Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: 1. neratovická divadelní společnost

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1994
Působení: 199x, 200x, 201x, 202x
1994 založena 1. neratovická divadelní společnost (dále jen 1. ND).

Důvodem jeho založení byla snaha několika členů stávajících místních divadelních souborů Havlíček (hrající činohru pro dospělé) a Sluníčko (loutkový soubor) vytvořit nový divadelní soubor, který by hrál pro děti a mládež činoherní divadlo, převážně klasické pohádky.

Uměleckým šéfem je Miroslav Král, který v poslední době zastává též funkci režiséra a dramaturga souboru.

Divadelní soubor 1.ND má okolo 18 stálých členů ve věkovém průměru 25 let.

1995-1998 měla 1.ND i své dětské studio. Zde se připravovaly děti na svou pozdější činnost v dospělém souboru, kde jich také několik působí dodnes. (Práce v dětském studiu se soustřeďovala hlavně na hlasovou a pohybovou výchovu, která byla podstatnou součástí herecké přípravy. Děti v rámci výuky nastudovaly několik malých pohádek a pásem veršů, se kterými vystupovaly na Neratovických Divadelních poutích, na Svátcích matek v Mlékojedech a vystupovaly i v rámci betlémů.)

Od roku 2003 sídlí soubor ve Společenském domě v Neratovicích a sklady má v místním ochotnickém centru, v divadélku Lípa.
Práce DS 1.ND ve Společenském domě Neratovice je možná díky velké vstřícnosti jeho ředitele Mgr. Ivana Frieda.

Soubor je pravidelně finančně podporován městem Neratovice a v posledních 2 letech byly jeho projekty (3) oceněny grantem z Fondu kultury Středočeského kraje. Velmi si též váží podpory firmou CaA MODA ČR i místním podnikem Spolana Neratovice a.s.
Hlavní dramaturgickou linií tohoto souboru je tedy vytvářet a posléze uvádět klasické pohádkové výpravné inscenace s hlubším etickým i estetickým přesahem.
1998 - Karafiát-Žák: Broučci. Účast OP, Pojizerské hry Dobrovice.

Další linií tvorby 1.ND je uvádění Českých betlémů. Jedná se o pásma lidových promluv a koled či kompilace lidových her českého baroka uváděná v adventním čase v okolí Neratovic, a to v kostelech (Zálezlice, Chlumín), na nádvořích zámků (Veltrusy, Liběchov), na návsích a náměstích (Tuhaň, Obříství, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Kostelec nad Labem,…), či v divadlech (mj. Branické divadlo).
1994 v předvečer oficiálního ustavení 1.ND se uskutečnil 1. "živý" český betlém, od té doby se hraje v různých obměnách každý rok, takže již vznikla oblíbená tradice těchto adventních a vánočních představení. Nejdéle se "Betlém" uvádí na zámku Veltrusy, v Tuhani, v Zálezlicích a samozřejmě v Neratovicích.
V letech 1998 a 1999 nastudovala 1.ND dvě adaptace vánočních her lidového baroka:
1998 M. Král: Hra o slavném narození Pána a Spasitele našeho, Ježíše Krista aneb Vyšla Hvězda nad Betlémem,
M. Král: Putování za hvězdou.
Od 1999 tradice uvádění Českého betlému na Štědrý večer ve 22 hodiny na náměstí Republiky či před Domem kněžny Emmy.
Český betlém 2003 měl 13 a v roce 2004 celkem 12 repríz. Od roku 2003 DS 1.ND úzce spolupracuje v rámci uvádění "Betlémů" s Maltézskou pomocí o.p.s.
DS 1.ND také pravidelně připravuje obchůzky Tří králů, Mikulášské nadílky a od roku 2004 obnovil v Neratovicích nadílky Barborek, adventních postav typických pro střední Polabí. Betlémy každoročně hraje též pro klienty neratovického Domova kněžny Emmy.

