Databáze českého amatérského divadla

Texty: HERZOGOVÁ Eva: HRADEC KRÁLOVÉ 9. - 10. DUBNA 2011. Deník Dětské scény č. 0, 10. 6. 2011.

HRADEC KRÁLOVÉ 9.-10. DUBNA
2011 – ADALBERTINUM, STUDIO A
ZAZVONIL ZVONEC A PŘEHLÍDKA ZAČÍNÁ…
V sobotu 9. dubna se v Hradci Králové v prostorách Adalbertina konala krajská přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů, která byla postupovou přehlídkou na celostátní přehlídky Dětská scéna a Loutkářská Chrudim. Den to byl divadly doslova nabitý k prasknutí. Během tří set třiceti minut jsme zhlédli celkem 10 souborů s 13 představeními (z toho 4 divadelní, 7 loutkářských a 2 recitační). Díky výborné organizaci Nadi Gregarové panovala i přes tento divadelní maraton na přehlídce velmi příjemná atmosféra. Ačkoliv se na přehlídce pohybovalo sto dvacet pět dětí, díky jejímu kouzelnému zvonečku, který vždy zahajoval každé představení, všichni byli vždy přesně tam, kde zrovna být měli. Jako velkou výhodu toho, že jsme během jednoho dne viděli tolik představení, spatřuji i fakt, že děti i vedoucí souborů mohli vidět velmi pestrou paletu divadelního snažení a mohli tak nasbírat skutečně spousty podnětných nápadů do své další práce, ačkoliv přiznávám, že bylo velmi obtížné se na každé představení plně soustředit.

Lektorský sbor ve složení Blanka Šefrnová, Alena Exnarová, Eva Herzogová, Adéla Herbsová a Alexandr Gregar udělil na přehlídce pět poděkování za účast, a to souboru DLS Blechy Jaroměř (vedoucí Jana Dvořáčková) za loutkové zpracování pohádky Sněhurka, souboru Dramaťáček Náchod (vedoucí Alena Adámková) za představení Zlatá brána, kde se střídaly mluvené pasáže, ve kterých děti popisovaly velikonoční zvyky, se známými dětskými hrami a říkadly, Studiu Šrámkova domu v Sobotce (vedoucí Lada Blažejová) za autorské představení Největší poklad světa, souboru Třesky plesky ZŠ a MŠ Prasek (vedoucí Eva Kaprálová) za představení Tam kde žijí divočiny podle stejnojmenné knihy Maurice Sendaka a souboru Sinice ze ZUŠ F. A. Šporka Jaroměř (vedoucí Jarka Holasová) za představení O pasáčkovi, které nám děti pomocí miniaturních papírových loutek hrály několikrát během přehlídky ve speciálním miniaturním prostoru kuřárny.

Zbylé soubory si mezi sebe rozdělily osm ocenění lektorského sboru vždy za některou složku zhlédnutého představení, dvě doporučení na Dětskou scénu a dvě doporučení na Loutkářskou Chrudim.

Představení Krvavý koleno od domácího souboru Zmrzlí vrabci z Jesliček (vedoucí Eva Černíková) získalo od lektorského sboru ocenění za hudební a pěveckou složku. Ačkoliv předloha vychází ze hry Krvavé koleno, dětská hra a nápaditost v samotném představení v mnohých chvílích chyběla, děti často neorganizovaně pobíhaly po jevišti, což budilo značně chaotický dojem. Ve chvílích, kdy zazněla hudba, kterou děti samy produkovaly, se z nich ale stala soudržná skupina, která věděla, co chce písněmi divákům sdělit.

Představení od souboru Štrůdl ze ZUŠ Chlumec nad Cidlinou (vedoucí Romana Hlubučková) bylo loutkovým zpracováním ruských lidových pohádek a říkadel pod názvem Bylo – nebylo. Jednalo se o dvě pohádky propojené ruskými lidovými říkadly. Rámec inscenace byl ale nejasný a divák předěly mezi jednotlivými pohádkami těžko zaznamenával, díky čemuž vymizela pointa obou pohádek. Za zajímavé, ač neucelené výtvarné zpracování, za nadhled a objevování netradičního zpracování klasické předlohy, získal soubor od lektorského sboru ocenění za invenční přístup k ruským lidovým pohádkám.

Soubor Překvapení byl starším souborem ze ZUŠ Chlumec nad Cidlinou (vedoucí Romana Hlubučková) a představil se loutkovým zpracováním pověsti z chlumeckého kraje od Václava Horyny Jan za chrta dán. Hráno bylo s maličkými marionetami, které měl sice divák sedící dál od jeviště problém rozeznat, ale přesto neměl potíž se v ději vyznat – a to především díky umné dramaturgii a přesnosti a energii mladých herců. Představení bylo hravé, vtipné, s osvěžujícím nadhledem a od lektorského sboru získalo nejen ocenění za nekonvenční zpracování pověsti Jan za chrta dán, ale také doporučení na Loutkářskou Chrudim.

