Databáze českého amatérského divadla

Texty: SLUNEČKO, Petr: Devátý ročník přehlídky individuálních výstupů s loutkou. Amatérská scéna 2010, č. 5, s. 47.

Devátý ročník přehlídky individuálních výstupů s loutkou

Petr Slunečko

Devětapadesátá Loutkářská Chrudim udělala pomyslnou tečku za divadelní sezonou 2009/2010 našich loutkářských souborů, ale i tečku za 9. ročníkem přehlídek individuálních výstupů s loutkou, kterou ve spolupráci s řadou institucí pořádá Skupina amatérských loutkářů Svazu českých divadelních ochotníků (SAL SČDO).
Finále 1. ročníku přehlídek proběhlo v roce 1977 v Chrudimi za mimořádného zájmu loutkářů. Na přehlídku se tehdy přihlásilo 72 loutkářů s 86 výstupy. Úspěch finálového představení byl takový, že se dočkal hodnocení jako jednoho z nejlepších vystoupení na Loutkářské Chrudimi. Druhý ročník se realizoval o dva roky později a na nej se už přihlásilo 177 loutkářů se 120 výstupy. Další ročníky pak probíhaly v tříletém cyklu, neboť původně stanovený dvouletý interval se s ohledem na zájem a náročnost celé akce ukázal jako obtížně zvládnutelný.
Přehlídka skončila 7. ročníkem v roce 1994, kdy o ni zájem výrazně opadl. K obnovení akce sáhlo až nové vedení SAL v roce 2006, finále se uskutečnilo na Loutkářské Chrudimi 2008. Vedení SAL současně rozhodlo, že přehlídky budou nadále pokračovat a naplánovalo na rok 2010 další, 9. ročník. Proč je třeba na této formě práce loutkářů trvat? Především rozšiřuje možnosti loutkářů vystupovat při nejrůznějších příležitostech. Dalším důvodem je podpora kvalitnějšího zvládnutí práce s loutkou. Poněkud skrytým důvodem pak byla snaha podnítit učitelky mateřských škol, aby se opět začaly věnovat práci s loutkou. Je totiž skutečností, že loutkové divadlo na mateřských školách hrané učitelkami prakticky vymizelo. Mimochodem, tato snaha se zatím jeví jako marná.
Na předjubilejní ročník přehlídky se přihlásilo 47 loutkářů se 37 výstupy. Z tohoto počtu bylo 17 mužů a 30 žen. Ve dvou oblastních výběrových kolech (15. 5. Přerov, 29. 5. Praha) vystoupilo 40 loutkářů s 30 výstupy. Ty předvedlo 15 mužů a 25 žen. V I. kategorii (výstupy jednotlivců) bylo předvedeno 10 výstupů, v II. kategorii (výstupy učitelek MŠ, studentů ZUŠ a pedagogů) pak 11 výstupů a ve III. kategorii (dvoučlenné a tříčlenné skupiny) 9 vystoupení. Do užšího výběru poroty vybraly z každé kategorie po 5 výstupech, přičemž složení finále se pak zúžilo na 3 výstupy v jednotlivých kategoriích.
Finále bylo součástí 59. Loutkářské Chrudimi a proběhlo v Divadle Karla Pipicha 6. července 2010. Porota ve složení Luděk Richter (předseda), doc. Irena Marečková a Hana Dotřelová rozhodla o vítězích takto: I. kategorie: Janina Werdichová, Kašpárkova říše Olomouc / Individuální zpověď loutky. II. kategorie: Monika Němečková a Edita Valášková, ZUŠ Jaroměř / Dvě. III. kategorie: Michal Škopán, Zuzana Salabová, Kateřina Hejtmánková, LD Na židli Turnov / To.
Podle ohlasu diváků a názorů poroty lze mít za to, že finále individuálních výstupů s loutkou bylo dobrou akcí, která zaujala chrudimské publikum, a byla tak dobrým příspěvkem k pozitivnímu hodnocení 59. ročníku Loutkářské Chrudimi. Vedení SAL očekává, že individuální loutkářská tvorba loutkáře opět zaujme a že se na jubilejní 10. ročník přehlídky dobře připraví. Pravidla budou vyhlášena v září 2011 a oblastní kola a chrudimské finále by se měly konat v roce 2012. Nechť nám tedy pánbůh zdraví dá a pěkné nápady.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':