Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Havlíček, JDO / Strana nár. socialistická

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1903
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1944
Působení: 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x
Divadelní spolek HAVLÍČEK

1903-1944 jako Jednota divadelních ochotníků Havlíček.

1903 byl založen divadelní ochotnický spolek se sídlem v Malých lázních, později nazvaný Havlíček.
Působil v divadelním sále v Malých lázních, na letních jevištích a od roku
1908 v novém sále v Hejzlarově hospodě. (Budova Hejzlarovy hospody původně z roku 1888, byla zvýšena roku 1908 o 1. patro se sálem, kde se konala divadla, ale také zahrádkářské výstavy, cvičení Sokola, taneční zábavy apod. Zde také byla zavěšena také malovaná opona, která znázorňovala "Loučení Komenského s vlastí".)

Z té doby jsou v dokumentech uvedeni herci a činovníci spolku: Lad. Hejzlar, Jan Hejzlar, Albert Hejzlar, Vinc. Hejzlar, Jar. Hejzlar, Ant. Beneš, Ant. Kačer, Fr. Kačer, Jos. Čmelík, Ant. Barták, Jos. Rýdl, Jos. Kunt, Kočnar, Kucvárek, Josefa Kučerová, Lena Samková, Mar. Kačerová, Boh. Kuntová, Žof. Bohadlová a Mar. Mrzílková.

1919 - Karel Piskoř: Na sopečné půdě, v témže roce sehrál soubor hru Jan Švec-Blanický: Převozníkův syn.
Role obsadili herci: F. Vojtěch, J. Pohl, J. Langr, M. Langrová, J. Zikmund, Smrček, B. Michálková, A. Pohlová, J. Doubic, Fr. Ryšavá, Fr. Hejzlar, Šmída, A. Barták, M. Ryšavá, Čepelka, Jindř. Půš, Ant. Doubic, Ehl, Jar. Ehl, M. Karlová a O. Skořepa.

1922 - Rud. Kafka: Anděl strážný, uvedeno v sále hospody u Hejzlarů, soubor Havlíček, 28.10. - Pavel Rudolf: Na polském zámku, 3. 12. - Pavel Rudolf: Minulost pana rady.

1923 - 25. 2. - K. L. Machač: Spasitelka, 11. 3. - F. F. Šamberk: Rodinná vojna, hráno u Hejzlarů, režie J. Nývlt; 1. 4. - Herman Heijermans: Na faře, režie J. Čmelík; 18.11. - Ant. Řehoř-Hýskovský: Očistec, režie J. Doubic,
22. 7. - Rychetský, hráno v přírod. divadle u Dračí díry, režie B. Luft, nacvičil spolek Osvěta společně se souborem Havlíček - celkem 150 účinkujících; 2. 12. - Ferd. Oliva Spoutané duše; 25.12. - Ant. Řehoř-Hýskovský: Volné manželství, režie Fr. Ryšavý

1924 - 16. 3. - Josef Skružný: Podvodnice, režie J. Nývlt; 30. 3. - Pavel Rudolf: Manželské dueto, režie J. Doubic; 20. 4. August von Kotzebue: Žebračka a její syn, režie Fr. Ryšavý; 10. 8. Západ slunce na horách, uvedl Havlíček o náchodské pouti ve velkých lázních na přírodním jevišti, režie J. Nývlt; 26. 10. - Otec božího lidu, uvedeno u Hejzlarů, režie J. Doubic; 16. 11. - Zlatý důl, režie J. Doubic; 7. 12. Lékař, režie J. Čmelík; 25. 12. - Jos. Skružný: Románek na horách, režie J. Nývlt.

1925 - 8. 3. - Koflíček Marie Terezie, uvedeno u Hejzlarů, režie J. Čmelík; 29. 3. - Josef Skružný: Ta naše Máňa, režie J. Doubic; 12. 4. - Fr. Hlavatý: Mlsní kocouři, zpěvy O. Taichman, režie F. Ryšavý; 1. 11. - G. Hauptmann: Hanička, režie F. Ryšavý; 29. 11. - O. F. Kunel: Obětní beránek, režie J. Doubic; 25. 12. - Jos. Skružný: Žabec, režie F. Ryšavý.

Po roce 1925 získal spolek Havlíček podporu u Národně socialistické strany, která v lázeňské části obce převládala.

