Databáze českého amatérského divadla

Texty: NIPOS-ARTAMA, Daniel Razím: Závěrečné hodnocení Wolkrova Prostějova 2010

Závěrečné hodnocení
Wolkrův Prostějov 2010

Wolkrův Prostějov
53. celostátní přehlídka uměleckého přednesu a divadla poezie

15.6. – 19.6. 2010, Prostějov

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Městským úřadem - odborem školství a kultury, oddělením DUHA - kulturním klubem U hradeb a Městským divadlem v Prostějově. Přehlídka probíhá za finančního přispění města Prostějov a Olomouckého kraje.

I., II.

Počet účastníků:

Festivalu se zúčastnilo 53 recitátorů sólistů:
I. kat. - 20 recitátorů
II. kat. - 21 recitátorů
III. kat . - 12 recitátorů

Soubory divadla poezie: (celkem 10)
1. Studio Dům, Brno
Výprodej snů – členové divadla a obrazy V. Kokolji
2. Atraktor ZUŠ Liberec, Liberec
Kůň na ostrově – Jacques Prévert/Adolf Kroupa
3. Divadlo PRKNO, Veverská Bítýška
Hra – Vít Jakubec, František Halas
4. Kusy lidí, Olomouc
Lidé jsou spokojeni – texty skupiny Mňága a Žďorp
5. Na poslední chvíli, Ostrov
Čekárna – Alexandra Berková
6. Aurinkot, Praha 5
Čarodějné jaro – R. Bradbury
7. Kühlschränke, Plzeň
Žalář – Zahradníček, Genet, Wilde, Verlaine, Villon, Jirous, Markýz de Sade
8. Dívadlo ŠachTA, Horní Jiřetín
Vítejte… - Jiří Beneš
9. Studio divadla Dagmar a pedagogické školy Karlovy Vary
Doba vzletu – Richard Bach, Jan Hnilička
10. Stopa Pg Liberec
Mletpantem – Jandl, Hiršal, Fuchs, Daněk, Mon, Eich, Ball, Hausman, Tucholsky, Tate, Červenka, Döhl/Hiršal, Grögerová

• Inspirativní představení: (celkem 2)

1. Divadlo Viola Praha
ŠUNEN ROMALE – POSLYŠTE ROMOVÉ – Bára Hrzánová, Jana Boušková, Mário Bihári
2. Boca Loca Lab, Praha
Evropané

• Hostující představení: (celkem 2)
1. DS Mléko a Strdí, Most
Mléko a Strdí
2. Centrum experimentálního divadla, Studio Dům, Brno
Rozkřik

• Doprovodné akce:

 Studenti Wolkrovu Prostějovu
Happening studentů prostějovských škol (Gymnázia J.Wolkera, Reálného gymnázia, SPŠO, SZŠ, ZUŠ V.Ambrose, SŠO, s.r.o., divadla Point a kapely MimBar ) se letos konal potřetí a otevřel tak po roce pomyslné brány festivalu Wolkrův Prostějov. Od 10.00 do 12.00 hodin se Smetanovy sady staly dějištěm módních přehlídek, tanečních vystoupení, pidivýstupů s larvální maskou, pěveckého vystoupení, tvůrčích dílen…atd. Celým dopolednem provázela kapela MimBar a členové studentského divadla Point.

 Divadlo KVELB
53. ročník festivalu Wolkrův Prostějov provázelo po celý týden divadlo Kvelb se svým pouličním vystoupením – Ukecanej trakař. Velký žebřiňák, spousta knih, básník, komisaři poezie, kteří učí lidi „dnešní správné poezii“… atd. Divadlo Kvelb 2x denně vyjíždělo na náměstí T.G.Masaryka a zvali lidi na festival WP.
I letos se divadlo Kvelb aktivně účastnilo pokládání květin k pomníku J.Wolkera, kdy zúčastnění aktéři (organizátoři, zástupci města, kolemjdoucí) vypustili poezii do města v podobě papírových vlaštovek.

