Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: Vysoké nad Jizerou, Vlastivědné muzeum, Soupis teatrálií

Soupis teatralií

Vlastivědného muzea pro Vysoké nad Jizerou a okolí

Pro Databázi českého amatérského divadla (NIPOS)

zpracoval Jiří Valenta,

fotografická dokumentace Jiří Němec,

za významné spolupráce Michala Jakla, odborného pracovníka Vlastivědného muzea pro Vysoké nad Jizerou a okolí.

2007 – 2010

Fond teatralií je zachycen soupisem jednotlivých složek s odkazem na jejich uložení ve vysockém muzeu a fotografickou dokumentací s odkazem na uložení v Databázi českého amatérského divadla.
Fotografická dokumentace zobrazuje podle povahy exponátu buď celé dokumenty, nebo jejich podstatné části.

Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad Jizerou a okolí zkracujeme na Vysoké nad Jizerou, muzeum.

Databázi českého amatérského divadla zkracujeme na DbČAD.


Řazení dokumentů:

01 Obecné materiály

01.01 společenský život

01.02 sousedské divadlo

01.03 osobnosti

02 Vysoké nad Jizerou

02.01 Ochotnické divadlo / Přemysl / Krakonoš
02.01.01 obecně
02.01.02 písemnosti
02.01.03 inscenace
02.01.04 osobnosti
02.01.05 knihovna
02.01.06 loutkové divadlo

02.02 Další soubory
Sdružení studentstva
Dívčí pěvecká jednota Vlastimila,
Národní jednota severočeská
Střední škola,
Dětská představení

02.03 Budova divadla Krakonoš

03 Obce v okolí
Bozkov
Navarov
Poniklá
Roprachtice
Sklenařice
Smržovka
Stará Ves
Tříč

04 Přehlídky

05 Links01 Obecné materiály

01.01 společenský život

Metelka, Věnceslav, Deník z roku 1836, kopie, orig. v PNP od r. 1978, 124 s.
Vysoké nad Jizerou, muzeum, Rk1/S196. Kopie 1. s ; DbČAD č. CD 15000

Metelka, Věnceslav, Deník z roku 1866, Koleda No 2.
Vysoké nad Jizerou, muzeum, Rk1/S196/24780/1. Kopie. DbČAD č. CD 15001

Metelka, Věnceslav, Deník z roku 1866, Koleda No 2.
Vysoké nad Jizerou, muzeum, Rk1/S196/24780/10. Kopie. DbČAD č. CD 15002

Metelka, Věnceslav, Deník z roku 1866, Koleda No 2. Koleda No 2.
Vysoké nad Jizerou, muzeum, Rk1/S196/24780/11. Kopie 1.s; DbČAD č. CD 15003

Metelka, Věnceslav, Deník z roku 1866, Koleda No 2.
Vysoké nad Jizerou, muzeum, Rk1/S196/24780/12. Kopie; DbČAD č. CD 15004

Metelka, Věnceslav, Deník z roku 1866, Koleda No 2.
Vysoké nad Jizerou, muzeum, Rk1/S196/24780/13. Kopie; DbČAD č. CD 15005

Metelka, Věnceslav, Deník z roku 1866, Koleda No 2.
Vysoké nad Jizerou, muzeum, Rk1/S196/24780/14. Kopie; DbČAD č. CD 15006

Metelka, Věnceslav, Deník z roku 1866, Koleda No 3.
Vysoké nad Jizerou, muzeum, Rk1/S196/24780/15. Kopie; DbČAD č. CD 15007

Metelka, Věnceslav, Deník z roku 1866, Koleda No 3.
Vysoké nad Jizerou, muzeum, Rk1/S196/24780/16. Kopie; DbČAD č. CD 15008

Metelka, Věnceslav, Deník z roku 1866, Koleda No 3.
Vysoké nad Jizerou, muzeum, Rk1/S196/24780/17. Kopie

Metelka, Věnceslav, Deník z roku 1866, Koleda No 3.
Vysoké nad Jizerou, muzeum, Rk1/S196/24780/18. Kopie

Metelka, Věnceslav, Předání rukopisu Deníku do PNP 1977,
Vysoké nad Jizerou, muzeum, Rk1. Přiložena kopie.

Metelka, Věnceslav, Opis záznamu v kalendáři Časník 1856 a v Kalendáři Česko-moravská pokladnice 1865, Vysoké nad Jizerou, muzeum, Rk1/3. 51 s.

Metelka, Věnceslav, Opis záznamu v Blesky a plesky a Paběrky a potěrky, 1840,
Vysoké nad Jizerou, muzeum, Rk1/3. 64 s.

Metelka, Věnceslav, Opis záznamu v Vrtkavé štěstí, 1844, Vysoké nad Jizerou, muzeum, Rk1/3. 23 s.

Metelka, Věnceslav, Opis Zápisky Věnceslava Metelky Česko-moravská pokladnice, 1860,
Vysoké nad Jizerou, muzeum, Rk1/3. 30 s.

Metelka Věnceslav, Opis Zápisky Věnceslava Metelky, Česko-moravská pokladnice, 1858-59, 44 s., Vysoké nad Jizerou, muzeum, Rk1/3/S 256.

Metelka Věnceslav, Opis Zápisky Věnceslava Metelky, Česko-moravská pokladnice, 1858, 27 s., Vysoké nad Jizerou, muzeum, Rk1/3/S 256.

Metelka Věnceslav, Paseky, Opis Zápisky Věnceslava Metelky, Slavme slavně slávu slavných Slovanů, 1842, 87 s., Vysoké nad Jizerou, muzeum, Rk1/3.

