Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Thalia / Thalie

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1868
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 195x
Působení: 186x, 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x
1860 (1865?) kroužek mladých mužů se sešel v soukromém bytě A. Pštrosse V Jirchářích.
Ustavili Divadelní klub, vydával časopis Lípa, 1866 zakázán policií, problémy i divadelní činnost.
Hráli v soukromém bytě.
Koncem roku 1866 se stěhovali na Staré Město do Liliové ulice, hráli v hostinci U Kohoutů, zde první veřejné představení. Spojili s ochotnickou družinou Ludv. Schmida, s níž hráli U Šturmů v Praze-Starém Městě a nazývali se Staroměstští ochotníci.
Koncem dubna 1867 se museli přestěhovat na Malou Stranu do hostince V lázních, nejprve hráli jako Ochotníci malostranští. Divadelní představení zahájila Paní Marjánka, matka pluku (Tyl).

1868 (koncem května) oficiálně povoleni s názvem ČOJ Thalie Malá Strana, starostou A. Pštross, jednatel Čáslavský, režiséři Benešovský a Pštross ml.

1868 zah. Debora, Úklady a láska, Žížkova smrt, do konce 1868 odehráno 23 her. Jos. Šváb-Malostranský (1860-1930, nakladatel, herec, písničkář, kabaretiér, průkopník českého filmu) zde jako 8letý poprvé hrál ve hře Mlynář a jeho dítě.
1869 starostou red. Dalibora Meliš, režiséry Pštross a Terš. Vlastní orchestr (jeden z nejlepších v Praze). Zvětšeno jeviště. Knihovna o 3400 svazcích, v čítárně všechny české – pražské i venkovské – časopisy. Mezi prvními členy pozdější dram. umělci Vend. Budil, Ed. Vojan (1853-1920), od 1888 člen ND, zde začal ochotnickou činnost 1869 ve hře Žižkova smrt) aj.


Ze strany úřadů Thalie perzekvována jako “hnízdo vlastenců” (Arbes), mj. za záměr hrát Tylova Jana Husa.
Policejní ředitelství už sám jenom úmysl, už myšlenky na Tylovu vlasteneckou hru pokládá za velezradu a chce už pro ten úmysl proti Thalii zakročovati. Z Památníku…1868-1928.

Hra odehrána. Dále Strakonický dudák, Paličova dcera, Žižkův meč apod. Týž rok pro členy první vzdělávací přednáška o mimice.
1869-1872 prozatímní letní jeviště pod širým nebem v zahradě u Čertovky, 1872 Loupežníci na Chlumu, ve prospěch postižených povodní.
Od 1870 hráli v jednom z domků na Kampě, upraveném na divadlo,
1871 - 15. 10. - Peníze.
1872 pořízeno jeviště v Novodvorské pivnici (vedle nynějšího Tyršova domu), brzy zničeno velkou povodní, odmlka do 1876.

Zakázána hra Učitel ve francouzském zajetí, zapovězeno vycházet s praporem, během několika let uvězněno pro politická podezření či přečiny 9 členů spolku.

1880 Thalia jako ČOB na Malé Straně oslavila 20. výročí trvání souboru,zesílení div. činnosti.
1881 Uvedena franc. hra Galejní otroci, v hl. rolích Maierová, Brichta, Hoffmann, Kýř, Lev, dále Hoši z osmnnácté chasy (Langer).
1881 Činných členů 44, zakládajících 6, čestní 3. Předseda Beutler, místopředseda Tesař.

1883 režiséři Machovec, Veiman, Böhm.
1883 dramatická škola pro členy, řídil Jan Kubík (dříve člen spolku, nyní Švandovy společnosti), brzy zanikla, 1887 obnovena.
1888 oslaveno 20 let trvání; dobrými režiséry Machovec, Roch.
Od 1892 členem ÚMDOČ.

Střídání působišt, od 1895 v Holešovicích, na Letné, v Bubenči, poté jako ČOJ Thalie v Praze VII, v Holešovicích 1891-1893 U české koruny, tamtéž opět 1896-1926, 1923 U Svojtků, v Divadle Legie malých na Maninách.

90. léta 19. století velmi plodná, 1893-1907 215 div. představení, pořízena vlastní šatna, hojnost rekvizit i nábytku.
1896 Ohnet: Majitel hutí.
1898 30 let – hráli Emigranta (Jirásek) - hl. role Jičínský-Preis, Šmejkal, Hanzlíček, Machač, Pauchová, Emigrant.
1899 Uveden Olymp, Mlynář a jeho dítě, Vicomnte z Letoriéru, Má se to říct?, Hypochondr, Pan Josef a paní Bábrle, Služebník svého pána, Hugenoti, Jiříkovo vidění, Sirotek Lovoodský.
1902 Krásná Lída.
1903 Krásná Lída.
1904 Václav Hrobčický z Hrobčic, v hl. rolích Loužecká, Pařízková, Hanzlíček, Preiss.

