Databáze českého amatérského divadla

Texty: HULÁK, Jakub a LUBINOVÁ, Ivana: Krajská přehlídka dětských recitátorů, Kolín 22.-23. dubna 2014. Deník Dětské scény, č. 0., str. 5, 13.6.2014.

PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ
KOLÍN, 22.–23. DUBNA 2014

Přehlídka dětských recitátorů Středočeského kraje se tradičně konala v DDM Kolín a po dobré zkušenosti z minulého roku probíhala opět ve dvou dnech, 22. a 23. dubna. Přehlídka byla jako vždy hlavní organizátorkou Renatou Drahovzalovou výborně organizovaná.
Vystoupení recitátorů 1. kategorie vyznělo velmi příjemně, klasické dětské odříkávání či vlnkování se objevovalo minimálně. Z devatenácti recitátorů jich proto sedm bylo oceněno čestným uznáním: Gabriela Votápková, Adéla Syřínková, Nikol Coubalová, Jan Bostl, Anna Hadrbolcová, Hynek Havlíček a Isabella Tereza Gomez. Lektorský sbor (pro 1. a 3. kategorii) ve složení Nina Martínková, Iva Lubinová a Jakub Hulák v jejich vystoupení oceňoval zejména přirozený a živý projev, kontakt s divákem a soustředění na vnitřní představu. Cenu poroty (jako nejvyšší ocenění u této nepostupové kategorie) získali Vojtěch Stanislav Hrabánek za radostný a autenticky prožitý přednes Hrubínovy Malé pohádky o řepě a Josef Dočekal ze ZŠ Třebotov za technicky zvládnuté a výborně vygradované vyprávění textu Daniela Heviera Královna Alžběta a královna Viktorie.
2. kategorie měla slušnou úroveň, o její kvalitě vypovídá i to, že se porota ve složení Martina Dobiášová, Klára Fidlerová a Iva Lubinová (pro 2. a 4. kategorii) rozhodla ocenit téměř polovinu interpretů. Čestné uznání dostali Anna Kodešová, Jan Němec, Jakub Stehlík, Jindřich Bezdíček, Magdalena Havlíková, Adéla Tesařová a Jan Křeček. Na všech těchto výkonech bylo sympatické nasazení každého recitátora a radost z přednesu. Všichni rovněž prokázali dobré porozumění textu a schopnost vyslovit názor. Jisté nedostatky se projevovaly ve výstavbě a práci s temporytmem.
Překvapivě příjemným „úkazem“ byla Marie Žáková ze ZŠ Poříčí nad Sázavou a Dismanova rozhlasového dětského souboru. Její interpretace Nerudovy Balady dětské vycházela z hlubokého porozumění textu a výborně zvládla i formální práci s veršem. Velmi přesně vytvořila situaci, pracovala s postavami a zároveň si zachovala pohled na věc adekvátní svému věku. (Nesnažila se o tragickou interpretaci očima matky, jejíž dítě balancuje na hranici života a smrti, ale zachovávala si dětské vidění, být bezelstným dítětem.)
Martina Bernardová ze ZŠ Rabasova, Slaný, druhá postupující, si vybrala zcela nevhodný text Jarka Nohavici Když byl Pepa ještě mladý. Ocenění poroty získala především proto, že tento monotónně omílaný text dokázala využít k tomu, aby vystavěla a dovyprávěla příběh, na který má svůj pevně ukotvený názor. Sympatická byla i práce s veršem – výkon byl oproštěn od stereotypních intonací a členění naposlouchaných z CD. Šlo o vlastní interpretaci recitátorky a její kvality převážily nad problematičností vybraného textu.
Vystoupení recitátorů 3. kategorie zahrnulo celou škálu přednesů, od zcela formálního, přes nevýrazné a introvertní, přirozené, až po nepřiměřeně afektované, často plné nadbytečné gestikulace. Čestné uznání získali Johanka Kopačková z Gymnázia Hostivice, Marie Vítů, Jana Hejdová a Michaela Macourková, a to především za přesnost a logiku projevu a technické zvládnutí textu.
