Databáze českého amatérského divadla

Texty: Kladno, Státní okresí archiv, výpis fondů divadelních souborů

Státní okresní archiv Kladno, divadelní soubory, výpis fondů (JV 121122)

Název: Osvětová beseda Slaný část Divadlo
Značka: Sp
Číslo listu NAD: 328
Datace: 1881 – 1962


Název: Slánská scéna Slaný
Značka: SP - divadlo
Číslo listu NAD: 333
Datace: 1928 - 1951
Tématický popis:
Materiál k dějinám moderního ochotnického divadla na českém venkově. Spolek sdružoval příznivce moderního jevištního projevu a prováděl hry moderních autorů. Důležité jsou materiály k počátkům umělecké dráhy režiséra Národního divadla Alfréda Radoka.
Tématické skupiny:
Spolky umělecké do roku 1948
Původce:
Slánská scéna zal.1928 vznikla proti oficiálnímu spolku div.ochotníků. V r.1951 scéna začleněna do ZK ROH ČKD Slaný.

Název: Spolek divadelních ochotníků Slaný JV vložil do Textů Slaný, SDO
Značka: Sp - divadlo
Číslo listu NAD: 335
Datace: 1845 - 1951

Název: Ústřední matice divadelních ochotníků českých - Šamberkův okrsek Slaný
Značka: SP - divadlo
Číslo listu NAD: 343
Datace: 1923 – 1951

Název: Jednota divadelních ochotníků Buštěhrad
Značka: Sp - divadlo
Číslo listu NAD: 361
Datace: 1905 – 1975

Název: Dramaticko-pěvecký spolek Lumír Cvrčovice
Značka: Sp - hudba - divadlo
Číslo listu NAD: 375
Datace: 1933 - 1970
Tématický popis:
Cenné údaje o činnosti spolku můžeme čerpat v pamětní knize z let 1938-1970, dále v knize protokolů ze schůzí 1933-1939 a ve spisovém materiálu 1935-1960.

Název: Loutkové divadlo Zlonice
Značka: fa - divadlo
Číslo listu NAD: 432
Datace: 1945 - 1955
Tématický popis:
Fond obsahuje pouze seznam knih a 2 vkladní knížky.

Název: Spolek divadelních ochotníků Havlíček Zlonice
Značka: Sp - divadlo
Číslo listu NAD: 440
Datace: 1937 - 1948
Tématický popis:
Fond obsahuje pouze kroniku a pokladní knihu s doklady.

Název: Spolek divadelních ochotníků Šubrt Zlonice
Značka: Sp - divadlo
Číslo listu NAD: 441
Datace: 1910 - 1948
Tématický popis:
Fond obsahuje velké množství divadelních her tištěných i ručně psaných, dále zápisy ze schůzí, matriku členů, zlomek spisového materiálu a úč.materiál

Název: Sbírka dokumentace dělnického a lidového divadla Buštěhrad
Značka: sbírka - divadlo
Číslo listu NAD: 598
Datace: 1911 - 1951
Tématické skupiny:
Sbírky plakátů, letáků, vyhlášek, novin, tisku a soudobé dokumentace

Název: Domov loutek Slaný
Značka: fa
Číslo listu NAD: 604
Datace: 1955 - 1962
Tématický popis:
Fond obsahuje 1 deník, korespondenci a plakátovou dokumentaci

Název: Divadelní spolek Tyl Kladno
Značka: Sp - divadlo
Číslo listu NAD: 808
Datace: 1895 - 1935
Tématický popis:
stanovy spolku, povolení divadel. představení Divotvorný klobouk z r. 1895, pozvánka na valnou hromadu 1923,
- Zájezdový deník spolku 1919 - 23 (SP 27), 1935 (Sp 26)
- Zápisník o činnosti (kniha protokolů ze schůzí) 1903 - 1906 (SP 34), 1909 - 1912 (SP 35), 1912 - 1917 (SP 36), 1919 - 1923 (SP 28)
- oběžníky 1905 - 1908 (Sp 29), 1923 - 1931 (SP 30)
- deník příjmů a vydání 1908 - 1912 (SP 31)
- památní kniha 1910 - 1920 (SP 32)
- jednatelské zprávy 1895 - 1908 (SP 33)
- stanovy, pozvání k valné hromadě aj. spolk. spisy (SP 191)

Název: Dělnické dramatické sdružení Drnek
Značka: Sp - divadlo
Číslo listu NAD: 874
Datace: 1928 - 1952
Tématický popis:
- kniha zápisů ze schůzí 1928-1952
- kniha členů 1928-1950
- pokladní kniha 1944-1952

