Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Kolár, Čtenářsko-ochotnická jednota na Smíchově

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1878
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 195x
Působení: 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193, 194x, 195x
1878-1951 DS Kollár, založen přičiněním býv. člena SDO Vojt. Schmatta- Budětického.
Stavba vlastního jeviště se vlekla, účinkovali zprvu na jevišti Čtenářského spolku v Košířích: Chudý písničkář (Kniesl), Monika (Kolár) - úspěšné představení, jh. Sklenářová-Malá, Slavnost založení (Moser). V prvním výboru předsedou Schmatt-Budetický, iniciátor spolku, režiséry Kukrle a Sommer, sbormistr Teppe, 59 členů, z toho 6 výkonných dam a 44 pánů.
Od 1879 hráli na vlastním jevišti U Libuše, 1x za 14 dní, zahájili dramatem Černé duše (Stroupežnický), mj. Růžena a Růženka (Birch-Pfeifferová), Strakonický dudák (Tyl), Blázinec v prvním poschodí (Šamberk), Della Rosa (Pfleger-Moravský), Žižkův meč (Klicpera), zahradních zábav se účastnilo jeden a půl tisíce osob.
Od 1880 jako ČOJ Kollár na Smíchově. Též v hostinci U lva (Dědkův kalmuk, Pan domácí, Ženichové aj.), v pivovarském sále a jinde, jh. např. O. Sklenářová-Malá, L. Rottová.
1880-1881 zde působili režiséři Butěnický a Vltavský.
1880 uvedeno 11 her, velmi úspěšná činnost, jednota "po bok nejlepších spolků ochotnických řazena se být zasluhuje" (Divadelní listy 1881/4).
Až koncem roku 1880 a od 1881 na vlastním jevišti v hostinci Na knížecí, kde za finanční podpory knížete Schwarzenberga ČOJ Kolár vlastním nákladem 8000 zlatých nechala postavit div. sál pro 200 diváků. "Představení v rozsáhlém a elegantně zařízeném sále akciovém na úplně novém, s velkým nákladem vkusně postaveném jevišti." (Divadelní listy 1880, č. 14, s. 232.) Zavedeno předplatné: Svědomí aneb Žertva na Balkáně, Služebník svého pána, Telegram, Chudý kejklíř, Revizor, Pohádka o Popelce. "4. hra v předplacení Zapovězené ovoce (Štolba). Zájezd do Litoměřic Slepá nevěsta (franc. drama). Divadelním referentem jednoty Jakub Arbes a P. Beneš. Spolkové místnosti U bílého lva v Přívozní ulici.
1881 Uvedeny hry Úklady a láska, Nájemníci pana domácího, Doktor Kalous, Pokuta muže, On nežárlí, Svatojanská pouť, Černé duše - přehlídka se konala od března do května jako slavnostní představení k tříletému výročí trvání jednoty. V rámci oslav přečten pozdravný dopis správního výboru Umělecké besedy (podpepsán starosta dr. Strakatý).
1881 družební výlet parníkem k bránickým ochotníkům (17. 7.) , který vyvrcholil představením hry Slavnost založení (Moser) v podání členů ČOJ Kolár.
1880-1881 celkem uspořádáno 17 představení, 1 koncert a 1 zábavní akce.
1881 v jednotě sdruženo 69 výkonných členů (z toho 23 žen), 4 čestných, 3 zakládající, 5 přispívajících.
1881 Uvedena Vlast (Sardou) v režii vrchního režiséra Švandovy společnosti Šmahy a s přispěním členů dalších ochotnických spolků (manželé Chlumských ze spolku Pokrok). Výtěžek představení (100 zl.) věnován na obnovu Národního divadla.
1881 valná hromada, zpráva o výtěžku představení k "vasteteckým účelům" (zvl. na obnovu ND a na české divadlo v Brně): 296 zl. 99 kr. Předsedou zvolen Kopal, místopředsedou Jiránek, režiséry Sommer a Schmatt-Buděnický (též jednatel).
Knihovna čítala na 500 svazků.
1883 mimořádná valná hromada, předs. zvolen Šimůnek "inženýr a spisovatel"; soubor uvedl hry V sobotu (Šimůnek), Veselohra na mostě (Klicpera).
1883 oslavy pětiletého trvání spolku, slavnostní představení ve Švandově divadle, Primátor (Kolár). Hra obsazena pomocí konkurzu.
1891 účast na národní slavnosti ochotnické na Střeleckém ostrově.
1891 Kolár na jubilejní výstavě - České posvícení dle šumavského kraje, vítání hostí, stínání kohouta, staroměstský orloj s 12 alegoriemi předvádějícími život rolníka, akrobatická společnost.
Koncem 19. stol. i operní produkce.

