Databáze českého amatérského divadla

Texty: Brno, DS Napříč: Cooltourbus - rozhovor s režisérem, tisková zpráva 23. 11. 2009

Většina brněnské divadelní scény už rezignovala na touhu po originální profilaci
rozhovor Terezy Fouskové s režisérem Cooltourbusu, divadelního představení v autobuse jedoucího Napříč Brnem

Hraje autobus v tom představení nějakou zvláštní roli, nebo je to v něm jen proto, že je to neobvyklé?
K inscenování v autobuse nás vede primárně naše narcistně egoistická touha po originalitě. Takto pojatých představení neskromně myslím nenajdete v Evropě mnoho. Sekundárním důvodem je, že děj původní hry Autobus splněných přání z tvůrčí dílny Napříč se odehrává v autobuse. Autobus a prostředky veřejné dopravy vůbec jsou přitom místem, kde se setkává poměrně široký vzorek populace, avšak s minimální mírou nějakého hlubšího, mezilidského kontaktu. Cestujeme-li nějakým veřejným prostředkem, a obzvláště sami, dáváme v něm prostor svým myšlenkám, obavám a úvahám o ostatních cestujících. Právě kontrast různých vnitřních myšlenek rozličných cestujících a úzkostlivě naplňovanou normou chování ve veřejném prostoru je dramatickým motorem této morbidně komediální hry. Kontext skutečného autobusu tento dramatický model posilňuje a ozvláštňuje. Navíc zasazení některých diváků do role cestujících by na normálním divadelním jevišti vždy zůstalo ve stylizované nadsázce. A do třetice: psychoanalyticky vyložitelným důvodem je, že můj děda byl řidičem autobusu.

Zeptám se jinak. Co přináší představení odehrávané v autobuse?
Snažíme se hledat inscenační možnosti pro divadlo v různorodých formách. Idea nepravidelné dramaturgie a prostoru, která byla novátorským činem zhruba před dvaceti lety v konceptech brněnských divadelníků z provázku (Srba, Scherhaufer), je dnes nejen pro svoji statičnost už ohraná a vyčpělá, i když se jí zoufale ze setrvačnosti a nedostatku touhy po vlastní profilaci některé brněnské scény nadále drží. Pohyblivý prostor nám poskytuje další možnosti, ale má samozřejmě specifická úskalí. V tomto případě jde o autobus, ale už v roce 1999 jsme inscenovali představení Labyrint světa, kde se představení odehrávalo po celé budově fakulty, kdy diváci a herci procházeli prostorem od počítačového sálu až na střechu. Pokoušíme se do našich počinů zakomponovávat také různé sociální prvky. K minulému Cooltourbusu se například váže reality hack Mrtvo v Brno, který proběhl v brněnských ulicích. To, co nás zajímá je vyjádření vnitřní, tématické dramatičnosti libovolnými, tedy i absolutně nedivadelními prostředky. To byl ostatně i případ vernisáže Nekompromisně napříč, kdy diváci sami vhozením obnosu spouštěli po galerii rozmístěné atrakce a reálný sex na schodech galerie byl již iniciativním dotvořením postoje k umění angažovanými diváky. Jsme zkrátka Napříč.

Snažila jsem se přechozími dvěma otázkami zjistit, o čem zhruba představení bude. Dá se stručně odpovědět?
Jde o lehce morbidní komedii, na pomezí rozhlasové hry a alternativního divadla. Ve zvláštním autobuse cestuje několik svérázných postav počínaje obhrouble pivním Lojzíkem, přes psychoticky působícího Dalibora po romanticky nesmělého hošíka Romana. Každý z nich kromě groteskního rozměru má i svůj rozměr lehce tragický, stejně jako my ostatní. Cestujícím se na zvláštní lince začnou postupně plnit přání, která se jim honí hlavou. Události ale naberou jiný směr, když si pubertální Renata přeje, aby nastoupil Michael Jackson...

Děkuji za odpověď. Dodám jen, že Cooltourbus pojede v sobotu 3. dubna 2010 a k dispozici jsou poslední lístky.

Více info naleznete na stránkách projektu:
http://www.napric.cz/cooltourbus


--------------------------------------------------------------------------------
Divadelní autobus brázdil večerním Brnem
(tisková zpráva – 23. listopadu 2009)
V mlžnou sobotu 21. listopadu měli brněnští diváci možnost projet se netradičním autobusem a shlédnout přitom divadelní představení uskutečněné za finanční podpory statutárního města Brna. Kulturní občanské sdružení Napříč v Brně uvedlo svůj zatím poslední projekt jménem Cooltourbus v režii Roberta Krále.