Název: Dělnické dramatické sdružení Vinařice
Značka: Sp - divadlo
Číslo listu NAD: 877
Datace: 1940 - 1951
Tématický popis:
- kniha zápisů ze schůzí 1940-1951
- kniha čl. příspěvků 1948-1949
- pokladní kniha 1947-1951

Název: Dělnický ochotnický spolek Tuchlovice
Značka: Sp - divadlo
Číslo listu NAD: 880
Datace: 1929 - 1938
Tématický popis:
- kniha protokolů o schůzích 1929-1938

Název: Spolek divadelních ochotníků Svítání Hostouň
Značka: Sp - divadlo
Číslo listu NAD: 889
Datace: 1938 - 1949
Tématický popis:
- pokladní kniha 1938-1949

Název: Čtenářsko-ochotnická jednota Tyl Vinařice
Značka: Sp - divadlo
Číslo listu NAD: 891
Datace: 1914 - 1927
Tématický popis:
- kniha dat a obsazení sehraných divadel. představení 1914-1927
Název: Čtenářský spolek Vlast Lidice
Značka: SP
Číslo listu NAD: 904
Datace: 1894 - 1928
Tématický popis:
- 2 knihy protokolů o schůzích 1894-1905, 1906-1928

Název: Spolek divadelních ochotníků Kamenný Most
Značka: Sp - divadlo
Číslo listu NAD: 918
Datace: 1941 - 1947
Tématický popis:
- pokladní deník 1941-1947

Název: Spolek divadelních ochotníků Tyl Velvary
Značka: Sp - divadlo
Číslo listu NAD: 939
Datace: 1886 - 1934
Tématický popis:
- torzo spis. materiálu
- plakáty
- hlavně scénáře (18 kartonů)

Název: Studentské ochotnické divadlo Velvary
Značka: Sp - divadlo
Číslo listu NAD: 942
Datace: 1861 - 1863
Tématický popis:
- kronika velvarských studentských ochotníků se zápisy inventáře 1861 - 1863
- konvolut divadelních programů a pozvánek
- původní fotografické album

Název: Dramatická jednota Tyl Unhošť
Značka: Sp - divadlo
Číslo listu NAD: 956
Datace: 1922 - 1934
Tématický popis:
- protokol ze schůzí 1925 - 1934
- 2 scénáře
- desky s plakáty

Název: Čtenářsko-divadelní spolek Osvěta Hnidousy
Značka: Sp - divadlo
Číslo listu NAD: 1078
Datace: 1891 - 1909
Tématický popis:
Fond obsahuje protokoly ze schůzí, matriku členů a pokladní knihu.

Název: Divadelní ochotníci pcherští Pchery
Značka: Sp - divadlo
Číslo listu NAD: 1099
Datace: 1872 - 1889
Tématický popis:
Fond obsahuje 1 účetní knihu.

Název: Spolek divadelních ochotníků Vrchlický Přelíc
Značka: Sp - divadlo
Číslo listu NAD: 1111
Datace: 1912 - 1951
Tématický popis:
Fond obsahuje knihu protokolů, knihu oběžníků a seznam členů, přehledy činnosti a jednatelské zprávy.

Název: Okresní osvětový dům Kladno
Značka: okres - OOD
Číslo listu NAD: 1208
Datace: 1954 – 1962

Název: Okresní osvětový sbor Velvary
Značka: okres
Číslo listu NAD: 1226
Datace: 1920 – 1940


Název: Sbírka plakátů Unhošť
Značka: sbírka
Číslo listu NAD: 1360
Datace: 1933 - 1958
Tématický popis:
- plakáty, pozvánky na různé kulturní akce aj.

Název: Okresní kulturní středisko Kladno
Značka: okres - OKS
Číslo listu NAD: 1405
Datace: 1963 - 1990
Tématický popis:
Účetní doklady, inventarizační soupisy, ediční a propagační činnost, materiály k Dělnickému domu ( rekonstrukce, plány ), osobní materiály zaměstnanců, fotodokumentace

Název: Ochotnický divadelní spolek Motyčín
Značka: Sp - divadlo
Číslo listu NAD: 1457
Datace: 1912 – 1921 (foto, alba)

Název: Divadelní spolek Tyl Buštěhrad
Značka: Sp - divadlo
Číslo listu NAD: 1617
Datace: 1894 - 1945
Tématický popis:
dar J. Pergla 2010:
- zápisy ze schůzí 1904 - 1923
- divadelní hry, scénáře (10 knih)

Název: Divadelní ochotnický soubor Dynama Unhošť
Značka: SP
Číslo listu NAD: 1628
Datace: 1953 – 1961

Název: Divadélko U Zvonu Žilina
Značka: SP - divadlo
Číslo listu NAD: 1815
Datace: 1991 - 2003
Tématický popis:
- scénáře, pozvánky na vystoupení, seznamy členů

Související Organizace

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':