Databáze českého amatérského divadla

Texty: Kroměříž, Divadelní spolek Kroměříž, Soupis inscenací 1970-1990, vytvořil Radek Baštinec 2009

- http://divadlokm.cz/page.php?u=16c&g_cla=31, staženo 24. 3. 2012

Přehled inscenací
1970 - 1990

Sezóna 1970−1971
56. VEČER RUSKÉ A SOVĚTSKÉ HUDBY A POEZIE − Divadlo poezie, Dramaturgie a režie: Zdeněk Lajkep, Premiéra 24. listopadu 1971, Dům kultury v Kroměříži − foyer
57. Karel Čapek: MATKA, Režie Jaroslav Hynek, umělecký patronát Alois Hajda režisér Státního divadla v Brně, Premiéra 30. listopadu 1971, ZK ROH Starý pivovar v Kroměříži − 2.místo na 15. divadelním festivalu v Napajedlích, cena Ludmile Cápkové za nejlepší ženský herecký výkon, hlavní cena na krajském festivalu ve Znojmě, cena ONV Znojmo Jaroslavu Hynkovi za režii, cena Ludmile Cápkové za nejlepší ženský herecký výkon, účast na III. mezikrajské přehlídce amatérských divadelních souborů v Táboře − soubor navržen na Jiráskův Hronov, účast na 42. Jiráskově Hronově, hlavní cena ministerstva kultury SSR, cena Osvětového ústavu v Bratislavě Jaroslavu Hynkovi za režii, cena MěstNV v Hronově Ludmile Cápkové za nejlepší ženský herecký výkon, cena Krajského výboru odborového svazu zaměstnancův kultuře v Hradci Králové za výtvarnou a technickou složku hry, 1. místo na divadelním festivalu v Radslavicích, účast na Scénické žatve v Martině, účast na Festivalu přátelství v Bruntále

Sezóna 1972−1973
58. František Hrubín: KŘIŠŤÁLOVÁ NOC, Režie: Alois Hajda, režisér Divadla pracujících v Gottwaldově, Premiéra 28. února 1973, ZK ROH Starý pivovar v Kroměříži − 1. místo a Putovní pohár MěstNV v Napajedlích na 16. divadelním festivalu, účast na 43. Jiráskově Hronově,1. místo a cena Českého ústředního výboru SSM, cena KOR v Hradci Králové Ludmile Cápkové za nejlepší ženský herecký výkon, cena MNV v Hronově Ludvíku Tvarůžkovi za nejlepší mužský herecký výkon, čestné uznání Aloisu Hajdovi za spolupráci s amatérským souborem
59. E.Braginskij − E.Rjazanov: SPOLUPRACOVNÍCI, Režie: Milan Obst, Premiéra 23. května 1973, ZK ROH Starý pivovar v Kroměříži − účast na Národní přehlídce ruských a sovětských her ve Svitavách, udělena cena diváka; účast na XIII. festivalu přátelství v Bruntále, cena Marii Horákové za nejlepší ženský herecký výkon
60. PÁSMO O FUČÍKOVI − Divadlo poezie, Dramaturgie a režie: Vladimír Mrva, Premiéra v říjnu 1973, ZK ROH Starý pivovar v Kroměříži

Sezóna 1973−1974
61. Istvan Örkény: KOČIČÍ HRA, Režie: Pavel Pecháček, režisér Divadla pracujících v Gottwaldově, Premiéra 19. dubna 1974, ZK ROH Starý pivovar v Kroměříži − 2. místo na 17. divadelním festivalu v Napajedlích, cena Ludmile Cápkové za nejlepší ženský herecký výkon; pohár a čestné uznání na 18. divadelním máji v Krnově, cena Ludmile Cápkové za herecký výkon; účast na 44. Jiráskově Hronově, cena KOR v Hradci Králové Ludmile Cápkové za herecký výkon
62. Pavel Grym: LOUPEŽNICKÁ HISTORIE − hra pro děti, Režie: Gustav Hrabal, Dušan Pšenko, Premiéra 1. června 1974, ZK ROH Starý pivovar v Kroměříži − účast na 3. národní přehlídce divadla pro děti v Ostravě; představení v Brně a Hronově
63. PÁSMO KE 30. výročí SNP − divadlo poezie, Dramaturgie a režie: Věra Hejhalová, Premiéra 14. června 1974 − ZK Holešov

