Databáze českého amatérského divadla

Texty: PONCAROVÁ, Anna a VITINGEROVÁ, Pavla: Přehlídka dětských recitátorů Plzeň - 27.4.2013. Deník Dětské scény, č. 0., str. 9, 7.6.2013.

Krajsk á přehlídk a dětsk ých recitátorů
- Plzeň 27. 4. 2013

Krajská přehlídka se konala 27. dubna 2013 ve Středisku volného času dětí a mládeže Plzeň, Pallova 19. Zúčastnilo se celkem 54 recitátorů ze všech okresů Plzeňského kraje.
Jako každoročně se, po prezenci a zahájení, recitátoři pod vedením zkušených lektorů rozmluvili, rozhýbali a naladili se na přehlídková vystoupení.
Při samotné přehlídce překvapil výborný výběr textů, zejména ve 3.a 4. kategorii, takže lektorský sbor neměl problém se splněním jednoho z kritérií postupu z krajského kola, tj. předpokládaný přínos vystoupení z hlediska dramaturgie celostátní přehlídky. Výběr textů u 2. kategorie naopak překvapoval náročností a zejména délkou.
Ve druhé kategorii se hlavním kritériem pro postup do celostátního kola se stala přirozenost projevu a celkové souznění recitátora s vybraným textem. Velkým pěkným, osobitým pojetím textu Jiřího Suchého Chudák Barnabáš oslovila Hana Šoltészová. Druhou postupující je Tereza Moulisová, která zaujala výběrem textu Myši patří do nebe Ivy Procházkové, jehož hlavním tématem je – pro tuto věkovou kategorii poněkud netypicky – smrt, a zároveň svým křehkým a citlivým projevem.
Třetí kategorie byla zastoupena jak recitátory, kteří byli výtečně vybaveni technicky, tak recitáry, kteří zaujali výraznou interpretací. Do celostátní přehlídky postupující Bára Květová nabídla nostalgický text Těžké je býti básníkem autora Svatopluka Hrnčíře. Porota ocenila její přirozený projev, výstižné pointování a především technicky a logicky dobrou výstavbu textu. Druhý postup porota udělila Dušanu Jurečkovi, na jehož textu Stopařův průvodce po galaxii od Douglase Adamse, pochválila jeho výraznou a zábavnou interpretaci, příjemný nadhled a logické členění textu.
Jak bylo uvedeno již výše, ve čtvrté kategorii porotu zaujal především výběr textů. Porota ocenila Jakuba Vlacha, který přednesl text Jana Wericha Moře strýčku, proč je slané?. Díky dobré dikci, artikulaci a vhodnému využití výrazových prostředků se mu výstižně podařilo sdělit téma celého textu. Druhým postupujícím byl Jakub Moulis s výběrem ze sbírky Milujem se čím dál víc autora Pavla Cmírala. Na Jakubově vystupování se porotě líbilo jeho jasné přednašečské východisko, dobré pointování textu i čistá výrazná mluva. Ocenila i samostatný výběr textu a sestavení pásma.
Po přehlídce každé kategorie následoval rozbor s lektorským sborem. Projevil se zde výrazný zájem o individuální konzultace s lektory, což přispívá k dalšímu rozvoji dramaticko- recitačních schopností a dovedností dětí.
Lektoři 1. kategorie: Anna Poncarová, Lucie Karbanová, pí. Křížková, 2. kat.: Pavla Vitingerová, Vladimír Gardavský, Ivana Loukotová, 3. kat.: Jan Anderle, Jindřich Kout, Tereza Dubničková, 4. kat.: Zdislav Princ, František Kaska, Kateřina Vinická.
S využítím textu Anny Poncarové, garanta krajské přehlídky a Pavly Vitingerové, lektorky 2. kategorie

Související Ročníky přehlídek

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':