Databáze českého amatérského divadla

Texty: Vysoké nad Jizerou: heslo in Valenta, Jiří (ed.): Malované opony divadel českých zemí. Praha, NIPOS 2010, s. 62, 63

VYSOKÉ NAD JIZEROU, okres Semily

Na oponě je zobrazena mj. pověst o znaku města, podle níž uhlíř Pavlata, pálící roku 1460 milíře v rokytnických lesích, ochočil medvěda
a na povřísle ho dovedl do Prahy majiteli panství, králi Jiřímu z Poděbrad.
Vysočtí ochotníci, jejichž tradice počíná roku 1786 a navazuje na starší tradici sousedského divadla zaměřeného převážně na náboženské hry,
zprvu využívali jako opony jen loktuše a později pernikářské plachty. Na první vysocké malované oponě, kterou známe z literatury, zobrazil
ochotník Karel Rón „Jirchářů“ „dva šermující zápasníky s dlouhými bodacími zbraněmi“.
Po požáru města, kdy roku 1834 shořelo i divadlo, namaloval Rón asi roku 1836 i novou oponu. Objevila se na ní „Thalie v oblacích sedící“.
V době, kdy měli vysočtí ochotníci obtíže, město Vysoké zakoupilo od nich roku 1851 na popud starosty Josefa Kramáře „divadlo“; tím byly
myšleny především kulisy, neboť budova divadla vznikla až roku 1925. Snad v souvislosti s touto dočasnou městskou patronací se již následující
rok na oponě vysockého divadla (sloužila až do roku 1880) poprvé objevil „pavlatovský“ motiv: stará hlavní opona byla obrácena a na jejím rubu
namaloval jistý pan J. Zeman v pozadí Vysoké a vpředu krále Václava udílejícího „privileje uhlíři Havlatovi z Paulaty, jenž na povřísle medvěda
vede“. Ovšem Havlata byl Pavlata, nikoliv „z Pavlaty“, a medvěda odvedl ku králi Jiřímu z Poděbrad, a nikoli k Václavu IV. či jinému králi
Václavovi. Výklad vyobrazení na oponě vycházel z dobově zmatených pověstí.
Michal L. Jakl, Vlastivědné muzeum Vysoké nad Jizerou

Následující vysockou oponu namaloval podle předchozích vzorů malíř pokojů Jan Falka. Byla umístěna nejdříve v hostinci U Českého lva
na vysockém náměstí, kde se v té době hrávalo divadlo. (Dnes restaurace Na Růžku.) V roce 1882 byla postavena škola s radnicí, v níž ve druhém
poschodí vyhradili sál pro divadlo a plesy. Tam byla opona roku 1906 instalována, a když byla v roce 1925 přenesena do nově vybudovaného
divadla Krakonoš, byla rozšířena pro větší prostor.
Dle článku Naše hynaiska ve vysockém zpravodaji Větrník

• Pohled na Vysoké ze strany od Staré Vsi zachycuje zleva větrné čerpadlo na vodu, radnici a kostel, v zrcadle vpravo je zobrazen hrdina.
• Rozměr původně 670 x 300 cm, po rozšíření 800 x 420 cm, opona je funkční, umístěna v divadle Krakonoš.
> Lukáš, Václav: Vysoké nad Jizerou. Pohledy do minulosti dávné i nedávné. Vysoké nad Jizerou, Město Vysoké nad Jizerou1992
> Mařatka, František: Památník vysockého Krakonoše. Na oslavu stoleté památky vzniku ochotnického divadla ve Vysokém nad Jizerou.
Vysoké nad Jizerou, Jednota Krakonoš 1886.
> Místopis českého amatérského divadla N – Ž. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 20
÷ Muzeum českého amatérského divadla Miletín, vstupní expozice, 2006
÷ Putovní výstava fotografií Malované opony, realizovaná Muzeem českého amatérského divadla 2007–2010

Související Osobnosti

Související Pojmy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':