Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Vlastenecká Omladina / VOmladina

Související Geografické celky

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1885
Působení: 188x,189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, , 200x, 201x
V 2. polovině 19. století příliv obyvatelstva z historických českých zemí do Vídně.
Divadelní spolek Vlastenecká omladina (dnes VOmladina) byl založen ve Vídni v roce 1885 Čechy a Moravany, kteří přišli do metropole tehdejší Rakousko-Uherské monarchie za prací a nalezli zde nový domov. Na své kořeny však nezapomněli a lásku k vlasti si dokonce dali i do názvu, který spolek nese dodnes.

1868 sněm Československého spolku dělnického upozornil na nutnost zřízení českých škol.
1872 ustaven školský spolek Komenský.
1881 v XV.okrese kroužek Vlastenecká omladina
1885 schváleny stanovy, ustavující schůze 3.1.1886
1881-1885 předseda přípravného výboru František Röschel
1885-1903 první předseda spolku Václav Habram
1895 působení ve dvoraně hostince v Turnergasse do 1959
1896 zahajovací představení Noc na Karlštejně.
1897 předseda spolku V. Habram, režisér V. Koudelka. 28 činných, 2 čestní, 52 přispívajících členů.
1897 uvedeno Karel Havlíček Borovský, Paličova dcera, Král Václav a jeho kat, Sedlák Zlatodvorský; pořádány slavnostní večery, kde divadelní představení doplněno programem koncertního typu, např. Exulanti aneb Zbrojířova dcera (Král), o přestávce a po představení koncertoval sbor Tovačovský, aj. Tvrdé palice (Votruba), SI mulatores, Pan farář a jeho kostelník, Ve službě národa, Paní mincmistrová, Věštba Libušina, Kometa, Švédové v Praze.
1898 uv. Červ svědomí, Černý kříž v lese, Farář z Podlesí, Dvě sezony.
1899 Uvedeni Exulanti (Vrchlický), Vojnarka, Karel Havlíček Borovský, Mlynář a jeho dítě, Noc na Karlštejně.

1903 Její pastorkyňa.
1903 -1914 předseda Ferdinand Rouček.
1905 Vrchlický: Noc na Karlštejně, r. Antonín Krch.

1914-1920 předseda Antonín Rákosník.


20xx
Pořádají též Čaje o páté pro krajany, Mikulášskou besídku, výlety
2004
Sluha dvou pánů
2005
120. výročí, na valné hromadě zvoleni Předseda: Anna Vaďurová, jednatel Martina Pfeffer
Slaměný klobouk
Tři v tom
Hexenschuss
Koncert
2006 vystoupení v Praze, festival Otevřená náruč 2006, Stavovské divadlo, viz Texty.
2009 Oddací list, Zdravý nemocný.
2010 Zdravý nemocný, r. Zdeněk Homolka. Účast na KP Jarní sešlost, Boleradice - host přehlídky.
2011 My Fair Lady.
2012 - DS VOmladina, Zdeněk Podskalský: Světáci, r. Petra Kalousková. Účast na KP Jarní sešlost, Boleradice - host přehlídky.

2013(2) - VOmladina je nový název souboru vídeňských krajanů Vlastenecká omladina. Tento výjimečný divadelní spolek sjednocuje české Vídeňany již více než sto třicet let, přesto zažívá v posledním desetiletí nebývalý rozkvět.

2013 - VOmladina, Šolom Alejchem: Šumař na střeše, r. Viktor Vaďura a Kateřina Andrejsová. Účast na KP Jarní sešlost, Boleradice - host přehlídky.

2014 - Vlastenecká Omladina, Saturnin. Účast na KP Jarní sešlost, Boleradice.

2015 - VOmladina, William Shakespeare: Zkrocení zlé ženy, r. Zdeněk Homolka. Účast na KP Jarní sešlost Boleradice, CP Jiráskův Hronov.

