Databáze českého amatérského divadla

Texty: CÍSAŘ, Jan a SVOBODA, Stanislav: Jarní Sešlost 2013 - hodnocení poroty a pořadatelů. www DS bratří Mrštíků.

Jarní Sešlost 2013 - hodnocení poroty a pořadatelů
5.5.2013

Hodnocení odborné poroty Krajské divadelní přehlídky JARNÍ SEŠLOST BOLERADICE 2013

Hodnotící zpráva organizačního výboru KDP Jarní Sešlost Boleradice 2013

--------------------------------------------------------------------------------

Hodnocení odborné poroty Krajské divadelní přehlídky JARNÍ SEŠLOST BOLERADICE 2013

Na boleradické Jarní Sešlosti 2013 se představilo 9. Souborů; z toho 5 soutěžních a 4. nesoutěžní, což je zajisté dost neobvyklé. Hostů bývá v případě soutěžení přehlídky většinou méně. Asi to o něčem svědčí, netroufám si však příčiny této skutečnosti hlouběji analyzovat. Něco může být náhoda, shoda okolností, něco může být výsledkem jakýchsi hlubších souvislostí. Což koneckonců lze říci i o dalších rysech této krajské přehlídky venkovských divadelních souborů. Na příklad:. jestliže si vloni předsedkyně poroty Lenka Lázňovská stěžovala, že v programu boleradické přehlídky chybělo představení pro děti, pak letos byla dvě – jedno soutěžní a jedno nesoutěžní. A obě měla znaky, které už po dlouhá léta charakterizují tento typ amatérské divadelní produkce pro děti; tj. produkce, která staví na poetice, jež porota Rakovnické Popelky – tedy přehlídky představení dospělých pro děti – nazývá „iluzivní pohádkou“. To znamená poetikou, která se snaží konkretizovat smyšlený svět zázraků reálnými – a chcete-li realistickým – prostředky. Jak Pták Ohnivák a liška Ryška DS Městečka Trnávky tak Elixír a Halibela DS Bezchibi Brtnice – samozřejmě každé představení v jiné poloze a podobě - na to narážely. Ve zbývajících čtyřech představeních pak převážil komediální zábavný žánr. Dva na kanapi Divadla Stodola z Jiříkovic byl jakýsi malý divadelní zázrak. Z malého počtu zkoušek a prakticky bez režiséra se zejména v první části zrodilo slušně fungující představení; v druhé části pak už bylo bohužel zřetelné, že ta režie přece jen chybí. Zbývající tři představení (NEBĚHEJ TADY NAHÁ DS Stonařov, VÝLETY, DS Bavory a TŘIKRÁT S VLASTMILEM DS Vlastimil Jedovnice) se v různých rovinách a polohách potýkaly s úskalími, jež jim zvolený styl scénického tvaru nastavil. Je třeba snad v tomto případě připomenout dvě zvláštnosti. Vlastimil hraje velice osobité, jedinečné a originální divadlo vyrostlé z potřeb a podmínek místa působení souboru; je prakticky nemožné pojmenovat žánr či druh této produkce, leč nejvydařenější složka představení, kterou jsou hudebně-pěvecká čísla vokální skupiny, by mohla vést k úvaze, že jde o jakýsi současný text- apeel blížící se kabaretu. DS Bavory ve svých Výletech pak nejvíce přesvědčil v druhé části svých Výletů scénováním známé hry Aldo Nicolaie Tři na lavičce, která ovšem svým žánrem není zdaleka komediální záležitostí, ale sociálně-psychologickou sondou do problémů stáří.