1.ND nastudovala 8 "velkých" pohádek:
1995 - O. Wilde: Strašlivá sudba sira Simona aneb Cantervillské strašidlo.
1996 - F. Hrubín: Pnna a netvor.
1997 - J. Karafiát – J. Žák: Broučci, 1998 na KP Divadlo dětem v Mělníku. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice 1998.
1998 - B. Němcová – B. Šimková: Sedmero krkavců. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice 1999.
2001 - J. Jílek: Šípková Růženka.
2002 - B. Němcová – B. Šimková: O zakletém hadovi (obnov. 2004).
2003 - B. Němcová – B. Šimková: O zakletém hadovi. Účast na XLVI. ročníku LDL. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
2003 - K. J. Erben-J. Jílek: Pták Ohnivák a liška Ryška.
2004 - Z. Kozák – M. Král: Sen zimní noci aneb Pohádka o Popelce). Mj. Minifestival her pro děti v Benátkách n. J. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice 2005.
2004 - J. Jílek: PTÁK OHNIVÁK A LIŠKA RYŠKA. Účast na XLVII. LDL - nesoutěžní představení. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
2005 - J. Jílek – H. Vojtíšková: Čarovná Barborka – jako doplněk mikulášských a vánočních besídek.
2005 KP Nový Bor, NP Popelka Rakovník.

S pohádkami 1. ND pravidelně hostuje na přehlídkách Dospělí dětem v Novém Boru (krajská přehlídka s nominací na národní přehlídku), Divadlo dětem v Mělníku, Pojizerské hry v Dobrovici u Mladé Boleslavi, v Branickém divadle v Praze, v Městském divadle N. V. Gogola v Mariánských Lázních, v Máchově divadle Litoměřicích, v divadlech v Kostelci nad Labem, v Lázních Toušeni, v Městském divadle ve Slaném, nově pak v Roudnici nad Labem či v Lounech, na zámcích ve Veltrusích, v Liběchově a samozřejmě v Neratovicích. Dále zajíždí občas hostovat do Krušnohorského divadla do Teplic či do Čížkova divadla do Náchoda.smo loutkových (maňáskových) pohádek pro různé „pouliční„ příležitosti.

V divadelní sezóně 2004/2005 soubor odehrál celkem 28 představení.

2006 - Dr. František Pavlíček na motivy H. Ch. Andersena: Pasáček vepřů. Úprava a r. Miroslav Král. Účast na KP Nový Bor, Sokolovská čurda. NP Popelka Rakovník. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.

V poslední době se soubor věnuje i interpretaci poezie a pořádá poetické večery, mj. i ve spolupráci s pěveckým sborem Chrapot z Mělníka či s komorní pěvkyní Ivankou Štréblovou-Bernáčkovou.

2006 18 členů, věkový průměr 25 let.

2007 - F. Hrubín: Kráska a zvíře, r. Miroslav Král. Účast Nový Bor - 1. doporučení do širšího výběru na NP Popelka Rakovník. Účast na Sokolovská čurda. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.

2009 - Josef Štefan Kubín, dramatizace Boris Šlechta, Pavel Vašíček, Miroslav Král: Vo tom čertů rojení aneb Přijďte pobejt čili Starej Havlík vymazuje, r. Miroslav Pokorný. Účast Sokolovská čurda. Účast na KP Dospělí dětem, Nový Bor (cena ya roli Báby Marii Šindelářové, cena za choreografii Miroslavu Královi) - doporučení na NP Popelka Rakovník. Účast na Pojizerské hry, Dobrovice. Účast na CP Popelka, Rakovník - čestné uznání Yvettě Hollanové za herecký výkon, cena Marii Šindelářové za herecký výkon a Miroslavu Královi za kostýmy. Účast na Stochovská Thálie. Účast na Pojizerské hry, Dobrovice.

2010 - Jan Jílek, Miroslav Král: Pták Ohnivák a liška Ryška, r. Miroslav Král. Účast na Stochovská Thálie. Účast na Pojizerské hry, Dobrovice. Účast na KP Dospělí dětem, Nový Bor - cena Eliška Junková ml. – liška Ryška a soubor za INSPIRATIVNÍ PŘÍSTUP - doporučení na národní přehlídku Popelka Rakovník. Účast na CP Popelka, Rakovník.

2011 - H. Ch. Andersen - Iva Klestilová - Miroslav Král - téže režie, scéna a choreografie: Sněhová královna. , Andersen – Klestilová – Král: Sněhová královna. Účast na Pojizerské hry, Dobrovice.