 Semináře
Letos probíhaly současně tři semináře a jeden výtvarný workshop:

1. Inspirativní dílna – již od pondělí 14.6.2010 po celou dobu konání
festivalu probíhal seminář nazvaný Inspirativní dílna (pro nepostupující
účastníky krajských přehlídek WP), kterého se zúčastnilo 9 seminaristek pod vedením MgA. Jany Machalíkové. Kurzovné – 300,- Kč.
Náplní dílny bylo sledování a následná reflexe programu doplněná praktickými inspirativními aktivitami, hrami s textem a tvůrčími postupy jeho interpretace. Seminaristé se aktivně zúčastnili závěrečného večera.

2. Sólista nemusí být Solipsista – seminář probíhal za finanční podpory
společnosti GAUDEAMUS o.p.s. při Gymnáziu Jiřího Wolkera, takže
kurzovné se neplatilo. Účastníci tohoto semináře byli studenti z Gymnázia
Jiřího Wolkera v Prostějově a ZUŠ V. Ambrose (14 seminaristů), lektorkou
Renata Vordová. Seminář byl zaměřen na sólovou interpretaci textu, na práci
s textem. Výstupem bylo závěrečné představení, které se odehrálo v sobotu odpoledne.

3. Přednes na středních a vysokých školách – náplní semináře určeného pedagogům byla metodika práce s přednašečem. Uchazeči se zabývali problematikou přednesu na školách. Seminář byl akreditován MŠMT, lektorkou byla Ema Zámečníková. Semináře se zúčastnilo 6 seminaristek
a kurzovné bylo 600,- Kč.

4. POST BOX – Wolker Workshop – výtvarný projekt, který se uskutečnil v prostorách prostějovského zámku. Cílem workshopu bylo zprostředkovat svá sdělení dalším lidem a obarvit jim všední dny. Vyvrcholením workshopu byla vernisáž.

 Zámek Wolkrovu Prostějovu
Na základě úspěšnosti v minulých ročnících WP jsme opět využili nádvoří zámku, kde si účastníci WP i prostějovská veřejnost po skončení oficiální části WP mohli povídat a poslechnout produkci neprofesionálních kapel ( Old brown shoes, Něco mezi, Fantajm band, Black rose, Mothers follow chaos, Létající rabín, Good enough mother, Lb1, Holden ). Poprvé jsme se pokusili o „Wolkráckou Slam Poetry“, o kterou byl velký zájem, ale výsledek byl poněkud rozpačitý. Většině aktérů šlo jen o jakousi dávku exhibicionismu, který se slamem neměl nic společného. To se odrazilo i na reakcích publika. Je otázkou, zda by situace byla jiná, kdybychom pozvali „profesionálního slamera“. Ale to je i otázka financí.
Ve staré části zámku také po celý týden probíhal výtvarný workshop ukončený 18.6.2010 vernisáží.

Slavnostní zahájení WP 2010:

Slavnostní zahájení 53. ročníku WP proběhlo v 17.00 hodin na jevišti Městského divadla představením „Balada o očích topičových“ divadla Point při GJW. Účastníky festivalu tradičně pozdravil starosta města Prostějova Ing. Jan Tesař.

Položení kytic k pomníku J. Wolkera se zúčastnili představitelé města Prostějova, organizátoři a stejně jako minulý rok i divadlo Kvelb. Všichni společně vypustili poezii do města v podobě papírových vlaštovek.

Hlasové rozcvičky:

Tradiční hlasové rozcvičky určené nejen recitátorům sólistům pod vedením Ing. Libora Vacka probíhaly v přednáškovém sále Národního domu.

Veřejné diskuse o inscenacích divadel poezie:

Každý den si mohli diváci, účinkující a lektorský sbor společně popovídat a diskutovat o shlédnutých představeních. Diskuse byly velmi živé, poměrně hojně navštěvované a probíhaly v přátelské inspirativní atmosféře.