Sezóna 1974−1975
64. Bertolt Brecht: PUŠKY PANÍ CARRAROVÉ, Režie: Alois Hajda, režisér Divadla pracujících v Gottwaldově, Premiéra 28. února 1975, ZK ROH Starý pivovar v Kroměříži − 1. místo a putovní pohár MNV v Napajedlích na 18. divadelním festivalu, cena Ludmile Cápkové za nejlepší ženský herecký výkon, cena Josefu Pulcovi za nejlepší amatérskou scénu, cena festivalového diváka; 1. místo na 15. divadelním festivalu v Radslavicích, cena Ludmile Cápkové za nejlepší ženský herecký výkon; Křišťálový pohár KNV Košice na celoslovenské národní přehlídce ve Spišské Nové vsi; účast na 45. Jiráskově Hronově, 1. místo a cena ministra kultury ČSR, cena KOR v Hradci Králové Ludmile Cápkové za nejlepší ženský herecký výkon, čestné uznání Aloisu Hajdovi za spolupráci s amatérským souborem
65. František Hrubín: JOBOVA NOC, divadlo poezie, Dramaturgie a režie: Zdeněk Lajkep, Premiéra 16. dubna 1975, ZK ROH Starý pivovar v Kroměříži

Sezóna 1975−1976
66. F. F. Šamberk − Vojtěch Vacke: HURÁ ZA PETREM, Režie: Milan Obst, Premiéra 30. ledna 1976, SZK ROH Starý pivovar v Kroměříži
67. Jiří Mahen: NASREDIN, Režie: Alois Hejda, režisér Divadla pracujících v Gottwaldově, Premiéra 10. dubna 1976, SZK ROH Starý pivovar v Kroměříži − účast na V. mezikrajské divadelní přehlídce v Jablonci nad Nisou, hlavní cena odboru kultury KNV Ústí nad Labem, cena za mužský herecký výkon Gustavu Hrabalovi a cena diváka; účast na 46. Jiráskově Hronově

Sezóna 1976−1977
68. Josef Lada − Alex Koenigsmark: BYL JEDNOU JEDEN DRAK, Režie: Antonín Navrátil, režisér Divadla pracujících v Gottwaldově, Premiéra 30. ledna 1977, Dům kultury SZK ROH v Kroměříži
69. Vasilij Markarovič Šukšin: ENERGIČTÍ LIDÉ, Režie: Hugo Domes, režisér Slováckého divadla v Uherském Hradišti, Premiéra 7.října 1977, SZK ROH Starý pivovar v Kroměříži − účast na krajském festivalu ruských a sovětských her v Novém Městě na Moravě, cena za mužský herecký výkon Gustavu Hrabalovi a Otakaru Vízdalovi; 1. místo a hlavní cena na 21. divadelním festivalu v Napajedlích
70. S. Jesenin: PÍSEŇ O VELKÉM POCHODU − divadlo poezie, Dramaturgie a režie: Zdeněk Lajkep, Premiéra v říjnu 1977, SZK ROH Dům kultury v Kroměříži

Sezóna 1977−1978
71. Bertolt Brecht: MATKA KURÁŽ A JEJÍ DĚTI, Režie: Alois Hajda, režisér divadla pracujících v Gottwaldově, Premiéra 30. dubna 1978, SZK ROH Dům kultury v Kroměříži

