Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Spolek divadelních ochotníků

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1875
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1951
Působení: 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x
1875 byl založen Spolek divadelních ochotníků,
zahájil Chudý písničkář, režie Frant. Červencl ( 8.9.1935).
1877, 24.5., na valné hromadě schváleny stanovy.
Hráli v hostinci Na staré poště.
1881 představení hry Doktora Fausta domácí čepička (Hoppe),
1884 mj. Mlynář a jeho dítě - ve prospěch ÚMŠ,
1886 mj. Statek Lhota (J. Franulová) - ve prospěch žákovské knihovnu - hudbu "z ochoty" zajistil řídící uč. Vondráček.
I. místa stála 40 krejcarů, II. 30, místa k stání 10 krejcarů.
1887 Veselohra (F. V. Jeřábek) a Pan domácí (K. Šimůnek),
1894 např. večer jednoaktovek První nebožtík (E. Hirtl v překladu El. Peškové) a Klobouk (dle franc. originálu Ladislav z Hory).
1896 uv. Chudý písničkář (Kneisel).
1897 Vzhůru na manévr.
1898 Tak se chytají vrány.
Od přelomu století hráli v hostinci U zlatého slunce, začali hrát též hry určené především dětem:.
1900 Kometa.
1901 Strakonický dudák, hudbu složil a řídil uč. F. Vondráček, dále týž rok Vosí hnízdo (A. Lokay), Hojička z lesa (Krásnohorská - odpoledne i pro děti), pohádka Honza v zakletém zámku (Plumlovská).
Od počátku století výraznější tendence k uvádění původní české tvorby.
1904 uv. Na letním bytě.
Od 1909 hráli v sále Josefa Veselého.
Značné problémy v činnosti spolku v době I. světové války, narukovalo 16 z 29 členů SDO (činných asi 12).
1916 režie J. Smrček.
1918 v dubnu sehrán Zlatý pavouk, v červenci Hříšnice.
1917-1924 režisérem spolku Ant. Petráň.

1920 SDO zahájil poválečnou činnost uvedením her Noční šichta a Smír. Reditelem spolku Mikuláš Ohnesorg, řezník.
7.1.1923 se uskutečnila další valná hromada, staré jeviště prodáno do Jivan u Jičína,
29.4. a 1.5.1923 zahajovacím představením na novém jevišti Psohlavci (Ant. Fencl podle Aloise Jiráska), hrálo 38 krojovaných herců.
Od 1923 člen ÚMDOČ, zařazen do 23. okrsku se sídlem ve Voticích.
1924-1925 předsedou Fr. Jenšík, jednatel a režie Fr. Haupt.
1925 oslava 50 let trvání spolku - Poslední muž (F.X. Svoboda), režie Vilém Švelbr, v hl. roli Čeněk Kraupner – po 40 let činný člen spolku, zakladatel Okrašlovacího spolku, nadšený Sokol a bývalý starosta města, na valné hromadě byl oceněn čestným členstvím.
1925 si upravili občané na hoře ("na výletišti") Kalvárii přírodní divadlo - v srpnu Lázeňská vila (Skružný-Ludvík), několik her ochotníci sehráli také na prostranství u bývalého zámku.
1923-1950 režisérem spolku Vilém Švelbr, ročně 1-2 představení.
1926 Láska si nedá poroučet (Skružný - Vrbský), ten rok celkem 11 jednoaktovek a 6 celovečerních představení. Na valné hromadě jmenován čestným členem uč. Fr. Štefl, v SDO působil 25 let.
Od poloviny 20. let hráli v hostinci U Burianů.
1928 2 členové vysláni k účasti na režisérském kurzu v Táboře,
v dalšícjh letech bohatá činnost, hrálo se 6-8x ročně, se Sokolem pořádány šibřinky.
1935-1938 stavba sokolovny, 1936 ve sprospěch stavby sehráni na zámeckém nádvoří Naši furianti.
Od 1939 sokolovna domovem ochotníků.
Činný i za války, ačkoli byly mnohé hry zakázány nebo proškrtány cenzurou.
1943 s miličínskými ochotníky pohostinsky vystoupil bývalý člen ND Jaroslav Hurt ve hře Hluchý klas.

