Databáze českého amatérského divadla

Texty: AS 2002, č. 6, s. 9 - 10, Jiří Hraše.

Seminární dílna SČDO

Tvoří systematický cyklus, souvislou řadu dílčích uzavřených úkolů u příležitosti Krakonošova divadelního podzimu rok za rokem. Dvě desítky ochotníků se od neděle do pátku scházejí odpoledne na tři hodiny technického i tvůrčího tréninku. Ten se skládá jednak z cvičení v technice řeči a cvičení uvolňovacích, jednak z jevištního úkolu. Vzhledem k tomu, že seminaristé jsou zároveň pravidelnými návštěvníky dopoledních hodnotících seminářů s porotou, tvoří jejich účast na přehlídce dosti slušnou pracovní aktivitu.
Cvičení opakovalo a soustavně rozvíjelo mluvní i mluvně-pohybové schopnosti účastníků pod cílevědomým a vlídným vedením prof. Daniely Musilové. K této průběžně souvislé části lekce se každý rok přidává jiný typ scénického úkolu. Letos jím byla orientace v inscenačních prostředích divadelních žánrů.
Úkol měl východisko: připravený metodický tisk s výběrem hesel, charakterizujících různé typy předloh veseloherního žánru od komedie po frašku. Na jeho základě se vedla diskuse pro vstupní ujasnění pravidel hry. Byla často doplněna odkazem k představení přehlídky, protože se letos tato dramaturgie objevovala v převážné většině večerů.
V realizační části úkolu šlo o vyvolání představivosti a pohotového pokusu o řešení: v prvé řadě o nahození postav, vytáhnutí jádra situace a volbu scénického půdorysu i scénického obrazu, v druhé o záměrnou volbu vyjadřovacích prostředků, jako je tón řeči, formát apod., odpovídajících stylu zvolené předlohy. Skupiny herců s režisérem (režiséry) v čele se pustily do čtyř výstupů: organizování ženských bojových řad z Klicperova Ženského boje (osm seminaristů), setkání Káči s Luciferem z Drdových Hrátek (tři) a karetní čertovská scéna s Martinem z téže hry (pět), dialog purkmistra s královským prévotem z Balady z hadrů V+W (dva).
Prostory sokolovny nejsou v sychravém počasí nejhostinnější, a co horšího: v hlučných akcích, jaké letos byly na pořadu, proznívá echo celou budovou. Ale pracovní skupiny se podělily o různé kouty budovy a pustily se do řešení výchozí situace výstupu, vztahů postav, motivace a proměn situace, podoby chování a jednání postav a souhrové slovní a fyzické akce. Ujasňování u stolu přecházelo rychle ve formování obrysů jevištní podoby. Zaujetí se promítlo i do hledání kostýmního náznaku, shánění rekvizit a vymýšlení scénografické nápovědi, užitečných jak pro dojem potenciálních diváků, tak i pro vlastní pocit aktérů. Jak režijní vedení, tak herecká iniciativa se musely v krátkém čase vypnout k maximu možností a sil.
Rozumí se, že loňská příprava kabaretních čísel byla pracovně výhodnější, protože jejich převážně sólový a duetový charakter umožňoval dostat se v nastudování blíže k výsledné podobě. Letošní souhrový úkol byl v tom směru náročnější, a tak jsme v časovém limitu k hledání diferencovaného stylu jednotlivých scén jenom nakročili. Technická cvičení a seminární ujasňování problematiky se dostala dál, nežli praktická realizace. A úkol probudit a projevit možnosti a síly ve zvolených úkolech byl splněn; o jeho dopracování můžeme doma přemýšlet.
Několik diváků závěrečné předváděcí zkoušky potvrdí, že nastoupená cesta cvičných inscenačních kroků namířila správným směrem.
Jiří Hraše
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':