Metelka Věnceslav, Paseky, Opis Zápisky Věnceslava Metelky, Různé myšlenky 1839, 60 s.,
Vysoké nad Jizerou, muzeum, Rk1/3.

Metelka Věnceslav, Paseky, Opis Zápisky Věnceslava Metelky, Různé myšlenky 1837-8, 122 s., Vysoké nad Jizerou, muzeum, Rk1/3.

Metelka Věnceslav, Paseky, Opis Zápisky Věnceslava Metelky, Zápisky preceptora 1843 58 s., Vysoké nad Jizerou, muzeum, Rk1/3.

Metelka Věnceslav, Paseky, Opis Zápisky Věnceslava Metelky, Opis pamětí 1836, 63 s.,
Vysoké nad Jizerou, muzeum, Rk1/3.

Metelka Věnceslav, Paseky, Opis Zápisky Věnceslava Metelky, Denník 1844, 55 s.
Vysoké nad Jizerou, muzeum, Rk1/3.

Metelka Věnceslav, Paseky, Opis Zápisky Věnceslava Metelky, 1836 - 1865, nestr. Vysoké nad Jizerou, muzeum, Rk1/3.

Metelka Věnceslav, Paseky, Opis Zápisky Věnceslava Metelky, Různé myšlenky1837 - 1838, nestr. Vysoké nad Jizerou, muzeum, Rk1/3.

Metelka Věnceslav. Kalendáře. Opisy pořídil Dr. Jaromír Jech 1973. Strojopis ročníků 1862, 1863, 1864. Vysoké nad Jizerou, muzeum, RK 315/ 24.049; DbČAD č. CD 20027.

01.02 sousedské divadlo
Hra o narození Páně. Přepis JUDr.Václava Lukáše podle rukopisu v muzeu. 67 s.
Vysoké nad Jizerou, muzeum, Rk 58/S 258

Hra o svaté Dorotě, zlomek orig.12 listů; Přepis prof. Koldovského, role Lucie z neznámé rytířské hry, podepsána Františka Došková ze Tříče´4 listy, nálepka z Národopisné výstavy českoslovanské 1895. Vysoké nad Jizerou, muzeum, RK 391; DbČAD č. CD 20032.

Regstřig od komedye. 1851.
Vysoké nad Jizerou, muzeum, Rk 27/S 222/5.669;Tit. strana rukopisu. DbČAD č. CD 15071
s.2-3. DbČAD č. CD 15072

Komedie o Anešce, dceři krále siciliánského. Komedye s třináctého století dokud rytíři Prodosaženi slavného jmena a cti posvětě putowali. Bartolom Nyč Třič. Orig. rukopis.
Vysoké nad Jizerou, muzeum, RK 196/10.560 Přepis hry RK 196; DbČAD č. CD 20018.

Komedie o Františce. úvod k vydání převyprávěného textu hry, uveřejněno v čas. Český lid 1893, s. 53 Podává J. Karásek. Vysoké nad Jizerou, muzeum, RK 408; DbČAD č. CD 20034.

Malé popsání o přehořkém umučení Pána Jéžiše Krista v divadlo uvedené a sepsané v roků 1874. Rukopis věnoval Boh. Trdla z Vlastiboře.
Vysoké nad Jizerou, muzeum, RK 390; DbČAD č. CD 20031.

Mojžíš. Vodseďálek, František. Z rukopisu pořízeného Josefem Poloprutským před rokem 1870 s podstatnou pomocí PhDr. Jaroslava Kolára, CSc. k vydání připravil v roce 1989 Vojtěch Ron. Vydavatelská poznámka. Vysoké nad Jizerou, muzeum, RK 25163; DbČAD č. CD 20036,.

Nová komedyje o Davidoji z roku 1813. Vodseďálek, František. Přepis z rkp. pořídil Vojtěch Ron. 80 s. Vysoké nad Jizerou, muzeum, RK 25163;

Rozšíření lidových div. her na Vysocku počátkem 19. stol. Mapka. Autor asi Dr. Václav Lukáš v 50.letech 20. stol. Vysoké nad Jizerou, muzeum, RK 270/2093; DbČAD č. CD 20024.

Rukopis neurčené divadelní hry z 19. stol. 42 listů.
Vysoké nad Jizerou, muzeum, Rk 51/24.126 Foto s.1. DbČAD č. CD 15073

Tragedya o swatem Tobiassy, 1810, rukopis, 121 s.
Vysoké nad Jizerou, muzeum, č.i. 24.112. foto tit. str. knihy, DbČAD č. CD 15009, 02059, 09084


01.03 osobnosti
KOUBLE, Josef Alois:
Portrét, Památník vysockého Krakonoše 1886, s. 32; DbČAD č. CD 15091

O něm ex Paměti farnosti Vysocké, Josef Voborník, kaplan.1908
Vysoké nad Jizerou, muzeum, RK 434; DbČAD č. CD 20073

MARTINEC, Vít:
sklářský dělník ze Staré Vsi čp.46 napsal hry: Jablonecké zlato, menšinová hra ze života Čechů v Jablonci nad Nisou, Vlastním nákladem s.a. (30.léta 20. stol.) a Faktoři, hra ze života sklářů na Železnobrodsku (1933).
Vysoké nad Jizerou, muzeum, Vysoké nad Jizerou AJ10/22871, s.26; DbČAD č. CD 20009

METELKA, Věnceslav. Bouda, Václav: Vlastenecký učitel Věnceslav Metelka.
Diplomní práce 1968 na katedře pedagogiky FF UK Praha. Obsah.
Vysoké nad Jizerou, muzeum, RK 272; DbČAD č. CD 20025

VODSEĎÁLEK, František:
Portét. Vysoké nad Jizerou, muzeum, 5475; DbČAD č. CD 15069

Smuteční oznámení. Vysoké n.J., Muzeum; DbČAD č. CD 15070

Ron, Vojtěch: Několik poznámek k historii rukopisů Voceďálkových her.
Divadelní revue 1996, č. 2. 9 str. Foto Strojopisu; DbČAD č. CD 20031.

