Databáze českého amatérského divadla

Texty: Sopotnice, Miloslav Coufal, o oponě, 2009

Sopotnice, o oponě, Miloslav Coufal, 2009

Opona Ochotnicko-čtenářské besedy, pořízená roku 1927, je dílem žambereckého malíře a oltářníka Petra Musila. Ústředním motivem opony je busta Josefa Kajetána Tyla, kolem níž jsou seskupeny tři alegorické postavy, symbolizující literaturu, divadlo a hudbu. Vedle stojí malé dítě, představující znovu nabytou svobodu českého národa. Dítě ukazuje do levého dolního roku opony, kde je vyobrazena střední část obce, což značí, že ve svobodné vlasti přichází svobodná kultura i do naší Sopotnice.
Opona je navinuta na válci a zvedá se, či spouští pomocí rumpálu. Takto se opona nalézala na svém místě po dlouhá léta, i když už se ochotnické divadlo přestalo v obci provozovat. Ještě nějaký čas po roce 1962 se k divadelním účelům využívala při silvestrovských zábavách s programem, při školních besídkách, při koncertech místní hudební školy, ale později už ani to ne. Pouze, když při nějaké taneční zábavě nebylo obsazeno jeviště, spustil hostinský oponu, aby z jeviště nešel do sálu chlad. Za dlouhá léta si opona užila své, zejména její pravý a levý okraj, kudy se procházelo z hlediště na jeviště, či obráceně. Také prach, vlhko, střídání tepla a zimy, to vše se rovněž na ní svým dílem podepsalo. Když v devadesátých letech minulého století upravoval nový majitel hostince sál, jeviště sice ponechal, ale veškeré zařízení pro divadlo bylo odstraněno a zničeno. Pouze nad oponou se smiloval a uložil ji navinutou na menší válec na půdu nad jevištěm. Naštěstí! Když byla v roce 2001 obnovena činnost Osvětové besedy v Sopotnici, začalo se uvažovat o záchraně opony a jejím umístění na důstojném místě. Obavy, že by mohla dopadnout stejně jako kulisy, byly na místě. Bylo nutno vyřešit otázku, kam oponu umístit. Jedinou možnou alternativou byla zasedací místnost v budově obecního úřadu. Byly pochyby, zda se do zasedací místnosti opona vejde, nikdo neznal její přesné rozměry. Teprve v roce 2003 po přeměření opony bylo rozhodnuto, že bude trvale umístěna v zasedací místnosti obecního úřadu. Opona byla z půdy snesena, překontrolován její stav a rozhodnuto o jejím restaurování. Restaurování opony provedla restaurátorka Soňa Háková z Opatovic nad Labem nákladem 23 500,- Kč. Tuto částku uhradil obecní úřad . Tak byla zachráněna opona Ochotnicko-čtenářské besedy a trvale umístěna v zasedací místnosti obecního úřadu. Je navinuta na válci pod stropem místnosti, ale většinou je spuštěna a tvoří tak velmi zajímavou výzdobu. Však se také těší zájmu a obdivu mnohých návštěv a je svědkem všech akcí, které se tu pořádají. Snad pro úplnost zbývá doplnit jména občanů, kteří se o záchranu opony zasloužili. Byli to pánové z Osvětové besedy Josef Hradecký, Miloslav Coufal, Luboš Langr, Jan Kašpar a starosta obce Ladislav Martinec.

Kontakt : Miloslav Coufal
561 15 Sopotnice 268
tel. 465584204 // 733327426


případně : www.sopotnice.cz

Související Pojmy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':