Rozborové semináře:

V sobotu od 8.30 do 13.00 se konaly rozborové semináře s recitátory sólisty po jednotlivých kategoriích. Tyto semináře byly opět umístěny do spolkové části Národního domu.
Závěrečný večer – přehlídka oceněných recitátorů a předávání cen:

Režie závěrečného večera se letos ujala recitátorka III. kategorie a lektorka Inspirativní dílny - MgA. Jana Machalíková. Aktivně se ho zúčastnili nejen laureáti a držitelé čestných uznání, ale i seminaristé z výše jmenovaného semináře a porotce I. kategorie Jakub Doubrava.

Ocenění účastníci obou částí festivalu - sólisté i divadelní soubory, převzali diplomy, květiny a věcné ceny (plastiky Radky Kubáníkové) z rukou představitelů města Prostějova a Olomouckého kraje.

Hodnocení divadel poezie a recitátorů sólistů:

V číslech zpravodaje přehlídky jsou průběžně uváděna hodnocení jednotlivých představení
a hodnocení I., II. a III. kategorie recitátorů sólistů.

Lektoři festivalu:

Recitátoři sólisté:

I. kategorie :
Předsedkyně: Mgr. Jiřina Lhotská
Členové: MgA. Jakub Doubrava
Mgr. Jan Anderle
Mgr. Martina Longinová
Mgr. Jana Davidová - Kracíková
Tajemnice: Dagmar Cásková

II. kategorie :
Předseda: PhDr. David Kroča, PhD.
Členové: Mgr. Věra Slunéčková
MgA. Marta Hrachovinová
Ing. Libor Vacek
Jana Urbanová
Tajemnice: Veronika Hyblová

III. kategorie :
Předsedkyně: Mgr. Hana Kofránková
Členové: Mgr. Nina Martínková
Mgr. Aleš Vrzák
Mgr. Jaroslava Čajková
Tajemnice: Alice Gregušová

Divadla poezie :

Předseda: Mgr. Jozef Krasula
Členové: Mgr. Radim Šíp PhD.
PaedDr František Zborník
Mgr. Alexandr Gregar
Mgr. Lenka Chytilová
Tajemník: Tomáš Žák
Propagace, tiskoviny, publikace:

 Autorkou plakátu WP, ilustrací na pozvánce, programu sólových recitátorů, účastnických listů, diplomů, vizitek… byla Magda Jansová z Prostějova, keramické ceny a upomínkové přívěsky zhotovila Radka Kubáníková z Prostějova.

 Redakce zpravodaje přehlídky:
Festivalový zpravodaj „Jiříkovo vidění“ letos tvořil tým studentů gymnázia pod vedením Mgr. Michala Marka. Grafiku zpracovávala Magda Jansová a fotodokumentaci Bob Pacholík.

Organizace přehlídky:

 Letos stejně jako v loni jsme využili všechny prostory spolkové části Národního domu, prostory Městského divadla a kulturního klubu DUHA. Zázemí lektorských sborů pro recitaci jsme opět umístili do prostor spolkové části Národního domu, kde se konaly i závěrečné semináře po jednotlivých kategoriích. Zázemí pro lektorský sbor divadel poezie byl v klubovně na DUZE a v salónku Městského divadla. Hrací prostor na jevišti za oponou byl definitivně zrušen, takže i letos jsme nabídli prostory DUHY a klasický kukátkový prostor v Městském divadle.
Jedno představení se odehrálo v divadle Point, což z organizačního hlediska nebylo dokonale zajištěno (neměli jsme svolení od zřizovatele), protože ke změně hracího prostoru došlo v den, kdy divadelní soubor hrál (ač od konce dubna, kdy byl poprvé kontaktován, neprojevil zájem o jiný hrací prostor než ten, který mu byl nabídnut).

 Program spoluvytváří umělecká rada NIPOS ARTAMA Praha a oddělení DUHA – Kulturní klub u hradeb.
Vlastní průběh přehlídky sólistů i divadel poezie zabezpečují pracovníci oddělení DUHA včetně pořadatelského servisu, který zahrnuje ubytování účastníků, ekonomické zajištění, informační službu po celou dobu přehlídky, činnost tajemnic a tajemníků porot a týmu hostesek a pomocných pořadatelů z řad studentů.