Jako náhradnice na postup do celostátního kola byla doporučena Barbora Fantová z 2. ZŠ Slaný. Její první vystoupení se textem Ireny Douskové Hrdý Budžes bylo ukázkou vzácného souznění mezi textem a naturelem jeho interpreta. V textu Mimino z dílny hudební skupiny Kašpárek v rohlíku zaujala recitátorka podobný (řekněme pubertálně přímočarý) postoj, zrazovala ji ale slabší literární kvalita textu. Postupem na celostátní přehlídku byl oceněn Alexandr Koukol ze ZUŠ Kolín. Pro svá vystoupení si zvolil dva zcela odlišné texty – na jedné straně ještě výrazně dětskou drobnou prózu Svatopluka Hrnčíře založenou na hře s jazykem, na druhé straně báseň Jiřího Wolkra. V případě prvního textu dokázal z drobounké hříčky udělat „záležitost“ a rozesmát diváky vtipnou sebestylizací do role učitele a přesně vybudovanou gradací k závěrečné pointě. Přednes básně Jiřího Wolkra Poštovní schránka byl mnohem méně suverénní a nejistotu recitátora prozradila i ztráta koncentrace na kontakt s divákem. I přes naivitu, v níž se přednes básně nesl, ale k divákům došlo čisté a upřímné sdělení. Do celostátního kola postoupila také Klára Maříková ze ZŠ Třebotov, která v textech Miloše Macourka O modrém hrnci, který rád vařil rajskou omáčku a Václava Havla Zálesák, projevila
smysl pro poetiku autorů a zaujala technicky vyspělým a zaujatým vyprávěčstvím.
Čtvrtá kategorie připravila divákům výborný zážitek a lektorskému sboru perné chvilky. Prakticky rozhodovalo až zvládnutí druhého textu. Kromě Filipa Hecla a Aničky Daňkové, kteří dostali čestná uznání, porota udělila dvě Ceny poroty a dva postupy. Cenu poroty dostal Adam Houdek za text Bruna Ferrera Zvlášní mladík a Wernischovu Otcovraždu. Za Adamovým výkonem je vždy pečlivý tematický rozbor textu a pevný názor, který umí posluchači předat. Zároveň je i dobrým vypravěčem. Drobnou slabinou bylo, že na Wernischův text se svou absurdností trochu vzpěčoval „vážným“ vypravěčským prostředkům. Druhou cenu poroty si odnesla Klára Ondrová. Její uchopení úryvku z Těsnohlídkovy Lišky Bystroušky bylo poučené, citlivé a vědoucí. Vtáhla posluchače do příběhu námluv Bystroušky a Zlatohřbítka, s lehkostí si poradila s nářeční mluvou, zvládla výstavbu i budování napětí. Jako druhý text si zvolila promluvu Ofélie z Hamleta. Prokázala, že si umí poradit i s textem mnohem lyričtějším, jen nutno podotknout, že se jí ne vždy dařilo držet verš. Postup na celostátní přehlídku si „vysloužila“ Kateřina Uřidilová ze ZUŠ Čáslav. Zkušeně zvládla Vodu a mýdlo Alda Nikolaje. Na výkonu bylo sympatické, s jakou suverenitou se pustila do textu, který by zřejmě byl přijatelnější ve vyšší věkové kategorii. Katka si ale na nic nehrála, byla uvěřitelná a velmi vtipná – nepředváděla se v roli psychopatky, ale provedla nás příběhem s lehkostí a úměrně svému věku a svým životním zkušenostem. Gabriela Farr ze ZUŠ F. A. Šporka Lysá nad Labem, druhá postupující, předvedla v prvním kole Shakespearův Sonet 91. Ctila formu i obsah, přednes byl zkušený, přesný, ale ne příliš výrazný. Ve druhém kole „vybalila“ Šrutův Dýň a dýně a vypadalo to, jako by s jinou poetikou přišel jiný člověk - exploze energie a hravosti, přičemž stále pevně ve formě i obsahu. Dokázala z textu vytěžit maximum a povýšit ho nad říkanku pro děti.
Iva Lubinová a Jakub Hulák
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':