Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Šupina, MěKS

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1974
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1990
Působení: 197x, 198x, 199x
1975 DS Šupina, vznikl mj. odchodem části mladých z Lidového divadla. Pracoval v prostorách MěKS, brzy předním souborem autorského divadla. Členy bývalí i budoucí členové jiných souborů, např. J. Pokorný (Zeyer, D 111 České Budějovice), manželé Hálovi (JČE ČB), J. Kubeš (Studio Volyně), S. Kočvarová (Studio Dell´arte ČB), H.Müllerová (Hadivadlo), F. Zborník, J. Procházková. Zpočátku spolupráce s profes. divadelníky M. Fridrichem, A. Baštou, P. Hanusem. Radou přispíval i pražský režisér Z. Pošíval. Scénografem nejprve J. Dejl, od 1981 vždy ing. arch. L. Erban.

Pro tvorbu typická hravost, metaforičnost, důraz na téma, muzikálnost (autory hudby J. Král, K. Rychtařík, J. Čábelka, Z. Urbánek).
Inscenují autory Tetauer, Vampilov, Klicpera, Rilke, Vančura, Lorca, ale i autorské práce a úpravy svého vedoucího F. Zborníka.

Soubor se prezentoval i v zahraničí. MLR, PLR, Velká Británie, Rakousko, a NSR.
1975 MOJE ŽENA TVOJE ŽENA – M. Bandello, režie J. Dejl, F. Zborník, scéna Dejl, hudba J. Král, texty písní F. Zborník.

1976 BLÁHOVÝ ČAS – C. A. Puget, režie J. Dejl, F. Zborník, scéna Dejl, hudba J. Král, texty písní F. Zborník.

1977 STARŠÍ SYN – A. Vampilov, režie M. Fridrich jh., scéna J. Dejl.

1977 JAK SE STAL RUNCAJE LOUPEŽNÍKEM – V. Čtvrtek, S. Lichý, režie a scénografie J. Dejl.

1978 KRAMÁŘSKÁ NŮŠE – podle H. Sachse, úprava F. Zborník, režie J. Dejl, Zborník, scéna Dejl, hudba J. Král, texty písní F. Zborník.

1978 JAKO PRALIDÉ – R. Strahl, režie J. Dejl, F. Zborník, scéna a kostýmy J. Dejl.

1978 ÚSMĚVY A KORDY – F. Tetauer, režie J. Dejl, F. Zborník, scénografie J. Dejl, hudba J. Král, texty písní F. Zborník, konzultace Z. Pošíval a M. Zbořil; JH, Českolipský div. podzim 1980 – cena diváka, cena za nejlepší inscenaci.

1979 MEZIHRY – M. de Cervantés, režie a texty písní F. Zborník, scéna Libor Erban, hudba K. Rychtařík; Divadelní Třeboň 1980, konzultace Z.Pošíval a I.Bednář.

1980 PÍSEŇ O LÁSCE A SMRTI KORNETA KRYŠTOFA RILKA – R. M. Rilke, režírovali a hráli F. Zborník, H. Müllerová, písně Zborník – ŠP, WP – Cena poroty a Cena diváka, JH pro Klub mladých.

1980 KAŽDÝ NĚCO PRO VLAST – V. K. Klicpera, režie a texty písní F. Zborník, scéna L. Erban, hudba K. Rychtařík; Divadelní Třeboň, JH, FEMAD, Okresní divadelní festival 81 Jistebnice.

1981 ZE STARÝCH POVĚSTÍ, jednoaktovka pro workshop v londýnském Redbridge – scénář, režie a text písně F. Zborník, hudba J. Čábelka.

1981 - R. M. Rilke: Píseň o lásce a smrti, r. F. Zborník. Účast na ObP Tylova Kutná Hora.

1982 – MUŠKETÝŘI PO DVACETI LETECH – V. Petrov, režie F. Zborník, scéna L. Erban; Divadelní Třeboň, JH, FEMAD, NP 100 a víceletých DS Žebrák.