Od 80. let do 1. světové války mělo působení této jednoty široký vliv nejen na český kulturní život nejen v Praze.
1896 uv. Enšpígl, Monika (Kolár), Písmákova dcera (Ruth) - režie J. Vokoun.
1896 spor s TJ Sokol Tyrš o místnosti Na knížecí, neboť majiteli restaurace více záleželo na tom, "kdo kolik piva vypije", a členové TJ Sokol, zdá se, vypili více. Pro tyto nehody a také kvůli nekterým nesplaceným pohledávkám spolku Kolár byly snahy spolek z místností vypudit. Veřejné schůze, protesty atd. Došlo dokonce k zbourání nákladně postaveného jeviště. "Útulný stánek Thalie zroskotán, z polovice prodán a se zbytkem dekorací nejvćennějších uchýlila se jednota Kolár do zátiší - k odpočiu, v paviloně knížete Adolfa ze Schwarzenbergů v protivínské restauraci Na Skalce v městských sadech smíchovských." (Thalie)
1897 při župním představení na Žižkově ve dvoraně U Prokopa Velikého sehrána Ladeckého aktovka V úskalí, režie Vokoun.
1898 předseda J. Vokoun, Režiséři B. Machovec, F. Jiránek. Svatojanská pouť, Manžel bez ženy.

Od 1907 pod názvem ČOB Kolár na Smíchově hrála významnou roli zejména předtím, než v Praze začaly vznikat profesionální scény.
J. J. Kolár (1812-1896, herec ND) až do své smrti 1896 jejím členem.
1911 - 15. 5. - V. Neuman-Táborský: Po dvou měsících, jednoaktovka, a K. Murai: Husarská láska, 2aktová veselohra. Hráli na Praze 1 v restarantu Bellevue.
Do 1921 416 představení, 1921-1943 66 představení, uspořádali 8 přednášek a 29 zábavních večerů.

Zvláště na počátku let 20. 20. stol. příklon k ruské dramatice
1921 Dramatický odbor Č. O. B vedla N. Šiklová-Horová.
1921 úspěšné zájezdy, mj. do Příbrami s předst. Volné ptáče (Karpov) a Člověk svému usudu nejde (Lomakin) - v hl. rolích Francouz, Hochmannová, Krcha, Mildnerová; na druhém zájezdu Poslední muž (Svoboda).
Dále uv. Černí havrani (Protopopov).
1925 Poslední Muž (Svoboda).
Po zbourání budovy Na Knížecí hrál soubor na jevištích jiných spolků, ve Švandově divadle, v Aréně, v Akciovém pivovaru, ve vinohradském Nd, v divadle Na Slupi, U sv. Tomáše.
Náročná klasika, soudobé tvorba česká i cizí, mnohdy kusy méně známé, ale zajímavé.
Jednota vlastnila velkou div. a zábavní knihovnu, podporovala české menšiny a byla aktivní i sociálně.
V jejích řadách působilo několik osobností české kultury, Otýlie Sklenářová-Malá, Hanuš Somr, Fr. Matějovský, ředitel Arény Jan Kulík, v. Ferdinand Heteš, Jakub Arbes, Fr. Ruth.
Bibliografie:
JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla,s. 259

LADECKÝ, Jan: Seznam předmětů divadelního oddělení Národopisné výstavy českoslovanské roku 1895. In Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Div. odbor NVČs 1895, s.180 - 193.Viz Texty.

NAŠE jubilea. Třicet let nadšení a práce. Podepsáno P. (ČOS Kolár.) Besední listy 1893, č. 10, s. 79-83; č. 11, s. 92-94. NK.

