Databáze českého amatérského divadla

Texty: Holohlavy - výpis ze sešitu zápisů za schůzí ochotníků - 1937-1960 - Přemek Andrýs

V Státním okresním archivu Hradec Králové je uložen sešit se zápisy schůzí Spolku ochotníků (http://www.smirice.eu/spolky/divadlo/holohlavy.htm),

zápisy začínají ale až v roce 1938. Zápisy z předcházejících roků jsem neviděl. Spolek divadelních ochotníků Holohlavy byl založen 20.ledna 1927. Tento spolek navazuje na dřívější ochotnickou skupinu. Datum založení spolku, napsané v sešitě, se shoduje s počítáním valných hromad. 22 valná hromada se uskutečnila 14.3.1949.

Výpis z valných hromad ochotníků Holohlavy

1938 -- byly sehrány dva kusy divadelních her

1939 -- byly hrány 3 hry, Na letním bytě v přírodě, a dvě v sále paní Nepasické. Jsou to Václav Lovčický z Lovčic (?) a Samozlovolné květy (?) Tyto dva názvy jsem nevyluštil asi správně.

1940 -- jsou uvedeny: třikrát hra M.D.Rettigová od Al.Jiráska v Holohlavech a jednou v Jaroměři na soutěži, kde se umístila na 4 místě. Dále opereta Pražáci na venkově od R. Branalda, jednou v Holohlavech a jednou v Račicích a ještě třikrát opereta Čechy krásné, Čechy mé. od B. Diviše. Dvě nacvičované hry byly opuštěny. Třináct členů spolku bylo přihlášeno do divadelního kursu, který pořadá divadelní jednota ve Smiřicích.

1941 -- se sehrálo sedm představení. Třikrát Čechy krásné, Čechy mé, jednou Před hájovnou v černém lese, a třikrát Vojnarka z toho jednou ve Smiřicích. Bylo upuštěno od nacvičování hry Paličova dcera pro nezájem ze strany herců.

1942 -- režíroval J. Pultr hry Vojnarka, Pod závojem, Zorka a Odpusť nám naše viny. Dále režisér V. Vencl uváděl detektivní hru Vrah jsem já. Je započato s nacvičováním her Dobrý táta rež. Vencla a po jeho odjezdu režiroval Sehnoutka a Divný chlap rež. Rudolf Andrýs.( v sešitě je jméno Vencl, asi má být Hencl )

1943 -- hra Dobrý táta se uváděl v Holohlavech a Habřině. Dále bylo možno vidět hry Na přelomu, Směry života, Falešná kočička, Hvězdy nad hradem a Zapadlý zvoneček. Ochotníci z Lochenic v Holohlavech sehráli dvě pohostinské hry, Střídavě oblačno a Bankrotáři.

1944 -- v tomto roce se nehrálo žádné divadlo

1945 -- v tomto roce se nehrálo žádné divadlo

1946 -- byly uvedeny tři představení Mariánka matka pluku, Praha je naše a Útrapy fořta Borovičky. Pohostinské představení Život volá v Holohlavech uvedl Ochotnický spolek Vrchlický z Jaroměře

1947 -- páni V.Řehák a A.Jambora režírovali hru Z českých mlýnů a pan Pultr hru Exekuce, ta se však nehrála pro nepochopení některých členů.

1948 -- A. Jambora režíroval hru Trikolora a hru Peldramové. Hru Národ pod křížem sehrál (?) Rajmova. Hry Třináct u stolu a Žalostný případ divadlo Jaroměř.

30.8.1959 byla sehrána hra od Jar. Kvapila Princezna pampeliška v režii Aloise Jambory.

Na jedné schůzi padl návrh na přítomnost četníka při hrách, pro zajištění pořádku. Jak je vidět nejenom dnes je mládež veselá. 13.2.1950 si zase stěžovali na naší mládež, která nejeví zájem o divadlo.
Pobavilo mě poděkování, které dostává dne 20.3.1944 za rok 1943 můj otec Václav Andrýs za neúnavné napovídání.

Jednou ročně se konaly valné hromady, byly to tyto:
5.1.1939 účast neznám-------------------------30.4.1945 za účasti 28 členů souboru
12.1.1940 za účasti 25 členů souboru-----24.1.1946 za účasti 21 členů souboru
30.1.1941 za účasti 21 členů souboru-----29.1.1947 za účasti 22 členů souboru
23.2.1942 za účasti 24 členů souboru-----17.3.1948 za účasti 24 členů souboru
26.1.1943 za účasti 29 členů souboru-----14.3.1949 za účasti 30 členů souboru
20.3.1944 za účasti 24 členů souboru-----13.2.1950 za účasti 29 členů souboru

Na valné hromadě 31.1.1958 za účasti 22 členů souboru bylo navrženo a schváleno aby divadelní soubor přešel do Osvětové besedy Holohlavy. Tím spolek zanikl.

Pravidelné zápisy končí 30.1.1950, potom pokračují v roce 1959. 27.1.1958 zve Národní výbor Holohlavy spolkovou pokladnici paní Vackovou k likvidaci spolku. 3.6.1960 je vepsaný poslední zápis v sešitě ze schůze Divadelního výboru Osvětové besedy v Holohlavech za přítomnosti 17 členů souboru.

Vypsal Přemek Andrýs
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':