Databáze českého amatérského divadla

Texty: DDS Brnkadla

Dětský divadelní soubor BRNKADLA vznikl na podzim roku 1990 v tehdejším Domě dětí a mládeže Brno - Lesná. V roce 1992 jsme se přestěhovali pod nového zřizovatele - Centrum volného času Lužánky Brno - a v roce 1994 jsme byli zaregistrováni jako občanské sdružení Brnkadla.
DDS Brnkadla je určen dětem a mládeži ve věku od 7 do 25 let se zájmem o divadlo a jiné formy dramatického umění. Z původního počtu 20 dětí byl rozšířen na počet zhruba 65 členů, kteří pracují od podzimu 2000 už v pěti věkově a zkušenostně různorodých skupinách.
O svého založení se soubor zúčastnil celé řady divadelních přehlídek a festivalů v České republice. Je pravidelným účastníkem soutěžní přehlídky dětských divadelních souborů Dětská scéna. V letech 1993, 2000 a 2004 postoupil až do národního kola této soutěže. V roce 2002 byl nominován na národní přehlídku studentského divadla Primasezóna, kde získal cenu za objevnou dramaturgii. Členové souboru hráli také několikrát v zahraničí - např. v Polsku, Rakousku, Španělsku, Portugalsku, Německu, na Slovensku, a to buď v rámci divadelních přehlídek, nebo mezinárodních výměnných pobytů dětí a mládeže.
Obsahem práce souboru jsou pravidelné schůzky, odborná soustředění v průběhu školního roku, letní a zimní tábory, organizování divadelních přehlídek ( Brnkání ) a účast na soutěžních i nesoutěžních přehlídkách v celé republice. Hlavní náplní je příprava a realizace nových vlastních představení, jejichž prostřednictvím se snažíme o výchovu a rozvoj dětí a mládeže v osobnostních, sociálních a divadelních schopnostech. Našim cílem tedy není vychovávat budoucí herce a jiné umělce, ale spíše tvořivé a aktivní lidi, které baví setkávat se, hrát si, společně vytvářet divadelní etudy, hříčky i představení pro sebe, pro známé a kamarády i pro další diváky.
www.brnkadla.zde.cz
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':