Databáze českého amatérského divadla

Texty: Kroměříž, Divadelní spolek Kroměříž, Soupis inscenací 1952-1970, vytvořil Saša Michajlovič, 2009

http://divadlokm.cz/page.php?u=16c, staženo 24. 3. 2012

Přehled inscenací
1952-1970

Sezóna 1952−1953
1. J. K. Tyl: LESNÍ PANNA, Režie: Vladimír Janíček, Premiéra 18. června 1953, Skleník Květné zahrady v Kroměříži
2. L. Stroupežnický: NAŠI FURIANTI, Režie: Jaroslav Hynek, Premiéra 29. srpna 1953, Skleník Květné zahrady v Kroměříži

3. Molière: TARTUFFE, Režie: Jaroslav Hynek, Premiéra 15. října 1953, Dům osvěty (Nadsklepí) v Kroměříži − vítěz okresního kola soutěže LUT v Kroměříži, vítěz krajské soutěže ZK ROH Svazu zaměstnanců strojírenství, 2. místo a uznání I. stupně v celostátní soutěži ZK ROH Svazu zaměstnanců strojírenství, cena za nejlepší ženský herecký výkon v celostátní soutěži Ludmile Cápkové, cena za nejlepší mužský herecký výkon na krajské soutěži Josefu Grossovi
4. Voskovec a Werich: NEBE NA ZEMI, Režie: Jaroslav Hynek, Premiéra 31. prosince 1953, Dům osvěty (Nadsklepí) v Kroměříži

Sezóna 1953−1954
5. J. V. Pleva: BUDULÍNEK − hra pro děti, Režie: Ludmila Cápková, Premiéra 19. června 1954, Skleník Květné zahrady v Kroměříži
6. Carlo Goldoni: SLUHA DVOU PÁNŮ, Režie: Eduard Šafařík, Premiéra 17. září 1954, Dům osvěty (Nadsklepí) v Kroměříži

Sezóna 1954−1955
7. Magda Matuštíková: KRISTINA, Režie: Miloš Smetana − umělecký patronát Alois Hajda, režisér Slováckého divadla v Uherském Hradišti, Premiéra 1. března 1955, Dům osvěty (Nadsklepí) v Kroměříži − vítěz okresního divadelního festivalu v Kroměříži, − vítěz krajské soutěže LUT v Gottwaldově, − 2. místo na národní přehlídce divadelních souborů LUT ve Svitavách, − 3. místo na 25. ročníku Jiráskova Hronova
8. E. Labiche, V W: SLAMĚNÝ KLOBOUK, Režie: Miroslav Nesvadba, Premiéra 31. prosince 1955, Dům osvěty (Nadsklepí) v Kroměříži

Sezóna 1955−1956
9. J. K. Tyl: KRVAVÉ KŘTINY, Režie: Miloš Horanský − režisér Beskydského divadla v Novém Jičíně, Premiéra 10. dubna 1956, Dům osvěty (Nadsklepí) v Kroměříži − účast na II. národní přehlídce divadelních souborů LUT v Přerově, účast na II. krajském divadelním festivalu Souborů LUT v Luhačovicích
10. POEZIE Fráni Šrámka, Divadlo poezie, Dramaturgie a režie: Zdeněk Lajkep, Premiéra v září 1956, ZK ROH Starý pivovar v Kroměříži
11. K. J. Erben: KYTICE − scénické pásmo pro mládež, Režie: Ludmila Cápková, Premiéra 19. prosince 1956, Dům osvěty (Nadsklepí) v Kroměříži
12. Molière: JEHO UROZENOST PAN MĚŠŤÁK, Režie: Jiří Zapletal, Premiéra 31. prosince 1956, Dům osvěty (Nadsklepí) v Kroměříži

Sezóna 1956−1957
13. DOBRÝ ČLOVĚK JEŠTĚ ŽIJE − pásmo starofrancouzských písní a úryvků z díla R. Rolanda − Divadlo poezie, Dramaturgie a režie: Zdeněk Lajkep, Premiéra v lednu 1957, ZK ROH Starý pivovar v Kroměříži
14. Emil Vachek: AFÉRA, Režie: Otakar Kubín, Premiéra 15. března 1957, Dům osvěty (Nadsklepí) v Kroměříži − účast na III. národní přehlídce divadelních souborů LUT v Krnově
15. Evžen Vítkovský: DŮM U DOKTORŮ, Režie: Ludmila Cápková, Premiéra v červnu 1957, Psychiatrická léčebna v Kroměříži − společenský sál
16. Miloslav Disman: TŘI MEDVÍĎATA − hra pro děti, Režie: Cyril Kolesík, Premiéra 22. září 1957, Skleník Květné zahrady v Kroměříži
17. Karel Čapek: VĚC MAKROPULOS, Režie: Miloš Horanský, režisér Divadla ZN v Opavě, Premiéra 18. října 1957, Dům osvěty (Nadsklepí) v Kroměříži