Vodseďálek, František: Na výpravě za lidovou divadelní tvorbou v Podkrkonoší.
Strojopis přednášky 1945, 48 s.
Vysoké nad Jizerou, muzeum, Rk 47/23.076. Str.1-48. DbČAD č. CD 15018-15068


02 Vysoké nad Jizerou
Sbírka na ND,1865, s1-
Vysoké n.J., Muzeum; DbČAD č. CD 09099 - 09102

Rais K. V.: Pověst o původu města Vysokého nad Jizerou. Tisk 1885. Inscenována se 6 živými obrazy. Vysoké nad Jizerou, muzeum, OP Rais K.V.; DbČAD č. CD 15082

Rais, K. V.: Dopis s přílohou básně pro živý obraz srazu rodáků 1885. Pověst o původu města Vysokého nad Jizerou. Rkp 8 s. Vysoké nad Jizerou, muzeum, Rk 61/S 261.
Strana 1-8. DbČAD č. CD 15074-15081.

Podivná zápřež, foto (Růžena Nasková)
Vysoké nad Jizerou, muzeum, DbČAD č. CD 01733

02.01 Ochotnické divadlo / Přemysl / Krakonoš
02.01.01 obecně
Františka Jandová o historii divadla. Z relace ČT 1967 nazvané Z Vysokého na Jizerou kolem světa za osmdesát dní. Vysoké nad Jizerou, muzeum, Rk 177/19.723; DbČAD č. CD 20010

Památník k 180.výročí Krakonoše. 1966. Rukopis. Není porovnáno s publikovanou brožurou. Možné nepublikované části. Vysoké nad Jizerou, muzeum, RK 258/19.262; DbČAD č. CD 20023

Krakonoš, oslavy spolku Tyl v Lomnici nad Popelkou, 1936.
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 4, s.15; DbČAD č. CD 20049

O návratech, rozhovor s Janem Kopeckým, Svět v obrazech, 23.12.1967,
Vysoké nad Jizerou, muzeum, OV 9, i.č. 19724; DbČAD č. CD 29285

Spolkový prapor
Vysoké nad Jizerou, muzeum; DbČAD č. CD 09832


02.01.02 písemnosti
Účty divadelní 1856 - 1876. Z druhé strany knihy povolení her 1853-1856. Nestr. Rkp.
Vysoké nad Jizerou, muzeum, Rk 107/S 5570. Foto 1. s. DbČAD č. CD 15089

Bratr honák, inspicientova pomůcka,
Vysoké nad Jizerou, muzeum, Rk 130/3877; DbČAD č. CD 20000

Kniha zápisů ochotnického divadla Vysocského založena r. 1856. Oudové divadla, členové připisováni do r.1871. Vzadu Soupis knihovny, jinak prázdná.
Vysoké nad Jizerou, muzeum, RK 197/10561; DbČAD č. CD 20017
.
Valná hromada, 1936
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 4, s.17; DbČAD č. CD 20051

Novinové výstřižky, Vysoké nad Jizerou, muzeum, ve složkách:
Divadlo 1966-1981, OV 8,9
Divadlo 1966-1981, OV 10
Divadlo 1979-1986, OV 1
Divadlo 1984-1985, 504 VJ
Divadlo od 1987, 504 VJ

02.01.03 inscenace
1845 Loupežníci na Chlumu, plakát
Vysoké nad Jizerou, muzeum, plakát, DbČAD č. CD 03035

1853 Divotvorný klobouk
Vysoké nad Jizerou, muzeum, plakát, DbČAD č. CD 09085, 03024

1876 Král Václav a jeho kat
Vysoké nad Jizerou, muzeum, plakát, DbČAD č. CD 09091

1916 Noc na Karlštejně,výjev ze hry, výprava K. V. Muttich
Vysoké nad Jizerou, muzeum; DbČAD č. CD 03108

1918 Chudý písničkář
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 5/20.058, s.26; DbČAD č. CD 20064

1920 Lucerna
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 5/20.058, s.25. DbČAD č. CD 20060 - 20061

1920 Čajová společnost
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 5/20.058, s.25; DbČAD č. CD 20062

1923 U plesa
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 5/20.058, s.26; DbČAD č. CD 20063

1924 Obžínky
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 2/15.108, s.31; DbČAD č. CD 20042

1926 Madame Sans-Gene
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 5/20.058, s.29; DbČAD č. CD 20065 - 20066

1926 Gorali
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 5/20.058, s.29; DbČAD č. CD 20067

1926 Cesta kolem světa za 80 dní,
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 5/20.058, s.30 - 31; DbČAD č. CD 20068 – 20072;
AJ 17/13/23.231, s.20; DbČAD č. CD 20156, 09092

V roli Audy Božena Šádková na slonu. DbČAD č. CD 03078

Philleas Fogg Jarka Janda, foto F.Hanuš, Vysoké nad Jizerou, muzeum, K-8; DbČAD č. CD 29258

Dekorace, Falka. Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 1/15.107, s.9; DbČAD č. CD 20040

Bajadéry, Vysoké nad Jizerou, muzeum; DbČAD č. CD 09089

1929 Plukovník Švec
Josef Fučík jako čs. dobrovolník
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 7/20.067, s.8; DbČAD č. CD 20075