Soubor DLS Blechy Jaroměř (vedoucí Zdeňka Brouková) se na přehlídce představil s představením Pohádka o Červené karkulce. Ač patří Červená karkulka mezi klasické a všem dobře známé pohádky, v podání DLS Blechy Jaroměř se jednalo o netradiční zpracování. Tento známý příběh byl ukazován zároveň v prostředí českém, japonském a grónském. Kromě dvou vypravěček, které se vzájemně o pokračování pohádek v různých zemích poučovaly, příběh zprostředkovávaly také čtyři loutky. Představení, které bylo hravé, vtipné, plné slovního a situačního humoru, podpořeného i vtipnou scénografi ckou složkou, získalo dvě ocenění: pro Janu Dvořáčkovou za autorský text a Zdeňku Broukovou za režii. Zároveň si soubor odvezl i doporučení na Dětskou scénu.

Kryštof Brouk, opět z DLS Blechy Jaroměř, sehrál představení Jak jeli vojáčci stavět bunkr, které napsal a režíroval spolu s Janou Dvořáčkovou. Jednalo se o představení jednoho herce, o dětskou hru plnou fantazie, kterou občas přerušují nechápaví rodiče. Kryštof Brouk si na jevišti vystačil s dětskými hračkami, které díky jeho fantazii mohly představovat téměř cokoliv, a s dvěma loutkami ztvárňujícími maminku a sestru. Kryštof si odnesl ocenění za to, jak jeli vojáčci stavět bunkr.

1. a 2. ročník LDO ZUŠ Třebechovice pod Orebem (vedoucí Jiřina Krtičková) se na přehlídce představil s představením Tele-hrátky se zvířátky. Jednalo se o pásmo veršů Karla Černého, Jaromíra Nohavici, Zuzany Novákové a Jindřicha Balíka, ve kterém nám děti předvedly, co se za rok práce v dramatickém kroužku naučily – střídaní napětí a uvolnění, vzruchu a klidu, štronzo, kolektivní přednes, práci s reálnou i zástupnou rekvizitou. Jiřina Krtičková si za toto představení odnesla od lektorského sboru ocenění za nastoupení správné cesty.

Děti ze Studia Šrámkova domu v Sobotce (vedoucí Lada Blažejová) zahrály představení Kdo to tady. Jednalo se o čtyři bajky podle Ezopa, které zpracovala Vivian French. Díky jednoduché říkance „Kdo to tady…“ a energii dětí, se kterou nám bajky sdělovaly, působilo představení jednotně, pouze by bylo dobré zapracovat na pointě některých bajek a rytmu celé inscenace. Bajky ale byly zpracovány invenčně a především nepopisně a za to si soubor odnesl nejen ocenění za invenční pokus o zpracování tradiční bajky, ale také doporučení na Dětskou scénu.

Posledním představením přehlídky byla Pohádka o veliké řepě souboru Malé dvě ze ZUŠ F. A. Šporka Jaroměř (vedoucí Jarka Holasová). Jednalo se o loutkové zpracování Hrubínovy veršované pohádky, které nám předvedla dvě děvčata hrající s maňásky a javajkami. Představení zahájila vtipná etuda s havranem a žížalou a vtip představení neopouštěl až do závěrečného potlesku. Ač představení chyběl zvukový doprovod, který by odpovídal druhu loutek, a některé situace postrádaly pointu, z děvčat byla patrná radost a chuť ze hry a za své představení si odnesla ocenění za vtipnou loutkářskou interpretaci pohádky a navíc také doporučení na Loutkářskou Chrudim.

Velkým kladem přehlídky byly diskuze, které na závěr přehlídky probíhaly zvlášť s dospělými vedoucími a zvlášť s dětskými účastníky. Zhlédnutá představení byla refl ektována lektorským sborem i ostatními diváky a tvůrci tak mohli získat neocenitelnou zpětnou vazbu. Je smutné, že ale zpětná vazba od diváků, tedy od těch, kvůli kterým je přece divadlo děláno, zajímala pouze šest vedoucích souborů a ostatní již spěchali spolu se svými svěřenci zpátky domů. Snad se v příštím roce podaří rozpoutat větší diskuzi o zhlédnutých představeních. Divadelní maraton byl tedy pomalu u konce a tak již zazvonil zvonec a přehlídky byl konec.

Eva Herzogová
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':