1926 - 28. 2. - Jan Černý: V černé rokli, hráno u Hejzlarů, režie F. Ryšavý; 21. 3. - Karel Burian: Had v ráji, režie J. Doubic; 4. 4. - Jiří Balda: Divoká Mařka, režie J. Čmelík;
20. 6. - Jiří Balda: Česká srdéčka, hráno v přírodě ( neuvedeno místo), soubor Havlíček, režie ?; 28. 10. - Kde domov můj, režie J. Čmelík; 25. 12. - Jen s pravdou ven, režie J. Doubic, hudbu řídil Ol. Taichman již podruhé - první termín neznámý, též neznámá pauza mezi zápisy.

1927 - 28. 10. - Ferdinand Oliva: Pro vlajku československou, režie Fr. Ryšavý; 30. 10. - R. Branald libreto, Václav Mühlbach: Děti našeho pluku, režie Fr. Ryšavý - za povšimnutí stojí ceny vstupného - k stání 2 Kč, k sezení 4 a 5 Kč.

1928 - 25. 12. - Richard Branald: Pepička z malé hospůdky, hráno u Hejzlarů, režie F. Dědek.
1929 - 31. 3. - Jevan B. Thomas: Charleyova teta, režie B. Přibyl; 1. 12. - Josef Liška Doudlebský: Rozervané hnízdo, režie J. Doubic; 25. 12. - Jiří Balda: Nad první lásku v světě není, režie F. Ryšavý.

Budova divadelního sálu u vily Komenský v Malých lázních měla bohatou kulturní historii.
1929 však stavba vyhořela a také s ohledem na opakované podmáčení při povodních byla stržena. U vily se později na přírodním jevišti hrály divadelní hry a uskutečnila řada tanečních zábav.

V tomto období se projevovaly důsledky celosvětové krize. Proto se ani nehrálo tolik her. Tehdejší kronikář si stěžoval, že obecní pokladna má menší příjmy z divadelních dávek.

1930 - 20. 4. - Rudolf Mařík: Manžel putička, místo a režie neuvedeny. Hráli J. Zikmund, B. Tomková, Mil. Kroupová, E. Jelenová, J. Dolenský, Boh. Přibyl;
26. 10. - Oslavný večer - A vzešlo světlo, k výročí národ. osvobození, básně a hudební program - hrál vlastní kroužek spolku; 9. 11. Karel Piskoř: Tulácké dobrodružství, režie E. Jelenová.

1931 členem ÚMDOČ.
1931 - 5.04. Rud. Mařík: Ta naše Máry, hráno u Hejzlarů, režie E. Jelenová; 25. 10. - B. Rajská Smolíková: To za Rakouska nebylo, režie E. Jelenová;
1932 - 13. 3. - P. M. Malloch: Černé oči, režie B. Tomková; 27. 3. - Karel Fořt: Sladké milování, režie M. Bartáková; 20. 11. - Josef Kubík: Pan Čáp na to káp, režie F. Dědek; 25. 12. - R. Branald: Každý snad má něco rád, režie E. Jelenová.

1933 - 26. 3. - Josef Rovenský: Marina, cikánská krasavice, režie V. Šedivý; 9. 4. - B. Rajská Smolíková: Její Veličenstvo Láska, režie E. Jelenová; 13. 8. - Zmýlená neplatí, přírodní jeviště u sokolovny, režie V. Šedivý;
1933 soubor Havlíček společně s Osvětou uvedl při příležitosti 50. výročí založení hasičského sboru hru Tylovu Paličovu dceru pod názvem Žháři.
1933 - 8. 10. - F. Arnold: Stydlivý Don Juan, režie K. Jarkovský; 19. 11. - Richard Branald: Naše tchyně odzbrojuje, režie V. Šedivý; 25. 12. - Fr. Lašek-Lukovič: Naše věrné milování, režie V. Šedivý.

1934 - chybí záznamy, možná pauza v činnosti(?)

