Databáze českého amatérského divadla

Texty: VRCHOVSKÝ, Ladislav: Zpráva z Třešťského divadelního jara 2010. Amatérská scéna 2010, č. 2, s. 44.

Zpráva z Třešťského divadelního jara 2010

Ladislav Vrchovský

Letošní přehlídky Třešťské divadelní jaro 2010, která probíhala od 12. do 20. března, se zúčastnilo dvanáct souborů, z nichž jedenáct soutěžilo o postup na národní přehlídky.
Malé divadlo Kolín přijelo s hrou Jiřího Šotoly Cesta Karla IV. do Francie a zpět. Soubor předvedl podle vlastního programu historickou komedii, která se stala kultivovanou podívanou s několika výraznými hereckými výkony. Dominovaly Eva Koberová v roli Isabely Bourbonské a Lada Austová v roli Šaška. Inscenace má rezervy v tempu i rytmu, u několika herců pak zejména v mluvním projevu.
DS Bezchibi Brtnice představil vlastní verzi kultovní filmové pohádky Mrazík. Neujasněná dramaturgicko-režijní koncepce a blíže nespecifikovaná cílová divácká skupina (přičemž soubor sám označil za adresáta svého snažení spíše dospělé publikum) vedly k živelnosti v užití režijních i scénických nápadů, pod jejímž vlivem se inscenace k závěru rozpadala ve sled samoúčelných hereckých skečů, často bez bližší vazby k tématu. Důraz na zábavnost pak příliš potlačil další důležité atributy pohádkových titulů, ke kterým patří zejména jasné definování dobra a zla.
DS Zmatkaři Dobronín uvedl inscenaci hry Isabelle Doré César a Drana. Kvalitní textová předloha s hlavním tématem tolerance mezi národy, strukturou textu předurčená spíše pro divadlo jednoho herce, zde posloužila k předvedení šíře rejstříku hereckých interpretačních prostředků představitelky hlavní role. Představení ve výsledku přineslo kultivovanou podívanou s ne zcela jasným vyzněním.
DS Duha Polná v nesoutěžním představení hudební komedie Jiřího Melíška Ať žijí duchové předvedl spíše tvar blížící se školní akademii než divadelní inscenaci.
Vlastní dramatizaci prózy C.D. Payneho Holubí mambo předvedl soubor Domino z Pelhřimova. Realizátory oslovil zejména kvalitní text předlohy a v něm akcentované téma svobodného způsobu života a jeho naplněnosti. Nedostatek zkušeností s výstavbou jevištního tvaru a rezervy v kvalitě hereckého projevu i v režii ubraly celku možnosti většího dopadu do diváckých řad.
Detektivní divadelní hru Kámošky podle stejnojmenné literární předlohy Vladimíra Hinka v režii autora předvedl DS Karla Čapka z Třešti. Prvotina nesoucí znaky nemalého literárního talentu autora byla vedena snahou ukázat dopad nenadálé události, v tomto případě vraždy, do vývoje mezilidských vztahů. Velkým kladem textu je téma přátelství mezi lidmi. Neujasněný inscenační a dramaturgicko-režijní záměr, v němž nebylo určeno, zda realizátoři chtějí hrát detektivku či společensko-kritickou hru, a nevydařený závěr inscenace postrádající očekávané vyřešení zápletky pak byly i přes řadu kvalitních hereckých výkonů důvodem rozpačitého přijetí tohoto představení ze strany diváků.
Komedie Gillese Dyreka Benátky pod sněhem v provedení DS 4ever při TJ Sokol Luka nad Jihlavou přinesla doklad dobré režijní práce, nadprůměrné herecké výkony a ve výsledku vkusnou, vtipnou a svěží zábavnou podívanou. Satirický a společensko-kritický pohled autora na některé nešvary dneška si soubor osvojil a adekvátně přenesl do výsledného dojmu, který mimo příjemnou zábavu divákům nabídl možnost zamyslet se nad vlastním vztahem k sobě i k ostatním.
Klasickou pohádku O Zlatovlásce v úpravě a režii členky souboru Jany Glozarové předvedlo Divadelní studio „V“ Brno. Poněkud schematická a místy i účelová úprava textu, přílišné zjednodušení děje, nedostatek vynalézavosti ze strany režie a rezignace na kouzlo jevištního prostoru vzaly této inscenaci možnosti, které pohádková předloha nabízí. Výsledek připomínal spíše nechvalnou podobu řemeslných televizních pohádek. I když děti tvořící publikum mohly sledovat přehledný, logický děj, i jasné charakteristiky dobra a zla, jednotliví herci ani režie nenašli cestu k osobitému a vlastním herectvím ozvláštněnému jevištnímu tvaru, který by jistě pro silnější divácký zážitek nabídl více.
