Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Žižkovan

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1871
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 191x
Působení: 187x, 188x, 189x, 190X, 191x
1871-1912 zábavní spolek Žižkovan,
od 1893 jako Dobročinný ČOS Žižkovan ku podpoře chudých dítek v Žižkově.
Hrál v hostinci U zlatého soudku (zbořen 1932),
1896 si v jeho zahradě zřídil letní divadlo, později téhož roku v místnostech sálu hostince U Prokopa Velikého "nákladné a všem požadavkům divadelním vyhovující jeviště (Thalie). Uv.: Páni doktoři (Vilken, Ehm), Dědoušek (Lokay), Spanilá Holanďanka (upr. Lier), Čech a Němec (Štěpánek), Turek Vokurka z Kozího plácku, Jeden z nás se musí oženit, Černá hubička, Farář a jeho kostelník., rež. Rückert, v hl. rolích Rajský, Chalupník, Dobrovský atd., Český sedlák (Beauchez), Večernice (Kukla), Já mám příjem (Šamberk), Pomluva (Šimáček), Magdalena (Starý), Palackého třída č. 27 (Šamberk), Paličova dcera (Tyl) - k 25. výročí vzniku spolku), Exelsior (velmi nepříznivá kritika).
1897 uv. Potrhlý švec, Josef Kajetán Tyl, Paní Marjánka, matka pluku.
1897 při župním představení na Žižkově ve dvoraně U Prokopa Velikého sehrána hra Telegram (Pfleger Moravský), režie Růžoleský, Václav Hrobčický z Hrobčic (Stroupežnický) na počet 10. výročí činnosti zasl. člena a režiséra J. Janečka, režie Růžoleský - oslav se účastnily i další pražské ochotnické spolky, vystoupil pěvecký sbor atd.
1898 Se stupně k stupni, Svatojanský dvůr, Staří blázni, Z Kolína do Prahy, Plesové střevíce, Herci císaře Napoleona, Věno, Veselý švec, Uštvaný zajíc, Jedenácté přikázání, Deputace, Prášilova dobrodružství, Přednáška u vrátné, Pan sekretář, Před sjezdem, Zlodějka dětí, Mládí, Oplancia, Služebník svého pána.
1899 jako Dělnický spolek Žižkovan, Letní scéna také v zahradě hostince U republiky. Uvedl Princeznu Pampelišku, Sever proti Jihu, Podskalák, Tricoche a Cacolet, Dvě svatby pana Darimona, Svůdná dívka, Vojnarka.
1900 Paní Marjánka, matka pluku.
1901 Bartoš Tuřanský (Langmann).

1908 - 2. 2. valná hromada spolku.
1909 Uvedena fraška Hloupý Honza na výstavě (Pulda); představení nastudoval režisér Rokos s mladými adepty režie, kteří absolvovali jeho divadelní školení. "Bylo by si jen přátí, aby i v jiných jednotách schopní režiséři věnovali našemu dorostu takovou pozornost, jako je tomu zde," pochválil vzdělávací akci ipředstavení časopis Divadlo č. 20/ roč. 1909.
1909 Na ukončení letní divadelní sezony (22. 8.) uvedeno představení Václav Hrobčický z Hrobčic.

V Žižkovanu zahájil hereckou kariéru např. Josef Burda (1883-1964, od 1918 řed. div. společnosti), Růžena Nasková (1884-1960, později h. ND), Anna Suchánková (1886-1969, později ND).
Poté sídlo v hostinci U Prokopa Velikého, zanikl před 1. svět. v.
Bibliografie:
LADECKÝ, Jan: Seznam předmětů divadelního oddělení Národopisné výstavy českoslovanské roku 1895. In Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Div. odbor NVČs 1895, s.180 - 193. Viz Texty.

PRAŽSKÉ spolky. Soupis pražských spolků na základě úředních evidencí z let 1895-1990. Sest. Marek Lašťovka, Barbora Lašťovková, Tomáš Rataj, Jana Ratajová, Josef Třikač. Documenta Pragensia Monographia, vol. 6. Praha, Scriptorium 1998. 744 s. Kap. XI. Ochotnické, čtenářské a zábavní, s. 229-265 (Žižkovan, Zábavní spolek, 1871-1912, od r. 1893 Dobročinný čtenářsko-ochotnický spolek Žižkova ku podpoře chudých dítek v Žižkově [PS229].

SMRČEK, Otto: Praha podle částí. Podklad pro Místopis. Rkp. 14. s. 1999-2000. PC ART.

ŠVANDA, František: Ochotnické divadlo v Žižkově. In: Kniha o Praze 3. Praha, MILPO 1994, s. 92.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 91.

VOJTKOVÁ, Milena: Ve službách Thalie. In: Nová kniha o Praze 3. Praha, MILPO 1998, s. 91-92.
---------

Thalie 1896-7, č. 5, s. 74, č. 6, s. 85, č. 8, s. 110, 111, 112, č. 11-12, s. 148-9, 150, č. 15, s. 191, 193-4, č. 17-18, s. 220.
Thalie 1897-8, č. 1, s. 5, 6; č. 3, s. 21, č. 5, s. 38, č. 6, s. 47.
Thalie 1898-9, č. 8, s. 63, č. 9-10, s. 79, 80, č. 11-12, s. 95, č. 13-14, s. 110, 111, č. 15, s. 120, č. 17, s. 135.
Thalie 1899-1900, č. 5, s. 41, č. 8, s. 67, č. 9, s. 74, č. 10, s. 83, č. 13-14, s. 114.

Divadlo roč. 6, 1907-08, č. 8-9, s. 212.


Divadlo 1909, č. 20, s. 499.

Související Obrázky

Praha-Žižkov, Žižkovan - logo, 1901
Praha-Žižkov, Žižkovan, Bartoš Tuřanský - plakát, 1901
Praha-Žižkov, Žižkovan, Jubilejní slavnost pětadvacetiletého trvání - program, 1896
Praha-Žižkov, Žižkovan, Jubilejní slavnost pětadvacetiletého trvání - program, tit.str., 1896
Praha-Žižkov, Žižkovan, Vojnarka, Noc na Karlštejně, 1901


Mapa působení souboru - Žižkovan

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Praha-Žižkov, Žižkovan - logo, 1901
Praha-Žižkov, Žižkovan, Jubilejní slavnost pětadvacetiletého trvání - program, tit.str., 1896
Praha-Žižkov, Žižkovan, Vojnarka, Noc na Karlštejně, 1901
Praha-Žižkov, Žižkovan, Bartoš Tuřanský - plakát, 1901