Sezóna 1978−1979
72. Anton Pavlovič Čechov: DRAMATIZOVANÉ POVÍDKY, Režie: Antonín Navrátil, umělecký vedoucí Malé scény v Gottwaldově, Premiéra 7. června 1979, SZK ROH Starý pivovar v Kroměříži − účast na Národní přehlídce ruských a sovětských her ve Svitavách, Josef Pulec cena za nejlepší scénu, Miroslav Večerka cena za mužský herecký výkon; účast na Scénickej žatve v Martině, účast na Festivalu mladého amatérského divadla v Poděbradech

Sezóna 1979−1980
73. Božena Fixová: KTERAK SE O PRINCEZNU ČERT POKOUŠEL, Režie: Gustav Hrabal, Premiéra 8. března 1980, SZK ROH Dům kultury v Kroměříži

Sezóna 1980−1981
74. Pavel Grym: LOUPEŽNICKÁ HISTORIE, Režie: Gustav Hrabal, Premiéra 17. října 1981, SZK ROH Dům kultury v Kroměříži − účast na Znojemském stromu pohádek, cena za režii Gustavu Hrabalovi a 3. místo souboru; účast na okresním divadelním festivalu v Kroměříži, cena za režii Gustavu Hrabalovi

Sezóna 1981−1982
75. F. F. Šamberk: JEDENÁCTÉ PŘIKÁZÁNÍ, Režie: Hugo Domes, režisér Slováckého divadla v Uherském Hradišti, Premiéra 30. dubna 1982, SZK ROH Starý pivovar v Kroměříži − účast na 25.divadelním festivalu v Napajedlích, Josef Pulec cena za nejlepší amatérskou scénu, Dušan Pšenko cena za nejlepší mužský herecký výkon; účast na Okresním divadelním festivalu v Kroměříži, Otakar Vízdal cena za mužský herecký výkon

Sezóna 1982−1983
76. Vojtěch Vacke: POHÁDKA O POPELCE, Režie: Hugo Domes, režisér Slováckého divadla v Uherském Hradišti, Premiéra 12. prosince 1982, Dům kultury v Kroměříži − účast na Znojemském stromu pohádek v r. 1983

Sezóna 1983−1984
77. Zdeněk Kaloč: MEJDAN NA PÍSKU, Režie: František Houdek, člen Divadla pracujících v Gottwaldově, Premiéra 15. ledna 1984, ZK ROH Starý pivovar v Kroměříži − účast na 27. Divadelním festivalu v Napajedlích 4. 4. 1984, František Houdek cena za nejlepší scénu; účast na krajské přehlídce v Blansku 10. 4. 1984, Otakar Vízdal − cena za nejlepší mužský herecký výkon
78. Vojtěch Vacke: HONZA A PRINCEZNA VERONIKA aneb POHÁDKA Z KLOBOUKU, Režie: Hugo Domes, režisér Slováckého divadla v Uherském Hradišti, Premiéra 18. března 1984, Dům kultury v Kroměříži − účast na Znojemském stromu pohádek 27. 3. 1984, Josef Pulec cena za nejlepší scénu, Yveta Bartošková cena mladého talentu, cena dětské poroty; účast na Hulínském divadelním jaru; účast na krajské přehlídce v Třebíči 8. 6. 1984 − 1. místo, Yvetta Bartošková cena za ženský herecký výkon, Eduard Halama cena za mužský herecký výkon; vystoupení u příležitosti oslav 100. výročí českého divadla v Brně 21. 11. 1984 v divadle U Jakuba

Sezóna 1984−1985
79. Oldřich Daněk: ŽIVOTOPIS MÉHO STRÝCE, Režie: František Houdek, člen Divadla pracujících v Gottwaldově, Premiéra 30. 3. 1985, Dům kultury v Kroměříži − účast na krajské přehlídce v Blansku 11. 4. 1985 − 1. místo, Gustav Hrabal cena za mužský herecký výkon, Otakar Vízdal cena za mužský herecký výkon, František Nedbal cena za mužský herecký výkon; − účast na divadelním festivalu v Třešti; účast na setkání tří krajů v Karolince; účast na 55. Jiráskově Hronově − odehrána tři představení, František Nedbal cena za mužský herecký výkon