1908 – 11. 10. - zahajovací představení sezony Jaroslav Vrchlický: Exulanti;
1908 - 25. a 26. 12. - oslaveno 40 let trvání Thalie ve spolkových místnostech U Vlastimilů na Letné. Z programu: živý obraz Hold Thalii komponoval režisér Frant. Hanzlíček, nato sehrána Vrchlického Noc na Karlštejně. 26. 12. mj. Stručný přehled o činnost Thalie přednesl Karel Lud. Machač.
1911 - 15. 10. - Fr. Hlavatý: Bílá myška, režie Ludvík Fojtík, hráli ve svém divadle U Štorkánů. 29.10. - G. D´Annunzio: Gioconda, 19. 11. - Fr. Hlavatý: Kouzlo červánků. Ant. Řehoř Hýskovský: Žena lékařem
1914 činnost ochabla, mladí členové narukovali, jeviště a fundus v průběhu války zničeny. Zbytky kulis si vzali ochotníci Na Poště v Bubenči, část později vrátili.

1919 50. výročí činnosti oslaveno Emigrantem na jevišti holešovické Uranie.
1921 podpora Sokola v Ervěnicích, časté zájezdy k posílení tamní české menšiny, podobně do Jablonce a Bratronic u Karlových Varů.
1925 Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka (Tyl).

1928 60. výročí, Psohlavci (Jirásek-Fencl), vydali Památník, historii ČOJ. Za 60 let nejméně 580 představení, velké příspěvky na dobročinnou činnost.
1932 Třetí zvonění (Štech), Písnička starého domu (Branald), Hraběnka z podskalí (Koldinský), Rézinka od pěchoty (Branald).

1943 98 členů, z toho 45 účinkujících.
1951 začleněna do ZK ROH Stavební isolace ( 1957 začleněna do družstva MOTEX?)
1959 - po několika sezónách v div. sále v Praze 7 se soubor opět přestěhoval do Malostranské besedy.
1960 - první hrou v novém působišti K. Wilczyňski: Smrt přichází každý měsíc, poměrně málo dramatická detektivka, režie a výprava D. Mencl. z herců nejvíc zaujal Z. Chytráček ve výrazné masce i mimickém a hlasovém projevu.
Bibliografie:
BLAHNÍK, Vojtěch Kristian: K jubileu Thalie. Památník čtenářské jednoty Thalie v Praze IIII. Praha 1928.

HYBÍN, Jaroslav. Praha. Ochotnické divadlo 1960, č. 4 s. 95.

LADECKÝ,Jan: Seznam předmětův divadelního oddělení Národopisné výstavy českoslovanské roku 1895. In Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor N.V.Č 1895, s.180. Viz Texty.

PAMÁTNÍK čtenářské ochotnické jednoty Thalie v Praze VII 1868-1928. Sest. B. Parýzek a B. Hošťálková. In: Miroslav Hovorka: Založení čtenářské ochot. jednoty. Praha, vl. n. 1928. MKd.

SMRČEK, Otto: Praha podle částí. Podklad pro Místopis, 1999-2000. Rkp. 14. s. PC ART.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 44-52.

Česká Thalie 1871, roč. V, č. 20, 15. 10. 1871, s. 80.

Divadelní listy 1881, č. 4, s. 45, č. 7, s. 72.

Thalie 1896-7, č. 1, s. 15.
Thalie 1898-9, č. 11-12, s. 95.
Thalie 1899-1900, č. 17, s. 138, č. 18-19, s. 148, s. 148-9,149. č. 20, s. 159, 160.
Divadelní listy 1902-3, č. 3, s. 56, č. 4, s. 72, č. 19, s. 345.
Divadlo 1904, č. 15, s. 340.
Divadlo roč. 7, 1908-1909, č. 3, s. 76.
Divadlo roč. 7, 1908-1909, č. 5, s. 136.
Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 2, listopad 1911, s. 20; č. 4, 5. 12., s. 45; č. 5, 20. 12. 1911, s. 57.

Československé divadlo 1925, č. 11, 2. str. ob.

Ochotnické divadlo 1932, č. 1, 3. str. ob., č. 8 (?), 3. str. ob., č. 9 (?), 3. str. ob.
Archivy:
Národní muzeum, Divadelní odd:
odznak k 60. výročí 1868-1928, z tlačeného plechu světlé barvy
č.inv. 2282/58, lok.č. P - S 1 - E S
Plakáty: C 13 599-602, C 13 606-608, 7 Pl, 1890. C 16 028

Související Organizace

Související Obrázky

Praha VII, Thalia, odznak k 60.výročí
Praha, Thalia, Emil Hájek, 1957
Praha-Holešovice, ČOB Thalia, Svědomí - plakát, 1890
Praha-Holešovice, Čtenářsko ochotnická jednota Thalie, Ideály manželství, 1924
Praha-Malá Strana, Čtenářsko ochotnická jednota Thalie na Malé Straně, Rohovín Čtverrohý, Snofonius a Mordulína - plakát, 1868
Praha-Malá Strana, Čtenářsko ochotnická jednota Thalie na Malé Straně, Žižkova smrt, 1869


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Praha-Malá Strana, Čtenářsko ochotnická jednota Thalie na Malé Straně, Rohovín Čtverrohý, Snofonius a Mordulína - plakát, 1868
Praha-Malá Strana, Čtenářsko ochotnická jednota Thalie na Malé Straně, Žižkova smrt, 1869
Praha-Holešovice, ČOB Thalia, Svědomí - plakát, 1890
Praha VII, Thalia, odznak k 60.výročí