PRAŽSKÉ spolky. Soupis pražských spolků na základě úředních evidencí z let 1895-1990. Sest. Marek Lašťovka, Barbora Lašťovková, Tomáš Rataj, Jana Ratajová, Josef Třikač. Documenta Pragensia Monographia, vol. 6. Praha, Scriptorium 1998. 744 s. Kap. XI. Ochotnické, čtenářské a zábavní, s. 229-265 (Kollár, Divadelní ochotnický spolek ... na Smíchově, 1878-1951, od r. 1880 Čtenářsko-ochotnická jednota Kollár na Smíchově, od r 1907 Čtenářsko-ochotnická beseda Kollár na Smíchově [PS230]).

SLAVNOST 5letého trvání Čtenářsko-ochotnické jednoty Kolár na Smíchově dne 7. a 8. 12. 1883. KK.

SMRČEK, Otto: Praha podle částí. Podklad pro Místopis. Rkp. 14. s. 1999-2000. PC ART.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 36-37.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 293-294.

ZPRÁVY o činnosti divadelních ochotníků v Čechách a na Moravě. Praha, Otto 1882, s. 175-178. Vojtěch Schmatt-Budětický, kDÚ.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1923. Seznam členů. kART.
----

Divadelní listy 1880, č. 4, s. 70; č. 8, s. 135; č. 14, s. 232; č.16, s. 262.

Divadlo roč. 9, 1910-1911, č. 11, s. 288.

DS Kolár. OD 1956, č. 2, s. 43.

Ochotnická jednota Kolár na Smíchově. Jeviště 1886, č. 3, s. 17–18.

Divadelní listy 1881, č. 4, s. 45, č. 14, s. 129, č. 24, s. 214, č. 30, s. 266, č. 33, s. 286.
Divadelní listy1883, č. 23, s. 197.
Thalie 1896-7, č. 1, s. 15, č. 2, s. 28, č. 4, s. 62, č. 15, s. 189-191, č. 21, s. 245.
Thalie 1897-8, č. 3, s. 21.
Thalie 1898-9, č. 17, s. 135, č. 20, s.160.

Jeviště 1921, č. 13, s. 207.

Československé divadlo 1925, č. 11, s. 175.
Archivy:
Archiv hlavního města Prahy:
Název fondu (sbírky): Čtenářsko-ochotnická jednota Kolár na Smíchově
Časový rozsah: 1921-1934
Metráž: 0,23 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Tematický popis: Materiály divadelní činnosti spolku, účetnictví.
Archivní pomůcky
DEJMKOVÁ IVAPraha, Národní archiv: ČTENÁŘSKO-OCHOTNICKÁ JEDNOTA KOLÁR Praha, Národní archiv SMÍCHOVĚ (1921 - 1934). Inventář, 1994, s. 6, ev.č. 25.


Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/252/67, Čtenářsko OJ Kolár 1888, 1889, 1893.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3303, sg 30/478/K/2, Čtenářsko OJ Kolár 1901, 1907.
Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/666/1917, ČOB Kollár.
Fond ZU spolky 1921-1923, i. č. 378/3532/1921, Čtenářsko OJ Kollár.
Fond ZU spolky 1921-1923, i. č. 378/5863/1923, Kolár (změna).
Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 384/4947/1924, Čtenářsko OJ Kolár (změna).

Divadelní oddělení Národního muzea, Praha:
čestné členství O. Sklenářové-Malé
č.inv. 27/25, lok.č. P - S 3

diplom F.A.Šubertovi
č.inv. 15056/34, lok.č. P - S 3

Související Obrázky

Divadlo Na Slupi, Byl lásky čas - plakát, 1926
Divadlo Na Slupi, Návrat - plakát, 1926
Praha-Smíchov, ČOJ Kolár, Upomínka na podělování smíchovské mládeže, s.1, pamětní tisk,1891,
Praha-Smíchov, Kolár,  Choulostivá historie - plakát, 1926
Praha-Smíchov, Kolár, Jedenácté přikázání - plakát, 1902


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Praha-Smíchov, ČOJ Kolár, Upomínka na podělování smíchovské mládeže, s.1, pamětní tisk,1891,
Praha-Smíchov, Kolár, Jedenácté přikázání - plakát, 1902
Praha-Smíchov, Kolár,  Choulostivá historie - plakát, 1926
Divadlo Na Slupi, Byl lásky čas - plakát, 1926
Divadlo Na Slupi, Návrat - plakát, 1926