Autobus vyjížděl celkem třikrát z ulice Joštova a většina diváků, která přišla na místo odjezdu bez rezervace, se do Cooltourbusu už nedostala. Na stejné ulici mohli alespoň narazit na různé umrlce, zombie a smrtky. Ti na nic netušící brňany chrlili krev, cenili zuby a škádlili je, že si pro ně již přišla smrt. Souběžně probíhající recesistická akce, tzv. reality hack Mrtvo v Brno, do které se zapojilo odhadem 30 dobrovolníků, se totiž k projektu svojí makabrální tematikou volně vázala.

Cestující v autobuse si mohli mezitím vychutnat lehce morbidní komedii, na pomezí rozhlasové hry a alternativního divadla. Hned zpočátku autenticky působící revizor v podání Karla Čecha, který si nechává s oblibou říkat Drsný Míra, znejistil při kontrole jízdenek nejednoho z diváků. V představení byl totiž poměrně velký prostor dán ke hře herců s diváky, ať už v podobě již zmíněné revizní kontroly, tak plnění tajných přání cestujících záhadnou stevardkou zosobněnou Michaelou Rokosovou–Kašpárkovou.

Fiktivní příběh zavádí diváky na zvláštní autobusovou linku splněných přání, kde cestuje řada svérázných postav počínaje obhrouble lidovým Lojzíkem, který touží hlavně po vychlazeném pivu, přes psychoticky působícího Dalibora, který si přeje, aby mu za ním sedící přestal kopat do sedačky, po romanticky nesmělého hlavního hrdinu Romana (Jaroslav Koza Poliak). Roman platonicky prahne po srdci pubertální Renaty (Veronika Troppová), která ovšem věnuje daleko více pozornosti rubrice Jak dosáhnout nejlepšího orgasmu vašeho života v časopise Bravo Girl. Cestujícím se tato přání, která jim víří hlavou, začnou postupně plnit. Události ale naberou jiný směr, když si líbezná Renata přeje, aby nastoupil Michael Jackson...

Autobus zastavuje v industriální části Brna, světla potemní, prostor problikává stroposkop a odkudsi z mlhy se za kvílivé hudby Zdeňka Filipce vynoří zesnulý Michael Jackson (Marcel Brož) a do autobusu skutečně nastupuje. Když ale vytáhne svoji břitvičku, přejede mnoha cestujícím mráz po zádech a diváci pochopí, že s nimi jede v autobuse smrt.

Závěrečné finále probíhá již na otevřeném prostranství, na projekční ploše plane děsivý oheň, všude hoří svíce a louče, kolem se mátožně potácí několik bíle nalíčených umrlců (kostýmy a masky: Michaela Radvanová, Tereza Fousková) a jakýsi kostěnný smrtihlav na chůdách předvádí svůj plamenný um. Jsme doslova na Konečné a cestující vystupivší z autobusu se odevzdaně řadí mezi ostatní mrtvé.

Pozitivní a spokojené ohlasy této nevšední performance ukázaly, že v Brně tento formát divadelní zábavy publikum přitáhne a diváci ho ocení. Kulturní občanské sdružení Napříč proto zvažuje, že toto jedinečné představení společně s partnery rádiem Krokodýl a společností VERTIGO.CZ koncem jara příštího roku zopakuje.

Více info naleznete na stránkách projektu:
http://www.napric.cz/cooltourbus

÷Cooltourbus – fotografie z premiéry
21. listopadu 2009, Brno
Foto: Tomáš Staudek