 Technickou stránku zabezpečují zaměstnanci oddělení DUHA a Městského divadla v Prostějově.


KRAJSKÉ POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY 2010

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Praha, Pražský kalich
27. března 2010 (sólisté), 28. března 2010 (soubory) – DDM Praha 8
Pořadatel: o. s. PŘESAH a DDM Praha 8
Sóloví recitátoři:
1. kategorie: 13, 2. kategorie: 14, 3. kategorie: 5
Soubory: 4

STŘEDOČESKÝ KRAJ
Kolín
23. března 2010 – DDM Kolín
Pořadatel: Dům dětí a mládeže
Sóloví recitátoři: celkem 16
Soubory: 0

JIHOČESKÝ KRAJ
Sezimovo Ústí
24. března 2010 – kino Spektrum
Pořadatel: Městské středisko kultury a sportu v Sezimově Ústí
Sóloví recitátoři:
1. kategorie: 6, 2. kategorie: 7, 3. kategorie: 0
Soubory: 1

PLZEŇSKÝ A KARLOVARSKÝ KRAJ
Klatovy, Poezie na rynku
26. – 28. března 2010 – Divadlo Klatovy
Pořadatel: Johan, centrum pro kulturní a sociální projekty
Sóloví recitátoři: - pořadatel počet neuvedl
Soubory: 4

ÚSTECKÝ KRAJ
Ústí nad Labem
5. března 2010
Pořadatel: Kulturní středisko města
Sóloví recitátoři:
1. kategorie: 6, 2. kategorie: 8, 3. kategorie: 4
Soubory: 3

LIBERECKÝ KRAJ
Liberec
20. března 2010
Pořadatel: DS Odevšad o.s.
Sóloví recitátoři:
1. kategorie: 7, 2. kategorie: 5, 3. kategorie: 0
Soubory: 4

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Hradec Králové
1. – 2. března 2010 – Divadlo Jesličky (sólisté)
26. - 28.března- Kulturní klub Rabštejn, Kostelec nad Orlicí, Audimafor - Kostelecký kostlivec (soubory)
Pořadatel: Středisko amatérské kultury IMPULS
Sóloví recitátoři:
1. kategorie: 13, 2. kategorie: 15, 3. kategorie: 3
Soubory: 4

PARDUBICKÝ KRAJ
Pardubice (sólisté)
11. března 2010 - Divadlo 29
Pořadatel: Krajská knihovna v Pardubicích - odd. regionálních a kulturních služeb
Sóloví recitátoři:
1. kategorie: 7, 2. kategorie: 13, 3. kategorie: 0

Svitavy, Svitavský Fanda (soubory)
12. - 14. března 2010
Pořadatel: Středisko kulturních služeb města Svitavy, Wolkerova alej 92/18 56802 Svitavy
Soubory: 2

JIHOMORAVSKÝ KRAJ a KRAJ VYSOČINA
Brno
20. března 2010 - Brněnské kulturní centrum
Pořadatel: Brněnské kulturní centrum, programové oddělení
Sóloví recitátoři:
1. kategorie: 10, 2. kategorie: 12, 3. kategorie: 2
Soubory: 2

OLOMOUCKÝ KRAJ
Prostějov
24. března 2010 (sólisté), 25. března 2010 (soubory) - DUHA - Kulturní klub u hradeb
Pořadatel: Odbor školství a kultury, oddělení DUHA - Kulturní klub u hradeb
Sóloví recitátoři:
1. kategorie: 10, 2. kategorie: 13, 3. kategorie: 2
Soubory: 6

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Karviná
27. - 28. března 2010 - Městský kulturní dům
Pořadatel: o. s. TeRaSa
Sóloví recitátoři:
1. kategorie: 10, 2. kategorie: 17, 3. kategorie: 2
Soubory: 2

ZLÍNSKÝ KRAJ
Kroměříž
25. března 2010
Pořadatel: Dům kultury Kroměříž
Sóloví recitátoři: celkem 21
Soubory: 1

III.

