Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Sázavan / ČOS

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1871
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1952
Působení: 187x, 188x, 189x, 190x, 191x , 192x, 193x, 194x
1871 se spojil Ochotnický spolek s Čtenářským spolkem a utvořily Čtenářsko-ochotnický spolek (ČOS) Sázavan.
Zprvu hrál na skládacím jevišti.
1883 v novém Červenkově sále postavili jeviště, dekorace pořídili od pražského malíře J. Skály, činnost na něm zahájili hrou Černé duše (Stroupežnický), uvedli Petr jako Pavel (Moser, Jakobson).
1884 20. výročí, Monika (Kolár), jh. Sklenářová-Malá. Později též Mošna. Též houslista Ondříček.
1894 30 let spolku, Tvrdohlavá žena.
1897 U jezera.
1898 odchodem velmi aktivního režiséra učitele Václava Svobody, který se stal ředitelem měšť. školy v Ledči, spolek stagnoval, úroveň a četnost představení klesala, spolku vznikaly dluhy, až se pomýšlelo na njejich úhradu odprodejem div. sálu.
Tuto situaci se podařilo zvrátit nástupem nového čilého režiséra Fr. Kadlečka, který dobře vypravenou hrou Nevěsta z Amsterodamu opět získal přízeň obecenstva, jež - díky odstupňování vstupného - rozšířili i diváci z nezámožných vrstev - drobní živnostníci a dělníci. Předseda spolku dr. O. Dufek.
1899 oslavy 35 let trvání spolku se staly ve Světlé národní slavností; na slavnosti promluvil J. Ledecký z Matice ochotníků v Praze (o významu ochotnického divadla pro národ a zásluhách Sázavanu), slavnostní valné hromadě předsedal starosta města Šindelář. Slavnostní představení Tvrdohlavé ženy (Tyl).
V uplyn. sezoně uvedeno 8 představení, z toho 5 pův. her, např. Závěť (Štolba) ve prospěch chudých žáků.
Předsedou JUDr. O. Duffek, režisérem F. Kadleček.
1900 Uvedeno Třetí zvonění (Štech), Hluchý podomek, Náš milý venkov (Grunnert), fraška Naši záletníci (Treptov, překl. Šlechta).
1902 Otče náš, Únos Sabinek, České Amazonky, Staří blázni, Směry života (pohostinské vystoupení Rudolfa Deyla), Klub cyklistů,
1903 předseda dr. O. Duffek, režisér Fr. Kadleček, Zmatek nad zmatek, Charleyova teta.
1905 na stálém jevišti v hostinci 6 ochotnických představení.
1906 Na šénavské pile, Lucerna, Pražský flamendr, Městská rada na námluvách, Chytrá vdovička, Jeden z nás se nusí oženit, Dědečkovy housle. Zakoupeny nové kulisy - malíř Jos. Černý z Kutné Hory. Předsedou spolku Jos. Šubert, režisérem Fr. Řeháček.
1907 mj. Hadrián z Římsů (Klicpera), Ptačí mozky.
1909 zvolen předsedou spolku MUDr. Otakar Dufek, místopředsedou Josef Mareš.
1912 - 27. 5. - Fr. Hlavatý: Kouzlo červánků, režie J. Kroupa.
Od 1913 Sázavan aktivní, k vůdčím osobnostem souboru patřil výpravčí Max Lederer.