František Sajdl jako poručík Trojan
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 7/20.067, s.8; DbČAD č. CD 20076

Role majora Kaluži. Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 7/20.067, s.9; DbČAD č. CD 20077

1929 Bez domova, J. Jandů.
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 7/20.067, s.23; DbČAD č. CD 20078

1929 Silvestrovský večírek
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 15/3/22.876, s.1; DbČAD č. CD 20144

1930 Lucerna
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 7/20.067, s.31, DbČAD č. CD 20079, 20080
.
1930 Babička
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 15/3/22.876, s.10; DbČAD č. CD 20150

1930 Zvíkovský rarášek
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 11/22.872, s.12; DbČAD č. CD 20114

1930 Monastýr nad tajgou
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 15/3/22.876, s.2; DbČAD č. CD 20145 - 20147

1931 Tragedie.
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 6/20.065, s.8; DbČAD č. CD 20074

1935 Slon v průvodu městem
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 8/20.074, s.6; DbČAD č. CD 20081

1935 Madla z cihelny. Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 4, s.15; DbČAD č. CD 20046-20047

1935 Na svatém kopečku
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 8/20.074, s.13, 14; DbČAD č. CD 20084 – 20088

1941 Nezbedný bakalář
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 9/20.803, s.29-30; DbČAD č. CD 20090 - 20096

Postavy z neznámé kostýmované hry, možná Nezbedný bakalář.
Vysoké nad Jizerou, muzeum, K-8; DbČAD č. CD 29259

1941 Mistr ostrého meče
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 11/22.872, s.1; DbČAD č. CD 20108 - 20110

1943 Úsměvy a kordy,
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AH 2/ 16.712, s.22; DbČAD č. CD 20187

1948 Slovanské nebe
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 10/22.871, s.58; DbČAD č. CD 20102 - 20104

1949 Kolébka
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 11/22.872, s.2; DbČAD č. CD 20111

1949 Kostnické plameny
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 11/22.872, s.2; DbČAD č. CD 20112 - 20113

1950 Lucerna
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 17/13/23.231, s.22; DbČAD č. CD 20162 - 20163

1950 Strakonický dudák
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 17/13/23.231, s.22; DbČAD č. CD 20164

1951 M.D.Rettigová
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 11/22.872, s.29; DbČAD č. CD 20115 - 20117

1952 Poplach
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 11/22.872, s.34; DbČAD č. CD 20118 - 20120

1952 Třicet stříbrných
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 11/22.872, s.35; DbČAD č. CD 20121 - 20123

1952 Pozdní láska
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 11/22.872, s.37; DbČAD č. CD 20124 - 20126

1953 Svatba Krečinského
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 11/22.872, s.46; DbČAD č. CD 20130 - 20131

1953 Maryša
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 11/22.872, s.45; DbČAD č. CD 20127 – 20129,
AJ 17/13/23.231, s.23; DbČAD č. CD 20172 - 20173

1953 Matka (Čapek)
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 11/22.872, s.47; DbČAD č. CD 20132
AJ 17/13/23.231, s.23; DbČAD č. CD 20167 – 20170

1954 Gazdina roba
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 12/22.873, s.11; DbČAD č. CD 20134 - 20137

1954 Vojnarka
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 12/22.873, s.13; DbČAD č. CD 20138

1956 Pražský flamendr
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 12/22.873, s.33; DbČAD č. CD 20139

1959 Babička je formát
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 14/22.875, s.55; DbČAD č. CD 20140 - 20141

1959 Libuňský jemnostpán
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 15/3/22.876, s.1; DbČAD č. CD 20143

1984 Komedie o dvouch kupcich…., r. Pavel Hora jh.
Vysoké nad Jizerou, muzeum, plakát DbČAD č. CD 09103

2004 Cesta kolem světa..., plakát,
Vysoké nad Jizerou, muzeum; DbČAD č. CD 29283

s. a. Hadrián z Římsů,
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 17/13/23.231, s.21; DbČAD č. CD 20160, 20171

s. a. Komedie o vějíři,
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 17/13/23.231, s.25; DbČAD č. CD 20178 - 20181

s. a. Na přímětické faře,
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 17/13/23.231, s.20; DbČAD č. CD 20157

s. a. Na svatém kopečku,
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 17/13/23.231, s.22; DbČAD č. CD 20165 - 20166

s. a. Otec,
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 17/13/23.231, s.20; DbČAD č. CD 20158

s. a. Ruští lidé,
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 17/13/23.231, s.21; DbČAD č. CD 20161

s. a. Svárov,
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 17/13/23.231, s.24; DbČAD č. CD 20174 - 20177

s. a. Úsměvy a kordy,
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 17/13/23.231, s.21; DbČAD č. CD 20159

02.01.04 osobnosti
Hanušová, Marie v kostýmu,
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AH 2/ 16.712, s.7; DbČAD č. CD 20185

Hejral Josef, domovník Krakonoše, foto z r. 1934.
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 4, s.2; DbČAD č. CD 20045

Chvalovská, Karla v kostýmu,
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AH 2/ 16.712, s.53; DbČAD č. CD 20188

Janda, Jaroslav, ochotník, foto ve vojenském,
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AH 4/ 16.714, s.7; DbČAD č. CD 20182

Krakonoš, členové spolku Nečásek, Hladík, Janda, 1936;
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 4, s.15; DbČAD č. CD 20050

Muttich Camil Václav, malíř a ilustrátor, foto,
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 2/15.108, s.4; DbČAD č. CD 20041

Nesládek, Jan, s věnováním první pokus na divadelních prknech,
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AH 2/ 16.712, s.21; DbČAD č. CD 20186

02.01.05 knihovna
(abecedně dle názvů, níže dle autorů – pokud jsou uvedeni)