1935 - 7. 4. - Milenky starého kriminálníka, hráno U Hejzlarů, režie Leonard Dítě; 14. 7. - Vesnice zpívá, divadlo v přírodě u sokolovny, režie B. Luft; 21. 7. Utíkejte, Prajzi jdou, přírodní divadlo u sokolovny, soubory Havlíček a Osvěta, režie Jar. Valtera a E. Jelenová; 27. 10. - Rozmysli se Mařenko, hráno U Hejzlarů, režie B. Luft; 25. a 26. 12. - Jízdní hlídka, hrály spolky Osvěta a Havlíček, režie B. Luft;

1936 - 12. 4. Ztřeštěná historie, hráno U Hejzlarů, spolek ?, režie F. Dědek; 1. 5. - Proletáři, spolek ?, režie F. Dědek .
1936 - 1. 6. - Pohádka lesní samoty, divadlo v přírodě v Malých lázních, společně Havlíček a Osvěta, režie Jar. Valtera, E. Jelenová. - Jeviště bylo vpravo od vily směrem k celnici a diváci sledovali děj na přinesených židlích, pevných lavicích u restaurace, případně stáli. Vila sloužila přechodně jako šatna herců, případně i boční kulisa.
1936 - 26. 7. - Česká srdéčka, divadlo v přírodě u sokolovny, společně Havlíček a Osvěta, režie J. Zíma, J. Doubic (hra byla uvedena již v roce 1926 v jiném obsazení); 30. 8. - Zasnoubení v Ratibořicích, na přírodním jevišti v Malých lázních, společně Havlíček a Osvěta, režie Valtera a Vojtěch. 11. 10. - Spodní tóny, uvedeno U Hlavatých, režie Demuthová, M. Bartáková (hospoda u Hejzlarů byla blokována pro štáb vojáků stavějících kryty); 28. 10. - Výkřik do tmy, hráno u Hejzlarů, společně Havlíček a Osvěta, režie Z. Ryšavý, K. Zíma; 25. 12. - Fr. Lašek-Lukovič: Milování při měsíčku, hráno U Jarkovských (dříve Hejzlarů), režie Vojtěch.

Některé hry byly sehrány v improvizovaných přírodních divadlech např. v údolí pod Dračí dírou, dále za Hejzlarovým statkem nebo na straně Karlovy zahrady u sokolovny. Diváci pak seděli na lavicích na hřišti.

1937 - 11. 4. - Soňa revoluce, společně Havlíček a Osvěta, režie F. Smrž, F. Vojtěch; 23. 5. - Hanička z podlesí, divadlo v přírodě u sokolovny, spol. Havlíček a Osvěta, režie Jos. Škoda, Jar. Valtera, hudba Vaisar; 18. 7. - Zavadilka vdává dceru, divadlo v přírodě u sokolovny, spol. Havlíček a Osvěta režie Jos. Škoda, Jar. Valtera; 4. 7. - Slepý ženich, divadlo v přírodě u sokolovny, spol. Osvěta a Havlíček, režie Jar. Valtera, Jos. Škoda; 22. 8. - Já jsem Majstr seminářský, přírod. divadlo u sokolovny, spol. Havlíček a Osvěta režie Jar. Valtera, J. Škoda; 28. 10. - Poslední od Zborova , hráno U Hlavatých, společně Osvěta a Havlíček, odpoledne i večer, režie Jar. Valtera, J. Škoda;

1938 členem ÚMDOČ, 50 členů, vlastní jeviště, 7 představení, mj.
20. 3. - Její diktátor, odbor jednoty Havlíček, hráno U Hejzlarů, na rozloučenou bratra Zd. Ryšavého (patrně nastoupil na vojnu), režie F. Dědek; 17. 4. - Pravda na útěku, režie J. Škoda;

1939 - 19. 3. Lidé na kře, režie E. Jelenová; 16. 7. - Otec, přírodní divadlo u sokolovny, soubor Havlíček, režie ?

