Databáze českého amatérského divadla

Texty: KOUTOVÁ, Eva: Wolkrův Prostějov 2010 - propozice. d´ARTAMAn 2009, č. 6, s. 14 - 16.

Wolkrův Prostějov
53. celostátní přehlídka uměleckého přednesu a divadla poezie
15.–19. června 2010, Prostějov

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Městským úřadem – odborem školství a kultury, oddělením DUHA – kulturním klubem U hradeb a Městským divadlem v Prostějově. Přehlídka probíhá za finančního přispění města Prostějov a Olomouckého kraje.

I. Charakteristika a poslání přehlídky
Wolkrův Prostějov (dále jen WP) je přehlídkou nejlepších sólových recitátorů, recitačních kolektivů a divadel poezie v České republice. Je příležitostí k setkání interpretů literárních textů, ke konfrontaci tvůrčích výsledků a postupů, ke vzájemné inspiraci, výměně názorů a zkušeností.

II. Podmínky účasti
Přehlídky se mohou zúčastnit sólisté a divadelní soubory z České republiky, jejichž vystupující členové ukončili 9. třídu ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia. Horní věková hranice není stanovena.
Sóloví recitátoři jsou rozděleni do věkových kategorií.
1. kategorie – od ukončení 9. tř. ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia do 17 let (dovršení
17 let až po 1. 2. 2010 včetně)
2. kategorie – od 17 let (recitátoři, kteří do 1. 2. 2010 dovrší 17 let) do 20 let
3. kategorie – od 20 let (recitátoři, kteří do 1. 2. 2010 dovrší 20 let) a více (horní věková hranice není
stanovena)
U recitačních kolektivů a divadel poezie – od 9. tř. ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého
gymnázia, horní věková hranice není stanovena.

III. Organizace a průběh
Sóloví recitátoři jsou nominováni z krajských postupových přehlídek WP, soubory jsou z těchto přehlídek doporučeny. O jejich zařazení do programu WP rozhoduje programová rada WP. Ta může ve výjimečných případech na základě písemného doporučení vybaveného potřebnými náležitostmi zařadit do programu přehlídky i inscenaci směřující k celostátní přehlídce jiného divadelního oboru.
Programovou radu přehlídky tvoří členové odborné rady uměleckého přednesu (OR UP) NIPOS-ARTAMA a přizvaní odborníci.
Programová rada zasedne koncem dubna či začátkem května 2010.

Festival má dvě části:
A) Celostátní přehlídka sólových recitátorů
Probíhá v Městském divadle v Prostějově. Účastníci se představí ve dvou vystoupeních, pro která si připraví texty z poezie nebo prózy české či světové literatury. Mohou mít formu uceleného textu, úryvku či montáže. Není vhodné použít divadelní texty. Interpretace textu nesmí přesáhnout osm minut. Recitátor sám v evidenčním listu určí, který z připravených textů bude interpretovat v prvním a který ve druhém kole.
Zájemci, kteří ukončili 9. třídu ZŠ nebo odpovídající třídu víceletého gymnázia, se mohou přihlásit ve škole, nejbližším kulturním zařízení, nebo – pouze pokud v oboru není uspořádáno spádové kolo – přímo u pořadatele krajské přehlídky. Pořadatelé jednotlivých postupových kol určí termín odevzdání přihlášek podle doporučeného následujícího kalendáře:
– školní či místní kola – leden 2010;
– oblastní kola – do konce února 2010;
– krajská přehlídka - do 31. března 2010;
– uzávěrka postupů na 52. WP – nejpozději 3. dubna 2010;
– 53. Wolkrův Prostějov - 15. – 19. června 2010

