Databáze českého amatérského divadla

Texty: MARTÍNKOVÁ, Nina a BUMERLOVÁ, J. , Miloš: Krajská přehlídka dětských recitátorů Pardubický kraj (12.-13.4, 21. - 24.4.). Deník Dětské scény 11. - 17. 6. 2010.

KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ
PARDUBICKÝ KRAJ (12.-13.4, 21. - 24.4.)
Letos se na krajské přehlídky zúčastilo celkem 75 recitátorů.
I. kategorie (2. - 3. tř. ZŠ) končí na úrovni kraje.
Porota se rozhodla udělit diplomy a čestná uznání. Diplom si domů odnesli Vojtěch Tesař 1. ZŠ Litomyšl, Kryštof Chadima z 1. ZŠ Litomyšl, Sarah Sleamanová z Dramatické školičky ze Svitav a
Ilona Drábíková ze ZŠ Opatovice. Čestným uznáním byli oceněni Daniel Scarpellini ZŠ Resslova Hlinsko, Veronika Brožková ze ZŠ Krouna a Kristýna Podešvová (ZŠ Vraclav).
II.kategorie
Porotu tvořili Jana Trojanová, Petr Kouba, Nina Martínková
Přehlídky se zúčastnilo 21 dětí, nejlepších recitátorů letošní sezóny. Slovo nejlepších může znít příliš subjektivně, ale jejich výkony byly opravdu výborné vzhledem k věku a životním zkušenostem. Porota se těžko rozhodovala, koho má poslat na Dětskou scénu. Samozřejmě, že jsme po přehlídce s jednotlivci diskutovali o tom, proč se něco povedlo více, proč něco méně a jak se vyvarovat některých chyb.
Výkon Anny Ročňové ze ZUŠ Chrudim porota ohodnotila diplomem s postupem. Přestože vybraný text byl dlouhý, Betty MacDonaldová Léčení hubatýdy, recitátorka se ve vyprávění výborně „zabydlela“ a pobavila publikum i sama sebe. Barvitá představivost, temperament, kontakt s publikem, plastické odlišení postav, to vše učinilo z jejího vystoupení radostný zážitek. Jako jedna z mála dětí v této kategorii neuspěchala začátek a nechala doznít konec.
Rovněž Anna Kubizňáková ze ZŠ Vraclav získala diplom s postupem. Zaujala přednesem textu Jiří Kahouna Jahodová. Podařilo se jí sdělit příběh čmeláků, jejich maminky a mnohonožky v celku a zároveň plasticky vybudovat dialog. Výběr předlohy odpovídal věku, fyzickým předpokladům i dosavadním zkušenostem recitátorky.
Vilém Branda ze ZŠ Závodu míru Pardubice byl oceněn diplomem. Vybral si úryvek textu Michala Viewegha Štědrý den. Interpret je dobrý vypravěč, nepřehrává, „nečaruje“, je kultivovaný, prostě sděluje. Od loňska, kdy postoupil na Dětskou scénu, si zlepšil výslovnost některých hlásek. Délka úryvku byla odpovídající věku a dovednostem recitátora, jenže jak udržet svěžest a humor předlohy od doby prvního čtení až k poslednímu veřejnému vystoupení? To je obecnější problém, nad nímž se porota zamýšlela v celkovém hodnocení této kategorie. Opět se potvrdila zásada, že předloha by měla být tak kvalitní, aby recitátora „podržela“ i v často opakovaných vystoupeních.
Také Viktorie Štochlová ze ZŠ Sloupnice získala diplom za interpretaci písňového textu Zdeňka Svěráka V Čudu. Rýmy jsou velmi jednoduché až primitivní, humor svěrákovský a jej recitátorka s radostí a přirozeností přednesla.
Problém písňového textu bez hudební složky je torzem a přednašeči nenabídne plné využití interpretačních možností mluveného slova.
Nikol Filipi ze ZŠ Vraclav si odnesla čestné uznání za přednes úryvku z Pučálkovic Aminy Jindřicha Plachty. Recitátorka udržovala dobrý kontakt s publikem. Michal Jiruše z 1. ZŠ Litomyšl má čestné uznání za přednes textu Miroslava Válka Jak se Kuba ztratil.
Recitátor projevil cit pro kontrasty absurdního textu, ale zdá se, že ne vždy ho to ještě baví.
K výkonům recitátorů II. kategorie uvádí Nina Martínková několik poznámek. Recitátoři často příliš dlouhé texty nezvládnou fyzicky ani technicky.