2016 - VOmladina, G. B. Shaw: My Fair Lady, r. Viktor Vaďura. Účast na KP Jarní sešlost, Boleradice 2016.
Bibliografie:
BRANDEISOVÁ, Marie: Ochotnický vlastenecký spolek Vlastenecká omladina. In:
BASLEROVÁ, Helena - BRANDEISOVÁ, Marie - KROUPA, Jiří K. Kroupa - STÁRKOVÁ, Jana (eds.): Die Wiener Tschechen 1945-2005 = Vídeňští Češi 1945-1989 : Zur Geschichte einer Volksgruppe = K dějinám národnostní menšiny. Band = Svazek 1, Praha : KLP - Koniasch Latin Press pro České kulturněhistorické centrum ve Vídni ; Wien : Kulturní klub Čechů a Slováků v Rakousku, 2006.
První svazek dvojjazyčného německo-českého sborníku.

DĚJINY českého divadla III. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1977, s. 527.

LÁZŇOVSKÁ, Lenka: Jarní boleradická sešlost. Amatérská scéna 2010, č. 4, s. 47 - 48.

MUŽÍK Ota: Vlastenecká omladina 1885 - 1995 Vídeň. Vídeň, Vlastenecká omladina 1995, 74 s., 51 s. obrazových příloh.kART

Thalie 1897-8, č. 1, s. 5, č. 5, s. 22, č. 5, s. 39, č. 13, s. 104, č. 14-15, s. 118, 119, č. 18, s. 143, č. 21, s. 168, č. 21, s. 176, č. 24, s. 188.
Thalie 1898-9, č. 4, s. 31, č. 5, s. 39, č. 6, s. 47, č. 24, s. 188.
Divadelní listy 1899, č. 2, s. 32.
Thalie 1899-1900, č. 13-14, s. 115, č. 17, s. 139, č. 20, s. 159.
Divadelní listy 1902-3, č. 19, s. 345.
Archivy:
Kolín, Státní okresní archiv, Soudobá dokumentace okresu Kolín, 1905