1919 (27.7.) První valná hromada spolku Sázavan hodnotila činnost nejen za poslední rok, ale ochotníci hodnotili i celkovou činnost za I. světové války. Byla zde zejména vyzvednuta činnost předsedy spolku za světové války, kterým byl pan Max Lederer, pozdější iniciátor Jiráskova Hronova a předseda ÚMDOČ. (Ve Světlé do 1920.)
1922 SDO Sázavan členem ÚMDOČ.
1923 Dělnický dram. klub Havlíček.
1925 přišel do ČOS Sázavan J. Knobloch, režisérem až do 1952. Knobloch absolvoval 37 JH, 16 let členem pořadatelstva JH.
1925 V rámci oslavy 65. výročí založení spolku sehráli ochotníci 18.7. Štolbovu hru v přírodě Peníze.
1929 18 činných členů, později až 30. Průměrně až 10 her ročně, reprízy. Např. Werner, Konrád, Jirásek, Toman, Tyl, Čapek, Nušić, Nichols, později Stodola, Priestley (Inspektor se vrací, ocenění v soutěži). Dobrá úroveň, pozváni do Čáslavi, do okolních míst.
Kolem 1930 spolek vlastnil jeviště v div. sále Na poště.
1933 spolek iniciátorem založení Jelenova okrsku ÚMDOČ v rámci oslav hudeb. skladatele Ant. Jelena,
sehrál hru Ivana Stodoly Král Svatopluk.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

1938-1945 vystoupení ochotníků mimořádný společenský ohlas.
1939 Divotvorný klobouk (Klicpera).
1940 Mrtvé moře (Mahen), Babí léto paní Květy (Minářík), Boháč a smrt. Do soutěže o postup na XI. Jiráskův Hronov připravili Wernerovu hru Labyrint manželství.
1943 - předseda: Štěpán Košťál, jednatel: Slavomil Kasal, režisér: Jan Knobloch.
1943 výkaz o činnosti pro Jelenův okrsek ÚMDOČ.
1943 - soubor uspořádal 25 představení:
Detektiv (jednoaktovka),
Jarka Bílý: Žena, kterou jsem zdědil,
Vlasta Petrovičová: Střídavě oblačno,
Antonín Santner: Jak Kašpárek se Šmidrou chytali vodníka
Antonín Santner: Jak Kašpárek se Šmidrou přemohli obra Lidožrouta
Antonín Santner: Jak Kašpárek se Šmidrou chytili čerta,
Antonín Santner: Kašpárek a Bystrozraký, Široký s ním a Dlouhý taky,
Jan Grmela: Dědictví,
Katherina Stoll: Přes celé léto.

1944 - Al. Jirásek: Vojnarka, účast na soutěži Jelenova okrsku ÚMDOČ, Světlá nad Sázavou.
1946 - Eva Klénová: Hejtman Talafus, účast na soutěži Jelenova okrsku ÚMDOČ, Světlá nad Sázavou - 2. místo.
1949 div. sál v Ld, nájemcem jeviště SDO Sázavan. Po generační proměně a odchodu Knoblocha 1952 divadlo stagnovalo.

1950 členem Jelenova okrsku ÚMDOČ.
Bibliografie:
JELENŮV okrsek ÚMDOČ ve Světlé nad Sázavou. In: Ve službách Thalie II, České divadlo ochotnické, Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ, s. 48.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 79.

Divadelní listy 1883, č. 7, s7, s. 137. 61.
Thalie 1897-8, č. 13, s. 104.
Thalie 1898-9, č. 5, s. 37.
Thalie 1899-1900, č. 9, s. 74, č. 20, s.156-159.
Divadelní listy 1900, č. 8, s. 175, č. 10, s. 225, č. 14, s. 305, č. 17, s. 377.
Divadelní listy 1902-3, č. 3, s. 56, č. 5, s. 92, č. 9, s. 164, č. 12, s. 216, č. 19, s. 345.
Divadlo, roč. 5, 1907, č. 10, s. 242, č. 16, s. 350.
Divadlo 1909, č. 15, s. 386.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 16, 10. 6. 1912, s. 205.