Někteří mají příliš velké tempo a pokud nepracují s dynamickými změnami, kontrastem, sklouzávají k monotónnosti atd. Charakterizaci přímých řečí postav je třeba ukázat ne vnějškově, ale na základě vnitřní představy. Přehnané dramatizování bývá na úkor věcnosti a prostoty, možná ve snaze uspět a upozornit na sebe. Někde to šlo proti logice textu. Je třeba si chránit hlas, nepřepínat ho. V případě problému raději zvolit hlasový klid!
Přes výše uvedené připomínky musím konstatovat, že děti, které jsme v druhé kategorii v Pardubicích viděli a slyšeli, již mají mnoho schopností a dovedností být výbornými recitátory.
III.kategorie
Porotu tvořili Emílie Zámečníková, Petr Kouba, Jana Portyková. V této kategorii bylo oceněno 6 recitátorů.
Aneta Veselá z Dramatické školičky Svitavy získala diplom s návrhem na postup. Doporučen je text J.Thurbera Co se stalo s Karlem. Porotu zaujal osobitý projev interpretky, její obrazotvornost, technická vybavenost, humor a nadhled. Kontrastně vybrané texty umožnily předvést široký výrazový rejstřík. Jana Saidlová ze ZŠ Spořilov Pardubice byla oceněna diplomem s návrhem na postup a doporučen byl text Z. Svěráka Maminčina dlouhá věta. Porota zdůraznila technickou disponovanost recitátorky, její schopnost vědomě pracovat s dynamikou. Texty byly zajímavě dramaturgicky postavené, výstavba příběhů obou textů byla logická. Výkon Adély Štefl ové z 1. ZŠ z Litomyšli byl ohodnocen diplomem. Následující recitátoři získali čestné uznání. Josef Oliva ze ZŠ Ronov nad Dobravou, Matěj Nárožný z Dramatické školičky ze Svitav, Anna Řehůřková ze ZUŠ Lonkova Pardubice.
IV.kategorie
Porota ve složení Emílie Zámečníková, Jana Trojanová, Petr Kouba v této kategorii ocenila
5 recitátorů.
Jennifer Zanzambi ze ZUŠ Chrudim získala diplom s návrhem na postup. Vybralal si africkou pohádku O.D.Westa Pavouk a moucha. Lektorský sbor schválil výběr textu pro tuto recitátorku, protože jí tato pohádka umožnila plně předvést cit pro rytmus, který byl ještě umocněn použitím afrického bubínku. S radostí,chutí a nadhledem předvedla publiku veškeré své vyjadřovací schopnosti, a proto byl její výkon lektory i diváky označen v této kategorii za nejlepší. Autorem druhého textu, vlastně tří básniček Želva, Sysel, Žába, je E.Frynta. Při jejich interpretaci potvrdila recitátorka své kvality a dokázala, že umí pracovat i s veršem. Texty na sebe navazovaly a spolu vytvářely celek a pointu.
Další diplom s návrhem na postup získala Kateřina Josková ze ZŠ Dr.Peška z Chrudimi. Jako první text si vybrala text F.Nepila Než začne ptáček hnízdit. Recitátorka působila velmi kultivovaným dojmem, jistotou a vírou ve vybraný text. Vzbuzovala dojem, že v něm vidí svou životní zkušenost, čímž se stal její projev velmi živým a uvěřitelným. Druhým textem byla Liška a bobr od S. Michalkova. Ani při druhém vystoupení neztratil přednes této recitátorky nic na kultivovanosti a celkové sdělovací schopnosti. Působil však poněkud „nedodělaně“, zejména ve výstavbě a ve vyjádření názoru a postoje k příběhu.
Samotný diplom získala Michele Fulierová ze ZUŠ P. Ebena Žamberk. Další dvě recitátorky si za svůj výkon odnesly čestné uznání. Byly to Kristýna Marková z Gymnázia Moravská Třebová a Vendula Bendová z Letohradského soukromého gymnázia.
Porota hodnotila celkovou úroveň přehlídky velmi kladně.
zprávu o II. kategorii zapsala N.Martínková, informace o dalších kategoriích na základě materiálů doplnila J. Bumerlová

Související Ročníky přehlídek

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':