Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Čtenářsko-ochot. jednota / Jednota div. ochotníků

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1870
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 194x
Působení: 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x
1870 z ochotnického družstva vznikla Čtenářsko-ochotnická jednota (ČOJ).
Iniciátor a první předseda spolku byl dr. Theodor Hladík, mezi zakladateli byli také Josef Vodňanský, Antonín Batovec, Eduard Dušek, Antonín Vaněk, V. Pešta, Em. Skála, Antonín Souček, A. Novák, F. Bezděkovský.

1881 – Josef Kajetán Tyl: Paličova dcera, režie F. Krejčí, v hlavních rolích Peřinková, Habartová, Suchánková, Dušek, Pešta, Haber, Vaněk, Dvořák;
v témže roce veselohry – Gustav Pfleger Moravský: Kapitola I., II., II a Telegram, Ludwig Anzengruber: Sedlák křivopřísežník, "v němž vyznamenali se zvláště Milotová, Dušek, Vaňka, Hakler. " (DL 1881)
1883 – Josef Kaj. Tyl: Jiříkovo vidění, František Ferdinand Šamberk: Podskalák, František Ferdinand Šamberk: Svůj k svému, Franz von Schönthan: Hloupý kousek, Charlotte Birch-Pfeiffer: Diblík,
Josef Jiří Kolár: Monika, Roderich Benedix: Kazimír, Václav Julius Kavka: Švihák a dělník, Friedrich Halm: Griselda, František Ferd. Šamberk: Jen žádný sněm.
1896 – v jednom večeru tři jednoaktovky: Nesmiřitelný, Když ženy pláčou, Eva, dále Jaroslav Hilbert: Vina (v hl. rolích M. Žofková, Dvořák, Součková, Chochola), František Ruth: Sestřenka, Antonín Lokay: Růžová pouta, Karbus: Vzhůru na manévr.
1897 – Jan Ladecký: Dva světy, František X. Svoboda: Směry života, Matěj A. Šimáček: Jiný vzduch, Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša, Jaroslav Kvapil: Přítmí, Jan Ladecký (nebo Tóňa Labuťa): V úskalí, Ignát Herrmann: Manželova přítelkyně, Eliška Pešková: Furiant.

1898 – Josef Kajetán Tyl: Jiříkovo vidění, František Ruth: Ideál, Karolína Světlá: Kříž u potoka, Václav Štech: Ohnivá země.
Předseda spolku R. Skydánek, ředitel divadla E. Dvořák.
1899 – Jaroslav Hilbert: Vina, Hermann Schmied: Dračí dráp, František Ladislav Menhard: Pacientka, Božena Viková-Kunětická: Neznámá pevnina, František Ferd. Šamberk: Éra Kubánkova, František Ferd. Šamberk: Rodinná vojna, Jean François Alfred Bayard: Vikomt z Letoriéru.
V repertoáru dále hry Aloise Jiráska, Jaroslava Vrchlického, Ladislava Stroupežnického, Františka Šuberta, Josefa Kajetána Tyla i starších autorů, postupně i hry současné.

1904 – František Ruth: Ideál.

1922 spolek členem ÚMDOČ.

K předním členům spolku patřil St. Krejčík, jako herec působil v jednotě 39 let, vystoupil v 234 hrách.

1924 změna názvu: Jednota divadelních ochotníků.

1925 – Ladislav Stroupežnický: Zkažená krev, režie P. Tvrdík, obchodník, účast v okrskové soutěži; Alois Jirásek: Otec, režie J. Maruna; Anna Ziegloserová: Cácorka, režie Kovařík; Karel Scheinpflug: Mrak; Růžena Jesenská: Devátá louka.
1925 předseda A. Chochole, režisér dr. J. Maruna.

1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

1940 spolek uspořádal divadelní kurz, přednášel prof. dr. J. Binar a Václav Mašek, člen výkonného výboru ÚMDOČ a okrskové rady Šmahova okrsku v Táboře.
1941 – Jaroslav Hloušek: Krysař (hra pro děti).

Do 1943 sehráli 579 představení.
1943 měl spolek 81 členů činných a 12 přispívajících.
Bibliografie:
VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 257; kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 74.


České divadlo 1940, č. 10, s. 194.
České divadlo 1941, č. 4, s. 75.

Československé divadlo 1925, č. 3, s. 48; č. 6, s. 96; č. 8, 2. str. obálky; č. 15, s. 240.

Divadelní listy 1881, č. 36, s. 317; č. 37, s. 327; č. 39, s. 342; č. 43, s. 345.
Divadelní listy 1883, č. 3, s. 29; č. 7, s. 60; č. 8, s. 71; č. 11, s. 103; č. 12, s. 110; č. 29, s. 246; č. 31, s. 262; č. 35, s. 299.

Divadlo 1904, č. 12–13, s. 291.

Thalie 1896–7, č. 2, s. 27; č. 15, s. 191; č. 19, s. 207; č. 17–18, s. 218, 219; č. 19–20, s. 233.
Thalie 1897–8, č. 14–15, s. 119; č. 18, s. 143; č. 19–20, s. 159; č. 21, s. 166, 168; č. 21, s. 176.
Thalie 1898–9, č. 5, s. 40; č. 6, s. 48; č. 19, s. 150; č. 21, s. 168; č. 22, s. 175.
Thalie 1899–1900, č. 4, s. 32; č. 5, s. 42; č. 17, s. 138; č. 188–19, s. 149; č. 20, s. 159; č. 21, s. 167.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3295, sg 30/245/13/1908, Čtenářsko OJ.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/41/1924, OJ (změna).

Písek, Státní okresní archiv Písek-Mirovice:
Fond Čtenářsko-ochotnická jednota v Milevsku (1870–1950): pamětní kniha (1870–1926), knihy zápisů (1871–1950), knihy přání, kniha členů, stanovy 1870,1883, jednací řád 1924, spisy z let 1871–1950, účetní doklady 1870–1891, Pl 1871–1943, strojopisy divadelních her, notové rozpisy.
CIHLA L.: ČTENÁŘSKO-OCHOTNICKÁ JEDNOTA MILEVSKO, 1870–1950. Prozatímní inventární seznam, 1982, s. 3, ev. č. 273.

Související Obrázky

Milevsko, Čtenářsko-ochotnická jednota, V ochraně Napoleona, Žárlivá panička, Libušin soud, plakát, s. a.
Milevsko, Čtenářsko-ochotnická jednota, Velká zahradní zábava, plakát, 1872
Milevsko, Jednota div. ochotníků, Slavnostní večer, Otec, plakát, 1925


Mapa působení souboru - Čtenářsko-ochot. jednota / Jednota div. ochotníků

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Milevsko, Jednota div. ochotníků, Slavnostní večer, Otec, plakát, 1925
Milevsko, Čtenářsko-ochotnická jednota, V ochraně Napoleona, Žárlivá panička, Libušin soud, plakát, s. a.
Milevsko, Čtenářsko-ochotnická jednota, Velká zahradní zábava, plakát, 1872