Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Sokol / Karborundum / Rolnička, LD

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1923
Působení: 192x, 193x, 194, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x
20. 12. 1923 byl ustaven loutkářský kroužek při zábavním výboru TJ Sokol.
Za 450,- Kč zakoupili 16 loutek. Obětavé členky ušily a darovaly v krátké době 41 velmi vkusných obleků pro loutky. Další členové namalovali dekorace a oponu a zhotovili kostru jeviště.
Principály byli Bedřich Hölzl a Frant. Honc ml.
2. 3. 1924 zahájili činnost odpoledním představením v benátecké sokolovně. V témže roce sehráli 6 loutkových představení.
1925 byl majetek loutkářů oceněn na 2 500 Kč.
1926 zakoupili dalších 12 loutek.

Loutkářský soubor Sokola čítal 12 členů.
Měl i nadšené spolupracovníky z řad místních řemeslníků a výtvarníků, takže v krátké době došlo k značnému rozšíření loutkového inventáře.
1931 byla v suterénu sokolovny postavena stálá scéna a benátecké loutkové divadlo se co do velikosti a činnosti zařadilo na 2. místo z 21 loutkových scén v župě. Bylo vybaveno kruhovým horizontem, elektrickou rozvodnou sítí, 40 loutkami 50-60 cm velkými a řadou jevištního nábytku a rekvizit. Hrálo se v sobotu počínaje nevlídným podzimním počasím až do příchodu jara. Hry byly oznamovány na 4 vlastních tabulích.

13. 4. 1941 byla německými okupanty zastavena činnost TJ Sokol.
Scéna loutkového divadla v sokolovně byla zrušena. Díky obětavým loutkářům a jejich rodinným příslušníkům byl loutkářský inventář spolu s loutkami uschován v domácnostech.

Po druhé světové válce, po roce 1945, kdy nastala reorganizace spolkového života, hledali benátečtí loutkáři delší dobu vhodné prostory pro obnovení loutkového divadla. Improvizovalo se.
Hrálo se v místnostech zrušeného okresního soudu ve Smetanově ulici. Dokonce byl i pokus upravit zrušený krám po prodejně textilu na náměstí, kde byly loutky a příslušný inventář po určitou dobu uskladněny. Benáteckým loutkářům, z nichž velká část věnovala loutkařině svůj volný čas od založení souboru, nebyl tento stav lhostejný.

1953 díky pochopení tehdejšího vedení ZK Karborundum, který převzal do své správy sál bývalých městských lázní, našly loutky nový domov. Pod vedením Bedřicha Hölzla a Jaroslava Truksy mohli osvědčení loutkoherci pokračovat ve své ušlechtilé práci - rozdávat dětem radost na nově postavené stálé loutkové scéně. Že se jim jejich práce dařila, svědčí bohatá činnost v té době. Do souboru se hlásili noví lidé.

1960 byla zakoupena sada moderních loutek, zhotovených architektem Králem, a pořízena sada stavebnicových loutkových dekorací z tehdejšího podniku Výstavnictví. Radost z dětského úsměvu vedla benátecké loutkáře k stoupajícím výkonům.
Pravidelně se zúčastňovali všech soutěží v zájmové umělecké činnosti, vyhlašovaných státními i odbornými orgány.
1964 např. Perníkovou chaloupku sledovalo 300 dětských diváků.
1966, 1967 a 1974 byl loutkářský soubor vybrán k účasti na krajské přehlídce loutkářů v Hořovicích.
Soubor sám byl hlavním pořadatelem a organizátorem krajské přehlídky loutkářských souborů, která se uskutečnila v Benátkách v listopadu a prosinci 1974 za účasti sedmi souborů ze Středočeského kraje.

Po úspěšných letech se dostavily problémy. V důsledku palivové krize byl zastaven příděl uhlí pro vytápění sálu. Ze souboru odešli někteří členové do nenávratna - zemřeli. Mladší členové odešli z města na studie a za zaměstnáním. Vedení závodního klubu i zbylí členové loutkářského souboru se však nechtěli vzdát.
1976 pozvali loutkáře z Bělé pod Bezdězem a Mnichova Hradiště, kteří na benátecké scéně sehráli benáteckým dětem dvě loutková představení, která měla být náborem do loutkářského souboru. Nepřihlásil se však nikdo. Ve snaze o zachování LD jednali členové s organizací mládeže v
závodě Karborundum o případném převzetí LD touto organizací. Ani tento pokus se nepodařil.

