Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Okoř

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1867
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 191x
Působení: 186x, 187x, 188x, 189x, 190x, 191x
1867 založena ochotnická (div.) Beseda Okoř, vznikla ze soukromé společnosti Blaník, která se předtím scházívala v hostinci U tří lvíčků na Mikulášském nám. (Staré Město), nejprve byla podpůrnou řemeslnickou besedou a pořádala deklamatorní zábavy v hostinci U Vratislavů na Poříčí.
1868 zavedena divadelní představení
Od 1869 hrála v mnoha hostincích,
1871 rozšíření jeviště, nové kulisy a opona,
1872 např. Blázinec v prvém poschodí, Vražda na Uhelném trhu. 1872 pořádala šibřinky na Střeleckém ostrově.
1873 např operetní představení Kaňhat (řídil H. Krtička), mimo divadelní představení pořádány i jiné zábavy, např. koncerty na Žofíně ve prospěch chudých dítek.
1875 zřízeno jeviště U Slovanské lípy s novou oponou J. Klepše s obrazem hradu Okoře.
1876 nejlepší představení Cesta kolem světa za 80 dní, r. M. Kistner, Diblík z hor, r. Peckel.
1877 přijetí nových členů, větší soustředěnost na divadelní práci.
1877 nepovolena hra Mravenci (J. J. Kolár) jako radikální kus, uvedeny právě vydané novinky Svatojanský dvůr, Sedlák křivopřísežník, Žena Klaudiova, Muka chudé ženy, Kněz a voják.

Okoř Praha, Ochotnická beseda 1867-1902: „Na výpravu zevnější a na úpravu jeviště výbor neskrblil nikdy, neboť to bylo vždy chloubou výboru, aby zařízení jeviště a výprava hry odpovídala myšlence spisovatele.“Stěhování do hostince U města Pešti na Rybí trh, v létě na přírodním jevišti U Stalichů na Malé Straně, v zimě pak ve Václavské záložně aj..
1879 mj. deklamatorní zábava ve prospěch ND.
1880 účast na sjezdu ochotníků, kde založena Matice divadelní.
1881 jeviště opět restaurováno akademickými malíři Bízou a Hlaváčkem.
1883 spolek uvedl Oba šelmy (Tyl), Klín klínem (Reger).

1890-1893 úspěšné období, h. U zlatého soudku v Ostrovní ul., též na zahradě, “repertoár vpravdě umělecký”, vydatné návštěvy, odtrhla se skupina, která zal. divadlo Novoměstská beseda. 1894 h. Na Poříčí U císaře Rakouského, Naši furianti, hráli každou neděli a svátek.
1897 23 her, z toho 11 veseloher, 8 dramat, 4 jednoaktovky, původní tvorba 11x, překlady 12x. Velmi aktivní. Třicetileté výročí – Václav Hrobčický z Hrobčic. Sehráno v Národním domě na Vinohradech, režie V. Šulc, Zakletý princ, Pokuta muže.
1896 uv. Hloupý kousek (Schönthan), Václav Hrobčický z Hrobčic (Stroupežnický) - k 30. výročí ochotnické činnosti členky spolku F. Knáblové
Předseda Fr. Spina.
1897 oslavy 30.let trvání spolku, slavnostní představení Václav Hrobčický z Hrobčic (Stroupežnický), slavnostní valná hromada. Z místností hotelu "U císaře rakouského" na Poříčí výpověď, nové působiště "U Bonů". Předseda F. Půlpán.
1897 Další nové působiště v rest. Bellevue v Poštovské ul., slavnostní předst. Korouhevník (Jelínek), Závěť, Rodinná vojna, V záři a stínu kalicha aneb Mstitel (Zahradnický) Diblík, šotek z hor, Mlynář a jeho dítě, Olymp, Manžel ze šetrnosti, Ženichové.
Za 30 let uvedeno 1112 představení, zu toho 210 původmích her, 148 velkých zábav a plesů. Z výnosů výrazné částky odvedeny na dobročinnost (pro chudé, děti a mládež, tělocvičné jednotě, školám atd.) Od 1898 hráli pravidelně v sále, zahrádce, výstavních prostorech bývalého pivovaru U Štajgrů ve Vodičkově ul. Především lehké komedie.
1898 uv. Furiant, Olymp, Paní mincmistrová, Zvíkovský rarášek, Jedenácté přikázání, V ochraně Napoleona I., Oplancia, Jedenácté přikázání.
1899 Furiant, Vosí hnízdo, Blázinec v prvním poschodí, Kapitola I., II., III., Arturova lest, Nevinní viníci, Schönthan: Únos Sabinek, Dva světy, Zkažená krev, Medvěd námluvčím, Poručík v civilu, Konkursy pana notáře, Tři klobouky, Překvapení z rozvodu, Kontrolor spacích vagonů, Ženy otrokyně, Palackého třída 27 (Šamberk) - poslední představení v dosavadním sídle, sále "U Štajgrů", Tři klobouky, Studenti, Zlaté péro.
1900 Spolek přemístil své sídlo na roh Vávrovy ul. a Sokolské tř.
1900 uvedeno Roztržití, Žárlivci.
1904 Divadelní vlak, Kletba mamonu, Únos Sabinek, Milkování, Jedenácté přikázání, Rozveselená rodina, Ženichové, Brouček, Olymp, Éra Kubánkova - celkem v sezoně 27 her.
1905 - Gustav Eim: Páni doktoři.
1899-1905, r. Jar. Řeřábek, B. Kavka, K. Brada a Krpálek, Vosí hnízdo.

