Databáze českého amatérského divadla

Texty: Ratiboř, ex http://www.ratibor.cz/divadelni_krouzek.htm

Divadelní kroužek
Josef Kraus, sdružil v roce 1919 několik lidí se zájmem o divadlo. A tak se na podzim 1919 začalo hrát. V průběhu let byly OK v Ratiboři sehrány 3 divadelní hry a uspořádána Mikulášská zábava (v roce 1929), 4 představení v roce 1930, 3 divadelní hry v roce 1931, 4 divadelní hry v roce 1932, 4 divadelní hry OK z Ratiboře a 1 OK z Hošťálkové.

V roce 1934 se OK rozpadl v důsledku požáru hostince u Pilčíků. Obnovení činnosti OK se uskutečnilo na členské schůzi 9. března 1935 na podnět zanícených členů, kteří měli velkou motivaci v další práci pokračovat v nově postaveném hostinci. První hra byla nacvičena v režii Rudolfa Volka a sehrána 26. května 1935 pod názvem „Zavadilka vdává dceru“.

Inventář kroužku: Spodní část jeviště se skládá ze dvou dílů, stálého a dílu pohyblivého. Materiál na oba díly zaplatil pan Pilčík, ale stolaři pracovali na nich pro kroužek pracovali zdarma. Vše se vyřešilo tak, že stálé jeviště bude patřit panu Pilčíkovi, pohyblivé náleží do inventáře kroužku. Dále kroužek má nebo musí mít 7 rámů celých, 2 poloviční, 7 vložek celých, 2 poloviční, 3 rámy stropu, 2 portály, 2 rámy široké, 3 rezervní vložky, 2 rámy celé (reservní), 2 selské dveře, 1 selské okno. Bude potřeba ještě 4 rámů. Dále patří do inventáře 50 židlí.

V roce 1935 byly sehrány dvě divadelní hry a uspořádán Mikulášský večírek s nadílkou. V březnu byly sehrány divadelní hry žáky místní školy, hostujícím OK z Hošťálkové a OK z Kateřinic. V roce 1938 byly sehrány dvě představení. Vzhledem k tehdejší mezinárodní politické situaci nebyla v roce 1939 sehrána žádná divadelní hra. OK ukončil svoji činnost.

Obnovení činností pod názvem Divadelní kroužek (DK) se datuje na 6. března 1947. Na této schůzi se sešli všichni zájemci. Mnozí z předválečného období nebyli mezi živými. Zvolený nový výbor projednal opravu jeviště a zapůjčení kulis z Kateřinic pro nacvičení a sehrání divadelní hry „Terno“. Z výtěžku divadelní hry bylo zakoupeno jeviště, které bylo nutno opravit a přizpůsobit divadelním hrám. Pro následující hru „Křemenáči“ byly kulisy.

Od 17. června 1947 do 27. září 1948 bylo nacvičeno a sehráno pět až šest představení, o kterých nejsou záznamy. Dle kusých informací byly v roce 1948 a 1949 sehrány tyto divadelní hry „Cesta přes hranice“, „Blesky nad Grůněm“. Byl uspořádán Valašský bál. V prosinci téhož roku byla sehrána divadelní hra „Domov“ o třech jednáních v režii pana Petra. V roce 1950 byly sehrány tři divadelní představení: „Dnes večer přijde přítel“, „Pasekáři“ a „Naši furianti“.

Nejdříve byl návrh zařazení pod TJ Sokol s názvem „Ochotnický divadelní kroužek“. Tento název byl nadřízenými orgány zrušen a nazván „Divadelní kroužek OB (Osvětové besedy) v Ratiboři“. Došlo k rekonstrukci a obnově kulis, přední části jeviště a vnitřního interiéru tak, aby se vyhovovalo obměnám různých her.

V letech 1951 – 1955 byly sehrány hry „Ženitba“, „Gorali“, „Vojnarka“ a „Lékařem proti své vůli“. Hra „Lékařem proti své vůli“ byla s úspěchem sehrána několikrát v Ratiboři, na pozvání ratibořských rodáků v Loučce u Oder a také ve Zděchově. V dalších letech taková frekvence her nebyla. Sehrány byly „Pasekáři“, „Kolébka“, „Zlý jelen“, které sklidily velký úspěch. Posledními hrami byly: v roce 1959 „Babička je formát“; v roce 1960 „Na letním bytě“.

V 60. letech probíhala rekonstrukce sálu u Pilčíků pro zavedení širokoúhlého kina. Protože v Ratiboři v tu dobu nebyla žádná vhodná místnost pro instalaci jeviště, nastudování a sehrání divadelních her, bylo rozhodnuto o přerušení činnosti divadelního kroužku při OB v Ratiboři. V dalších letech již divadelní kroužek obnoven nebyl.

Jan Mrlina
Více se dočtete v knize: Ratiboř - valašská dědina
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':