Sezóna 1957−1958
18. Branislav Nušič: PANÍ MINISTROVÁ, Režie: Miroslav Nesvadba, Premiéra 21. března 1958, Dům osvěty (Nadsklepí) v Kroměříži − vítěz I. ročníku divadelního festivalu v Napajedlích
19. Karel Steklý: ALI BÁBA A 39 LOUPEŽNÍKŮ, Režie: Miroslav Nesvadba, Premiéra 3. října 1958, Dům osvěty (Nadsklepí) v Kroměříži

Sezóna 1958−1959
20. Erich Maria Remarque: POSLEDNÍ DĚJSTVÍ, Režie: Miroslav Nesvadba, umělecký patronát Alois Hajda, režisér Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, Premiéra 14. března 1959, Dům osvěty (Nadsklepí) v Kroměříži − vítěz krajského kola souborů LUT, − účast na V. divadelním festivalu ochotnických souborů gottwaldovského kraje v Luhačovicích, vítěz Putovního poháru I. divadelního máje divadelních souborů LUT v Krnově, vítěz 2. divadelního festivalu v Napajedlích
21. František Pavlíček: CÍSAŘŮV SLAVÍK − hra pro děti, Režie: Cyril Kolesík, Premiéra v roce 1960, ZK ROH Starý pivovar v Kroměříži
22. Ludwig Holberg: PÁN, KTERÝ NEMÁ NIKDY ČAS, Režie: Miroslav Nesvadba, Premiéra 31. prosince 1959, Dům osvěty (Nadsklepí) v Kroměříži

Sezóna 1959−1960
23. Molière: TARTUFFE, Režie: Miroslav Nesvadba, Premiéra 4. června 1960, Státní zámek v Kroměříži − Sněmovní sál − 2. místo na 3. divadelním festivalu v Napajedlích

24. Curt Corrinth: TROJANÉ − hra pro mládež, Režie: Miroslav Nesvadba, Premiéra 25. listopadu 1960, Dům osvěty (Nadsklepí) v Kroměříži − vítěz 4. divadelního festivalu v Napajedlích

Sezóna 1960−1961
25. PROKLETÍ BÁSNÍCI FRANCIE − Divadlo poezie, Dramaturgie a režie: Zdeněk Lajkep, Premiéra 11. ledna 1961, ZK ROH Starý pivovar v Kroměříži
26. DĚLNICKÉ PÍSNĚ − pásmo ke 40. výročí založení KSČ, Dramaturgie a režie: Zdeněk Lajkep, Premiéra 13. května 1961, Státní zámek v Kroměříži − Sněmovní sál
27. POSLEDNÍ DOPISY ZE STALINGRADU − Divadlo poezie, Dramaturgie a režie: Zdeněk Lajkep, Premiéra 12. prosince 1961, ZK ROH Starý pivovar v Kroměříži
28. Karla Voglová: PASÁČEK VEPŘŮ − hra pro děti, Režie: František Ševčík, Premiéra 16. prosince 1961, ZK ROH Starý pivovar v Kroměříži

Sezóna 1961−1962
29. NAŠE PANÍ BOŽENA NĚMCOVÁ − divadlo poezie, Dramaturgie a režie: Zdeněk Lajkep, Premiéra 21. března 1962, ZK ROH Starý pivovar v Kroměříži
30. Jaroslav Suk: PRINCEZNA MYŠKA − hra pro děti, Režie: František Ševčík, Premiéra 22. dubna 1962, ZK ROH Starý pivovar v Kroměříži
31. N. V. GOGOL: ŽENITBA, Režie: Zdeněk Lajkep, Premiéra 6. října 1962, ZK ROH Starý pivovar v Kroměříži
32. JAK KRÁSNÁ JE MÁ MILÁ − divadlo poezie, Dramaturgie a režie: Zdeněk Lajkep, Premiéra v říjnu 1962, ZK ROH Starý pivovar v Kroměříži

Sezóna 1962−1963
33. Karla Voglová: ZLÁ PRINCEZNA A TŘI MANDARÍNI, Režie: František Ševčík, Premiéra 31. března 1963, ZK ROH Starý pivovar v Kroměříži
34. Henrik Ibsen: NORA, Režie: Zdeněk Lajkep, Premiéra 16. května 1963, ZK ROH Starý pivovar v Kroměříži
35. P. Skála − Vl. Fux − Vl. Pantůček: DRAK JE DRAK, Režie: Alois Hajda, režisér Státního divadla v Brně, Premiéra 16. listopadu 1963, ZK ROH Starý pivovar v Kroměříži

