Databáze českého amatérského divadla

Texty: MÜHLRAD, Vojtěch: Ochotnické divadlo ve Studeném. Rkp. 2004 pro DbČAD.

Ochotnické divadlo ve Studeném ( okres Ústí nad Orlicí )

Podle divadelní kroniky se ochotnické divadlo ve Studeném hrálo již v devadesátých letech 19. století a to v obou místních hospodách.Činnost podporovali a vedli učitelé místní dvoutřídní školy.
Po 1. světové válce vznikl Spolek divadelních ochotníků ROZKVĚT, který byl vlastně součástí místního hasičského spolku. Aktivní činnost byla zvláště od roku 1922 do roku 1928, kdy byla hrána 2 – 4 představení ročně. Spolek vlastnil starší jeviště v hostinci u Pávků, později bylo zakoupeno jeviště nové, které namaloval akademický malíř Karel Musil ze Žamberka.
Za německé okupace bylo řídícím učitelem Karlem Matyášem nacvičeno a sehráno 8 her:
Selská čest, Naše zlatá Katy, Nevěsta z Českého ráje, Zelená krev, Od mlýna k mlýnu, Přezůvky štěstěny, Svatba pod pokličkou a Tvrdé palice.
V listopadu 1945 byl ustaven Kroužek divadelních ochotníků J.K.Tyla ve Studeném,který byl řádně zapsán v ÚMDOČ v Kostelci nad Orlicí. Vůdčí činovníci: řídící učitel Karel Matyáš,
Železničář Alois Špindler, v pozdějších letech pak Miroslav Faltus a Ladislav Horníček.
Kroužek měl 28 – 30 členů. Nejaktivnější léta byla 1945 – 1951. Jen na domácí scéně předvedli 29 her, s každou vystoupili pohostinsky v okolních obcích. Kromě toho byla každý rok pořádána mikulášská zábava s bohatým programem nebo silvestrovská, v masopustu se konal pravidelný divadelní maškarní ples.
Mimo jiné byly sehrány hry: Matka Kráčmerka, Vraťme se k půdě, Za svobodu národa, Na potoce za mlýnicí, Viktorka, Komediantka, Vojáci rodné hroudy, Srdce na kovadlině, několik pohádek pro děti a další.
Na valné hromadě ÚMDOČ v Kostelci nad Orlicí 2.2.1946 získalo Studené v hodnocení spolků 4.místo před mnohem početnějšími spolky.Členové kroužku uspořádali také několik pěších a autokarových zájezdů po Čechách a Moravě.
Začátkem 50. let začaly narůstat potíže s okresními osvětovými orgány, které značně omezovaly výběr her. Některé byly zakázány a nebyla povolena třeba již nacvičená hra. Ochotníci byli znechuceni a činnost Kroužku zákonitě ochabla.
V listopadu 1950 rozhodnutím okresních osvětových orgánů byl Kroužek sloučen s místní skupinou ČSM.
V Úředním listu č.II ze 17.6.1951 byl Kroužek J.K.Tyla vymazán z rejstříku spolků, protože dnem 21.11.1950 se začlenil jako Divadelní odbor J.K.Tyl při ČSM Studené. Vedení přešlo do rukou mladých. Bylo sehráno ještě několik her: Třetí zvonění, dříve nepovolený Poslední muž a další. Dřívější záslužná aktivita se však již neobnovila. Jako poslední byla sehrána hra Manželky Metoděje Konvalinky v roce 1963.

O tom všem vypráví kronika Kroužku J.K.Tyla ve Studeném, která je uložena v Místní knihovně OÚ. Knihovnicí a kronikářkou obce je paní Hana Horníčková ( dcera div. Ochotníka a kronikáře Aloise Špindlera ).
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':