1907 - Beseda Okoř zahájila zimní sezonu dramatem L. Stroupežnického Na valdštejnské šachtě.
1908 - 11. 10. - zahajovací představení sezony L. Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic.
"Připravovali novinky české i cizí literatury, chtějíce Okoři udržeti přední místo mezi spolky ochotnickými. Snaha jich v té příčině narazila však na vážnou překážku. Totiž na zákaz ředitelství Národního divadla, jež novinky na jevišti tohoto divadla provozované pražským spolkům ochotnickým po dvě i tři léta – než se obehrají – nepovoluje." Okoř Praha, Ochotnická beseda 1867-1902.

Do 1902 za 35 let činnosti Okoř 1224 představení, z toho 672 premiér, velmi vybraná dramaturgigie.
1903 101 členů, z toho 91 činných. předseda F. Spina (Špína).
1903 - 4. 10. - zahajovací představení - J. Vrchlický Noc na Karlstejně, dále Ig. Maciejowski: Martin Luba, Fr. Ruth: Olymp; Brouček, G. Preissová: Její pastorkyně, Karel Hora: Krejčí kavalír, Lad. Stroupežnický: Vojtěch Žák, výtečník, E. Bartoš: Ideály v manželství.
1904 hrálo se U Palmů, režisérský sbor připravil cyklus české veselohry.
35. výročí oslaveno velkou slavností a historickým dramatem Probuzenci (A. Šubert) na spolkovém jevišti u Štajgrů.
Brzy přestavba prostor ve Vodičkově na obchodní místnosti, živoření U Palmů, v Bellevue, po několika letech slušné místnosti U zlaté štiky, znovu zřízeno nákladní jeviště „a za režie K. Řeřábka, E. Pražského, K. Naskeho sehrána řada pěkných představení“ (Táborský).
1907 oslaveno 40. výročí trvání – ve Švandově divadle na Smíchově uvedena hra Na Valdštýnské šachtě (Stroupežnický).
1910 získány spolkové místnosti u U Rozvařilů na Poříčí, celou sezonu hráno každou sobotu, ale poměrně slabá účast obecenstva, majitel proto zadal místnost šantánu.
1910 - 10. 12. - L. Hájek: Vlny osudu.

1912 - 9. 4. - oslava 45 let činnosti ve spolkových místnostech - Staročeské síni U Rozvařilů - setkání současných i někdejších členů, z nichž vzešlo mnoho profesionálních divadelníků.
1912 Okoř (předseda J. Jetel) získala jeden z největších pražských sálů – Konvikt, kde bylo zřízeno jeviště nejen pro Okoř, ale za součinnosti příbuzných jednot i pro řadu dalších pražských ochotnických spolků.
Oslava 45 let trvání, slavnostní představení - Jan Ladecký: Dva světy. Za 45 let 1350 divadelních představení, z nichž bylo 820 původních her.
Knihovna čítala 1.900 svazků divadelních a 300 zábavních.
Velmi aktivní spolek ÚMDOČ, členem mnoha vlasteneckých podniků a spolků.
Až do své smrti 1904 protektorem spolku ak. mal. Fr. Bíza, po něm člen ND Karel Želenský.
Odtud řada profesionálních herců pražských i mimopražských divadel.