Československé divadlo 1925, č. 15, s. 240.
České divadlo 1940, s. 71, 72, č. 5, s. 92, č. 10, s. 192, 195.
Archivy:
Státní okresní archiv Havlíčkův Brod:
Název fondu (sbírky): Čtenářsko-ochotnický spolek Sázavan Světlá nad Sázavou
Časový rozsah: 1879-1953
Metráž: 0,20 bm (z toho nic není zpracováno)
Tematický popis: Fond obsahuje knihy zápisů schůzí 1904-1953, inventář spolku 1940, pokladní knihy 1902-1942, pokladní knihu divadelního odboru 1879-1914, spisovou agendu 1907-1949.
Archivní pomůcky: nejsou
Hlasy z Posázaví 7.8.1931 č. 41, Hlasy z Posázaví 14.8.1931 č. 42

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1856–1883, i. č. 572, sg 30/6/2902, SDO Sázavan (1871).
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1707, sg 30/258/21, ČOS Sázavan 1890, 1900.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3304, sg 30/495/55/1909, ČOS; i. č. 3304, sg 30/495/3, 55, ČOS Sázavan 1901.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/3459/1942, Čtenářský OS Sázavan; i. č. 428/5897/1947, Čtenářský OS Sázavan.

Související Obrázky

Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, Světlá nad Sázavou, spolky okrsku, 1950
Světlá nad Sázavou, ČOS, Korespondence, nájemní smlouva, 1882
Světlá nad Sázavou, ČOS, Korespondence, nájemní smlouva, 1882
Světlá nad Sázavou, ČOS, pojistky, 1941 - 1949
Světlá nad Sázavou, ČOS, pojistky, 1941 - 1949
Světlá nad Sázavou, ČOS, Sbírka na stavbu ND v Brně 1907 - 1928
Světlá nad Sázavou, ČOS, Sbírka na stavbu ND v Brně, 1907 - 1928
Světlá nad Sázavou, Inventář spolku, 1940
Světlá nad Sázavou, Jelenův okrsek ÚMDOČ, Divadelní soutěže 1944 - 1946
Světlá nad Sázavou, Jelenův okrsek ÚMDOČ, Divadelní soutěže 1944 - 1946
Světlá nad Sázavou, Jelenův okrsek ÚMDOČ, Divadelní soutěže 1944 - 1946
Světlá nad Sázavou, Jelenův okrsek ÚMDOČ, Divadelní soutěže 1944 - 1946
Světlá nad Sázavou, Jelenův okrsek ÚMDOČ, Divadelní soutěže 1944 - 1946
Světlá nad Sázavou, Jelenův okrsek ÚMDOČ, ocenění členů
Světlá nad Sázavou, Jelenův okrsek ÚMDOČ, Statistické tabulky spolků a dramatických odborů, výkazy činnosti 1943 - 1950
Světlá nad Sázavou, Kniha zápisů schůzí 1904 - 1910
Světlá nad Sázavou, Kniha zápisů schůzí 1910 - 1922
Světlá nad Sázavou, Kniha zápisů schůzí 1922 - 1936
Světlá nad Sázavou, Kniha zápisů schůzí 1936 - 1945
Světlá nad Sázavou, Kniha zápisů schůzí 1945 - 1953
Světlá nad Sázavou, Pokladní kniha 1902 - 1909
Světlá nad Sázavou, Pokladní kniha 1926 - 1942
Světlá nad Sázavou, Pokladní kniha divadelního odboru 1879 - 1914
Světlá nad Sázavou, Sázavan, Lež - plakát, 1925
Světlá nad Sázavou, Sázavan, Stanovy spolku
Světlá nad Sázavou, Sázavan, Stanovy spolku, 1909


Mapa působení souboru - Sázavan / ČOS

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Světlá nad Sázavou, Sázavan, Stanovy spolku, 1909
Světlá nad Sázavou, ČOS, pojistky, 1941 - 1949
Světlá nad Sázavou, Pokladní kniha divadelního odboru 1879 - 1914
Světlá nad Sázavou, ČOS, Korespondence, nájemní smlouva, 1882
Světlá nad Sázavou, Sázavan, Stanovy spolku
Světlá nad Sázavou, ČOS, Sbírka na stavbu ND v Brně, 1907 - 1928
Světlá nad Sázavou, Inventář spolku, 1940


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.