Databáze českého amatérského divadla

Texty: Třemošnice - http://www.tremosnice.cz/cz/kul-ochotnici.php

Divadelní ochotnický soubor
Historie

„Ochotnické divadlo je divadlo provozované amatéry, zpravidla ze záliby, bez nároků na odměnu.“

Tolik citace z Ilustrovaného encyklopedického slovníku

České ochotnické hnutí má prastaré kořeny. Silným impulzem bylo pravděpodobně znovuotevření Národního divadla v Praze roku 1883.

Právě v tomto roce vzniká i v Třemošnici kroužek divadelních nadšenců. Bohužel se nedochoval žádný písemný doklad ani registrace ve spolkovém katastru okresu Čáslav.

Nejstarším písemným důkazem činnosti třemošnických divadelníků je plakát, oznamující sehrání frašky „Zmatek nad zmatek“, a to 13.dubna 1903 v hostinci pana Josefa Víška.

Do počátku první světové války spatřilo světlo světa na jevišti u Víšků jen několik málo her, které se dočkaly i svých repríz.

Po skončení první světové války začíná v Třemošnici čilý divadelní život vedený dvěma směry, byly zde dva spolky. Hrálo se tedy na dvou scénách – v hostinci u Víšků a v hostinci u Rokosů.

Jedním z důležitých mezníků byl rok 1919, kdy do obce přichází MUDr. Artur Hamáček s manželkou Mary. Přivezl do Třemošnice vlastní jeviště, které od nich 10.srpna 1921 koupil zdejší sbor dobrovolných hasičů a ustavil dramatický odbor.

V roce 1924 přichází další důležitá změna – na ustavující schůzi 18. února 1923 bylo založeno divadelní těleso s názvem „ Dělnický dramatický kroužek“. V této době existovaly v Třemošnici dva spolky.

V roce 1924 celou situaci ztížila nepříjemná událost. Požár 9.září zničil oponu, jednu prověma a dvě sufity. Až do roku 1927 provozovali svá představení na náhradních jevištích na Podhradí a v Závratci, kdy se vrací divadelní soubor zpět do hostince u Víšků.

Dalším důležitým mezníkem v ochotnické činnosti byl rok 1931. Existující dramatický odbor hasičského sboru přeměněn v regulérní divadelní spolek, jehož stanovy byly schváleny zemským úřadem v Praze výnosem ze dne 12.srpna 1931. Přijal název „Dramatický a hudební spolek ochotníků“ – zkratka „Drahus“.

Soubor zahájil činnost dne 1.října 1931 a poprvé se představil obecenstvu 25.října fraškou „Tulácké dobrodružství“ v hostinci paní Rokosové, kde bylo „sídlo“ souboru.

Ve své činnosti pokračoval i Dělnický dramatický kroužek, jehož divadelním domovem byl hostinec u Víšků.

Obě divadelní scény v Třemošnici se snažily dosáhnout co nejlepších výkonů a objevuje se konkurence. Není proto divu, že lidé ve vedení obou stran začali uvažovat o sloučení obou spolků, ale sešlo z toho.To už bylo v době, kdy se nad Evropou začala stahovat děsivá mračna války.

V roce 1939 vzhledem k neklidným poměrům v zemi byla v Třemošnici značně utlumena veškerá činnost kulturní a spolková. Oba ochotnické soubory se po zralém uvážení situace dobrovolně sloučily v jeden spolek 20.července pod název „Dramatický a hudební spolek ochotníků“.

Bylo postaveno nové jeviště v sále hostince u Pavlasů vlastníkem, nákladem spolku.

Rok 1940 byl velmi plodný, spolek uspořádal celkem 7 představení. Střídavě se hrálo v sálech u Pavlasů a u Beranů. Důsledky války se projevily i na divadelních prknech, mnozí z členů spolku byli zatčeni a činnost souboru nakonec úplně odumřela.

Teprve po ukončení válečných hrůz v roce 1945 se začíná činnost ochotnického divadelního spolku zase oživovat.