1912 - 27. 10. - F. F. Šamberk: Palackého třída 27, režie Hanuš.
Bibliografie:
KAVKA, Bohumil: Okoř, ochotnická beseda v Praze. Vypsání činnosti za 35 let jejího trvání. 1867-1902. Praha, vl. n. 1902. DNM: T 2613; MKd U 621.

ŠULC, J.: Stručný nástin dějin besedy Okoř. Vydáno u příležitosti desetiletého trvání. Praha 1877.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 52-57.

Divadelní listy 1883, č. 12, s. 110.
Thalie 1896-7, č. 15, s 192, 195, č. 17-18, s. 220, č. 19-20, s. 234.
Thalie 1897-8, č. 1, s. 5, 6, č. 3, s. 21, č. 5, s. 38, č. 8, s. 62-3, č. 11-12, s. 94, č. 13, s. 104, č. 14-15, s.119, č. 16-17, s. 136, č. 18, s. 143, č. 21, s. 176.
Thalie 1898-9, č. 21, s. 167, č. 22, s. 174, č. 23, s. 184, č. 23, s. 184, č. 24, s. 188.
Thalie 1899-1900, č. 1, s. 6; č. 2, s. 14 -15, č. 4, s. 32, č. 5, s. 42, 43, č. 6, s. 51, č. 17, s. 138, č. 118-19, s. 148-9, č. 20, s. 156, 159, č. 22, s. 175, 176, č. 23, s. 183, 184.

Divadlo 1903, č. 2, s. 23, č. 8, s. 183.
Divadlo 1904, č. 12-13, s. 290, 291, č. 16, s. 363, č. 22, s. 482.
Divadlo roč. 6,1907-08, č. 2, s. 56, 58.
Divadlo roč. 7, 1908-1909, č. 3, s. 76.
Divadlo roč. 9, 1910-1911, č. 5, s. 137.
Divadlo roč. 11, 1912-1913, příl. 3, s. 25.


Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 12, 5. 4. 1912, s. 145; č. 13, 20. 4., s. 159.
Archivy:
Divadelní oddělení Národního muzea, Praha:
Praha-Vršovice, Bozděch, diplom B.Zakopalovi
č.inv. 6543/38, lok.č. P - S 3

Plakáty: C 13 445-447, C13 448-450, C 13 451-453, C 1843-1845, C 1846-1848, C 1849-1851, C 1852-1854, C 1855-1857, C 1858-1860, C 1861-1863, C 1864-1866, C 1867-1869, C 1870-1872, C 1873-1874, C 1875-1877, C 1878-1880, C 1881-1883, C 1884-1886, C 1887-1889, C 1890-1892, C 1893-1895, C 1896-1898, C 1899-1900, C 13 454-456, C 13 457-459, 13 460-462, C 13 463-465, C 13 466-468, C 13 469-471, C 13 472-474, C 13 475-477, C 13 478-480, C 13 481-483, C 13 484-486, 13 487-489, 103 Pl.

Související Organizace

Související Pojmy

Související Obrázky

Plakát Josef Kajetán Tyl
Praha-Nové Město, Beseda Okoř, Palackého tř. 27 - plakát, 1905
Praha-Nové Město, Beseda Okoř, Pan farář a jeho kostelník - plakát,  1901
Praha-Nové Město, Beseda Okoř, Peníze - plakát, 1900
Praha-Nové Město, Beseda Okoř, Servus - plakát, 1902
Praha-Nové Město, Beseda Okoř, Tiché jubileum - plakát, 1900
Praha-Nové Město, Beseda Okoř, Tři klobouky - plakát, 1899
Praha-Nové Město, Beseda Okoř, Vina - plakát, 1903
Praha-NovéMěsto, Okoř, Okno s krásnou vyhlídkou, Novomanželé - plakát, 1888


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Praha-Nové Město, Beseda Okoř, Tři klobouky - plakát, 1899
Plakát Josef Kajetán Tyl
Praha-Nové Město, Beseda Okoř, Tiché jubileum - plakát, 1900
Praha-Nové Město, Beseda Okoř, Peníze - plakát, 1900
Praha-Nové Město, Beseda Okoř, Pan farář a jeho kostelník - plakát,  1901
Praha-Nové Město, Beseda Okoř, Servus - plakát, 1902
Praha-Nové Město, Beseda Okoř, Vina - plakát, 1903
Praha-Nové Město, Beseda Okoř, Palackého tř. 27 - plakát, 1905


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.