2012 - Hans Christian Andersen, Iva Klestilová, Miroslav Král: Sněhová královna, r. Miroslav Král. Účast na KP Dospělí dětem, Nový Bor - čestné uznání Elišce Junkové ml. za roli Gerdy a Jaroslavu Halamkovi za roli Káje a cena Martě Veselé za trojroli a Miroslavovi Královi za kostýmy a za režijní pojetí inscenace - doporučení do užšího výběru bez určení pořadí na národní přehlídku POPELKA Rakovník. Účast na CP Popelka, Rakovník - doporučení do programu NP JH, čestné uznání divadlu za inscenaci a cena Elišce Junkové ml. za herecký výkon v roli Gerdy, Jaroslavu Halamkovi za herecký výkon v roli Káje a Miroslavu Královi za scénu a kostýmy.

2013 - H. Ch. Andersen: Sněhová královna. Účast na CP Jiráskův Hronov.

2014 - František Hrubín, Miroslav Král: Kráska a zvíře, r. Miroslav Král. Účast na KP Dospělí dětem, Nový Bor - čestné uznání souboru za hereckou práci a Petr Havelka za roli zvířete a cena souboru za inscenaci, Eliška Junková ml. za roli krásky a Miroslav Král za úpravu, režii, scénografii a choreografii - doporučení bez určení pořadí do užšího výběru na Popelku Rakovník. Účast na NP Popelka, Rakovník - čestné uznání Elišce Junkové ml. za herecký výkon v roli Krásky, Natálii Vlkové za herecký výkon v roli Málinky a Martě Veselé za herecký výkon v roli Gábinky a cena Petru Havelkovi za herecký výkon v roli Zvířete a Miroslavu Královi za scénografii a kostýmy a za režii a cena souboru za inscenaci - nominace do programu Jiráskova Hronova 2015.

2015 - František Hrubín: Kráska a zvíře, r. Miroslav Král. Účast na Čechův divadelní podzim, Praha.

2016 - Ch. Perrault, M. Král, T. Pěkný: Oslí kůže aneb Nebojíš se, princezničko?, r. Miroslav Král. Účast na KP Dospělí dětem, Nový Bor - čestné uznání Martě Veselé za role, Robertu Ebelovi za citlivou realizaci zvukové složky a Radku Němečkovi za citlivou realizaci světelného plánu a ceny Miroslavu Královi za výpravu, Miroslavu Královi za režii, Martě Veselé za role, Natálii Vlkové za nejlepší herecký výkon přehlídky v roli Princezny Natálie a souboru za inscenaci - doporučení do užšího výběru na CP Popelka, Rakovník. Účast na CP Popelka, Rakovník - čestné uznaní souboru za dramaturgii a za inscenaci a Petru Kotálovi za herecký výkon v roli Krále Petra a cena Miroslavu Královi za režijně-scénografické řešení inscenace a Martě Veselé za herecký výkon v roli Kmotry a Chalupnice - doporučení na CP Jiráskův Hronov 2017. Účast na CP Jiráskův Hronov 2017.

2018 - původní pohádku Boženy Němcové – Václava Tomšovského upravil Miroslav Král: TŘI KMOTŘINKY, r. Miroslav Král. Účast na KP Dospělí dětem, Nový Bor - doporučení na CP Popelka, Rakovník. Účast na CP Popelka, Rakovník - čestné uznání Petru Kotálovi za herecký výkon v roli Rybáře Jakuba a souboru za hudební dramaturgii inscenace a cena Martě Veselé za herecký výkon v roli Sykorax, Elišce Junkové ml. za herecký výkon v roli Kněžny Johanny a Miroslavu Královi a Petře Zachaté za dramaturgii inscenace - doporučení do programu Jiráskova Hronova 2019. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice. Účast na Divadelní podzim, Libice nad Cidlinou 2019.

2020 - Zdeněk Kozák a Miroslav Král zpracovali pohádku podle Boženy Němcové a Charlease Perroulta: POHÁDKA O POPELCE. Účast na KDP, Vysoké nad Jizerou odvolána - přehlídka je ZRUŠENA. Účast na Divadelní podzim, Libice nad Cidlinou 2021. Účast na KP Dospělí dětem, Nový Bor 2022 - ocenění Eliška Junková ml.za roli Macechy, čestné uznání Marta Veselá za záskok.
Bibliografie:
80. let Scény Libochovice – Libochovické divadelní jaro – 49 ročníků. CD - KART.

