Databáze českého amatérského divadla

Texty: DS Horšovský Týn

ČINNOST HORŠOVSKOTÝNSKÉHO DIVADELNÍHO SOUBORU MKZ
Stav : a k t i v n í
Založení : prosinec 1970
 Činoherní soubor Střediskové Osvětové besedy - později
 DS Městského kulturního zařízení
NEPŘETRŽITÁ ČINNOST - po celou dobu pod vedením Václava K u n e š e

 duben 1971 zahajovací představení
„Popelka“ - pohádka
Režie: Anna Poláková
1972 A.Fredro : „Dámy a husaři“ /komedie/, režie : A. Poláková
N.V.Gogol: „ Ženitba“ /klasická komedie/, režie : A.Poláková V. Kuneš
1973 M.Achard: „Idiotka“ /konverzační detektivní komedie/, režie : V.Kuneš
premiéra 6 repríz
1974 O.Wilde: „Jak je důležité míti Filipa“ /klasická konverzační komedie/,
režie : V.Kuneš
1975 „Čertovy zlaté vlasy“ /pohádka/, režie : V.Šafařík
M.Balucki: „ Pan radní si neví rady“ /komedie/, režie : V.Kuneš
premiéra 3 reprízy
1.literární večer „Dny bolesti a zrady“ premiéra : květen 1975
/pásmo poezie ke 30. výročí osvobození/
2. literární večer „Prominent“ , autor : Miroslav Vejlupek
/pásmo ke dni tisku/, premiéra : září 1975
3. literární večer „Z Buzuluku do Prahy“
/pásmo ze stejnojmenné knihy L. Svobody/
J.B.Miliére: „Chudák manžel“ /klasická komedie/, režie : V.Kuneš
odborná spolupráce : Josef Nehonský, člen Divadla J.K.Tyla v Plzni
V. výročí založení souboru : E.Bass: „Opuštěná“ /aktovka/, režie : V.Kuneš
1976 4. literární večer „Večer s Maximem Gorkým“, text: Miroslav Vejlupek
režie : V.Kuneš, premiéra 2 reprízy
F.Tetauer: „Úsměvy a kordy“ /historická komedie/, režie: V.Kuneš
premiéra 9 repríz , odborná spolupráce: Josef Nehonský
1977 „Vzpomínkový večer – V.I.Lenin“ /angažovaná poezie rozvojových zemí/
autor: Miroslav Vejlupek
1. přehlídka ZUČ „Malé divadelní formy“
 První láska
 Dámo, vy jste husa
 Bajka o bobrovi
1978 2. přehlídka ZUČ – K.H.Mácha: „Máj“ /volná dramatizace/, režie: V.Kuneš
M.I.Lermontov: „Démon“ /poema/, scénář režie: V.Kuneš
1979 „Vzpomínkový večer – V.I.Lenina“ /výbor z poezie Belly Achmadulinové/
scénář: M.Vejlupek, režie: V.Kuneš
A.E.Longen: „Dezertér z Volšan“ /fraška/, režie: V.Kuneš
„Pásmo poezie – Marina Cvětajevová“ /akce u příležitosti Měsíce přátelství/,
scénář : M.Žáčková a V.Kuneš, hudební doprovod: Z.Lahoda
1980 „Pásmo poezie – Lenina a mír „ báseň : „Hirošima“
3. přehlídka ZUČ Domažlice – r e c i t a c e :
 Opilý koráb
 Stesk podomově
 Jobova noc, hudební doprovod: Z.Lahoda
1981 X. výročí založení souboru - dramatizace povídky Marka Twaina:
„Naturalizace Johna Fitzpatricka“, režie: V.Kuneš
G.Zapolská: „Čtveřice“ /komedie/, režie: V.Kuneš
premiéra 2 reprízy
Od roku 1982 kvalitativní přelom – pravidelná účast v soutěžích !