Související Pojmy

Související Obrázky

 Rakousko, Vídeň, o V.Habramovi v Pomněnce
 Rakousko, Vídeň, Pomněnka, tit. strana
 Rakousko, Vídeň, repertoár 1928-29 2.str
 Rakousko, Vídeň, V. Habram, zakladatel Vlastenecké omladiny
 Rakousko, Vídeň, Vlastenecká omladina, archiv v Náprstkově M 46-3
Boleradice, KP Jarní sešlost 2012, program přehlídky
Boleradice, KP Jarní sešlost 2012, program přehlídky
Boleradice, KP Jarní sešlost 2012, program přehlídky
Rakousko, Vídeň  Vlastenecká omladina, Pomněnka, deska
Rakousko, Vídeň Vlastenecká omladina, repertoár 1928-29
Rakousko, Vídeň, Pomněnka, 2
Rakousko, Vídeň, provolání Vlastenecké omladiny 1886
Rakousko, Vídeň, Vlastenecká omladina, 100. výročí založení spolku - plakát, 1985
Rakousko, Vídeň, Vlastenecká omladina, archiv v Náprstkově M 44
Rakousko, Vídeň, Vlastenecká omladina, archiv v Náprstkově M 45
Rakousko, Vídeň, Vlastenecká omladina, Červ svědomí, Pl
Rakousko, Vídeň, Vlastenecká omladina, Domov, Pl
Rakousko, Vídeň, Vlastenecká omladina, Faust a Markétka, Pl
Rakousko, Vídeň, Vlastenecká omladina, II.noc na Karlštejně, Pl
Rakousko, Vídeň, Vlastenecká omladina, jednatelská zpráva 1904
Rakousko, Vídeň, Vlastenecká omladina, jednatelská zpráva 2. str.
Rakousko, Vídeň, Vlastenecká omladina, Kronika, desky
Rakousko, Vídeň, Vlastenecká omladina, Lakomec, Mošna jh. - plakát, 1900
Rakousko, Vídeň, Vlastenecká omladina, logo, dupl.
Rakousko, Vídeň, Vlastenecká Omladina, My Fair Lady, 2011
Rakousko, Vídeň, Vlastenecká Omladina, Oddací list, 2009
Rakousko, Vídeň, Vlastenecká omladina, předmluva kroniky
Rakousko, Vídeň, Vlastenecká omladina, repert. 1928-29
Rakousko, Vídeň, Vlastenecká omladina, repertoár 1923-24
Rakousko, Vídeň, Vlastenecká omladina, repertoár 1927
Rakousko, Vídeň, Vlastenecká omladina, repertoár 2
Rakousko, Vídeň, Vlastenecká omladina, tit.strana kroniky
Rakousko, Vídeň, Vlastenecká Omladina, Zdravý nemocný, 2009
Rakousko, Vídeň, Vlastenecká omladina,archiv v Náprstkově M 43
Rakousko, Vídeň, Vlastenecká omladina,archiv v Náprstkově M 46
Rakousko, Vídeň, Vlastenecká omladina,archiv v Náprstkově M 46-2
Rakousko, Vídeň, Vlastenecká omladina,kniha příspěvků
Rakousko, Vlastenecká omladina, archiv v Náprstkově M 43b
Rakousko, Wídeň, Vlastenecká omladina, Perly panny Serafinky - program, 1995
Rakousko, Wídeň, Vlastenecká omladina, Perly panny Serafinky - program, 1995
Rakousko, Wien, Vlastenecká Omladina, Koncert, 2005
Vídeň, Vlastenecká omladina, Modlitba na hřbitově - plakát, 1901
Vídeň, Vlastenecká omladina, Modlitba na hřbitově - plakát,1901
Vídeň, Vlastenecká omladina, My Fair Lady - program, 2011
Vídeň, Vlastenecká omladina, My Fair Lady - program, 2011
Vídeň, Vlastenecká omladina, My Fair Lady - program, 2011
Vídeň, Vlastenecká omladina, My Fair Lady - program, 2011
Vídeň, Vlastenecká omladina, Noc na Karlštejně - plakát, 1905
Vídeň, Vlastenecká omladina, Nora - plakát, 1904
Vídeň, Vlastenecká Omladina, Zdravý nemocný - program, 2010
Vídeň, Vlastenecká omladina, Zkrocení zlé ženy, CP Jiráskův Hronov 2015
Vídeň, Vlastenecká omladina, Zkrocení zlé ženy, CP Jiráskův Hronov 2015
Vídeň, Vlastenecká omladina, Zkrocení zlé ženy, CP Jiráskův Hronov 2015


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Rakousko, Vídeň, Vlastenecká omladina, logo, dupl.
Václav Habram, zakladatel Vlastenecké omladiny, Vídeň
Rakousko, Vídeň, Vlastenecká omladina, tit.strana kroniky
Rakousko, Vídeň, Vlastenecká omladina, Lakomec, Mošna jh. - plakát, 1900
Vídeň, Vlastenecká omladina, Noc na Karlštejně - plakát, 1905
Rakousko, Wien, Vlastenecká Omladina, Koncert, 2005
Rakousko, Wídeň, Vlastenecká omladina, Perly panny Serafinky - program, 1995
Rakousko, Vídeň, Vlastenecká Omladina, Oddací list, 2009
Rakousko, Vídeň, Vlastenecká Omladina, Zdravý nemocný, 2009
Rakousko, Vídeň, Vlastenecká Omladina, My Fair Lady, 2011
Vídeň, Vlastenecká omladina, Zkrocení zlé ženy, CP Jiráskův Hronov 2015
Vídeň, Vlastenecká omladina, Zkrocení zlé ženy, CP Jiráskův Hronov 2015
Vídeň, Vlastenecká omladina, Zkrocení zlé ženy, CP Jiráskův Hronov 2015


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.