Koncem roku 1976 přišel za tehdejším předsedou ZK mladý nadšenec pro loutkové divadlo František Vojtěch s tím, že spolu s Jaroslavem Truksou, zkušeným loutkářem z let předchozích, sestaví loutkářský soubor.
1977 se jim podařilo získat mladé lidi a obnovit loutkářský soubor tak, že 27. 3. 1978 benáteckým dětem zahráli pohádku Perníková chaloupka.
1980, 1981 a 1982 se soubor zúčastňoval přehlídky souborů okresu Mladá Boleslav v Mnichově Hradišti, kde vždy čestně obstál.
1983 a 1984 byl spoluorganizátorem okresní loutkářské přehlídky v Benátkách nad Jizerou.
V osmdesátých letech hostili a spolupořádali v Benátkách okresní loutkářské přehlídky, vedení souboru převzal Zdeněk Peterka.
1985 představení - J. Mitrus: Umíněný hastrman, Turnovský drahokam.
1986 - Vojtěch Cinybulk: O pyšné base, režie a scéna Zděněk Peterka, loutky Únanov.
Své umění soubor předvedl dětem v Bezně, Českém Dubu, Mladé Boleslavi, Turnově a na přehlídkách loutkářů.
1988 činný jako Loutkářský soubor Závodního klubu ROH Carborundum, 20 členů, vedoucí František Vojtěch.

Ani po všech změnách v kulturním dění se soubor nerozpadl. Každoročně pořádal začátkem jara v Benátkách setkání amatérských loutkářských souborů.
1993 vedoucím stále František Vojtěch.

1997 díky pochopení Městského úřadu v Benátkách ustavili Občanské sdružení loutkářů Rolnička, principálem František Vojtěch.

1999 tvořilo loutkářský soubor 18 členů všech věkových kategorií.
(I když 1999 se nad činností loutkářů v důsledku majetkového vypořádání po rozpuštění závodního klubu stahovaly mraky, pokračovali členové stávajícího souboru neúnavně dál.)

2000 v březnu katastrofální povodeň urychlila zrušení stálé loutkové scény v prostorách bývalých městských lázní. Voda zničila podstatnou část vybavení (techniky a kulis) a poškodila více než polovinu loutek, některé zcela zničila.

2004 soubor měl 18 členů a i přes ztížené podmínky se snažil hrát.

2009 získal prostory v zrekonstruovaném Klubu dětí a mládeže, kde vybudovali novou stálou scénu.

2012 soubor činný, nadále pořádal regionální přehlídky loutkového divadla.

17.-19. března 2012 se zúčastnili v Turnově dalšího ročníku Turnovského drahokamu. Na tuto tradiční postupovou loutkářskou přehlídku přijela Rolnička s pohádkou Pejsek, kočička a bolavý zub z autorské dílny Jiřiny Hegrové.

23.-25. března 2012 se ve společenském sále Záložna konal již 28. ročník tradičního regionálního Setkání loutkových divadel v Benátkách nad Jizerou, zúčastnilo se 5 loutkářských souborů z okolí. Pořadatelem bylo tradičně LD Rolnička.

2013 - Rolnička, O velké mrkvi. Účast na KP Turnovský drahokam.

2013 - O pejskovi a kočičce. Účast na Řezníčkova Libáň.

2014 - Rolnička, Perníková chaloupka. Účast na Řezníčkova Libáň.

Rolnička pořádá již zmíněné Setkání loutkových divadel v Benátkách nad Jizerou, zúčastňuje se přehlídky Turnovský drahokam. Hraje převážně starší marionetové hry, občas i vlastní texty.

2017 - Rolnička, Kašpárek v pekle. Účast na Přehlídka loutkových divadel - 65 let trvání loutkového divadla Srdíčko, Jičín.
Bibliografie:
75 LET benáteckého loutkového divadla. Podepsáno -P-. Zpravodaj Benátecka 1999, č. 5.

ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 73.

HRAZDÍROVÁ, Jana. Turnovský drahokam. Čs. loutkář 1986, č. 1, s. 20-21.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 57-58.

NOVÁK, Jan: Fenomén českého loutkářství. Nejstarší amatérské loutkářské soubory. Praha, vyd. Kant 2016, s. 11.

PETERKA, Zdeněk - VOJTĚCH, František: Osmdesát let loutkového divadla v Benátkách nad Jizerou 1924-2004. Zpravodaj Benátecka 2004, č. 3, s. 8-9, fotografie. Též na webových str. města - http://www.benatky.cz/ftp/zpravodaj/zb032004.pdf - exc. 18. 7. 2012.

TICHÝ, Jan: Současné amatérské divadlo v Benátkách nad Jizerou. Zpravodaj Benátecka 2005, č. 4, s. 8. Též na web. str. města - http://www.benatky.cz/ftp/zpravodaj/zb042005.pdf - 21. 7. 2012.

VOJTĚCH, František: Setkání amatérských loutkových divadel v Benátkách nad Jizerou. Zpravodaj Benátecka 1999, č. 5.

VOJTĚCH, František: Tradiční Setkání amatérských loutkových divadel. Zpravodaj Benátecka 2012, č. 4, s. 14-15. Též na web. str. města - http://www.benatky.cz/ftp/zpravodaj/zb042012.pdf - 19. 7. 2012.

VONDRA, Václav: Dějiny benáteckého divadla. Benátky nad Jizerou, Město 2003, s. 19.

Brousek 1964, č. 8 (7. 3.).
Archivy:
Praha, kART (knihovna Artama):
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Mapa působení souboru - Sokol / Karborundum / Rolnička, LD

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.