Do čitelně vyplněného evidenčního listu vloží postupující recitátor sedm kopií obou textů. Pokud je zvolený text krácen, musí být dodán celý s vyznačením škrtů. Texty musí být psané na počítači, nebo na stroji. Kopie z knih je třeba doplnit o jméno autora, případně překladatele a název textu. Všechny kopie musí být čitelné, v pravém horním rohu podepsané interpretem a označené číslem kategorie. Texty je možné společně s evidenčními listy poslat také e-mailem na níže uvedenou adresu.
Na celostátní festival poezie WP nominují lektoři krajských přehlídek maximálně dva nejlepší recitátory z každé kategorie, která byla na přehlídce zastoupena. Členem lektorského sboru krajské přehlídky bude nejméně jeden odborník, který se v posledních třech letech aspoň jednou zúčastnil celostátního festivalu poezie Wolkrův Prostějov. Seznam těchto odborníků sestavil NIPOS-ARTAMA spolu s OR UP a je pro pořadatele krajských přehlídek k dispozici v NIPOS-ARTAMA.
Je nutné, aby byla nominace písemně zdůvodněna vysokou interpretační úrovní obou textů.
Postupová místa mezi kategoriemi nelze převádět.
Po nominaci recitátorů z krajských kol na WP není možné text měnit.
Přímý postup na Wolkrův Prostějov mají možnost využít laureáti předešlého ročníku Wolkrova Prostějova, kteří svoji účast nahlásí pořadateli krajského kola do 22. února 2010.
Krajskou přehlídku doporučujeme uspořádat dvoukolově (základní kolo a finále) s rozborovým seminářem prezentovaných textů, vedeným lektory. Bezprostředně po skončení přehlídky je nutné, aby postupující vyplnili evidenční listy na WP (k dispozici na www.artama.cz). Pořadatel vybere vyplněné evidenční listy, texty (na Wolkrově Prostějově recitují všichni účastníci oba texty) a kontakty na recitátory.
Informace uvnitř postupových listů jsou určeny účastníkům WP (sólistům a souborům).
Pořadatelé krajských přehlídek zašlou tyto kompletní materiály (vyplněné evidenční listy s texty, hodnocením postupujících a výsledkovou listinou s celkovým hodnocením krajské přehlídky) na adresu: NIPOS-ARTAMA, Eva Klapka Koutová, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2 či na e-mail: koutova@nipos-mk.cz.
B) Celostátní přehlídka divadel poezie a souborů uměleckého přednesu
Divadlo poezie je jevištní podoba literárního textu.
Soubory se mohou přihlásit u pořadatelů krajských postupových kol do termínu, který tito pořadatelé stanoví, nejpozději však do 15. února 2010. Členem lektorského sboru každé přehlídky bude nejméně jeden odborník, který se v posledních třech letech aspoň jednou zúčastnil celostátního festivalu poezie Wolkrův Prostějov. Seznam těchto odborníků sestavil NIPOS-ARTAMA spolu s OR UP a je pro pořadatele krajských přehlídek k dispozici v NIPOS-ARTAMA. Lektorský sbor může doporučit jeden soubor k postupu na Wolkrův Prostějov, přičemž hlavním kritériem musí být kvalita jeho vystoupení.
Souboru navrženému k postupu na WP doporučujeme:
Před vyplňováním postupového listu si detailně prostudujte nabídku prostějovských hracích prostor a jejich technické možnosti. Veškeré informace najdete u pořadatele krajského kola. Do evidenčního listu vložte scénář v sedmi kopiích. S pečlivě vyplněnou přední stranou ho odevzdejte pořadateli krajského kola, který vše (spolu s postupovými listy a texty sólových recitátorů) zašle do NIPOS-ARTAMA v Praze. Požadované údaje vyplňujte čitelně. (Je možné tyto materiály poslat také elektronicky.)
Do programu WP budou soubory zařazeny rozhodnutím programové rady WP na jejím zasedání na přelomu dubna a května 2010.
Souborům budou v Prostějově k dispozici tyto prostory: Městské divadlo (kukátkový prostor a forbína) a sál Kulturního klubu DUHA s elevací.
Pořadatel má právo nezařadit doporučenou inscenaci do programu, pokud ani po konzultaci se souborem nenalezne přiměřený termín či prostor pro danou produkci.
Titul laureáta WP mohou získat dva nejlepší recitátoři z každé kategorie v přehlídce sólových recitátorů.
Čestné uznání získává maximálně 5 sólových recitátorů v kategorii, např. za jeden zdařilý výkon ze dvou.
Cenu poroty získává nejinspirativnější inscenace Wolkrova Prostějova.
Čestné uznání je dalším oceněním podnětné inscenace.
Cena diváka je udělována na základě divácké ankety.

IV. Závěrečná ustanovení
Wolkrův Prostějov bude jedním z výběrových míst pro účast na Jiráskově Hronově 2010, festivalu amatérského divadla (celostátní mezidruhové přehlídce s mezinárodní účastí). Počet a podobu nominací či doporučení určují propozice Jiráskova Hronova 2010.
V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen, nebo může být přehlídka odvolána.
Rozpočet přehlídky nepokryje všechny náklady účastníků. Proto byl stanoven účastnický poplatek ve výši 300,- Kč, který po příjezdu na festival uhradí každý sólový recitátor, pedagogický doprovod i člen souboru. Pokud je sólový recitátor zároveň členem souboru, platí jen jeden účastnický poplatek.
Zpracovala Eva Klapka Koutová
NIPOS-ARTAMA, listopad 2009
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':