Sezóna 1985−1986
80. Pásmo k MDŽ − LÁSKA POKAŽDÉ JINAK, Režie: Eduard Halama, Premiéra v březnu 1986
81. Félicien Marceau: VAJÍČKO, Režie: František Houdek, člen Divadla pracujících v Gottwaldově, Premiéra 3. dubna 1986, Dům kultury v Kroměříži
− účast na krajské přehlídce v Blansku 16. 4. 1986, − 2. místo (1. místo nebylo uděleno), František Nedbal cena za mužský herecký výkon; vystoupení na Malé scéně v Gottwaldově v rámci oslav 40. výročí založení Divadla pracujících 14. 11. 1986 − 2 představení
82. MONOLOGY Ludmily Cápkové, Premiéra 20. září 1986, Klub divadla bří Mrštíků v Brně, ZK ROH Starý pivovar v Kroměříži 29. 10. 1986; Divadlo pracujících v Gottwaldově 13. 11. 1986
83. Vlastimil Novák − Stanislav Oubram: VODNÍK MAŘENKA, Režie: Gustav Hrabal, Umělecká spolupráce: Jaroslav Kriesl, člen Divadla pracujících v Gottwaldově, Předpremiéra 6. prosince 1986, Premiéra 7. prosince 1986, Dům kultury v Kroměříži − účast na oblastní přehlídce ve Vizovicích 25. 3. 1987; účast na Hulínském pohádkovém jaru 23. 4. 1987

Sezóna 1986−1987
84. …A ŽENĚ JSI PŘÍSAHAL − pásmo k MDŽ, Režie: Eduard Halama, Premiéra 2. 3. 1987, Dům kultury Kroměříž
85. Vasilij Šukšin: ČÁRY NA DLANI, Režie: Roman Mecnarowski, člen Divadla pracujících v Gottwaldově, Pohybová spolupráce: Jaroslav Kriesl, člen Divadla pracujících v Gottwaldově, Předpremiéra 11. 4. 1987, Premiéra 21.4.1987, ZK ROH Starý pivovar v Kroměříži

Sezóna 1987−1988
86. Jiří Hubač: GENERÁLKA JEHO VELIČENSTVA, Režie: František Houdek, člen Divadla pracujících v Gottwaldově, Premiéra 27. 3. 1988, ZK ROH Starý pivovar v Kroměříži − účast na 31. Divadelním festivalu v Napajedlích 14. 4. 1988, Ivona Ševčíková cena za nejlepší ženský herecký výkon, Josef Pulec cena za nejlepší scénu; účast na krajské přehlídce v Blansku 23. 4. 1988 − soubor − cena za nejlepší inscenaci s návrhem na účast v Jiráskově Hronově
87. Jaromír Sypal: CESTA DO POHÁDKY A ZPÁTKY, Režie: Ludmila Cápková, Premiéra 15. 5. 1988, Dům kultury v Kroměříži

Sezóna 1988 − 1989
88. Ivo Brešan: PŘEDSTAVENÍ HAMLETA VE VSI DOLNÍ MRDUŠA, Režie: František Houdek, člen Divadla pracujících v Gottwaldově, Premiéra 7. dubna 1989, ZK ROH Starý pivovar v Kroměříži − účast na 32. Divadelním festivalu v Napajedlích, Cena OKS Gottwaldov za angažovanou hru − 2. místo, Otakar Vízdal − cena za nejlepší mužský herecký výkon; účast na krajské přehlídce v Blansku 23. 4. 1989, Eduard Halama − cena za mužský herecký výkon

Vytvořil: Radek Baštinec
05.03.2009
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':