Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Ochotníci / OS / ZV ROH Českomoravský len / Místní rada osvětová

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1900
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 2001
Působení: 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, ... 2001
V 90. letech 19. st. zal. bratři Lhotských s dalšími studenty ochotnické divadlo. Zvládli počáteční obtíže a
1900 založili za podpory Národní jednoty pošumavské Ochotnický spolek.
Hrálo se U Zavadilů, Celých dalších čtyřicet let hráli na na jevišti, které se muselo po představení uklidit.

Od 1936 se hrálo na pevném jevišti Na Vinopalně, které vybudoval hlouček nadšenců pod vedením učitele Kokeše.

1939 Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, Fráňa Francl: Za naším dvorečkem.

1940 předsedou spolku Jan Bártík, farář, čp. 31.
1940 Alois Jirásek: Vojnarka, František Xaver Svoboda: Poslední muž, Karel Fořt: Z českých mlýnů, František Adolf Šubert: Žně.
1941 Ruda Nížkovský: Na Svatém kopečku, František Ferdinand Šamberk: Jedenácté přikázání.
1942 František Ferdinand Šamberk: Palackého třída 27, Bedřich Vrbský: Kalibův zločin, Koncert orchestru MOK.
1943 předsedou Jan Bartík, František Březina režisérem.
1943 Jiří Verner: U pokladny stál, M. Kareš: Ryba a host třetí den.
1949 Alois Jirásek: Lucerna, Gabriela Preissová: Její pastorkyňa, r. Jan Vančura.

1950 místní učitelé nastudovali několik her různého žánru, nejúspěšnější Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák, s nímž hostovali v okolí.
1951 připojení DS k ZV ROH Českomoravský len.
1951-1958 kvalitní repertoár, režie Ludvík Hron, např.
1951 N. V. Gogol: Revizor,
1952 Paní Marjánka, Hrátky s čertem.
1954 Na letním bytě,
1957 Tvrdohlavá žena,
1958 Otec, Hluboké kořeny.

1959 Divotvorný klobouk, režie J. Pikl.
1960 hráli Radúze a Mahulenu, Divou Báru, Co Čech, to muzikant,
1967 Alois Jirásek: Lucerna, režie J. Soukup,
s ním též 1973 Paní mincmistrová, Naši furianti. DrO ZK ROH Lnárna.
Do 1977 sehráno přes 100 divadelních her. K nejschopnějším režisérům patřili místní řídicí učitelé Novák, Panoš, Ženatý, Kokeš, Březina, a v 70. letech Hron.
1977 DS ZK ROH - Lnárna. Nové kulturní zařízení s jevištěm,
1977 J. K. Tyl: Tvrdohlavá žena. Účast na Volyně, Volyňské divadelní jaro, KP venkovské. Téhož roku Honorace z pastoušky, Dalskabáty.

1980 DS ZV ROH Českomoravský len.
1980 Jan Drda: Dalskabáty. Účast na KP Volyňské divadelní jaro venkovské.
1982 Jan Havlásek: Nepožádáš manželku bližního svého.
1983 Kráska a zvíře, režie Bohumír Hron.
1983-1984 hráli Lucernu, 6x.
1985 Malé příhody letní,
1986 Hrátky s čertem, účast na okr. přehlídce v Kamenici nad Lipou.
1988 Divadelní soubor dospělých při ZV ROH ČML Božejov, 30 členů, vedoucí Bohumír Hron.

2001 DS.
Bibliografie:
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 86.

SOUKUP, Jaroslav: Divadlo v Božejově. Amatérská scéna 1977, č. 7, s. 17.

VOLYŇSKĚ divadelní jaro 1980. Amatérská scéna 1980, č. 7, s. 21.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Současné amatérské divadelní soubory jižních Čech. České Budějovice, Jihočeské muzeum 1988, s. 58. kART.


Zpravodaj okresní přehlídky divadel. Pelhřimov, OKS 1986. 1 s. kART.
Archivy:
kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Pelhřimov, Státní okresní archiv:
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1967, i.č. 2734, ka 1899
Pelhřimov, Okresní národní výbor, i.č. 3850, ka 3225
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1949, i.č. 1073, ka 675
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1950, i.č. 1073, ka 675
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1951, i.č. 1073, ka 675
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1098, ka 730
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1137, ka 808
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo - Policejní hodina 1939, i.č. 130, číslo knihy 130
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo - Policejní hodina 1940, i.č. 131, číslo knihy 131
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo - Policejní hodina 1941, i.č. 132, číslo knihy 132
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo - Policejní hodina 1943, i.č. 133, číslo knihy 133 (něm. zápis)
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 866, ka 331

Související Obrázky

Božejov, Místní osvětová komise, Jedenácté přikázání, 1941
Božejov, Místní osvětová komise, Jedenácté přikázání, 1941
Božejov, Místní osvětová komise, Kalibův zločin, 1942
Božejov, Místní osvětová komise, Kalibův zločin, 1942
Božejov, Místní osvětová komise, Kalibův zločin, 1942
Božejov, Místní osvětová komise, Koncert, 1942
Božejov, Místní osvětová komise, Koncert, 1942
Božejov, Místní osvětová komise, Koncert, 1942
Božejov, Místní osvětová komise, Koncert, 1942
Božejov, Místní osvětová komise, Koncert, 1942
Božejov, Místní osvětová komise, Na Svatém kopečku, 1941
Božejov, Místní osvětová komise, Na Svatém kopečku, 1941
Božejov, Místní osvětová komise, Na Svatém kopečku, 1941
Božejov, Místní osvětová komise, Na Svatém kopečku, 1941
Božejov, Místní osvětová komise, Palackého třída 27, 1942
Božejov, Místní osvětová komise, Palackého třída 27, 1942
Božejov, Místní osvětová komise, Poslední muž, 1940
Božejov, Místní osvětová komise, Poslední muž, 1940
Božejov, Místní osvětová komise, Vojnarka, 1940
Božejov, Místní osvětová komise, Vojnarka, 1940
Božejov, Místní osvětová komise, Vojnarka, 1940
Božejov, Místní osvětová komise, Z českých mlýnů, 1940
Božejov, Místní osvětová komise, Žně, 1940
Božejov, Místní osvětová komise, Žně, 1940
Božejov, Místní osvětová komise, Žně, 1940
Božejovice, Božejovičtí ochotníci, Jedenácté přikázání, 1997
Ondřejov, Vyskytná, Boršov, Božejov, Chvojnov, Velký Rybník, Kojčice, Křelovice, Libkova Voda, přehled divadelních souborů, 1943
Pelhřimov, Okresní národní výbor, Evidenční listy souborů, 1978
Pelhřimov, Okresní národní výbor, Evidenční listy souborů, 1982
Pelhřimov, Okresní národní výbor, Evidenční listy souborů, 1982
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1949
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1949
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1950
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1950
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1950
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1951
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1967
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1939
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1939
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1939
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1941
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1941
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1941
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1941
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1941
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1942
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1942
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled předsedů spolků v obcích, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled předsedů spolků v obcích, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled předsedů spolků v obcích, 1940


Mapa působení souboru - Ochotníci / OS / ZV ROH Českomoravský len / Místní rada osvětová

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled předsedů spolků v obcích, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1942
Ondřejov, Vyskytná, Boršov, Božejov, Chvojnov, Velký Rybník, Kojčice, Křelovice, Libkova Voda, přehled divadelních souborů, 1943
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1949
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1950
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1951
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1967
Pelhřimov, Okresní národní výbor, Evidenční listy souborů, 1978
Božejovice, Božejovičtí ochotníci, Jedenácté přikázání, 1997