Na WP 2010 bylo poskytnuto:
260 000 Kč od MK ČR,
150 000 Kč od Olomouckého kraje
530 000 Kč od města Prostějova

Mimo to je zaveden účastnický poplatek 300 Kč pro všechny vystupující účastníky, seminaristy a jejich pedagogický doprovod. Za tento poplatek mají účastníci po celou dobu festivalu nárok na ubytování, (pedagogický doprovod pouze u 1. kategorie sólistů) a volný vstup na veškerý hlavní i doprovodný program WP.

IV.

Výsledky 53. ročníku celostátního festivalu poezie Wolkrův Prostějov 2010:

RECITÁTOŘI SÓLISTÉ

I. kategorie

Titul laureát nebyl udělen

Čestná uznání:

• Kateřina Boušková (Karlovy Vary) za interpretaci textu Adamse Douglase „Stopařův průvodce po Galaxii“

• Bára Purmová (Jablonec nad Nisou) za interpretaci textu Mariana Pally „Jak přilepit na jazyk papírek“

• Františka Hejduková (Děčín) za osobitou interpretaci obou textů

• Hana Marvanová (Litvínov) za přirozený projev v interpretaci obou textů

II.kategorie

Laueráti: Veronika Smolková (Praha)
Dan Kranich (Kralupy nad Vltavou)

Čestná uznání:

• Tereza Slámová (Brno) za interpretaci textu Jiřího Macháčka
„Jak život chodže“

• Nina Petříková (Hradec Králové) za interpretaci prózy Arkadije Averčenka „ Jed“

• Michaela Švédová (Olomouc) za práci s textem Jana Budaře
„ Nedomazlená“

III.kategorie

Laueráti: Jana Machalíková (Praha)
Vladimir Benderski (Sadov)

Čestná uznání:

• Barbora Chybová (Svitavy) za interpretaci textu Ernsta Jandla „Ottos mops“

• Jonáš Špaček (Horní Bříza) za interpretaci textu Louise Aragona „ Mírně řečeno“

DIVADLA POEZIE:

Čestná uznání:
• Soubor KÜHLSCHRÄNKE (Plzeň) za inscenaci ŽALÁŘ s doporučením na Jiráskův Hronov
• Soubor NA POSLEDNÍ CHVÍLI (Ostrov) za inscenaci ČEKÁRNA s doporučením na Jiráskův Hronov
• Soubor STUDIO DŮM BRNO za inscenaci Výprodej snů s doporučením na Jiráskův Hronov

Cena diváka:
• Soubor KUSY LIDÍ (Olomouc) za inscenaci LIDÉ JSOU SPOKOJENI

Cena poroty s nominací na Jiráskův Hronov.
• Soubor KUSY LIDÍ (Olomouc) za inscenaci LIDÉ JSOU SPOKOJENI
Připomínky, návrhy, doporučení:

Na odborné radě 13. 9. 2010 se organizátoři WP a ostatní členové poradili o možných změnách a úpravách do příštího roku. Připomínky se týkaly těchto otázek:

Hlavním tématem odborné rady byla diskuse o zachování, nebo případném zrušení soutěžního charakteru festivalu WP.
Návrh zcela zrušit veškerá ocenění a laureátské tituly sólových interpretů byl většinou členů OR odmítnut. Hlavními důvody k tomuto stanovisku byla obava z poškození prestiže festivalu, dále námitky, že pokus o zrušení soutěže byl v minulosti už učiněn na festivalu poezie ve Valašském Meziříčí, kde si účastníci později znovu vyžádali návrat k soutěži, a především názor většiny členů OR, že mezi sólovými vystoupeními bývají výrazné rozdíly v kvalitě a je proto potřeba rozlišovat a pojmenovávat výsledky práce jednotlivých účastníků. Mnohokrát byla zmíněna také motivace účastníků, kteří údajně chtějí ukázat, že jsou lepší než v minulém roce apod., a jejich úsilí by se proto mělo ocenit.