KODEŠOVÁ, Eva: Nový Bor dětem 2005. Amatérská scéna 2005, č. 3, s. 49-50.

KRAJSKÉ přehlídky činoherního divadla pro děti s postupem na POPELKU Rakovník 2007. Nový Bor – Dospělí dětem. (Z podkladů odborných porot připravila Simona Bezoušková). Amatérská scéna 2007, č. 3, s. 52.

LHOTSKÁ, Jiřina: Divadlo dětem Mělník. Amatérská scéna 1998, č. 2, s. 24-25.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 48.

POJIZERSKÉ hry v Dobrovici. 1949–1999. Brožura k 50. výročí trvání přehlídky. PV přehlídky, 1999, nečísl.

POPELKA 2006. Programová brožura XXV. národní přehlídky amatérského činoherního divadla pro děti. Rakovník, Kulturní centrum 2006.

SCHEJBAL, Milan: Popelka "slaví" čtvrtstoletí. Amatérská scéna 2006, č. 6, s. 13-17.

SCHEJBAL, Milan: Příliš hravá Popelka…. Amatérská scéna 2009, č. 6, s. 14 - 16.

ŠOTKOVSKÝ, Jan: Sen zimní noci aneb Pohádka o Popelce (1. neratovická divadelní… Neratovice) Kukátko 3 (XXIV. národní přehlídka amatérského divadla pro děti), 11. 11. 2005, viz Texty.

VRCHOVSKÝ, Ladislav: Přehlídka v Novém Boru plná příjemných překvapení. Amatérská scéna 2009, č. 3, s. 40.

Listy města Neratovice, článek: Yvetta Holanová, královna, mrcha i světice v DS 1. ND, autor -mrk-, září 2006. Webové stránky města - www.neratovice.cz

Listy města Neratovice, článek Kterak Pasáček v Novém Boru bodoval aneb Zpověď princezny Elišky, autor -mrk-, červen 2006. Webové stránky města- www.neratovice.cz

Související Osobnosti

Související Ročníky přehlídek

Související www odkazy

Související Obrázky

Neratovice, 1. neratovická divadelní společnost, Komedie o narození Ježíše Krista, 1998
Neratovice, 1. neratovická divadelní společnost, Komedie o narození Ježíše Krista, 1998
Neratovice, 1. neratovická divadelní společnost, Kráska a zvíře, CP Popelka Rakovník 2014
Neratovice, 1. neratovická divadelní společnost, Kráska a zvíře, CP Popelka Rakovník 2014
Neratovice, 1. neratovická divadelní společnost, O betlémské hvězdě, 1999
Neratovice, 1. neratovická divadelní společnost, O zakletém hadovi, 2003
Neratovice, 1. neratovická divadelní společnost, O zakletém hadovi, 2003
Neratovice, 1. neratovická divadelní společnost, Oslí kůže, CP Jiráskův Hronov 2017
Neratovice, 1. neratovická divadelní společnost, Oslí kůže, CP Jiráskův Hronov 2017
Neratovice, 1. neratovická divadelní společnost, Oslí kůže, CP Popelka Rakovník 2016
Neratovice, 1. neratovická divadelní společnost, Oslí kůže, CP Popelka Rakovník 2016
Neratovice, 1. neratovická divadelní společnost, Oslí kůže, KP Dospělí dětem Nový Bor 2016
Neratovice, 1. neratovická divadelní společnost, Oslí kůže, KP Dospělí dětem Nový Bor 2016
Neratovice, 1. neratovická divadelní společnost, Pták Ohnivák a liška Ryška, Popelka 2010
Neratovice, 1. neratovická divadelní společnost, Sedmero krkavců,  2000
Neratovice, 1. neratovická divadelní společnost, Sedmero krkavců, 2000
Neratovice, 1. neratovická divadelní společnost, Sněhová královna, CP Popelka Rakovník 2012
Neratovice, 1. neratovická divadelní společnost, Sněhová královna, CP Popelka Rakovník 2012
Neratovice, 1. neratovická divadelní společnost, Sněhová královna, CP Popelka Rakovník 2012
Neratovice, 1. neratovická divadelní společnost, Vo tom čertů rojení, Popelka 2009
Neratovice, 1.NDS, Pasásáček vepřů, 2006
Neratovice, 1.NDS, Pasásáček vepřů, 2006
Neratovice, 1.NDS, Pták Ohnivák a liška Ryška
Neratovice, 1.neratovická diadelní společnost, Pasáček vepřů, 2006
Neratovice, 1.neratovická divadelní společnost, Vo tom čertů rojení, 2009
Neratovice, Tři kmotřinky, Dospělí dětem, Nový Bor 2018
Neratovice, Tři kmotřinky, Dospělí dětem, Nový Bor 2018
Nový Bor, Herecký seminář Jaroslava Kodeše, Dospělí dětem 2018.
Nový Bor, Herecký seminář Jaroslava Kodeše, Dospělí dětem 2018.
Rakovník, oficiální zakončení, CP Popelka Rakovník 2014
Rakovník, rozborové semináře CP Popelka 2016
Rakovník, zakončení CP Popelka 2016