Bratr honák, tit.str. jedné z 15 rozepsaných rolí,
Vysoké nad Jizerou, muzeum, Rk 130/3877; DbČAD č. CD 20001

Břetislav Bezejmenný, (přípsána data 1868, 1860), foto obálky, rozepsané role, tit.str. jedné z rozepsaných rolí, Vysoké nad Jizerou, muzeum, Rk 130/S5821; DbČAD č. CD 20004

Čarodějnice (kouzelnice) Černoborka, dramatická báseň od Jana Šautla, tit.str. jedné z rozepsaných rolí, Vysoké nad Jizerou, muzeum, Rk 130/S5819; DbČAD č. CD 20002

Čertu mleyn, zpěvohra od Bachtíka. Rkp. Nedat. 64 s. Vysoké nad Jizerou, muzeum, Rk 106/S 5520 Foto tit. strany DbČAD č. CD 15087; No 1 Chorus DbČAD č. CD 15088

Fragment role Jindřich z neurčené hry, s.a. Rkp.
Vysoké nad Jizerou, muzeum, RK 381/24.817; DbČAD č. CD 20029

Král Václav a jeho kat. Tit. stranu rukopisu kreslil Frant. Mařatka. Přepis hry. 1876. Nestr. Rkp.
Vysoké nad Jizerou, muzeum, Rk 108/S 5568. Foto 1. s. DbČAD č. CD 15090

Křižáci ve Svaté zemi aneb Za živa zazděná jeptiška. Odehrává se v městě Vystrkově 1912. Rozepsané role.Vysoké nad Jizerou, muzeum, Rk 130/5871; DbČAD č. CD 20007

Křížová cesta. Loučení. Dramatizované texty. Začátek 19. stol. Rkp.
Vysoké nad Jizerou, muzeum, RK 122; DbČAD č. CD 20038.

Lucynda aneb Hvězdné děvče. Orchestrální party. tit.str., s.a.
Vysoké nad Jizerou, muzeum, RK 365/5539; DbČAD č. CD 20028

Maratón aneb Bláznivý malíř, Sylvestrovská scéna, V.Pavlík-Jizerský, Odehrává se v městě Vystrkově 1912. Vysoké nad Jizerou, muzeum, Rk 130/21.474; DbČAD č. CD 20006

Mlýn na Porostlici, děj v Krkonoších napsal (neuvedeno), rukopis hry,
Vysoké nad Jizerou, muzeum, Rk 165/7.643; DbČAD č. CD 20008

Nové Amazonky aneb Ženy a muži v rozbroji. Směšná hra ve 3 jednáních se zpěvi a tancemi. Rkp. Nedat. Nestr. Vysoké nad Jizerou, muzeum, Rk 107/S 5566

Pohádka o štěstí, Slavnostní scéna s apotheosou. Rozpis rolí. Rkp. 1920.
Vysoké nad Jizerou, muzeum, Rk 51/10.081

Poslední Táborita, Rkp. „Rukopis tento pochází z Hořovic ve 4 jednáních složen od Josefa ||Rosola, ředitele ochotnického divadla tamtéž. Do této knihy jej přepsal a 5. jednání k tomu zpracoval K. Hásek, 1873, 138 s.
Vysoké nad Jizerou, muzeum, Rk 105/S 5567 Foto tit. strany. DbČAD č. CD 15086

Uforin a Dišperanda čili Shylok ten druhý. Napsal Frant. Studinka. Připsáno: Ne sepsál ale přepsal František Studinka, člen mnoha vysockých společnosti autor a přepisovatel hudebních skladeb. 1891. Rkp. Vysoké nad Jizerou, muzeum, RK 387/24.970; DbČAD č. CD 20030
Valdek, rozepsané role z různých inscenací , tit.str. jedné z rozepsaných rolí,
Vysoké nad Jizerou, muzeum, Rk 130/S5828; DbČAD č. CD 20003

Vlast, (přípsáno 1871), foto obálky jedné z, rozepsaných rolí,
Vysoké nad Jizerou, muzeum, Rk 130/S5823; DbČAD č. CD 20005

Wiljm Tell, Rkp. opsal kaplan František Netuka (1811-1847) 1842, 77 s. Vysoké nad Jizerou, muzeum, Rk 104/S 5569 Foto tit. strany. Působil ve Vysokém 1837-1846. DbČAD č. CD 15085

Židovka, historická hra. Rkp. opis hry. Vysoké nad Jizerou, muzeum, RK 227; DbČAD č. CD 20020

Stašek Antal: Smlouva s lichvářem, rkp. Opis hry z knihovny Krakonoše.
Vysoké nad Jizerou, muzeum, Rk 9/S204; DbČAD č. CD 15017

Stašek, Antal a Malířová, Helena, Nedokončené drama bez názvu 1923.
Rukopis a zlomky přípravných črt. Vysoké nad Jizerou, muzeum, Rk 164

Štěpánek, J.N. : Berounské koláče, rkp.přepis hry 1837 z knihovny DS Krakonoš.
Vysoké nad Jizerou, muzeum, , Rk 15/24.117

Štěpánek, J. N.: Kloboučník a punčochář. Rkp. opis hry . Vysoké nad Jizerou, muzeum, RK 272. obálka, povolení, tit. str. a str. 32 se slokou písničky. Často si písaři v divadle libují...
Vysoké nad Jizerou, muzeum, RK 278/21244; DbČAD č. CD 20026.