Hlavními námitkami proti soutěži byl její nepříznivý dopad na psychické rozpoložení některých účastníků, na to, že mnozí z nich nemají podle svých vlastních slov o soutěž a ocenění zájem, a že výsledky v soutěži dokonce odrazují některé interprety od dalšího navštěvování WP a aktivit v uměleckém přednesu.

Po diskusi se OR shodla na následujícím řešení:
Sóloví recitátoři budou na festivalu WP interpretovat pouze jeden text.
Protože na KP se interpretují dva texty, nominovaní recitátoři si musí sami zvolit, který z nich představí na WP.
Program festivalu bude koncipován tak, aby každý den vystupovala jedna kategorie sólových interpretů. Ve stejný den poté proběhne veřejná diskuse a rozborový seminář s lektorským sborem – stejně jako se to dělá u divadel poezie.
Všechny tři sólové kategorie bude mít na starost jeden lektorský sbor, zastoupený sedmi členy.
Při jeho sestavování budeme klást důraz na pestré složení sboru vzhledem k různým profesím a rozmanitosti odborných náhledů – tak, aby následná diskuse a zpětná vazba byly co nejvíce podnětné a inspirativní.
Lektorský sbor by také měl být částečně obměněn oproti předcházejícím ročníkům WP, ale se zachováním kontinuity – jednalo by se proto o 3, maximálně 4 nové členy.
Oceňování zajímavějších interpretací bude na výslovné přání většiny členů OR i nadále probíhat formou laureátských titulů a čestných uznání – s tím rozdílem, že jak laureátů, tak čestně uznaných může lektorský sbor navrhnout jakékoli množství, nebo také nikoho. Nepůjde tedy v pravém slova smyslu o soutěž, ale o možnost lektorského sboru ocenit mimořádně kvalitní a inspirativní vystoupení.
Otázkou zůstává, zda čestnému uznání neříkat jinak – např. cena za… a přesně zformulovat co bylo na vystoupení kvalitní, nebo zajímavé.
Lektoři i pořadatelé se ve svých slovních i písemných formulacích ve vztahu k WP vyvarují používání slov soutěž, soutěžní představení, vítěz, nejlepší, výhra, atd.

Také na KP bude možno doporučit na WP více sólových interpretů než jen 2 z každé kategorie, s tím, že lektorský sbor může určit v každé kategorii 2 hlavní nominace a v případě většího počtu kvalitních interpretů další náhradníky.

Tyto změny budou přesně zformulovány v propozicích WP 2011.

Ubytování účastníků
Účinkující byli ubytováni na internátní ubytovně ve Vrahovicích – tedy dost daleko od centra města, kde trvá dlouho do noci kulturní program a poměrně brzy ráno začíná další. Seminaristé bydleli v hotelových ubytovnách, které sice nebyly tak daleko, ale ubytování v nich je zejména pro studenty zbytečně drahé. Navrhuji, aby pro příští rok byly osloveny školy, kde by se domluvilo levné spaní v tělocvičnách ve vlastních spacích pytlích. Na festivalech a vzdělávacích akcích tohoto druhu je to běžná praxe, a kdo chce, může si objednat dražší a pohodlnější ubytování v hotelu. Jsem přesvědčen, že bez levné varianty ubytování zbytečně přicházíme o mnoho zájemců o semináře, které finanční nákladnost od příjezdu do Prostějova odradí.
Organizátoři z Prostějova namítají, že v Prostějově nebude snadné levné ubytovací prostory sehnat, a navíc to přináší také spoustu rizik a organizačních problémů– např. že účastníci potřebují v těchto prostorách stálý dozor, aby nezpůsobili žádné škody.
Přesto se ale pokusíme tuto možnost ubytování zajistit.