Mapa působení souboru - 1. neratovická divadelní společnost

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Neratovice, 1. neratovická divadelní společnost, Komedie o narození Ježíše Krista, 1998
Neratovice, 1. neratovická divadelní společnost, Komedie o narození Ježíše Krista, 1998
Neratovice, 1. neratovická divadelní společnost, O betlémské hvězdě, 1999
Neratovice, 1. neratovická divadelní společnost, Sedmero krkavců,  2000
Neratovice, 1. neratovická divadelní společnost, Sedmero krkavců, 2000
Neratovice, 1. neratovická divadelní společnost, O zakletém hadovi, 2003
Neratovice, 1.NDS, Pasásáček vepřů, 2006
Neratovice, 1. neratovická divadelní společnost, O zakletém hadovi, 2003
Neratovice, 1.NDS, Pasásáček vepřů, 2006
Neratovice, 1.neratovická diadelní společnost, Pasáček vepřů, 2006
Neratovice, 1. neratovická divadelní společnost, Vo tom čertů rojení, Popelka 2009
Neratovice, 1.neratovická divadelní společnost, Vo tom čertů rojení, 2009
Neratovice, 1.NDS, Pták Ohnivák a liška Ryška
Neratovice, 1. neratovická divadelní společnost, Pták Ohnivák a liška Ryška, Popelka 2010
Neratovice, 1. neratovická divadelní společnost, Sněhová královna, CP Popelka Rakovník 2012
Neratovice, 1. neratovická divadelní společnost, Sněhová královna, CP Popelka Rakovník 2012
Neratovice, 1. neratovická divadelní společnost, Sněhová královna, CP Popelka Rakovník 2012
Neratovice, 1. neratovická divadelní společnost, Kráska a zvíře, CP Popelka Rakovník 2014
Neratovice, 1. neratovická divadelní společnost, Kráska a zvíře, CP Popelka Rakovník 2014
Neratovice, 1. neratovická divadelní společnost, Oslí kůže, KP Dospělí dětem Nový Bor 2016
Neratovice, 1. neratovická divadelní společnost, Oslí kůže, KP Dospělí dětem Nový Bor 2016
Neratovice, 1. neratovická divadelní společnost, Oslí kůže, CP Popelka Rakovník 2016
Neratovice, 1. neratovická divadelní společnost, Oslí kůže, CP Popelka Rakovník 2016
Neratovice, 1. neratovická divadelní společnost, Oslí kůže, CP Jiráskův Hronov 2017
Neratovice, 1. neratovická divadelní společnost, Oslí kůže, CP Jiráskův Hronov 2017
Neratovice, Tři kmotřinky, Dospělí dětem, Nový Bor 2018
Neratovice, Tři kmotřinky, Dospělí dětem, Nový Bor 2018
Nový Bor, Herecký seminář Jaroslava Kodeše, Dospělí dětem 2018.
Nový Bor, Herecký seminář Jaroslava Kodeše, Dospělí dětem 2018.


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.