Karlovy Vary - 19. 4. 2013. Deník Dětské scény, č. 0., str. 11 - 12, 7.6.2013.

Krajsk á přehlídk a dětsk ých recitátorů
Karlovy Vary - 19. dubna 2013

Když jsem se dověděl, že letošní krajské kolo Karlovarského kraje v dětské recitaci nebude tradičně v Ostrově nad Ohří, ale přímo v krajském městě, byl jsem překvapen, současně však také potěšen, protože pořadatelstvím přehlídky byla odborem školství mládeže a tělovýchovy v Karlovarském kraji pověřena Základní umělecká škola A. Dvořáka v Karlových Varech, která má, stejně jako v Ostrově, velmi dobrý literárně dramatický obor, jehož učitelka Jiřina Rottová přivádí každoročně do dětských i mládežnických recitačních soutěží řadu dobrých recitátorů a ta byla také ředitelstvím školy pověřena řízením a organizací 1. krajské přehlídky dětských recitátorů v Karlových Varech. Obklopenou svými žáky z LDO jsme ji zastihli hned po příchodu do budovy hotelu Thermal. Právě rozdělovala úkoly pro jednotlivce, kteří jí po celou dobu přehlídky pomáhali vytvořit pro všechny zúčastněné co nejlepší podmínky pro jejich vystoupení.
Dalším překvapením bylo i místo přehlídky – hotelový komplex Thermal. Důvod?
Jak budou prostory nabídnuté tímto hotelem vyhovovat dětským recitátorům? Již při vstupu do obrovského foyer před sály a šatnami, kde se dětské postavičky v šeru prostoru přímo ztrácely, jsem sám na chvíli ztratil orientaci, ale díky pořadatelům, vlastně nejstarším žákům LDO a cedulkám na dveřích, jsem se tohoto problému po chvíli zbavil. A co sály určené pro přenes? Vím, že si příliš vybírat nelze. Malý i Kongresový sál odpovídají prostorově sálům v ostrovském Domu kultury, takže ke zhoršení podmínek nedošlo. I ochota hotelového personálu k vyřešení některých drobných problémů, které nastaly, byla příkladná.
Po příjemném, neformálním zahájení a bez zbytečných proslovů, byla každé kategorii přidělena dvojice patronů z žáků LDO, kteří je doprovázeli jako starší kamarádi až do konce soutěže. Ještě před vlastní soutěží byla do programu zařazena necelá půl hodinka na rozmluvení a dramatické hry na rozehřátí, které vedly právě tyto dvojice, což na některých krajských přehlídkách někdy nebývá zvykem.
Po asi půlhodinové přípravě dětí nastala vlastní část soutěže. Karlovarský kraj je jedním z nejmenších v České republice. Má jen tři okresy, a tak postupový klíč z okresních přehlídek je částečně jiný, než v ostatních krajích. Podle propozic krajského kola soutěže mohli postupovat 4 žáci za každou kategorii s maximálním počtem 16 žáků za všechny kategorie pro každý okres. Propozice soutěže připouští, že je možné přesunout počty postupujících mezi jednotlivými kategoriemi, s tím, že bude dodržen počet 16 poustupujících za celý okres. Krajského kola se zúčastnilo celkem 46 soutěžících.
Lektorský sbor pracoval ve složení Jitka Pluháčková, Markéta Kubecová-Lukášová, Jiří Oudes – první a druhá kategorie. Dana Jandová, Eva Willigová, Magdaléna Hniličková – třetí a čtvrtá kategorie. Nebylo pro nás jednoduché vybrat jen dva postupující z každé kategorie, i když počty soutěžících v kategoriích nedosahovaly stanovených limitů.
První kategorie
Soutěže v první kategorii se zúčastnilo 13 recitátorů. Ve výběru textů byla rovnoměrně zastoupena próza i poezie. Shodli jsme se v názoru, že celková úroveň kategorie byla velmi dobrá a to jak ve vystupování recitátorů, komunikaci s posluchači, a také v zaujetí pro přesvědčivé sdělení textu. Kladně jsme hodnotili i kvalitní výběr textů a dobré pedagogické vedení dětí. V první kategorii získali ocenění 4 žáci. Kateřina Bílková, velmi přesvědčivě a citlivě přednesla text Jiřího Kahouna „Jak myšáček viděl Prahu“ a po právu si získala všechny přítomné a také ocenění lektorského sboru. Další ocenění získala Anna Burešová. Výběr textu jakoby byl napsán právě pro ní a byl to opět text Jiřího Kahouna „Myška jako princezna“. Její přednes byl bezprostřední, vystupování přirozené a v interpretaci přesvědčivá. Ocenili jsme vhodnou úpravu delšího textu. Lektorský sbor ještě ocenil Jana Halberštáta a Petra Sachera čestným uznáním, především za vhodný výběr textu.
Druhá kategorie
V minulém roce nebyl z krajské soutěže vyslán za druhou kategorii ani jeden recitátor.