Ochotníci s vervou nastudovávají jedno divadlo za druhým. Na počátku 50.let bylo ochotničení na jednom ze svých vrcholů. Hrají se především komedie, frašky, pohádky, hry se zpěvy, klasické operety ale i dramata. Ochotníci se zúčastňují různých akcí:

1954 to byl „Týden ochotnického divadla“ v Ronově nad Doubravou

1955 dvacet zájezdů do okolí a dokonce i do Jižních Čech (Černá v Pošumaví)

1958 Krajská oblastní přehlídka divadelních souborů v Poličce

1979 Krajská přehlídka v Meziměstí u Broumova

1980 Krajská soutěž v Bystré u Poličky

1981 Národní přehlídka vesnických divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou, v témže

roce – říjen 1981 14.ročník Týnišťského divadelního podzimu v Týništi nad Orlicí

1986 Okresní přehlídka divadelních souborů v Třemošnici

1987 Okresní divadelní přehlídka v Proseči u Skutče

1998 Estráda ke 100.výročí založení Základní školy v Třemošnici

Po malé přestávce se od roku 2002 každým rokem nastudovalo jedno divadelní vystoupení.

V květnu r. 2005 uspořádal divadelní soubor v Městské galerii v Třemošnici výstavu pod názvem:

„Historie a současnost Divadelního ochotnického souboru
Výstava Dramatického kroužku školy
Ukázka loutek ing.Miloše Němce“

Na panelech byly vystaveny fotografie, některé i zažloutlé, nejstarší z r. 1932, až po současné krásně barevné. K vidění byly plakáty, programy, divadelní knížky, rekvizity, ceny a uznání z přehlídek. Nechyběla ani kulisová výzdoby a kronika.

Vernisáž 4.5.2005 zahajoval Kašpárek a princezna – loutky z dílny ing.Miloše Němce.

Dramatický droužek školy představil svoji činnost fotografiemi, loutkami a recitací. Další akcí souboru bylo uvedení divadelní hry o kapelníku Kmochovi „Muziky,muziky“

Po prázdninách pokračoval divadelní ochotnický soubor s přípravou Říhovy pohádky se zpěvy "DVĚ MAŘIČKY". Premiéra hry byla 5.11.2005.

„Jak nepřežít nudu“ – komedie ze současnosti od Josefa berky. Představení mělo premiéru v červnu 2006

Po 22 letech obnovili ochotníci hudební pohádku od Heleny Lisické a Josefa Bourka "Ženich pro čertici aneb sedmimílové boty". Změnila se režie, herci, pouze starý čert Salamandr zůstal v obou inscenacích v podání Josefa Novotného.

Premiéra představení byla 3.11. a repríza 10.11.2007 pro děti z MŠ a ZŠ z Třemošnice, Ronova nad Doubravou a Prachovic.

Pohádka byla nastudována ve společné režii J. Šámala a M.Veselého.

Dlouholetý režisér Jiří Šámal vychoval svého nástupce Milana Veselého.

Panu Jiřímu Šámalovi patří za režiserskou práci poděkování a nadále zůstává symbolem a duší třemošnické divadelní scény.
----
Současnost

Další představení - hororová komedie Josefa Berky "Lépe zmoknout než si krve loknout" bylo uvedeno 23.a 24.května 2008 v režii Milana Veselého a přichází i noví mladí ochotníci.

Pohádkové příběhy mají vždy úspěch u dětí i dospělých. Ne jinak to bylo s pohádkou Zděňka Kozáka

"Čára báby Cotkytle aneb Tři zlaté zuby děda Vševěda". Představení bylo sehráno 27.a 28.března 2009.

Divadelní ochotnický soubor děkuje svým příznivcům za spolupráci a účast a těší se na další setkání.

V současné době se spolek snaží získat především mladé lidi, aby činnost pokračovala a tradice divadelního souboru v Třemošnici nezanikla.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':