Semináře
Ačkoli na WP nemají příliš dlouhou tradici (2 roky), ukazuje se, že semináře jednoznačně znamenají jeden z největších přínosů posledních ročníků WP. Na mnoha jiných celostátních přehlídkách (např. Mladá scéna, Dětská scéna, Loutkářská Chrudim a další) je běžné, že seminářů a dílen bývá průměrně kolem 6, někdy i více. Je to jedinečná možnost jak v rámci festivalu zájemce o obor rozvíjet a vzdělávat (konkrétně v případě přednesu k tomu ani nikde jinde většinou nemají příležitost), a zvyšovat tím i úroveň jejich tvůrčí činnosti, která podle názoru některých starších pamětníků již není, co bývala. Proto jsem přesvědčen, že je potřeba semináře a dílny maximálně podporovat. Mimo jiné se tím zvýší i prestiž přehlídky (už jen díky přítomnosti zajímavých lektorů). Všechny 3 letošní semináře se setkaly s velice pozitivními ohlasy. Bylo by proto dobré, kdyby se příští rok opět konaly 3 semináře s různým zaměřením, aby si zájemci měli z čeho vybírat. Věřím, že v případě úpravy příliš „nabitého“ programu by se do seminářů rádi přihlásili také účinkující – troufám si odhadnout, že většina. Semináře by samozřejmě měly být otevřeny všem zájemcům, nejen účinkujícím účastníkům WP a krajských přehlídek.
Návrhy na semináře v roce 2011:
Hlasová dílna (lektorka: Ivana Vostárková), Fyzické básnictví (lektor: Petr Váša), Seminář pro pedagogy a vedoucí souborů divadel poezie (práce na scénáři, režie….) Scénické čtení (lektorka: Gabriela Sittová) a seminář zaměřený na reflexi programu – obdoba např. problémového klubu na Jiráskově Hronově, nebo letošní Inspirativní dílny.
Pro semináře je třeba najít v programu festivalu čas, možnost jejich otevření se proto bude odvíjet z časových možností 54. WP.

Zahájení
Zahájení WP, spojené tradičně s kladením květin k pomníku Jiřího Wolkera, je podle mého názoru příliš vážné a oficiální. Vzhledem k tomu, že festival je pro město Prostějov radostná akce, na kterou se všichni těšíme, bylo by dobré pokusit se vymyslet nový slavnostní rituál, který by umožnil panu starostovi vesele a přátelsky přivítat účastníky a festival tím zahájit. Na Loutkářské Chrudimi např. starosta města předává loutkářům veliký symbolický klíč od města Chrudimi, který mu je na konci přehlídky opět vrácen.

Závěrečný večer a ocenění
Režie tradičního závěrečného večera, kde vystupují ocenění recitátoři, a za přítomnosti politických představitelů z krajského a městského zastupitelstva se udílejí ceny a diplomy, se letos ujala MgA. Jana Machalíková se svými seminaristy z Inspirativní dílny. Místy až divadelně a velmi vtipně pojednaný večer diváky pobavil i potěšil. Domnívám se, že by kromě pana starosty, nebo hejtmana měli oceněným souborům i jednotlivcům předat cenu a něco příjemného a přínosného říci také zástupci porot.
Také ocenění v podobě velikých keramických předmětů a loutek představují určitý problém. Zaprvé jsou příliš veliké a majitelé je musí po skončení večera složitě balit do igelitů a krabic a pak opatrně nosit po městě aby je nerozbili, za druhé jejich význam pro dospělé, nebo minimálně téměř dospělé lidi je značně sporný. Prozatím jsme se domluvili, že v příštím roce účastníci dostanou společnou fotografii své kategorie, či souboru, a pamětní list, a o podobě případných dalších cen a upomínkových předmětů ještě budeme jednat.

