Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Lubor

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1874
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 195x
Působení: 187x, 187x, 1881, 189x 190x 191x, 192x, 193x, 194x, 195x
1874 Čtenářsko ochotnická beseda (ČOB) Lubor zal. studenty a dělníky, aby „četbou a divadlem burcoval mezi dělníky, řemeslníky a živnostníky české sebevědomí a povznesl je jako jádro společenské“. Zakladateli J. Kavalír, Jos. Sudek, Ant. Štulc, V. Neuman, Tom. Schvarc, V. Hoffmann, Ant. Straka, Mat. Bureš, Ant. Štětka; předsedou J. Kavalír. Záměr zahájit oslavou památky Husovy úředně zakázán.
1875 přemístění do místností pí Štětkové, opatřeno jeviště, koncem roku 2 představení: Enšpígl (Nestroy), Loupežníci (Schiller).
1876 nový výbor, předsedou J. Japple, uvedeno 10 her: Zmatek nad zmatek (Kotzebue), Otčenáš (Pešková), Tatínkovy juchty; Farářova kuchařka (Berg), Modlitba na hřbitově, Svatojánský dvůr (Mosenthal), Láska v nárožním domě (Calderon) aj. Deklamatorní a taneční zábava ve prospěch raněných Jihoslovanů úředně zakázána. I poté c. k. hejtmanství zakazovalo spolku skoro každou hru, což činnost značně oslabilo.
1877 členstva ubývalo, předsedou F. F. Čelikovský, režisér J. Sudek. Přesídlení do hostince U české lípy,
1880 přesídlení do nové místnosti U českého lva, sehrána 2 představení ve prospěch hasičů, získáni i členové z řemeslnických kruhů.
1881 Veselohra Tak se chytají vrány.
1882 předsedou Č. Kheil, představení Hoši z osmnácté chasy (Langer - Böhm) a aktovky Prodaná láska (Neruda) a Kabát dolů (J.Josefovič), opět výpověď, zpět do hostince pí Štětkové. Zřídila dramatickou a pěveckou školu. Brzy se opět vrátili k Českému lvu. Zde sehráli Mlynář a jeho dítě (Raupach), Paličova dcera (Tyl), Černé duše (Stroupežnický), Podskalák (Šamberk), aj.
1883 provedeno 9 divadelních her.
1884 oslava 10 let činnosti.
1885 v Marešově hostinci provedena Monika (Kolár), Majitel hutí (Ohnet), Palackého třída 27 (Šamberk), Modlitba na hřbitově, Mlynář a jeho dítě.
1886 nové tituly: Žertva na Balkáně (K. Tůma), Dívka z Podskalí zakázána c. k. hejtmanstvím.
1889 k 15. výročí vzniku Sedlák křivopřísežník (Gruber), Srnec (Kotzebue), Válka v míru (Schöntan).
1890 přestěhování do hostince U Pražáků.
1894 vytvořen hudební odbor, oslava 20 lett trvání deklamatorní zábavou a představením Rodinná vojna (Šamberk).
1897 ve spolku vytvoření vnitřní opozice, proto na valné schůzi odhlasována změna:
od 1897 jako SDO Národní besedy Lubor, neshody pokračovaly i
1898 pouze 3 divadelní inscenace,.
1899 oslava 25 let trvání spolku, účast brandýského Sokola, Záboje z Vysočan a Věnceslava z Libně.
V té době se utvořil vedle Mládeneckého kroužku i odbor Mladé generace.

1900 pro nedostačující místnosti U Pražáků zpět do Marešova hostince, nákladná rekonstrukce jeviště, přesto víc mimo div. zábav, ročně 2-3, nejvýše 5 představení.
1904 k 30. výročí sehrán J. K. Tyl (Šamberk), nástup mladších členů, výraznému Jindř. Ondrákovi se podařilo zvýšit úroveň div. činnosti, mj. lepší dramaturgie, např. Závěť(Štolba), Pan Měsíček, obchodník (Stroupežnický), Třetí zvonění (Štech), Lucerna, Maryša aj.
Rostla i kvalita inscenací.
1910 9 div. představení, mj. Terno (Balák), Vojnarka, Probuzenci (Šubert).
1911 sehráno 16 kusů, mj. Na letním bytě (Štolba), Pan Johanes (Jirásek), Směry života (Svoboda), Ohnivá země (Štech), aj. většinou původní a cennější hry.
1912 sehráno 14, 1913 12 div. kusů.
1914 - 40 let, Půlnoc (F.V.Krejčí), v létě účast na obvodové soutěži ÚMDOČ, mezi spolky Tyl Libeň, Mošna Hloubětín a Šamberk Hrdlořezy získána první cena.
Na počest 30letého trvání ÚMDOČ vypsána soutěž ochotnických spolků, jichž se účastnilo 25, Lubor v Ondrákově režii sehrál Hibertovu Vinu a zvítězil.
1915- 1918 válkou činnost omezena, celkem 16 div. představení, více než desítka mužů padla.

