Databáze českého amatérského divadla

Texty: MARTÍNKOVÁ, Nina: Krajská přehlídka dětských recitátorů Pardubice 2009. Deník Dětské scény Trutnov 2009, č. 0, s. 12 - 13.

KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ PARDUBICE 16. , 20. - 22. 4. 2009
Přehlídka dětských recitátorů se v Pardubicích odehrávala ve třech dnech, II.kategorie recitovala 16. dubna, III.kategorie 20. dubna a IV.kategorie 21. dubna.
Ve druhé kategorii se soutěže se zúčastnilo 18 dovednostmi dobře vybavených dětí. V lektorském sboru byli Radka Matějíčková, Petr Kouba a Nina Martínková. Nejvýše byla hodnocena schopnost přednašečů navázat vztah k publiku, radovat se z vystoupení a vyprávění. Z tohoto hlediska byla soutěžní vystoupení této kategorie příjemným zážitkem.
Také dramaturgie byla velmi rozmanitá a náměty recitovaných textů odpovídaly životním zkušenostem dětí ze čtvrtých a pátých tříd. Ne tak forma a délka textů. Dlouhé věty próz hemžících se množstvím postav, přímé řeči, úryvky vytržené z kontextu delších literárních děl. Pro děti s těmito texty bylo náročné vysledovat dílčí celky a vyprávěním přispět k vývoji hlavní myšlenky. Právě frázování, rozdělení textu nádechovými pauzami na menší celky bylo nad jejich síly. Jsou ještě malé, ne myšlením, ale fyzickým vzrůstem, menší vitální kapacitou plic. Nezradil je obsah textů, jejich věku byl přiměřený, ale způsob jakým byly napsány.
Rada pro příště: Vybírejte dětem takový soutěžní text, který odpovídá nejen jejich mentálním, ale také fyzickým možnostem.
K postup na Dětskou scénu Trutnov vybral lektorský sbor Jana Šedu, který recitoval text Jiřího Kahouna Ušaté kůzlátko. Jan Šeda je vitální, drobný, opravdový kluk. Jednoduchý příběh sděluje s radostí a zaujetím, s hravostí kůzlete. Vyprávění není nacvičené, rodí se před našimi zraky tady a teď, hraje si před námi a s námi. Na Dětskou scénu postoupil také Vilém Branda s textem Sergeje Michalkova Brouček (přeložil Václav Fischer). Lektorský sbor ocenil přirozený, kultivovaný, citlivý a přitom civilní projev. Výběr textu výborně koresponduje s životní zkušeností a také vyhovuje fyzickým možnostem chlapce. Nesklouzával do přehnané dětské roztomilosti, přiměřeně komunikoval s publikem. Sólový přednes ho (kromě jiného) nutí odbourávat vadnou výslovnost některých hlásek.
Lektorský sbor III.kategorie tvořily Dominika Špalková, Lída Mecerodová a Nina Martínková. Ve této kategorii vystoupilo čtrnáct dětí , všichni recitovali v obou kolech. Dramaturgie odpovídala věku i zkušenostem soutěžících, převažovaly texty prozaické, ani veršovaných nebylo málo, ale tam byl výběr omezený (opakovaně Neruda, Krylov, písňové texty). Mnoho recitátorů vsadilo na výrazný hlasový projev, soustředili se více na JAK, než na CO a PROČ.
Ne všechno je stejně důležité, má-li mít vyprávění hlavu a patu. Je třeba si uvědomit hlavní myšlenku, najít místo, kde je v textu ukryta, a k němu upínat výstavbu sdělení a ještě tlumočit vlastní stanovisko. Není toho zrovna málo. Zúčastněným rozhodně nescházela chuť recitovat. Alespoň na chvíli nás pozvali do svého světa plného nejrůznějších zážitků , představ a myšlenek.
Na celostátní přehlídku postupují Jaroslava Kubová a Natálie Dunglová. Jaroslava Kubová recitovala texty od Michala Čunderle Jak se vosa Marcelka seznámila a Jarunem a Marunem a od Jiřího Dědečeka Grimasy. Jaroslava Kubová vypráví s nadhledem, humorem, s konkrétní představou situace. Je přirozená, osobitá a skromná. Vyhověla poetice textu.
Natálie Dunglová představila úryvek z Medvídka Pú od A.A. Milne.(kapitola 7.,ve které se tygr odnaučí skákat) a úryvek z prózy Wiliama Saroyana Tati, tobě přeskočilo. Přestože první text je rozdroben do řeči vypravěče a změti přímých řečí postaviček a prostorových proměn míst, ve kterých se události odehrávají dokázala se v něm recitátorka zorientovat a podělit se o radost z příběhu.V druhém textu dokázala civilně sdělit hlavní myšlenku a vystihnout atmosféru.
Ve čtvrté kategorii soutěžilo patnáct recitátorů, do druhého kola jich lektorský sbor (Dominika Špalková, Zdeněk Rumpík, Nina Martínková) vybral devět. Převažovaly humorné prózy (Rosten, Křesťan, Viewegh, Kraus, Leacock, Nepil, Nikl, Dousková…). Objevil se bohužel i monolog (Shaw, Svatá Jana). Zajímavé veršované texty zazněly v prvním kole pouze dva – montáž tří Fryntových básní a text Petra Váši.
Soutěžící byli převážně dobře vybaveni dovednostmi. Základní poznámka či doporučení znělo: Věřte víc textu, nechte se vést jeho stavbou. Tam je ukryta nápověda jaké zvolit interpretační prostředky. Nečarujte s tempem, dynamikou, intonací, hlasem…
Na dětskou scénu Trutnov postoupila Jenifer Zanzambi s textem F. Nepila Než začne ptáček hnízdit a textem Zahradník a filosof od I.A. Krylova. Jenifer Zanzambi je v očích lektorského sboru dívka plná temperamentu a přívětivého vztahu k posluchačům. Okamžitě si získala pozornost všech. Vyprávěla s laskavým humorem a citem pro temporytmické změny situací.
Na dětskou scénu postoupila také Kristýna Měchurová, která recitovala text Jak se tatínek a maminka seznámili od M.Viewegha a Přízrak od R.Křesťana. Svým plynulým a přirozeným vyprávěním si získala velice záhy publikum na svou stranu, přestože zpočátku jsme zaznamenali nepříjemné posazení hlasu, způsobené neuvolněným držením těla.
Nina Martínková

Související Ročníky přehlídek

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':