Zpravodaj
Festivalový deník „Jiříkovo vidění“ byl po estetické i obsahové stránce poměrně kvalitní, snad jen v některých ohledech místo sledování festivalového dění obracel svou pozornost raději jinam - např. k prvním básnickým pokusům mladých prostějovských poetů. V příštím roce by proto bylo dobré, kdyby se zpravodaj více zaměřil na program festivalu a jeho účastníky – bylo např. možné udělat více rozhovorů se zajímavými osobnostmi z řad lektorů, zmapovat dění v seminářích, rozebrat a zhodnotit atmosféru sólových vystoupení i divadelních představení, přinášet zajímavé – i trochu kontroverzní zprávy a poznatky – a nastavovat tak festivalu co nejrealističtější zrcadlo, které by mohlo např. organizátorům napovědět, jaký festival je, jak ho účastníci vnímají a jak se jim jejich práce podařila, či nepodařila. Zájem čtenářů by pak byl jistě větší, někteří z nich by jistě měli i chuť do deníku přispět, což se na jiných celostátních přehlídkách běžně dělává, a ze strany redakce oceňuje. Pro příští rok proto musíme připravit pro redakční tým jasné zadání jaký má zpravodaj přesně být, co má obsahovat a přinášet.Inspirativní představení a hosté
Letos doplňovala hlavní program festivalu dvě inspirativní představení: „Šunen Romale – Poslyšte, Romové“ pražského divadla Viola a „Evropané“ souboru Boca Loca Lab. První z nich bylo publikem přijato s obrovským nadšením, druhé s jistými rozpaky, které hraničily až s nepochopením, o čem to vlastně celé mělo být.
Prostějovem po celou dobu festivalu projíždělo pouliční divadlo Kvelb se svým programem „Ukecanej trakař“. Jeho úkolem, stejně jako vloni, bylo vnášet poezii a povědomí o festivalu do ulic města. V DUZE se odehrálo také speciální hostující představení „Mléko a strdí“ Mosteckého souboru Mléko a Strdí, který si vzal za předlohu své inscenace verše prostějovského básníka a politika Aloise Mačáka. Publikum tento humorný počin přijalo velmi příznivě… Druhá hostující inscenace „Rozkřik“ brněnského Studia Dům byla posledním divadelním představením celého festivalu. Protože byla svou atmosférou, režijním pojednáním a žánrovým zařazením velice podobná, takřka shodná se soutěžním představením „Výprodej snů“, které ten samý soubor odehrál na samém počátku WP, nebylo publikum ze hry příliš nadšené, ale přijalo ji vlídně.
Divadelní představení v netradičních prostorách
V letošním roce se objevil na WP požadavek, aby jeden ze souborů mohl odehrát svou inscenaci jinde, než v tradičních prostorách DUHY. Jednalo se o představení „Žalář“ plzeňského souboru Kühlschränke, který potřeboval hru provést v prostředí, evokující vězeňskou celu. V tomto případě nám velmi pomohli členové divadla Point, kteří k představení poskytli své zkušební prostory na Olomoucké ulici a představení se uskutečnilo ke spokojenosti souboru i publika. Problém ale byl v narychlo sjednané změně hracího prostoru, která nebyla dostatečně právně ošetřena, což byla má chyba. Pokud se tedy podobné požadavky ze strany souborů do budoucna vyskytnou, musí je soubory nahlásit s dostatečným předstihem – pak už na ně nemůžeme brát zřetel.

Programové brožury a evidenční listy souborů
Letošní divadelní porota měla připomínku k evidenčním listům a programovým brožurám – v obou materiálech je uvedeno o souborech a inscenacích málo informací. Je pravda, že v programových brožurách na jiných celostátních přehlídkách bývá vždy u každé inscenace uvedeno pár vět o hře, o souboru, informace kdo je režisérem, autorem, kdo vytvořil hudbu, scénografii, kdo hraje apod. Bylo by proto dobré se na to v příštím roce zaměřit. V evidenčních listech je potřeba tyto informace uvést také – pro porotu.

Dokumentace WP
Kromě fotodokumentace Boba Pacholíka se na WP bohužel nepořizuje žádný kvalitní záznam jednotlivých vystoupení. I v tomto ohledu se můžeme inspirovat na celostátních divadelních přehlídkách, kde se všechna představení i recitační výstupy (Dětská scéna) natáčejí kamerou, a archivují. Zajištění této dokumentace si pro příští rok vezmu na starost.


S použitím údajů a formulací z hodnocení MgA. Martiny Drmolové
zpracoval: Daniel Razím
NIPOS – ARTAMA, říjen 2010
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':