1920 zřízení důstojné a moderně vybavené scény v nově postaveném sále v Cihelně (žádost o subvenci na vybudování divadla však městská rada zamítla). Zde zahájili Strakonickým dudákem (Tyl). Dále např. Mořská panna (Štolba), Půlnoc (Krejčí), Páni (Horáková), Poslední muž (Svoboda) aj.
1921 uvedeno 31 her, z toho 81% původní tvorba.
1923 společně s pěveckým sborem Záboj opereta Panenka.
1923 Lubor přenechal polovinu z dosud povinných 22 večerů v roce místnímu klubu Osvěta, přes konkurenci přátelské styky. Na jevišti Lubora vystoupily i cizí spolky, např. Dobrovský Vinohrady, Tyl Praha VIII aj. Knihovna měla koncem roku a asi 870 svazků.
1932 Románek na horách (Skružný), Podzimní píseň lásky (Kubík, Hallová).
Dále mezi válkami hlavní konkurencí DS Osvěta.
Ukončil 1950, sloučil se se Sdružením divadelních ochotníků ve Vysočanech.
Bibliografie:
MÚZY. In: Kniha o Praze 9. Ed. Dagmar Broncová. Praha, MILPO 1997, s. 95.KNIHA o Praze 9. Ed. D. Broncová. Praha 1997, s. 95.

PADESÁTILETÍ Národní besedy Lubor na Vysočanech. 1874-1924. (Historie spolku, soupisy činnosti, vzpomínky, statistika.) Praha-Vysočany, Lubor 1924. 122 s. DNM: T 10.871.

PRAŽSKÉ spolky. Soupis pražských spolků na základě úředních evidencí z let 1895-1990. Sest. Marek Lašťovka, Barbora Lašťovková, Tomáš Rataj, Jana Ratajová, Josef Třikač. Documenta Pragensia Monographia, vol. 6. Praha, Scriptorium 1998. 744 s. Kap. XI. Ochotnické, čtenářské a zábavní, s. 229-265 (Lubor, Čtenářsko-ochotnická beseda, 1874-1950, od r. 1897 Národní beseda Lubor; sloučil se se Sdružením divadelních ochotníků ve Vysočanech [PS248]).

SMRČEK, Otto: Praha podle částí. Podklad pro Místopis. Rkp. 14. s. 1999-2000. PC ART.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 62-69.

VYSOČANY před 1. světovou válkou. Rokytka, Zpravodaj Vlastivědného klubu Prahy 9, s. 26-32.
Divadelní listy 1881, č. 44, s. 382.
Thalie 1899, č. 6, s. 51.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 2, listopad 1911, s. 20.
Ochotnické divadlo 1932, č. 4 (?), 3. str. ob.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1709, sg 30/269/49, ČOB Lubor 1885, 1897.

Divadelní oddělení Národního muzea, Praha:
odznak obdélníkový z černého emailu
č.inv. 2278/58, lok.č. P - S 1 - E S
odznak kruhový trojbarevný ze smaltu
č.inv. 2279/58, lok.č. P - S 1 - E S
menší odznak kruhový trojbarevný ze smaltu
č.inv. 2280/58, lok.č. P - S 1 - E S

Související Organizace

Související Obrázky

Praha-Vysočany, Lubor , odznak trojbarevný
Praha-Vysočany, Lubor, odznak z černého emailu
Praha-Vysočany: Lubor,  Devět hereckých postav režiséra Emila Komárka


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Praha-Vysočany: Lubor,  Devět hereckých postav režiséra Emila Komárka