Databáze českého amatérského divadla

Texty: HERZOGOVÁ, Eva a BRHELOVÁ, Eva: Krajská přehlídka dětských recitátorů Manéž Brno 2009. Deník Dětské scény Trutnov 2009, č. 0, s. 14 - 15.

KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ MANÉŽ BRNO 15. - 16. 4. 2009
Pořádaní krajské přehlídky dětských recitátorů se již tradičně ujala paní Jarmila Doležalová ze Střediska dramatické výchovy Labyrint (SVČ Lužánky). Na přípravě a realizaci přehlídky se podíleli také studenti Ateliéru Divadlo a výchova DIFA JAMU, kteří připravili tematický rámec přehlídky, činnosti pro recitátory i jejich doprovod a zajišťovali plynulý chod přehlídky.
Proč recitační manéž? Cirkus je přehlídka nejrůznějších dovedností artistů, a podobně jako na recitační přehlídce, i zde každý účinkující ukáže, řekne, předvede něco zajímavého. Každý z nich je něčím výjimečný – svým textem, svým podáním textu, originálním ztvárněním. Vystoupení v recitační manéži může připomínat krocení divoké zvěře – když se účinkující snaží krotit svůj hlas, dech i celé tělo. Hra se slovy a rýmy může také připomínat žonglování, kdy míčky létají vzduchem, ale nikdy nespadnou a létají tam, kam chce ten, kdo si s nimi hraje. Někdy je to balancování a chůze po laně – v okamžicích velkého napětí, kdy diváci ani nedýchají. I artisté zprostředkovávají divákům něco veselého, křehkého, někdy i smutného, ale krásného – stejně jako poezie a próza, mluvené slovo, přednes.
Touto myšlenkou organizátoři nechali prostoupit celou přehlídku – výzdoba všech prostor Labyrintu mohla evokovat barevné cirkusové šapitó. V úvodním divadelním výstupu se recitátorům představily postavy z cirkusu Lorenzo – principál Kapolini, klaun Sedmismílek, akrobat Pětizohyb a silák Devětsil. Stali se potom průvodci jednotlivých kategorií recitátorů – pomáhali jim připravit se na recitační vystoupení a v závěru přehlídky každému předali (spolu s drobným dárkem) ocenění za „umění žonglování se slovy, krocení hlasu, dechu a za výkon v umění přednesovém“.
V přestávkách mezi jednotlivými bloky vystoupení recitátorů měly děti možnost hlasovat pro vítěze své kategorie (Cena diváka) a psát vzkazy jednotlivým přednašečům. Kromě toho pro ně byly připraveny ještě další činnosti: kreslení a modelování fantaskních cirkusových postav (Obludárium), skládání a dadaistická tvorba vlastních textů (Vykouzli si vlastní báseň) nebo rozmluvení (vedené cirkusovými postavami), pokud recitátory právě čekalo vystoupení.
Pro recitátory se konala komorní reflexe - diskuse dětí - které v uplynulém bloku přednášely, vedená studenty DIFA JAMU. S dětmi z 0., 1. a 2. kategorie studenti diskutovali především o obsahu a pochopení přednášených textů, starší děti se zabývaly také výrazovými prostředky a zásadami přednesu, někteří recitátoři ve 4. kategorii byli již schopni i kritické sebereflexe.
Především rodičům a doprovodu recitátorů byly určeny texty Z klaunovy knihovničky – dvě desítky méně známých textů vhodných k přednesu, které si mohli všichni pro inspiraci pročítat, případně si je i odnést s sebou.
V recitační manéži vystoupilo 78 dětí z osmi oblastních kol přednesové přehlídky. Do celostátního kola postoupili tito recitátoři: ze II. kategorie Lucie Cimburková (ZŠ Vedlejší, Brno) a Viktor Valíček (ZŠ Hroznová, Brno), ze III. kategorie Barbora Kachlíková (ZŠ Holzova, Brno) a Martina Konečná (ZŠ T.G. Masaryka, Čejkovice), a ze IV. kategorie Denisa Sedláčková (ZŠ J. Babáka, Brno). Ocenění si kromě diplomů odnesli zajímavé knižní novinky.
V lektorském sboru pracovaly dámy Magdalena Vokurková, Marcela Blahůšková, Jindra Delongová, Jana Machalíková, Jana Křenková, Monika Formanová, Marie Pavlovská, Emilie Špatná a Vítězslava Trávníčková. Při hodnocení recitačních vystoupení lektorský sbor upozornil mj. i na vhodnost textu pro přednes (texty byly někdy „hloupější“ než recitátoři); hovořilo se o nutnosti naléhavosti a pravdivosti projevu recitátora a také o užitečnosti širšího prozkoumání díla autora, který recitátora při výběru textu zaujal (také kvůli úplnosti a přesnosti vybraného textu).
Všem účinkujícím děkujeme a držíme palce do další práce na cestě k přednesovému umění!
Eva Herzogová a Eva Brhelová
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':