Databáze českého amatérského divadla

Texty: Jekatěrinburg, osvětový odbor Čs. národní rady , korespondence 1917 - 1919

Jekatěrinburg, osvětový odbor Čs. národní rady
Ex: Vojenský historický archiv, Řada Č, z fondu Odbočka Československé národní rady v Rusku 1917 – 1919, zpracoval Jiří Valenta, 2006

Odbočka Československé národní rady v Rusku 1917 - 1919
Odbor osvětový, správcem odboru František Polák
Otděl Prosvěščenija Otdělenija Čechoslovackago Nacionaĺnago Sověta
09199 Rusko, Čs. národní rada, odb. v Rusku, Jekatěrinburg, hlavička dopisu, 1918.jpg

Odbor pečoval o sjednocení a prohloubení osvětové práce ve vojsku i mezi zajatými Čechoslováky (přednáškové cykly, lidově-výchovné kursy, knihovny, kina); organizoval uměleckou činnost; vedl Umělecko-literární statistickou sekce (Umlist); sbíral materiál pro dějiny čs. revolučního hnutí na Rusi; udílel rady a pokyny pro zábavné akce v čs. vojsku.

28.10.1917 Městské divadlo, Český večer, v programu rusky psaném mj. parodie na Otela (Otello Václav Mengr, Desdemona ***, Jago A. Novák, Kasio Pejčoch (Pečinka?), Jak kdo tancuje (Mengr, Voborník), Interpunkce (Jelínek), komedie o 1 dějství Jiří, můj syn ( Mengr, Katy ***, Nejedlý, Novák)
09196 Rusko, Český večer asi v Jekatěrinburgu, aktovky, 1917.jpg

Nedat. V seznamu „kancelářského personálu zaměstnaného u Osvětového odboru“ jsou uvedeni herci: správní praporčíci Novák Al., Mengr Václav, Jeníček Josef, s platem 200 rublů, šikovatelé Pečinka Josef, Štěpánek Zdeněk, Kocian Jan, Vaněk Vilém, s platem 140 rublů,
09197 Rusko, Čs národní rada , odb osvětový, pracovníci , mj herci 1918.jpg
09198 Rusko, Čs národní rada , odb osvětový, pracovníci , mj herci 1918 2.jpg


28. 9. 1918 nesprávné sdělení o úmrtí Zdeňka Štěpánka
Odpověď správce kanceláří Vojenského odboru kap. Ježka na Polákův dopis z 26.září.
Nesprávné sdělení o úmrtí ZŠ učinil bývalý náčelník štábu sboru plukovník Červinka a ne podplukovník Vašátko.
09219 Rusko, divadelní komanda, omyl s úmrtím Štěpánka, sdělění 1918.jpg

Kopie telegramu podplukovníka Vašátka z Čeljabinska do Jekatěrinburgu kapitánu Ježkovi z Vojenského odboru. S.a.
09220 Rusko, divadelní komanda, omyl s úmrtím Štěpánka, telegram 1918.jpg

Sděluje, že 1. září s.a. (1918) urgoval bez výsledku přemístění krejčího Kociána z Kurganského praporu pro Vojenský odbor.
Z textu vyplývá, že štáb sdělil br. Polákovi, že je Štěpánek mrtev. Polák zřejmě ostrým tónem žádal vysvětlení omylu.
Podplukovník Vašátko vysvětluje, že 4. září s.a. (1918) telegramem žádal, aby Štěpánek byl odkomandován do pravomoci Vojenského odboru, bylo mu sděleno že Štěpánek jezdí s hereckou společností. Prohlašuje, že sdělení o tom, že Štěpánek je mrtev neučinil. S převodem bratří souhlasí, ale vyprošuje si jiný tón „mluvy“.


14.9.1918 Žádost ruského divadelního kroužku v Jekatěrinburgu (rusky) Foto 33


6.10.1918 Dopis por. Neumanna o možnosti získání divadelního vlaku.

5.11.1918 Dopis technického odd. čs.vojsk v Jekatěrinburgu o zařízení divadelního vlaku
09227 Rusko, Jekatěrinburg, projekt div vlaku, dopis, 1918.jpg

23.12.1918 Kopie výpisu z dopisu br. Turka, 1. pluk, odeslaného z Petropavlovska:
Vážený bratře Holečku!
Polák ještě na konci svého úřadování provedl hnusnou věc. V takové době jako je dnešní a při takové náladě jaká je v částech, poslal do částí bolševickou literaturu. To vede k různým závěrům. U nás to zatím do běhu nedají, učiní-li tak také jinde, to je ovšem otázkou. Polák toho také veze do vlasti hromadu. Přesvědčil jsem se cestou, že je to vyložený uličník. Turek
(Připsáno:) Souhlasí s kopií zaslanou Polnímu soudu. Veřejný žalobce por. Píka
09200 Rusko, Čs.národní rada , odb.osvětový, odchod správce Poláka 1918.jpg

Prosinec 1918 František Polák správce odboru rozeslal na jednotky bolševickou literaturu, odjel do vlasti, byl postaven před Polní soud.

31.12.1918 Dopis Veliteli 4. střeleckého pluku Prokopa Velikého.
Br.Škorpil v hudební komandě má loutkové divadlo, žádal o jeho odkoupení. Správce osv. odboru žádá informace o umělecké hodnotě, o úrovni her, a zprávu o okolnostech, za kterých by divadlo převedl.

Související Geografické celky

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':