Databáze českého amatérského divadla

Texty: Impuls, Vzdělávání - jednodenní praktické semináře v roce 2012. Hromada, jaro 2012

VZDĚLÁVÁNÍ
formou praktických jednodenních seminářů se rozběhlo. Zatím jsme z nabídky realizovali semináře ze tří oblastí.
Hlasová výchova
Pokud je potřeba skutečně v něčem vzdělávat amatérské divadelníky (samozřejmě kromě dovedností hereckých či v režijním myšlení, což samozřejmě předpokládá i jistý talent), pak se nabízí disciplina, kterou může každý využít i v civilním životě. Natož na jevišti, kde se pomalu stala popelkou a přehlíženým zbožím: jevištní řeč, ale také obecněji - hlasová výchova! I v televizi, nejen na jevišti, se dnešní řeč herců často stává nesrozumitelnou, protože odbytou, odfláknutou, u amatérů o to víc, že se snaží jakýsi "civil" napodobit, či prostě ani netuší... A pokud nerozumím slovu, orientuji se i v (dramatické) situaci obtížněji. Civilní mluva bez znalosti techniky mluvního projevu je k ničemu.
V sobotu 3.11. ještě v loňském roce se proto téměř dvacítka divadelníků sešla s Lucií Švábovou, hlasovou pedagožkou pražského Kepplerova gymnazia (absolventkou tvořivé dramatiky na DAMU), a společně na řadě osobnostních cvičení probrali tajemství správné mluvy - od nezbytného správného držení těla (v situacích i nejkrkolomnějších), zacházení s dechem a tvorbu hlasu. Celodenní cvičení sice nikoho nenaučí správně mluvit, na to je třeba i roků, ale stačí k tomu, aby účastník pochopil, jak na to jít, a hlavně, že ke správné mluvě je třeba chápat i sám sebe.
(ag)
V sobotu 26. května seminář hlasové výchovy s Luckou Švábovou pokračoval
Tentokrát se sešlo třináct frekventantů a při rozcvičovacích pohybových cvičeních to bylo akorát. A protože přijela většina „nováčků“, vzala to Lucka „od podlahy“, doslova. Po všech hrách na zapamatování si všech jmen kolegů jsme se pěkně aktivně a uvolněně poskládali od chodidel po temeno hlavy, hledali vznosné těžiště, dechovou oporu, rezonovali jsme a pracovali se solární krajinou, učili se forte a piáno a přídechy a doslovovali jsme koncovky a docela vědomě si prošli artikulaci.
A na závěr jsme se ještě stihli dotknout interpretace textu s různými emocemi a potom v různých žánrech v tomto dialogu:
Příchozí: „Co to děláš?“
Míchající: „Míchám vajíčka.“
Příchozí: „Můžu ochutnat?“
Míchající: „Samozřejmě.“
Příchozí: „ Ta vajíčka chutnají nějak divně! Asi umírám!“
Míchající: „Doktore! Doktore! Asi je mrtvý(á)!“
Doktor (ohledávající): „Ano, je mrtvý (á)!“
A zkuste si to rozehrát třeba jako operu nebo telenovelu nebo western nebo balet nebo animovaný film…
A my se všichni těšíme na podzimní pokračovací seminář!
Jarka Holasová

21. ledna se uskutečnil seminář s Emou Zámečníkovou.
Přednes, možná i Divadlo poesie
"Přednes je tvůrčí hlasová realizace textu. Přednes je především sdělováním a sdělením, uskutečňovaným ve specifických podmínkách. Mezi text a jeho vnímatele vstupuje zprostředkující článek - recitátor, přednašeč, vypravěč. Ten na základě důkladného rozboru a poznání textu seznamuje vnímatele nejen s jeho zněním, ale hlavně jeho vnímání orientuje a usměrňuje ve smyslu svého osobního pochopení vybraného textu. Celý tento tvořivý proces obohacuje v prvé řadě jeho a samozřejmě pak i vnímatele. Může, ale nemusí být uměním."
Emílie Zámečníková: "Cesta k přednesu aneb Průvodce pro pedagogy a mladé recitátory"

Seminář s Emou byl oboustranně příjemným setkáním nad známými a méně známými texty, se kterými se sešlo 19 účastníků, kteří se chtěli dozvědět, jak na to. A dostalo se jim odpovědí velké množství, co a jak, čeho se vyvarovat, co zdůraznit a co opustit...Nejdříve rozbor textu a odhalení a pochopení témat, která text skrývá. Potom přijdou na řadu výrazové prostředky tak, aby směřovaly ke sdělení. A vůbec to není jednoduché. Děkujeme, Emo, že jsi nás nechala "nakouknout" do kuchyně...vařit už musíme sami.
Slovíčka do slovníku, která nad stolem také proběhla: zlohlíd, povědění, vyignorovat, zavěnovala...
Jarka Holasová

Základy praktické režie - dramatická situace s Petrem Haškem
"Dramatická situace staví člověka do okolností, v nichž si sám způsobil nesnesitelné životní podmínky, které musí změnit, aby mohl dále žít. V tomto smyslu je dobrá dramatická situace vždycky o schopnostech a možnostech člověka tuto změnu provést. Tato změna se děje na základě jeho volby, kdy se rozhoduje, jakou změnu chce způsobit a jakými prostředky to učiní." ( Jan Císař)

Seminář s Petrem Haškem se odehrával většinou v kruhu. V kruhu a později v prostoru se pohybovalo 18 účastníků, studentů, vedoucích divadelních souborů, režisérů a herců.A protože divadlo je hra a podle Petra hrát divadlo může každý, ale jen když si chce hrát, hráli jsme si. Hráli jsme si, abychom se stali fungující skupinou, která má společný zájem, společnou energii, společné téma, skupinou, která spolu komunikuje. Od společných hlavně rytmických her jsme pokračovali přes variace použití židle, k drobným dramatickým siuacím i kolektivní improvizaci.
"Dobrý den! Co děláte? Nevím. Nevíte? "
Díky Petrovi víme o divadle zase o trochu víc. Byla to mile strávená sobota a v sobotu 2. června má pokračování.
-jh-

Dramaturgicko- režijní či dramatizátorko-autorský seminář s Luďkem Richtrem
organizujeme už s jistou pravidelností, vždy „brzy“ po prázdninách, v době kdy se v některých souborech řeší, co budeme hrát, proč to budeme hrát, jak to budeme hrát, o čem a pro koho…Účastníci si přinesou své scénáře nebo předlohy nebo jen návrhy či záměry, které v předstihu všem pošlou, my všichni si je v klidu přečteme a potom společně nad nimi přemýšlíme a rozkrýváme možnosti a nabízíme myšlenky…a to všechno pod Luďkovým vedením. Je to sedavý seminář s bábovkou a kávou a čajem, který je velmi objevný, protože:
„Říká se, že hrát lze i telefonní seznam či jízdní řád…Nikdo by neměl mít tu troufalost tvrdit předem, že to či ono nejde. Že to jde, dokáží ovšem inscenátoři až přesvědčivým divadelním dílem…Jde o to vymyslet, jak.“
Luděk Richter: „Praktická dramaturgie v kostce“
-jh-

Související Organizace

Související Pojmy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':