Cooltourbus – divadelní performance v autobuse (před odjezdem – 21.11.2009, Brno); foto: Tomáš Staudek
Cooltourbus – divadelní performance v autobuse (před odjezdem – 21.11.2009, Brno); foto: Tomáš Staudek
Cooltourbus – divadelní performance v autobuse (před odjezdem – 21.11.2009, Brno); foto: Tomáš Staudek
Cooltourbus – divadelní performance v autobuse (před odjezdem – 21.11.2009, Brno); foto: Tomáš Staudek
Cooltourbus – divadelní performance v autobuse (před odjezdem – 21.11.2009, Brno); foto: Tomáš Staudek
Cooltourbus – divadelní performance v autobuse (před odjezdem – 21.11.2009, Brno); foto: Tomáš Staudek
Cooltourbus – divadelní performance v autobuse (před odjezdem – 21.11.2009, Brno); foto: Tomáš Staudek
Cooltourbus – divadelní performance v autobuse (před odjezdem – 21.11.2009, Brno); foto: Tomáš Staudek
Cooltourbus – divadelní performance v autobuse (před odjezdem – 21.11.2009, Brno); foto: Tomáš Staudek
Cooltourbus – divadelní performance v autobuse (před odjezdem – 21.11.2009, Brno); foto: Tomáš Staudek
Cooltourbus – divadelní performance v autobuse (před odjezdem – 21.11.2009, Brno); foto: Tomáš Staudek
Cooltourbus – divadelní performance v autobuse (před odjezdem – 21.11.2009, Brno); foto: Tomáš Staudek
Cooltourbus – divadelní performance v autobuse (před odjezdem – 21.11.2009, Brno); foto: Tomáš Staudek
Cooltourbus – divadelní performance v autobuse (před odjezdem – 21.11.2009, Brno); foto: Tomáš Staudek
Cooltourbus – divadelní performance v autobuse (před odjezdem – 21.11.2009, Brno); foto: Tomáš Staudek
Cooltourbus – divadelní performance v autobuse (před odjezdem – 21.11.2009, Brno); foto: Tomáš Staudek
Cooltourbus – divadelní performance v autobuse (21.11.2009, Brno); foto: Tomáš Staudek
Cooltourbus – divadelní performance v autobuse (21.11.2009, Brno); foto: Tomáš Staudek
Cooltourbus – divadelní performance v autobuse (21.11.2009, Brno); foto: Tomáš Staudek
Cooltourbus – divadelní performance v autobuse (21.11.2009, Brno); foto: Tomáš Staudek
Cooltourbus – divadelní performance v autobuse (21.11.2009, Brno); foto: Tomáš Staudek
Cooltourbus – divadelní performance v autobuse (21.11.2009, Brno); foto: Tomáš Staudek
Cooltourbus – divadelní performance v autobuse (21.11.2009, Brno); foto: Tomáš Staudek
Cooltourbus – divadelní performance v autobuse (21.11.2009, Brno); foto: Tomáš Staudek
Cooltourbus – divadelní performance v autobuse (21.11.2009, Brno); foto: Tomáš Staudek
Cooltourbus – divadelní performance v autobuse (21.11.2009, Brno); foto: Tomáš Staudek
Cooltourbus – divadelní performance v autobuse (21.11.2009, Brno); foto: Tomáš Staudek
Cooltourbus – divadelní performance v autobuse (21.11.2009, Brno); foto: Tomáš Staudek
Cooltourbus – divadelní performance v autobuse (21.11.2009, Brno); foto: Tomáš Staudek
Cooltourbus – divadelní performance v autobuse (21.11.2009, Brno); foto: Tomáš Staudek
Cooltourbus – divadelní performance v autobuse (21.11.2009, Brno); foto: Tomáš Staudek
Cooltourbus – divadelní performance v autobuse (21.11.2009, Brno); foto: Tomáš Staudek
Cooltourbus – divadelní performance v autobuse (21.11.2009, Brno); foto: Tomáš Staudek
Cooltourbus – divadelní performance v autobuse (21.11.2009, Brno); foto: Tomáš Staudek
Cooltourbus – divadelní performance v autobuse (21.11.2009, Brno); foto: Tomáš Staudek
Cooltourbus – divadelní performance v autobuse (21.11.2009, Brno); foto: Tomáš Staudek
Cooltourbus – divadelní performance v autobuse (závěrečný výjev – 21.11.2009, Brno); foto: Tomáš Staudek
Cooltourbus – divadelní performance v autobuse (děkovačka – 21.11.2009, Brno); foto: Tomáš Staudek


--------------------------------------------------------------------------------

S Jacksonem v autobuse
(článek v časopise Kult 11/2009)

Už jste někdy v autobuse listovali Kultem a přemýšleli, na jaké představení vyrazit? V listopadu budete mít možnost si divadelní představení přímo v autobuse užít! Brnem totiž pojede Cooltourbus! Spolu s vámi bude autobusem cestovat několik svérázných a tragikomických postaviček.

Budete mít možnost být přímými svědky jejich černohumorného příběhu o lásce, který bude kombinovat divadelní formu s rozhlasovou hrou a interaktivními prvky.

Rozhodně si na Cooltourbus kupte jízdenku – uvidíte mladé talentované herce. Projedete se podvečerním Brnem do říše splněných snů a zpět. Uslyšíte zpívat Jiřího Pechu a možná se setkáte i se samotným Michaelem Jacksonem!

Představení připravilo občanské sdružení Napříč za finanční podpory Statutárního města Brna a ve spolupráci s divadelním Studiem Dialog.

Související Soubory

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':