1982 KDO HLEDÁ, NAJDE (SE) – A. N. Ostrovskij, režie Jar. Kubeš, scéna L. Erban, FEMAD.

1983 MARKÉTA – Vl. Vančura – F. Zborník, divadel. adaptace, režie a text písně Zborník, scéna L. Erban, hudba J. Čábelka, kostýmy J. Procházková; JH, FEMAD, Českolipský div. podzim.

1984 JOHANKA 1920 – F. Zborník – adaptace filmové povídky A. Mitty, J. Dunského a V. Frida Sviť, sviť, má hvězdo, režie a text písně F. Zborník, scéna L. Erban, kostýmy J. Procházková, hudba J. Čábelka; Divadelní Třeboň, JH, FEMAD, NPRSDH Svitavy – Držitel poháru A. P. Čechova.

1984 PŘED DUCHNOU ZA DUCHNOU, montáž textů lidové poezie, režie Zborník a kol.; ocenění na WP 1985.

1985 VYBER SI SYNKU aneb KOMEDIE NOVÁ O ŽIVOTĚ A SMRTI MISTRA ADALBERTKA – F. Zborník, režie a texty písní Zborník, scéna L. Erban, kostýmy J. Procházková, hudba J. Čábelka.

1986 MASTIČKÁŘ – anonym, režie F. Zborník, hudba Z. Urbánek, text písně F. Zborník.

1986 DŮM BERNARDY ALBOVÉ – F. G. Lorca, režie a text písně F. Zborník, scéna L. Erban, kostýmy J. Procházková, hudba Z. Urbánek.

1986 - František Zborník: Vyber si synku aneb Komedie nová o žiovotě a smrti mistra Adalbertka, r. František Zborník. Účast na Praha, POPAD - Pražská KP amatérského divadla - hry pro dospělé - host přehlídky.

1987 F. G. Lorca: DŮM BERNARDY ALBY, r. a text písně F. Zborník. Účast na Rampa, Praha.

1987 F. Zborník – adaptace filmové povídky A. Mitty, J. Dunského a V. Frida Sviť, sviť, má hvězdo: Johanka 1920, r. F. Zborník. Účast na Rampa, Praha.

1987 - LIŠŤASTNÍ A LIVESELÍ – F. Zborník, též režie, scéna L. Erban, kostýmy J. Procházková; FEMAD 1988. Účast na Rampa, Praha 1988.

1988 - NÁMĚSTÍČKO – C. Goldoni, režie F. Zborník, scéna L. Erban, kostýmy J. Procházková. Účast na Rampa, Praha 1989.

1988 Šupina - divadelní soubor Městského kulturního střediska Vodňany, (rok založení i 1975), 20 členů, vedoucí PaeDr. František Zborník.

1990 se Šupina rozešla (Fr. Zborník se stal starostou města).
J. Procházková, h. Šupiny, v 80. letech uč. ZŠ, v 90. letech uč. LDO a VO ZUŠ a ved. DDS (různé názvy, mj. Žbluňk), od 1998 v Českém Krumlově. Lektorka mnoha seminářů DV, hlasové výchovy a výtvarné výchovy.-------------------------------
Po 20 letech od posledního představení Šupiny vznikl ve Vodňanech amatérský soubor Divadlo pod Plachtou – ochotnickou činnost tak obnovil bývalý člen Šupiny Zdeněk Plachta se synem Jakubem.)
Bibliografie:
CÍSAŘ, Jan: Po Hronově 85 aneb Spirála. Amatérská scéna, roč. 23 (Ochotnické divadlo 33), č. 6, 1986, s. 3. Zamyšlení nad autorským divadlem. Doloženo na tvořivém přístupu amatérského souboru Šupina Vodňany k textům svých her.

CÍSAŘ, Jan: Dvě Chrudimi. Československý loutkář 1986, č. 9, s.194-201.

GRIMMOVÁ, Michaela: Třeboňské inspirace. Amatérská scéna, roč. 21 (Ochotnické divadlo 31), č. 6, červen 1984, s. 3 - 4, 2 fot. Referát o přehlídce amatérských souboru Divadelní Třeboň, také k představením Šupiny Vodňany Johanka 1920 v režii F. Zborníka a Mrtvých duší česko budějovických D 111 v režii A. Bašty.

