Databáze českého amatérského divadla

Texty: Chlumec nad Cidlinou, opona v sále hotelu Liverpool, restaurátorská zpráva, 2005

Restaurování opony z bývalé divadelní scény hotelu Liverpool

OBSAH:
I.Základní údaje o předmětu
II.Charakter pošození
III.Restaurátorský záměr
IV.Popis restaurování
V.Instalace opony na podpůrný mechanismus
VI.Fotodokumentace

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PŘEDMĚTU
Předmětem konzervování a restaurování byla divadelní opona t.č. majetek města Chlumec nad Cidlinou. Kompozičně je malba rozložena takto: střed tvoří panorama města Chlumec nad Cidlinou, které obklopuje ornament znázorňující textilní draperie. Vyobrazení města a ornamentu je od sebe dělené stylizovanými antickými sloupy (viz. foto). Autor opony je Josef Barták, dobové určení-r.1890, technika-klížené pigmenty na plátěném podkladu. Rozměry opony jsou 3x4,7m. Původ-bývalá divadelní scéna hotelu Liverpool.

II.CHARAKTER POŠKOZENÍ
Původní stav nebyl uspokojivý hlavně díky těmto faktorům:
- nedostatečná ochrana malby povrchovou vrstvou
- dlouhodobé nevhodné uložení opony
- nešetrná manipulace
Díky těmto faktorům došlo k celkové degradaci materiálů, která se projevila především těmito "závadami":
- znečištění povrchovými nečistotami
- omezení přilnavosti barev k podkladovému plátnu
- vznik velkých i menších trhlin
- degradace barevné plochy, vlivem které došlo k "prášení" pigmentů

III. RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
1.Návrh konzervátorského a restaurátorského postupu
2.Použité materiály a pomůcky
-čištění opony mechanickou cestou
-zpevnění okrajů opony
-fixace malby k podkladovému plátnu
-zcelení trhlin z rubové strany
-dočištění líce malby chemickou cestou
-tmelení trhlin a ostrůvků vypadané malby
-opracování a následné retuše tmelených míst
-povrchová úprava voskopryskyřičnou směsí

Materiály:
-terpentýnový olej
-želatina
-plavená křída
-damarová pryskyřice
-včelí vosk
-akvarelové barvy
-disperzní roztok

Pomůcky:
-skalpely
-štětce
-plastická guma
-korek-pomůcka k obroušení tmelů
-pozinkovaný plech-pomůcka k zažehlení voskopryskyřičné směsi
-žehlička
-hedvábný papír

IV.POPIS RESTAUROVÁNÍ
Opona byla z rubové i lícové strany oprášena hrubým štětcem. Vyprášené nečistoty byly odsávány příručním vysavačem. Po odstranění největších nečistot bylo přistoupeno k postupnému gumování celé barevné plochy plastickou gumou. Po mechanickém vyčištění se přistoupilo ke zpevnění horního i dolního okraje opony. To bylo provedeno pruhy nažehleného konopného plátna. K nažehlení se použila voskopryskyřičná směs. Takto vznikla dostatečně pevná plocha, která bez obav z protržení unese celou oponu. Poté se přistoupilo k fixaci malby k podkladnímu plátnu stejnou voskopryskyřičnou směsí složenou ze 2 dílů včelího vosku a 1 dílu damarové pryskyřice. Plátno se celé roztavenou směsí z rubové strany natřelo a po vychladnutí se směs zažeh lováním vpravila mezi plátno a malbu. Malba se tak dostatečným způsobem opět zafixovala k podkladu. Po tomto kroku bylo přistoupeno ke zcelování trhlin. Ty se zcelovaly opět z rubové strany, nejdříve pomocí stehů vláknem vytaženým z okraje opony, poté záplatami z vysráženého roztřepeného konopného plátna, které byly k podkladu přilepeny a zažehleny stejnou fixační směsí.
Po tomto "zpracování" rubové strany opony bylo přistoupeno k práci na líci. Nejdříve se musely dočistit zbylé nečistoty a prosáklá fixační směs. K chemickému dočištění byl použit relativně šetrný terpentýnový olej. Po vyčištění se začaly tmelit "jizvy" po zcelených trhlinách a vypadané "ostrůvky" malby. K tmelení byla použita směs z želatinového roztoku, do kterého byla přisypávána plavená křída až do požadované hustoty. Touto směsí byla všechna narušená místa v tenké vrstvě vytmelena, po zaschnutí korkovou zátkou vyhlazena a nasycena disperzním roztokem kvůli větší elasticitě tmelených částí. Takto připravená zaschlá místa byla retušována akvarelovými barvami do požadovaných barevných tónů. Na závěr byl restaurovaný povrch opatřen povrchovou úpravou lakem složeným z 1 dílu damarové pryskyřice, 1 dílu včelího vosku a 7 dílů terpentýnového oleje. Lak je dostatečně pevný a pružný na to, aby ochránil lícovou vrstvu během následujících manipulací s oponou. Navíc se do opony vpravoval pomocí flanelových hadříků a pod dostatečným tlakem. Tímto způsobem se docílilo co nejhlubšího prostoupení laku malbou tak, aby do budoucna byla barevná vrstva v celé své hloubce chráněna proti okolním nepříznivým vlivům.

V.INSTALACE OPONY NA PODPŮRNÝ MECHANISMUS
Tento závěrečný krok bude proveden až na definitivním místě uložení. Přikláníme se
k variantě ukotvení horního i dolního okraje na dřevěnou kulatinu a to po celé délce okraje. Vzdálenost mezi okraji (t.j. šířka opony) bude přibližně po 80-ti cm fixována lněnými popruhy připevněnými ke kulatině na okrajích. Takto instalovaný podpůrný mechanismus pak zajistí rozvinuté a zavěsené oponě tvarovou stálost.

Vypracovala : Sońa Háková
Dana Barvová

V Hradci Králové 27. září 2005
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':