Na amatérském jevišti ne často uváděnou hru Josefa Topola Hodina lásky nastudovalo také Divadelní studio „V“ Brno, tentokrát v režii Josefa Hošice. Hra o destruktivní síle času a tvořivé síle lásky oslovila především náročného diváka. Mnohovrstevnatý, básnickou imaginací prodchnutý text legendárního českého dramatika, básníka a překladatele, jehož jazyk je sám o sobě stavebním prvkem inscenace, si režisér spolu s herci osvojili natolik, že skrze osobní interpretaci nabídli všem divákům hledání jejich vlastních lidských možností. Vysoce nadprůměrná úroveň režie i hereckých výkonů v tomto případě přinesla jeden z vrcholů přehlídky.
Pohádku Jaroslava Koloděje Ježibaby z Babína v režii Anny Fencíkové předvedl DS J. Lišky Třešť. Nekvalitní předloha s nepřehledným dějem a nejasným určením charakterů jednotlivých postav zde posloužila hlavně k projevům dílčí talentovanosti jednotlivých aktérů, ukázala na jedné straně jistou divadelní zkušenost a znalost možností jevištního prostoru ze strany režisérky inscenace, na druhé straně odhalila rezervy v orientaci mezi kvalitními a méně kvalitnímu divadelními předlohami. Pro budoucí vývoj mladého začínajícího divadelního kolektivu se jako nejdůležitější jeví objevování hry v herectví, rozvíjení jednotlivých složek hereckého projevu i vnitřních schopností v oblasti představivosti, fantazie i vlastní osobnostní výbavy.
Komedii Wiliama Shakespeara Zkrocení zlé ženy si jako předlohu pro vlastní hru na motivy tohoto díla i pro vlastní pobavení a pobavení hlediště vybral DS Rotunda ve Znojmě. Nadřazení formy nad obsah a hlavní cíl, kterým se stala legrace, vedly k potlačení základního tématu hry, kterým je lidský osud ženy a její postavení ve světě a souběžné téma lásky mezi muži a ženami. Užití prvků komedie typů i komedie charakterů bez ujasněného režijního záměru pracujícího s tímto faktem způsobilo upadání rytmu i tempa hry ke konci inscenace, moralistní závěr se pak minul i s preferovaným cílem pobavení publika.
Divadelní soubor Vicena Ústí nad Orlicí se zúčastnil přehlídky s inscenací Molièrovy hry Zdravý nemocný v režii Jana Štěpánského, který také vystoupil v hlavní roli. Představení neslo ve všech složkách všechny znaky poctivého a poučeného ochotnického divadla s několika výraznými hereckými výkony, a navíc přineslo důkaz jednoho z nejdůležitějších poslání amatérské a ochotnické divadelní činnosti: vytvoření společenství lidí milujících divadlo pro divadlo samotné, bez hlavní ambice vítězit na přehlídkách, ale naopak setkávat se každoročně se svými diváky a ve vlastním životě mít dobrou partu spřízněných lidí kolem sebe a spolu s nimi prožívat kvalitní život, využívající ke svému zkrášlení právě kouzlo divadla jako takového.
Odborná porota přehlídky Třešťské divadelní jaro 2010 ve složení Ladislav Vrchovský, Radvan Pácl a Jiří Juráš doporučila k postupu na Národní přehlídku venkovských souborů Krakonošův divadelní podzim 2010 ve Vysokém nad Jizerou inscenaci hry Gillese Dyreka Benátky pod sněhem v provedení DS 4ever při TJ Sokol Luka nad Jihlavou, dále doporučila na 1. místě k postupu na Národní přehlídku činoherních souborů Divadelní Děčín 2010 divadelní inscenaci hry Isabelle Doré César a Drana v provedení souboru DS Zmatkaři Dobronín a na 2. místě k postupu na Národní přehlídku činoherních souborů Divadelní Děčín 2010 inscenaci Molièrovy hry Zdravý nemocný v provedení DS Vicena Ústí nad Orlicí. Na Národní přehlídku činoherních souborů Divadelní Děčín 2010 porota nominovala inscenaci hry Josefa Topola Hodina lásky v provedení Divadelního studia „V“ Brno.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':