KOVÁŘÍK, M.: Wolkrův Prostějov 1980. Amatérská scéna 1980, č. 9, s. 3

RICHTER, L.: Pohled přes hranice oborů. In Hledání výrazu. České autorské amatérské divadlo v 80. letech. Praha IPOS 1991, s. 13.


RICHTER, L.: Šupina – vývoj k autorskému divadlu. In Hledání výrazu. České autorské amatérské divadlo v 80. letech. Praha, IPOS 1991, s. 28

ZAVŘELOVÁ, Marta: Současné amatérské divadelní soubory jižních Čech. České Budějovice, Jihočeské muzeum 1988, s. 87. kART.


VOJTÍKOVÁ, J.: Amatérský divadelní spolek Šupina. České Budějovice, Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka, 2004.

PROGRAM: Okresní divadelní festival 81 Jistebnice.
Archivy:
kART: Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

51.JH, Vodňany, Divadelní soubor Šupina Městského kulturního střediska, Václav Kliment Klicpera: Každý něco pro vlast, 1981
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., Divadelní červen, přehlídka hudebního divadla, výstavní panel, 1988
Rampa, červen 1987 - plakát
Rampa, leden 1987- plakát
Vodňany, Divadlo poezie, Píseň o lásce a smrti, WP 1980
Vodňany, Divadlo poezie, Píseň o lásce a smrti, WP 1980
Vodňany, Divadlo Šupina MěstKS, Markéta, JH 1983
Vodňany, Šupina na JH 1983
Vodňany, Šupina, Johanka 1920, 1984
Vodňany, Šupina, Každý něco pro vlast, 1981
Vodňany, Šupina, Každý něco pro vlast, program (1. str.), 1980
Vodňany, Šupina, Každý něco pro vlast, program (2. str.), 1980
Vodňany, Šupina, Kdo hledá, najde, 1982
Vodňany, Šupina, Lišťastní a liveselí, 1987
Vodňany, Šupina, Markéta, 1983
Vodňany, Šupina, Markéta, Jiráskův Hronov 1983
Vodňany, Šupina, Mušketýři po třiceti letech, 1982
Vodňany, Šupina, Mušketýři po třiceti letech, JH 1982
Vodňany, Šupina, Píseň o lásce a smrti, 1980
Vodňany, Šupina, Úsměvy a kordy, 1978
Vodňany, Šupina, Úsměvy a kordy, 1978
Vodňany, ŠUPINA, Vyber si, synku!
Vodňany, Šupina, Vyber si, synku, 1985
Vodňany, Šupina, Vyber si, synku, 1985
Vodňany, Šupina, Vyber si, synku, loutkářská pouť NP LCH 1986
Vodňany, Šupina, Za duchnou před duchnou, WP 1985
Vodňany, Šupina, Za duchnou před duchnou, WP 1985
Vodňany, Šupina, Za duchnou, před duchnou – Wolkrův Prostějov 1985


Mapa působení souboru - Šupina, MěKS

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Vodňany, Šupina, Úsměvy a kordy, 1978
Vodňany, Šupina, Úsměvy a kordy, 1978
Vodňany, Šupina, Píseň o lásce a smrti, 1980
51.JH, Vodňany, Divadelní soubor Šupina Městského kulturního střediska, Václav Kliment Klicpera: Každý něco pro vlast, 1981
Vodňany, Šupina, Každý něco pro vlast, 1981
Vodňany, Šupina, Kdo hledá, najde, 1982
Vodňany, Šupina, Mušketýři po třiceti letech, JH 1982
Vodňany, Šupina, Mušketýři po třiceti letech, 1982
Vodňany, Šupina, Markéta, Jiráskův Hronov 1983
Vodňany, Divadlo Šupina MěstKS, Markéta, JH 1983
Vodňany, Šupina, Markéta, 1983
Vodňany, Šupina na JH 1983
Vodňany, Šupina, Johanka 1920, 1984
Vodňany, Šupina, Vyber si, synku, 1985
Vodňany, Šupina, Vyber si, synku, 1985
Vodňany, ŠUPINA, Vyber si, synku!
Vodňany, Šupina, Za duchnou, před duchnou – Wolkrův Prostějov 1985
Vodňany, Šupina, Lišťastní a liveselí, 1987


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.