1940 3. 3. - Česká maminka, hráno U Hejzlarů, režie Z. Ryšavý; 24. 3. - Vojnarka, k 10. výročí úmrtí A. Jiráska, režie V. Šedivý; 28. 4. - Třetí zvonění, režie Z. Ryšavý; 16. 6. - Na letním bytě (Štolba), přírodní divadlo u sokolovny, režie O. Smola, Lucerna (Jirásek), Zlatý liják.
---
18.08.1940 Rozpustilí kluci, (Ferda s kamarády hraje divadlo) přírodní divadlo u sokolovny, Havlíček a Sokol, (dět. představení), režie: E. Jelenová, zpěv, tanečky, básně
27.10.1940 Za cizí hříchy, hráno u Hejzlarů, jednoty Havlíček a Sokol, režie K. Jarkovský. Třetí zvonění, Za cizí hříchy (Pospíšil).
24.11.1940 Zlatý liják, hráno u Hejzlarů, jednoty Havlíček a Sokol, režie Frat. Joachymsthaller
22.12.1940 Jaromír Horský, Jaroslav Očenášek: Ta naše písnička česká, hráno u Hejzlarů, jednoty Havlíček a Sokol, režie Jar. Langr, hra se zpěvy, (opakováno znovu 5.1.1941)
31.12.1940 Silvestr scénky a zábava, místo neuvedeno
23.02.1941 Příklady táhnou, hráno u Hejzlarů, jednoty Havlíček a Sokol, režie V. Mikeš, Ta naše písnička... (Horský).
09.03.1941 Mámy, naše zlaté české mámy, hráno u Hejzlarů, jednoty Havlíček a Sokol, režie Joachymsthaller F.

1943-1944 ještě činný. Po válce hrál společně s Osvětou.
Bibliografie:
HLADKÝ, Ladislav: Doplňky a připomínky pro MČAD. Viz Místa/Okresy/Náchod/Texty.

SAMEK, Antonín: Historie divadelních ochotníků v Bělovsi. (Studie nebyla knižně vydána. Byla zpracována pro doplnění historických informací pro kroniku. Materiál je též k nahlédnutí ve Státním okresním archivu a Městské knihovně v Náchodě.) Publikováno na http://www.beloves.wz.cz/jesteneco_diva_1a.htm.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1923. Praha, ÚMDOČ 1938. Seznam členů. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 66.

Československé divadlo 1931, č. 6, s. 92.

České divadlo 1940, č. 4, s. 72, č. 5, s. 92, č. 8, s. 160, č. 10, s. 195.
České divadlo1941, č. 1, s. 18.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1697, sg 30/169/27, SDO, 1885.
Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/96/1913, SDO.

Státní okresní archiv Náchod:
Název fondu (sbírky): Semeráková Božena
Časový rozsah: 1922-1965
Metráž: 0,13 bm (z toho nic není zpracováno)
Tematický popis: Kniha záznamů divadelního souboru Havlíček (1922-1946), divadelní plakáty (1939-1965), korespondence o účasti na Šrámkově Písku (1961), almanachy , brožury, staré bankovky
Archivní pomůcky: nejsou

18 B/77; Fond Jiráskův okrsek ÚMDOČ, výkazy o činnosti za r. 1943, kn č. 16, dotazníky ÚMDOČ 1943, kn č. 15.

Související Organizace

Související Obrázky

Běloves, Beseda Havlíček, Převozníkův syn – účinkující, 1919
Běloves, Havlíček a Sokol,  Mámy, naše zlaté české mámy, 1941
Běloves, Havlíček,  Osvědčení o ukončeném školení členky souboru Hany Bernardové, 1943
Běloves, Havlíček,  Tři lední medvědi, 1943
Běloves, Havlíček, budova vily Komenský s divadelním sálem v Malých lázních, 20. léta 20. stol.
Běloves, Havlíček, Česká srdéčka, 1936
Běloves, Havlíček, Česká srdéčka, první provedení hry, 1926
Běloves, Havlíček, členové spolku na přírodním jevišti, patrně u Malých lázní, 1920
Běloves, Havlíček, divadelní sál U Hejzlarů, hrálo se tu od roku 1908
Běloves, Havlíček, divadelní sál v Malých lázních, nedatováno
Běloves, Havlíček, Hejzlarova hospoda, Havlíček zde hrál od 1908
Běloves, Havlíček, Josef Cvrček a dámy v nezjištěné hře.
Běloves, Havlíček, Milování při měsíčku, 1936
Běloves, Havlíček, Na letním bytě, účinkující, 1940
Běloves, Havlíček, Na sopečné půdě, 1919
Běloves, Havlíček, Ta naše Máry, 1931
Běloves, Havlíček, Žháři


Související Alba

Mapa působení souboru - Havlíček, JDO / Strana nár. socialistická

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Běloves, Beseda Havlíček, Převozníkův syn – účinkující, 1919