02.01.06 loutkové divadlo
Rychtář z Kozlovic aneb Pan Franc ze zámku. Hudba k loutkové hře.
Vysoké nad Jizerou, muzeum, Rk 32/19.307

Soubor loutek Josefa Havlíčka. Opisy her: Loupežníci na Chlumu, Kníže Oldřich, Johanes doktor Faust, Židovka Vysoké nad Jizerou, muzeum, RK 227 a RK 228; DbČAD č. CD 20021

Kecafán a Hacafán. Návod jak hrát bramborové divadlo. Švábova knihovna.
Vysoké nad Jizerou, muzeum, RK 228/12.267; DbČAD č. CD 20022

Maňáskové divadlo, 1925
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 2/15.108, s.42; DbČAD č. CD 20044.

Jak Kašpárek krále Piškota rozesmál, 1936.
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 4, s.15; DbČAD č. CD 20048.

Loutky v různých inscenacích, 1948.
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 10/22.871, s.69; DbČAD č. CD 20105 - 20107

Skupina loutkářů, foto v ateliéru, 1925,
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AH 4/ 16.714, s.87; DbČAD č. CD 20183

U fotografa. Obr. postavy s loutkou v ruce , asi přelom století v neurčeném časopise
Vysoké nad Jizerou, muzeum, OV 9, č.8; DbČAD č. CD 29286

02.02 Další soubory
Sdružení studentstva
Záznamní kniha z let 1885-1914, četné záznamy o divadelní činnosti. Foto s. 155.
Vysoké nad Jizerou, muzeum, Rk 3/S 198; DbČAD č. CD 15010

Horský-Rón, Zdeněk: Když student usne o Sylvestru. Rkp. hry, uvedeno studenty 1910. Vysoké nad Jizerou, muzeum, Rk 12/S207

Studentská zápisnice 1935 - 1939. Záznamy o úvahách o hraní divadla, po dlouhých přípravách jako součást Dykova večera uvedeno drama Figaro zápisnice končí.
Vysoké nad Jizerou, muzeum, Rk 136/5905.
Část o uvedení protinacistické operety Byli jsme a budem1938 vytržena a uložena v pozůstalosti Prof. Zdeňka Fialy, PhDr., DrSc. v Národním archivu.

Dívčí pěvecká jednota Vlastimila,
Jednatelská zpráva 1869-1905. nestr. Vysoké nad Jizerou, muzeum, Rk 7/S 202. Obsahuje informace o studovaných operách. Kopie jedné stránky. DbČAD č. CD 15016

Národní jednota severočeská
V tiché uličce, 1912
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 5/20.058, s.3; DbČAD č. CD 20056 - 20059

Střední škola,
Strakonický dudák, 1950
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 4, s.41. DbČAD č. CD 20052 - 20055


Dětská představení
Zlatý roj, 1931, Vysoké nad Jizerou, muzeum, DbČAD č. CD 20016

Včelí roj, s. a.
Vysoké nad Jizerou, muzeum, 16.797, s.12, DbČAD č. CD 20189

Katuše, pyšná princezna, 1947.
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 10/22.871, s.42; DbČAD č. CD 20100

Popelka, s. a.
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AH 4/ 16.714, s.7; DbČAD č. CD 20184


02.03 Budova divadla Krakonoš


Výzva ke sbírce na divadlo,1913
Vysoké nad Jizerou, muzeum; DbČAD č. CD 09098

Model budovy divadla, 1925
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 2/15.108, s.41; DbČAD č. CD 20043.

Slavnost položení základního kamene budovy, 1925
Vysoké nad Jizerou, muzeum; DbČAD č. CD 09088

Božka Šádková jako Thalie při otevření budovy Krakonoše,1925
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 15/3/22.876, s.11; DbČAD č. CD 20148

Rukopis výzvy ke sbírce po postavení divadla,1925
Vysoké nad Jizerou, muzeum; DbČAD č. CD 09105

Sál divadla, 1935,
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 8/20.074, s.9; DbČAD č. CD 20082

Sál divadla s oponou, 1935,
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 8/20.074, s.9; DbČAD č. CD 20083

Plány budovy.
Vysoké nad Jizerou, muzeum; DbČAD č. CD 09086

Budova po vypálení, 1945
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 10/22.871, s.22; DbČAD č. CD 20097

Interiér sálu při projevu prezidenta Zápotockého, 1953.
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 12/22.873, s.2; DbČAD č. CD 20133

Kritika propůjčení budovy divadla, Dikobraz 1961.
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 14/22.875, s.67; DbČAD č. CD 20142

Hásek Prokop:Konec jedné legendy, (autorství opony), čl. in Větrník 1987, č. 8, s.6-7;
DbČAD č. CD 29260, 29261

Lukáš Václav: Kdo namaloval oponu vysockého divadla, čl. in Větrník 1988, č. 4, s. 4-5;
DbČAD č. CD 29262 - 29263


03 Obce v okolí abecedně

Bozkov
František Tichánek, ochotník
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 16/22.877, s.5; DbČAD č. CD 20151

Navarov
Hrůzyplná pouť v Navarově čili Remišovo ďábelství a trest, lidová hra o čtyřech dějstvích. Opis z r. 1946. Vysoké nad Jizerou RK 187/16.703; DbČAD č. CD 20011

Dyk, Viktor, Švejda Navarovský, 18 str. Opis z předlohy zapůjčené pí Dykovou muzeu ve Vysokém.. Vysoké nad Jizerou RK 187/16.703; DbČAD č. CD 20012

Dyk Viktor, Švejdy Navarovského sláva a pád. Hráno po prvé v Navarově v srpnu 1910, obnoveno 1944 v klubu umělců Mánes 1944, povedla Pražská umělecká loutkářská společnost PULS, r. Jan Malík. Opis Ústředního loutkového divadla 1958.
Vysoké nad Jizerou, muzeum, OP Viktor Dyk/9958, Leták 2861; DbČAD č. CD 20013