Sezóna 1963−1964
36. Jiří Beneš: POHÁDKA O HONZOVI − hra pro děti, Režie: František Ševčík, Premiéra 22. března 1964, ZK ROH Starý pivovar v Kroměříži
37. Václav Havel: ZAHRADNÍ SLAVNOST, Režie: Rudolf Jurda, režisér Státního divadla v Brně, Premiéra 18. listopadu 1964, ZK ROH Starý pivovar v Kroměříži

Sezóna 1964−1965
38. Zdeňka Horýnová: Moudrá ševcová − hra pro děti, Režie: František Ševčík, Premiéra 14. února 1965, ZK ROH Starý pivovar v Kroměříži
39. VEČER MODERNÍ POEZIE − Divadlo poezie, Dramaturgie a režie: Zdeněk Lajkep, Premiéra 17. února 1965, ZK ROH Starý pivovar v Kroměříži
40. Voskovec a Werich: RUB A LÍC, Režie: Josef Gross − Miroslav Nesvadba, Premiéra 28. května 1965, Dům kultury v Kroměříži − vítěz 5. okresní divadelní přehlídky v Kroměříži
41. AMERICKÁ MODERNÍ POEZIE − Divadlo poezie, Dramaturgie a režie: Zdeněk Lajkep, Premiéra 14. prosince 1965, ZK ROH Starý pivovar v Kroměříži

Sezóna 1965−1966
42. Ludwig Holberg: JEPPE Z VRŠKU, Režie: Karel Pokorný, režisér Divadla pracujících v Gottwaldově, Premiéra 18. února 1966, ZK ROH Starý pivovar v Kroměříži − vítěz 6. divadelního festivalu v Kroměříži, 2. cena diváka na 9. divadelním festivalu v Napajedlích
43.VILLONOVY BALADY, Divadlo poezie, Dramaturgie a režie: Zdeněk Lajkep, Premiéra 28. září 1966, Dům kultury v Kroměříži − foyer
44. V. Chlebnikov − S. Jesenin − Divadlo poezie, Dramaturgie a režie: Zdeněk Lajkep, Premiéra 29. listopadu 1966, Dům kultury v Kroměříži − foyer

Sezóna 1966−1967
45. František Halas − Vítězslav Nezval − Divadlo poezie, Dramaturgie a režie: Zdeněk Lajkep, Premiéra 25. ledna 1967, Dům kultury v Kroměříži − foyer
46. Alejandro Casona: SEDM VÝKŘIKŮ NA MOŘI, Režie: Zdeněk Hruška, režisér Divadla pracujících v Gottwaldově, Premiéra 6. dubna 1967,
Dům kultury v Kroměříži − účast na krajském divadelním festivalu v Kroměříži, účast na divadelním festivalu v Radslavicích, 4. místo na 10. divadelním festivalu v Napajedlích, cena na 10. divadelním festivalu v Napajedlích Josefu Pulcovi a Jiřímu Sušilovi za nejlepší scénu
47. SYNAGOGÁLNÍ ZPĚVY − Divadlo poezie, Dramaturgie a režie: Zdeněk Lajkep, Premiéra 17. října 1967, Dům kultury v Kroměříži − foyer
48. V. Holan − J. Seifert − Divadlo poezie, Dramaturgie a režie: Zdeněk Lajkep, Premiéra 28. listopadu 1967, Dům kultury v Kroměříži − foyer

Sezóna 1967−1968
49. Ladislav Stroupežnický: NAŠI FURIANTI, Režie: Alois Hajda, režisér Státního divadla v Brně, Premiéra 22. května 1968, Dům kultury v Kroměříži
50. PÁSMO k 50. výročí vzniku ČSR − Divadlo poezie, Dramaturgie a režie: Zdeněk Lajkep, Premiéra 30. října 1968, Dům kultury v Kroměříži

Sezóna 1968−1969
51. OVIDIUS − J. RICTUS − Divadlo poezie, Dramaturgie a režie: Zdeněk Lajkep, Premiéra 22. ledna 1969, Dům kultury v Kroměříži
52. Heinrich Kleist: ROZBITÝ DŽBÁN, Režie: Karel Pokorný, režisér Divadla pracujících v Gottwaldově, Premiéra 6. dubna 1969, ZK ROH Starý pivovar v Kroměříži
53. PÍSEŇ PÍSNÍ − Divadlo poezie, Dramaturgie a režie: Zdeněk Lajkep, Premiéra 24. dubna 1969, Dům kultury v Kroměříži − foyer
54. Jan Vladislav: POHÁDKA Z KUFRU − hra pro děti, Režie: Ludmila Cápková, Premiéra 9. listopadu 1969, ZK ROH Starý pivovar v Kroměříži

Sezóna 1969−1970
55. Julius Zeyer: RADÚZ A MAHULENA, Režie: Miloš Hynšt, režisér Státního divadla v Brně, Premiéra 8. října 1970, Dům kultury v Kroměříži
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':