Obě části – soutěžní i nesoutěžní – měly své vrcholy, jež svou kvalitou vtiskly boleradické Jarní Sešlosti přece jen výjimečný ráz. DS Vomladina, krajanský soubor z Vídně, za nemalého přispění jihomoravských sil – zvláště pak boleradických amatérů – dosáhl na v amatérském divadle na ne často vídanou a slyšenou úroveň druhu divadla, které mluví, zpívá a tančí – tedy muzikálu. A boleradický soubor Gogolovým Revizorem jako režijně pevně uchopeným scénickým tvarem a vskutku vyrovnaným hereckým projevem byl a je kvalitním činoherním divadlem, jež lze zřejmě zařadit k současné špičce našeho amatérského divadla. Upřímně řečeno: dostalo-li se nám těmito dvěma představeními diváckého zážitku, pak při onom celkovém počtu představení to zase není tak málo. Připočte-li se k tomu tradiční a vstřícné prostředí celé přehlídky, pak tu Jarní Sešlost v Boleradicích roku 2013 není opravdu možné ani nutné počítat za přehlídku ztraceného času. Její užitečnost a prospěšnost je nepopiratelná.

Prof.dr. Jan Císař CSc., předseda odborné porotyHodnotící zpráva organizačního výboru KDP Jarní Sešlost Boleradice 2013

Pokud máme s takto krátkým časovým odstupem hodnotit letošní sedmý ročník Krajské divadelní přehlídky venkovských ochotnických souborů Jarní Sešlost Boleradice 2013, a to z pohledu pořadatele, musíme začít stručným výčtem toho, co jsme viděli.

V týdnu od 29. dubna do 4. května 2013 se uskutečnila všechna řádně přihlášená soutěžní představení. Těch bylo pět a další čtyři představení obstarali nesoutěžící hosté. Viděli jsme tedy devět her rozličných žánrů, převážně však komediálních. Divadelní soubory z Jiříkovic, Jedovnic, Brtnice, Bavor, domácích Boleradic a hostujících souborů z Vídně, Ořechova, Stonařova a z Městečka Trnávka tak předvedly muzikál, situační komedie, klasickou komedii, pohádku, ale i komorní drama. Celkové vyznění, můžeme-li soudit podle jednotlivých hodnocení odborné poroty i diváckého ohlasu, bylo velmi solidní jak co do kvality jednotlivých vystoupení, tak i pestrosti témat. Potěšitelným se jeví i fakt, že se opět představil krajanský soubor z Vídně, který přesvědčil o své stále větší umělecké vyzrálosti.

Materiální a organizační zázemí pro soutěžící, odbornou porotu i diváky samé – těch přišlo cca pět set, bylo podle prvních ohlasů na velmi dobré úrovni, nebyly zaznamenány žádné větší nedostatky.

Nepřehlédnutelný byl i mediální odraz Jarní Sešlosti, tradičně o ní referoval regionální i krajský tisk, významnou marketigovou úlohu sehrál i Český rozhlas Brno svými každodenními upoutávkami.

Denně byl vydáván zpravodaj Forbína, který nejenže přinášel čerstvé informace z dění přehlídky, recenze her a rozhovory s aktéry, ale měl i hodnotu zábavnou. Jeho úroveň obsahovou i grafickou lze označit za profesionální.

Závěrem chci poděkovat všem, kteří k úspěšnému průběhu KDP Jarní Sešlost Boleradice 2013 přispěli. Jsou to především zúčastnění ochotníci sami a jejich pozorní a vstřícní diváci, dále chci poděkovat porotě pod vedením profesora jana Císaře za její přesnou a spolehlivou práci, členům organizačnímu výboru KDP včetně redakce Forbíny, všem zaangažovaným členům a přátelům našeho divadla a v neposlední řadě všem našim sponzorům a přispěvatelům z řad firem a živnostníků. Zvláštní poděkování patří tajemníkovi poroty Jiřímu Jandovi za jeho osobní přínos celému průběhu přehlídky.

Z pohledu pořadatele tak můžeme celkový průběh KDP Jarní Sešlost Boleradice 2013 označit za úspěšný.

Stanislav Svoboda, ředitel přehlídky
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':