1982 J.Hubač: „Dům na nebesích“ /tragikomedie/, režie: Z.Lahoda
první účast na okresní divadelní přehlídce v Poběžovicích…
 hlavní cena přehlídky : H.Žáková, B.Mourová
ŽDL - ceny : B.Mourová, V.Kuneš
- nesoutěžně na Sládkově Zbiroze
- jako host v Mýtě - na přehlídce okresu Rokycany
premiéra 9 repríz
Jan Jílek: „Hloupý Honza“ /pohádka/, režie: V.Šafařík a Z.Lahoda
premiéra 3 reprízy
„Mluvící prsten“ /pohádka/ , režie: V.Šafařík a Z.Lahoda
premiéra 4 reprízy
1983 J. Jílek: „Můj hrad“ /hra ze současnosti/, režie: Z.Lahoda
účast na OP v Poběžovicích – cena za herecký výkon :V.Langová
ŽDL – cena za herecký výkon: J. Říhová, B. Mourová
premiéra 6 repríz
1984 N. Tánská: „Oblázek na břehu mořském“ /kriminální hra/ režie: Z.Lahoda
premiéra 3 reprízy
M. Bílek: „Malé příhody letní“ /současná komedie/, režie: Z.Lahoda
účast na OP Poběžovice – ceny za herecké výkony: V.Kuneš, P.Eberle, J.Langová,
hra obdržela „Cenu diváka za nejúspěšnější hru přehlídky“
premiéra 6 repríz
„Vzpomínkový večer V.I.Lenina“ /pásmo poezie“
K. Semerád: „Blatník“ /současná komedie/, režie : Z.Lahoda
premiéra 5 repríz
1985 R. Lošťák: „Dubnová noc“/drama na způsob antické tragédie ve verších/
Režie: Z.Lahoda
Účast OP Poběžovice
– cena za herecké výkony: D.Šmejkalová, B.Mourová,V.Langová
„Pásmo poezie – 100. výročí narození A. Zápotockého“
„Pásmo poezie ve spolupráci s knihovnou – Hirošima“
1986 R. Lošťák: „Poněkud ztracená princezna“ /pohádka/, režie: Z.Lahoda
premiéra 3 reprízy
C.Goldoni: „Paní hostinská“ /klasická komedie/, režie: Z.Lahoda
Účast na OP Poběžovice – cena za režii Z.Lahoda, za herecký výkon V.Kuneš
premiéra 6 repríz
XV. výročí založení souboru – I. ochotnický maraton
 Dům na nebesích
 Jak je důležité míti Filipa
 Poněkud ztracená princezna
 Duel – premiéra od N.Tánské
„Pásmo poezie ve spolupráci s knihovnou – Klement Gottwald“
1987 V.Hradská: „Commedia finita“ /melodrama/, režie: V.Kuneš
- první účast na krajské přehlídce v Horažďovicích
cena D.Žáková-monolog uklízečky-postup na národní přehlídku do Hlinska,
cena za inscenaci – postup na národní přehlídku Jiráskův Hronov
premiéra 12 repríz
R.Strahl: „Případ Adam a Eva“ /současná komedie/, režie: V.Kuneš
premiéra 3 reprízy
O.Wilde: „Jak je důležité míti Filipa“ /klasická komedie/, režie: V.Kuneš
obnová premiéra 3 reprízy
A.Casona: „ Sebevraždy na jaře zakázány“ , režie: Z.Lahoda
premiéra 1 repríza
A.Nikolaj: „Únos v Neapoli“ /zlodějská komedie“, režie: Z.Lahoda
účast na OP Poběžovice
– cena za herecký výkon V.Kuneš, cena za scénu: P.Žák
1988 A.S.Puškin: „A zahynul básník… /pásmo poezie ke 150. výročí úmrtí/
text a režie: V.Kuneš
1989 bratři ze Schónthanů: „Únos Sabinek“ /komedie se zpěvy/
úprava textu, písně a režie: Z.Lahoda
účast na OP Poběžovice – hlavní cena poroty za inscenaci
cena za herecké výkony: H.Žáková a V.Kuneš
premiéra a 28 repríz
1990 „Čertův švagr“ /pohádka/, text, písně, hudba a režie: Z.Lahoda
účast na OP Poběžovice
premiéra 6 repríz
O.Daněk: „Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo“, /konverzační hra na
motivy historických příběhů, režie: Z.Lahoda a V.Kuneš
účast na OP Poběžovice – hlavní cena přehlídky, cena za režii
cena za herecké výkony: V.Langová, D.Šmejkalová, V.Kuneš
premiéra 5 repríz
1991 M.Twain: „To všechno ty peníze“, režie: V.Kuneš
účast na OP Poběžovice, hlavní cena přehlídky a postup na ŽDL
cena za herecké výkony: V.Čiperová, V.Kuneš
premiéra 7 repríz
1992 A.Salacrou: „Příliš počestná žena“ /konverzační komedie/, režie: Z.Lahoda a V.Kuneš