V letošním roce se krajského kola zúčastnilo 12 žáků a byli jsme mile překvapeni jejich celkovou úrovní nejen ve výběru textů, ale i jejich kvalitní interpretací a vybaveností recitátorů. Pro postup do nejvyššího kola byly vybrány Lucie Bursíková a Anna Christina Berry.
Lucie Bursíková si s textem „Barborka a cucavé bonbony“ od Miloše Macourka poradila bez zbytečného přehrávání tak, že jsme jí všichni se zaujetím naslouchali. Dokázala zaujmout plynulým a výrazným přednesem. Svým projevem nás stále přesvědčovala o tom, jak se s obsahem textu sama baví. Pracovala dobře s temporytmem a pauzami. Anna Christina Berry si také vybrala text Miloše Macourka „O mrazíkovi, který maloval barvami.“ Každá z jiné školy, ale obě, Anna i Lucie, dokázaly zaujmout osobním vztahem a pochopením Macourkova textu. Anna dokázala svým hlasem vyvolat představy obrazů, o kterých se v textu vypráví a dokázala přenést na nás dramatické napětí s využitím významových pauz. Její projev byl živý, zaujatý, barvitý a přesvědčil nás, že výběr textu odpovídá jejímu naturelu a že je schopná vystavit celek a pointovat jednotlivé situace. Čestné uznání bylo uděleno recitátorce Šárce Rubášové.
Jiří Oudes
Třetí kategorie
Ve třetí kategorii soutěžilo jedenáct dětí (osm děvčat ku třem chlapcům). Ve výběru textů převažovala spíše próza, poezie se objevovala výrazně méně. Ocenění s postupem do dalšího kola získali Matěj Velička a Johanka Sadílková. Matěj Velička dokázal s textem Astrid Lindgrenové „Bratři Lví srdce“, i přes náročnost předlohy, pracovat vkusně a výrazně, lektorský sbor ocenil výpovědní hodnotu Matějovy interpretace. Jeho druhý text „Jakomysauři“ Eliho Hoze byl jedním z mála veršovaných textů v této kategorii. Ač strukturou nelehký, byl přednesen s nadhledem a humorem. Porota také ocenil nevšední dramaturgický výběr. Johanka Sadílková zaujala svou interpretací úryvku z knihy „Garpíškoviny“ Barbary Nesvadbové. Dokázala udržet příjemný tah vyprávění a nenásilnou charakterizaci postav. Její druhý text „Co všechno se dá slyšet, když se zacpou uši“ Daniely Fišerové byl přednesen s jemností a niterností. U obou oceněných se lektorský sbor shodl na tom, že nechá výběr textu pro další kolo na interpretech. Jako náhradník byl vybrán Michael Pecher s textem Jana Wericha „Povaha.“ Čestná uznání byla udělena Jiřímu Halberštátovi, Lucii Hemzáčkové a Adrianě Žemličkové.
Čtvrtá kategorie
Čtvrté kategorie se účastnilo deset recitátorů (šest děvčat ku čtyřem chlapcům). V naprosté většině se objevovaly texty prozaické, poezie velice zřídka a to pouze u druhých textů. Ocenění s postupem do dalšího kola získali Filip Rück a Daniel Bleha. Filip Rück dokázal obecenstvo strhnout svým výrazně a přesně pointovaným přednesem textu Williama Saroyana „Manšestrové kalhoty“. Velmi pěkně pracoval s temporytmem, gradací a vtipem. Filipův druhý text Tomáše Přidala „Box“ byl dobře vystavěný a gradovaný, porota také ocenila, že se jednalo o verše. Jako soutěžní text do dalšího kola byl Filipovi doporučen text Saroyanův. Daniel Bleha si vybral k interpretaci fragment z „Ostře sledovaných vlaků“ Bohumila
Hrabala. Velmi efektivně pracoval s gradací a kontrasty, jeho přednes byl výrazný i niterný a držel tah celého vyprávění. Jako druhý text přednášel „Dcerunku a tatínka“ Jamese Thurbera, kde si dokázal pohrát s vtipem. Jako soutěžní text do dalšího kola byl Danielovi doporučen text Hrabalův. Lektorský sbor vybral jako náhradníka Terezu Fischerovou s textem „Skleněný zámek“ J.Walsové. Čestná uznání získali Vojtěch Vála, Kateřina Švédová a Václav Mol.
M.Hniličková
Závěrem každé ostrovské krajské přehlídky býval vždy rozborový seminář, kterého se zúčastňovala většina recitátorů, pedagogický doprovod i rodiče. I tentokrát tento seminář proběhl a k naší radosti za přítomnosti většiny recitátorů, a to se již vědělo, kdo a jak byl oceněn. To nás samozřejmě potěšilo, protože se často stává, že Ti, co by to nejvíc potřebovali, odejdou z přehlídky hned, jak se oznámí výsledky. Tady tomu tak ani tentokrát nebylo.
Pracovní a kamarádská atmosféra byla i zde, podobná jako v Ostrově, a tak můžeme konstatovat, že krajská přehlídka, ač první v Karlových Varech, dopadla na výbornou.
Překvapením bylo, jak všechno dobře klapalo. Díky pořadatelé ze ZUŠ a LDO v Karlových Varech, díky Jiřino.
Jiří Oudes a Magdaléna Hniličková

Související Ročníky přehlídek

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':