Databáze českého amatérského divadla

Texty: Třešťské jaro zná nominace. 48. ročník, 2009. Jihlavské listy, Kultura : 24.03.2009

Třešťské jaro zná nominace
http://www.jihlavske-listy.cz/clanek3754-trestske-jaro-zna-nominace.html - cit. 29.3.2013

TŘEŠŤ (jv) - ­ Vyhlášením výsledků skončil v sobotu večer před zaplněným hledištěm KD Třešť 48. ročník oblastní nominační přehlídky činoherního divadla Třešťské divadelní jaro. Jeden z divácky nejlépe obsazených festivalů v republice ještě zvýšil návštěvnost. Zatímco loni přišlo v průměru 136 diváků na představení, letos jich bylo dokonce 144.

Publikum v Třešti reagovalo na divadlo dokonce i ve velmi nedivadelním čase. Druhou nejúspěšnější inscenaci celé přehlídky hrál např. jihlavský NaKop Tyjátr v pondělí v 15 hodin, přesto se i tady sešlo na šedesát diváků. "Třešť v tom ale není ojedinělá, růst diváckého zájmu je letos vidět i na dalších přehlídkách. Může to souviset s krizovou atmosférou ve společnosti, kdy lidé více hledají uvolnění," uvažovala v rozhovoru pro JL Marie Kotisová, dlouholetá porotkyně festivalu v Třešti.

Letos ale měla Třešť porotu zcela novou. Zejména na popud ze strany souborů došlo k obměně, která měla přinést tzv. "svěží vítr" ­ tedy nové a objektivnější pohledy na často již známé účastníky festivalu. Změna se podle naprosté většiny ohlasů velice osvědčila. Hodnocení všech představení se podle názorů ze souborů nesla ve vysoce fundovaném duchu, přitom v nekonfrontační atmosféře. Hodnotiteli byli divadelníci Rudolf Felzmann (někdejší dlouholetý ředitel děčínského divadla), Radvan Pácl (dramaturg Činoherního klubu) a Jiří Juráš (performer, režisér, herec). Potlesk po seminářích byl pravidelným jevem.

Také nová porota na druhé straně ocenila vysokou uměleckou i organizační úroveň festivalu. Se zkušeností z porotcování v Lounech, Lomnici a dalších místech označil porotce Felzmann Třešť za jakýsi "zvláštní drahokam". "Poznal jsem tu řadu výborných souborů, sešel se s řadou režisérů a herců ­ s některými dokonce po dvaceti, třiceti letech, takže to bylo téměř dojímavé, ale hlavně jsem našel velkou skupinu zanícených divadelníků, nádherné prostředí, výborné pořadatele...," ohlédl se porotce a vyzvedl jednu mimořádnou okolnost: "Mně se poprvé stalo, že jsem se v průběhu přehlídky na většině večerů potkal se starostou města. A to mě nesmírně těšilo!"

Starosta Vladislav Nechvátal byl také v sobotu jedním z vyhlašovatelů výsledků a cen společně s krajskou radní Marií Kružíkovou, místostarostou Třeště Vl. Hynkem a předsedou Jednoty SD Třešť Vl. Lysým a také s místopředsedkyní PS Parlamentu ČR Miroslavou Němcovou. Ta sice žádné představení neviděla, ale byla prý na jiném představení: "Jmenuje se jednání poslanecké sněmovny, a tam to má v ruce nějaký ďábelský režisér a úplně šílený dramaturg...," popisovala Němcová.

Co do výsledků uspěla letos v Třešti z deseti soutěžních představení zejména tři. Jako nejkvalitnější vyhodnotila porota inscenaci Gogolovy Ženitby spolku ŠOS z Prachatic ­- získala tři ceny a přímou nominaci na prestižní národní přehlídku do Děčína.

Podobně úspěšně dopadl jihlavský DS NaKop Tyjátr s inscenací režiséra Petra Soumara (herce Horáckého divadla) Zavraždění svaté Celestiny. Burleska, reagující s nadsázkou a v reáliích 15. století právě na krizové společenské jevy současné společnosti, získala od poroty 1. doporučení do Děčína a rovněž tři ceny. Jedna z nich patřila za titulní roli Celestiny Květě Přibylové, jedné z nejzkušenějších amatérských hereček Vysočiny. Inscenace se bude letos v létě hrát na venkovních alternativních scénách, mj. i na hradě Roštejně u Třeště.

Třetí úspěšnou inscenací byla u poroty hořká komedie Slepice v nastudování velezkušeného Rádobydivadla Klapý a režiséra Valeše. Dostala druhé doporučení do Děčína a dvě herecké ceny. Cenou pro Janu Kodysovou porota ohodnotila i práci s mladými herci v Třešti.

Také soubor Zmatkaři z Dobronína má šanci podívat se "na republiku": Jeho komedie Květ kaktusu je doporučena na přehlídku vesnického divadla do Vysokého nad Jizerou. Zajímavým úspěchem dobronínské inscenace režiséra Junáška je mj. i herecké čestné uznání pro Kateřinu Zimolovou ­- mladá debutantka z Věžničky u Polné totiž stála na divadelních prknech vůbec poprvé.

Publikum letošního TDJ potvrdilo svým hlasováním jasný příklon k zejména zábavné a relaxační formě divadla. Na třetí místo zařadilo situační komedii Květ kaktusu DS Zmatkaři Dobronín, na druhou příčku nesoutěžní hudební komedii DS Ořechov Babička v trenkách a vítězství přisoudilo ochotníkům ze Stonařova za frašku Lumpacivagabundus v režii třešťského M. Šindeláře.

Městské kulturní středisko v Třešti, pořadatel festivalu, letos jako instituce skončí svoji činnost. Jak ale ujistil v sobotu starosta Třeště Vl. Nechvátal, bude ochotnický festival nepochybně pokračovat i v příštích sezónách. V nich už bude kulturní dům pracovat přímo pod odborem kultury radnice.
Autor: admin
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':