účast na OP Poběžovice – hlavní cena přehlídky
cena za hercké výkony: V.Čiperová, D.Šmejkalová
účast na ŽDL - ceny : D.Šmejkalová, V.Čiperová, V.Kuneš
doporučení na národní přehlídku do Vysokého nad Jizerou
a dále nesoutěžní účast na Erbenově Žebráku a v Radnicích
premiéra 8 repríz
1993 A.Ayckbourn: „Postel pro hosty“ /konverzační komedie/, režie: Z.Lahoda
účast na OP Poběžovice – ceny: V.Čiperová, V.Kuneš,
ŽDL – ceny: V.Čiperová, V.Langová, V.Kuneš
hra postoupila na národní přehlídku do Vysokého na Jizerou /KDP/
HISTORICKY PRVNÍ CENY V HISTORII SOUBORU:
V. Čiperová a V. Kune
premiéra 11 repríz
1994 Aldo de Benedetti: „Třicet vteřin lásky“ /konverzační komedie/, režie: V.Kuneš
premiéra 2. 12. 1994
1995 A.d.Benedetti: „Třicet vteřin lásky“
účast na OP Horšovský Týn /přeložena z Poběžovic/, účast na ŽDL
ceny: V. Langová, J.Lengál, cena za režii: V.Kuneš
Hra bezkonkurenčně postoupila na národní přehlídku do Vysokého nad Jizerou, kde získala cenu za inscenaci a postup na Jiráskův Hronov. Osobní ceny – V.Langová, V.Kuneš, dále účast na Libochovickém divadelním létě v červnu 1996 – hra získala včetně ceny za režii i hlavní cenu „Putovní pohár“ a osobní ceny : H.Žáková, G.Vašeková a V.Kuneš. Dále se soubor zúčastnil na nesoutěžním Jiráskově Hronově v srpnu 1996, kde odehrál 2 představení.
XXV. let souboru – OCHOTNICKÝ MARATON
 Zdaleka ne tak ošklivá
 Únos v Neapoli
 Zkoušky čerta Belínka – premiéra, režie: G.Vašková
1996 G.Feydeau: „Dámský krejčí“ /akční komedie/, režie: Z.Lahoda
účast na nesoutěžní 16. OP v Horšovském Týně, ŽDL – cena za herecký výkon: J.Novák
dále významná účast na Erbenově Žebráku
premiéra 18 repríz
1997 Scarnicci a Tarabusi: „Kaviár nebo čočka“ /situační komedie/, režie: Z.Lahoda aV.Kuneš
účast na OP v H.Týně, ŽDL – ceny: E.Langová, H.Žáková, Libochovice – divadelní léto-
putovní pohár, cena za režii, osobní ocenění E.Langové
KDP – říjen – ceny za herecké výkony: E.Langová, V.Langová, V.Šafařík
I. ŽIVÝ BETLÉM v režii Olgy Kaderové
1998 G.Hauptmann: „Pod svícnem tma“ (Bobří kožich) - /zlodějská komedie/
úprava textu: V.Kuneš , režie: Z.Lahoda a V.Kuneš
účast na OP vH.Týně, ŽDL – ceny: V.Kuneš za úpravu klasického textu,
H.Žáková za herecký výkon
premiéra 5 repríz
„Když princezna nemluví“ /pohádka se zpěvy/, upravil, hudba, texty písní a režie: Z.Lahoda
představení pro školy, premiéra 3 reprízy
I.Órkeny: „Rodina Tótů“ /groteska/, režie: G.Vašková
OP v H.Týně, ŽDL – ceny ze herecké výkony: H.Žáková, I.Malá, V.Kuneš, hlavní cena
přehlídky a postup na národní přehlídku KDP – zde oceneni I.Malá, M.Pivoňka, V.Kuneš,
dále cena za režii, hlavní cena přehlídky a postup na Jiráskův Hronov, inscenace se také
hrála na Erběnově Žebráku
II. ŽIVÝ BETLÉM v režii H.Žákové
1999 A.Musset: „Zpověď dítěte svého věku“ /dramatizace románu/ , režie: G.Vašková
OP v H.Týně, ŽDL –cena za herecký výkon: M.Pivoňka, H.Žáková
hlavní cena- postup na KDP – ceny: M.Pivoňka a za dramaturgii G.Vašková
premiéra 3 reprízy
ZPĚTOHLEDY na státním zámku a hradu – spoluúčast v celkovém programu
(sehrány 3 scénky v interiérech)
III. ŽIVÝ BETLÉM v režii H.Žákové
2000 XXX. Výročí založení souboru - „Popelka“ /pohádka/, režie: V.Langová
premiéra 3 reprízy
N.V.Gogol: „Ženitba“ /klasická komedie/, režie: V.Kuneš
OP, ŽDL – ceny: V.Langová, M.Pivoňka, V.Kuneš
premiéra 3 reprízy
„Historický vlak – 100 let dráhy Poběžovice-Staňkov“
 kostýmové zajištění programu a spoluúčast
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':