Dyk Viktor, loutky, Malík Jan: Viktor Dyk a loutky., Zpravodaj 1944, č.11.
Vysoké nad Jizerou, muzeum, OP Viktor Dyk, bez čísla; DbČAD č. CD 20014

Poniklá
DS Kolár, Maškarní ples, pozvánka, 1927
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 16/22.877, s.34; DbČAD č. CD 20152

DS Kolár, Maškarní ples, pozvánka, 1930
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 16/22.877, s.36; DbČAD č. CD 20153

Roprachtice
Malá roprachtická kronika 1766-1866. 120 s. Popsání ochotnického divadla v Roprachticích s. 111- 115. Vysoké nad Jizerou, muzeum, Rk 5/24.113. Strana 111-115.
DbČAD č. CD 15011-15015

LUKÁŠ, Václav: Malá roprachtická kronika (1766-1866). Muzejní a vlastivědná práce 36, Časopis společnosti přátel starožitností /106, č. 3, 1998, s. 142 - 156.

Sdružené spolky, Maškarní ples, pozvánka, 1927
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 16/22.877, s.48; DbČAD č. CD 20154

Sklenařice
Horský Miloslav, Dobrá voda , Jak sklenařičtí ochotníci hráli divadlo. 11 str. Rkp. o představení Fr. Kmoch: Muziky, muziky. Vysoké nad Jizerou, muzeum, OV 9, i.č. 23578; DbČAD č. CD 29284

Smržovka
DS Čapek, Polská krev, 1945
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 10/22.871, s.35; DbČAD č. CD 20098 - 20099

Stará Ves
Čtenářsko ochotnický spolek Snaha, záznam o založení v Pamětech spolku Snaha.
Vysoké nad Jizerou, muzeum, , Rk 11/S206; DbČAD č. CD 15018

Paměti spolku Snaha.1897. Zal. František Voceďálek. Nestr.
Vysoké nad Jizerou, muzeum, Rk 11/S206

Voborník, Josef (1876-1955): Popis a dějiny Staré Vsi. Rkp. 7 s.
Vysoké n.J., Muzeum, Rk 63/S 270
Pasáž o divadle. S. 6-7, DbČAD č. CD 15083-15084

Ze starých časů, dle vyprávění starých občanů a podle různých starých listin napsal František Housa a po něm Jaroslav Večerník, 1946. Kap. Divadlo.
Vysoké nad Jizerou, muzeum, RK 415; DbČAD č. CD 20037

Viktorčino štěstí, 1946, v přírodě.
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 10/22.871, s.46; DbČAD č. CD 20101


Tříč
Opona, Hus káže, sokolovna č.57, foto Jaroslav Votoček 2002 ,
Vysoké nad Jizerou, muzeum, Album 26079; DbČAD č. CD 20019

Marek Zdeněk, Ochotnické divadlo ve Tříči. 20 str. asi 197x.
Vysoké nad Jizerou, muzeum, RK 406; DbČAD č. CD 20033

Stavba sokolovny, 1935
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 16/22.877, s.58; DbČAD č. CD 20155

Sokolovna, slavnostní otevření 1936.
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 8/20.074, s.34; DbČAD č. CD 20089

04 Přehlídky
II. národní přehlídka vesnických a zemědělských divadelních souborů, 1971
Vysoké nad Jizerou, muzeum, soubor materiálů, plakát, DbČAD č. CD 29263

III. národní přehlídka vesnických a zemědělských divadelních souborů, 1972
Vysoké nad Jizerou, muzeum, soubor materiálů

IV. národní přehlídka vesnických a zemědělských divadelních souborů, 1973
Vysoké nad Jizerou, muzeum, soubor materiálů

V. národní přehlídka vesnických a zemědělských divadelních souborů, 1974
Vysoké nad Jizerou, muzeum, soubor materiálů

VI. národní přehlídka vesnických a zemědělských divadelních souborů, 1975
Vysoké nad Jizerou, muzeum, soubor materiálů

VII. národní přehlídka vesnických a zemědělských divadelních souborů, 1976
Vysoké nad Jizerou, muzeum, soubor materiálů, plakát, DbČAD č. CD 29264

VIII. národní přehlídka vesnických a zemědělských divadelních souborů, 1977
Vysoké nad Jizerou, muzeum, soubor materiálů, plakát, DbČAD č. CD 29265

IX. národní přehlídka vesnických a zemědělských divadelních souborů, 1978
Vysoké nad Jizerou, muzeum, soubor materiálů, plakát, DbČAD č. CD 29266

X. národní přehlídka vesnických a zemědělských divadelních souborů, 1979
Vysoké nad Jizerou, muzeum, soubor materiálů, plakát, DbČAD č. CD 29267

XI. národní přehlídka vesnických a zemědělských divadelních souborů, 1980
Vysoké nad Jizerou, muzeum, soubor materiálů, plakát, DbČAD č. CD 29268

XIII. národní přehlídka vesnických a zemědělských divadelních souborů, 1982
Vysoké nad Jizerou, muzeum, soubor materiálů

XV. národní přehlídka vesnických a zemědělských divadelních souborů, 1984
Vysoké nad Jizerou, muzeum, soubor materiálů, plakát, DbČAD č. CD 29269

XVI. národní přehlídka vesnických a zemědělských divadelních souborů, 1985
Vysoké nad Jizerou, muzeum, soubor materiálů

XVII. národní přehlídka vesnických a zemědělských divadelních souborů, 1986
Vysoké nad Jizerou, muzeum, soubor materiálů

XVIII. národní přehlídka vesnických a zemědělských divadelních souborů, 1987
Vysoké nad Jizerou, muzeum, soubor materiálů

XIX. národní přehlídka vesnických a zemědělských divadelních souborů, 1988
Vysoké nad Jizerou, muzeum, soubor materiálů

XX. národní přehlídka vesnických a zemědělských divadelních souborů, 1989
Vysoké nad Jizerou, muzeum, soubor materiálů
Bašta Antonín, karikatura, aut. GD, DbČAD č. CD 29270
Gregar Saša, karikatura, aut. GD, DbČAD č. CD 29271
Richter Luděk, karikatura, aut. GD, DbČAD č. CD 29272

XXI. národní přehlídka vesnických divadelních souborů, 1990
Vysoké nad Jizerou, muzeum, soubor materiálů

XXIII. národní přehlídka venkovských divadelních souborů, 1992
Vysoké nad Jizerou, muzeum, soubor materiálů
plakát, DbČAD č. CD 29273

XXIV. národní přehlídka venkovských divadelních souborů, 1993
Vysoké nad Jizerou, muzeum, soubor materiálů
plakát, DbČAD č. CD 29274

XXV. národní přehlídka venkovských divadelních souborů, 1994
Vysoké nad Jizerou, muzeum, soubor materiálů
plakát, DbČAD č. CD 29275

XXVI. národní přehlídka venkovských divadelních souborů, 1995
Vysoké nad Jizerou, muzeum, soubor materiálů

XXVII. národní přehlídka venkovských divadelních souborů, 1996
Vysoké nad Jizerou, muzeum, soubor materiálů

XXVIII. národní přehlídka venkovských divadelních souborů, 1997
Vysoké nad Jizerou, muzeum, soubor materiálů

XXIX. národní přehlídka venkovských divadelních souborů, 1998
Vysoké nad Jizerou, muzeum, soubor materiálů

XXXI. národní přehlídka venkovských divadelních souborů, 2000
Vysoké nad Jizerou, muzeum, soubor materiálů

XXXII. národní přehlídka venkovských divadelních souborů, 2001
Vysoké nad Jizerou, muzeum, soubor materiálů

XXXIII. národní přehlídka venkovských divadelních souborů, 2002
Vysoké nad Jizerou, muzeum, soubor materiálů

XXXIV. národní přehlídka venkovských divadelních souborů, 2003
Vysoké nad Jizerou, muzeum, soubor materiálů
plakát, DbČAD č. CD 29277

XXXV. národní přehlídka venkovských divadelních souborů, 2004
Vysoké nad Jizerou, muzeum, soubor materiálů
plakát, DbČAD č. CD 29278

XXXVI. národní přehlídka venkovských divadelních souborů, 2005
Vysoké nad Jizerou, muzeum, soubor materiálů
plakát, DbČAD č. CD 29276

XXXVII. národní přehlídka venkovských divadelních souborů, 2006
Vysoké nad Jizerou, muzeum, soubor materiálů
plakát, DbČAD č. CD 29279

XXXVIII. národní přehlídka venkovských divadelních souborů, 2007
Vysoké nad Jizerou, muzeum, soubor materiálů
plakát, DbČAD č. CD 29280

XXXIX. národní přehlídka venkovských divadelních souborů, 2008
Vysoké nad Jizerou, muzeum, soubor materiálů
plakát, DbČAD č. CD 29282

XL. národní přehlídka venkovských divadelních souborů, 2009
plakát, DbČAD č. CD 29281


05 Links
Ex libris marionet. Novoročenka sv.4. Jindřich Veselý. Loutky, loutkáři, ex libris. 3 kopie úvodních stran. Vysoké nad Jizerou, muzeum, DbČAD č. CD 20039

Písek, Budova městského divadla, 194x
Vysoké nad Jizerou, muzeum, AJ 15/3/22.876, s.11; DbČAD č. CD 20149

Jičín, rep. dorost, Selská rebelie, Mahen, r. Jos. Fejfar, program, 1930,
Vysoké nad Jizerou, muzeum, OV 9, č.8, 15153; DbČAD č. CD 29287

Žebrák, Festival stoletých divadelních souborů, Zpravodaj, 1972, s.1,
Vysoké nad Jizerou, muzeum, OV 9, č.8; DbČAD č. CD29288

Žebrák, Festival stoletých divadelních souborů, Zpravodaj, 1972, s.2,
Vysoké nad Jizerou, muzeum, OV 9, č.8; DbČAD č. CD 29289

Žebrák, Festival stoletých divadelních souborů, Zpravodaj, 1972, s.3,
Vysoké nad Jizerou, muzeum, OV 9, č.8; DbČAD č. CD 29290

Turnov, Týden divadelní tvoby,1979, plakát,
Vysoké nad Jizerou, muzeum, OV 9, č.8, 24013; DbČAD č. CD 29291

Turnov, Týden divadelní tvoby,1979, program,
Vysoké nad Jizerou, muzeum, OV 9, č.8, 24013; DbČAD č. CD 29292

Národní divadlo, Základní pravidla sboru pro zřízení českého národního divadla v Praze, i něm, Vysoké nad Jizerou, muzeum, OV 9, č.8, 20677;
1. str. DbČAD č. CD 29293,
2. str. DbČAD č. CD 29294
3. str. DbČAD č. CD 29295
4. str. DbČAD č. CD 29296

Semily, Vyprávění o divadle v Semilech, na desce od Vl. Komárka 100let divadla v Semilech. Obsahuje kresby Františka Jiroudka. Osvětová beseda 1964,
Vysoké nad Jizerou, muzeum, OV 9, č.8, 20677; DbČAD č. CD 29293
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.