1945 28. 10. v sokolovně Kovář z Lešetína, režie Švelbr, výprava L. Kubíček.
Režiséry L. Kubíček a Anežka Šabatková (její první velká role 1938 ve hře Právo první noci).
Po 1945 většinou 3 hry ročně, na repertoáru se objevovaly hry vlastenecké, protiválečné i veselohry.
1946 Praha je naše, Čapkova Matka.
1949 Hais-Týnecký: Voják(?), Fr. Němeček: Rukopis času, Al. Jirásek: Vojnarka
Oblíbeny byly hry Aloise Jiráska –
též 1951 se hrála Vojnarka,
1950 Otec.
(S Lucernou vystoupili v roce 1951 v Miličíně členové Sokola ze Sudoměřic.)
"Zejména Vojnarka režírovaná již velmi starým Vilémem Švelbrem, kterou „s velkým zájmem sledovali návštěvníci”, vzbudila značný ohlas nejen v Miličíně, ale i ve Střezimíři, Sudoměřicích a Voticích, kde s ní ochotníci vystoupili." (Filip)

1951 Měsíc nad řekou Fráni Šrámka v režii A. Šabatkové byl o Vánocích 25. prosince 1951 poslední hrou, která byla sehrána samostatným Spolkem divadelních ochotníků v Miličíně.
Poté se stal souborem Osvětové besedy, viz.
Bibliografie:
FILIP, Martin: Dějiny Spolku divadelních ochotníků ve městě Miličíně. Bakalářská oborová práce. Brno, Historický ústav FF MU 2002.

FILIP, Martin: Ochotníci v Miličíně oslaví výročí. Právo 2000, roč. 10, č. 126, s. 12, 31. 5. 2000.

K0ŘÍNKOVÁ, Vlasta: Informace a materiály pro Databázi ČAD, 2006.

MILIČÍN. Ed. O. Čadilová a M. Vysloužilová. Praha, Maroli 1998, s. 70.
Divadelní listy 1881, č. 37, s. 326.

Thalie 1896-7, č. 2, s. 27.
Thalie 1897-8, č. 11-12, s. 94.
Thalie 1898-9, č. 15, s. 120.
Thalie 1899-1900, č. 22, s. 175. Divadlo 1904, č. 12-13, s. 291.

Československé divadlo 1925, č. 14, 2. str. ob.
Archivy:
l. pamětní kniha města Miličína z 20. let 20. stol. Stanovy spolku div. ochotníků v Miličíně 24. 5. 1877 (kopie). Foto a Pl (kopie) div. her 1924-1969.

Státní oblastní archiv:
Informace ONV Votice pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954.

Praha, Národní archiv: Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/1243/1944, SDO (německý zápis).

www.ceskasibir.cz/spolek/ochomili.php - SA Stanislava Kraupnera: Kraupnerova sbírka plakátů a fotografií SDO.

Související Organizace

Související Obrázky

Miličín SDO, Lochneska (okolo roku 1932)
Miličín, SDO, Domácí představení
Miličín, SDO, Honza v zakletém zámku - plakát
Miličín, SDO, Jedenácté přikázání - plakát
Miličín, SDO, Kaviár nebo čočka
Miličín, SDO, Křižáci ve svaté zemi - plakát
Miličín, SDO, Masopust - plakát 2005
Miličín, SDO, Masopust 1996
Miličín, SDO, Masopust 1996 - plakát
Miličín, SDO, Masopust 2004
Miličín, SDO, Masopustní hry  (rok 1896)
Miličín, SDO, Masopustní maškara v Miličíně (okolo roku 1935)
Miličín, SDO, masopustní průvod 1961
Miličín, SDO, Mlynář a jeho dítě - plakát
Miličín, SDO, Otec - plakát
Miličín, SDO, Paličova dcera - plakát, 1908
Miličín, SDO, Plakát k oslavám 28. října v Miličíně (rok 1945)
Miličín, SDO, Poslední muž - plakát
Miličín, SDO, Právo první noci, Anežka Šabatková
Miličín, SDO, Strakonický dudák - plakát
Miličín, Vlasta Kořínková


Mapa působení souboru - Spolek divadelních ochotníků

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Miličín, SDO, Masopustní hry  (rok 1896)
Miličín, SDO, Právo první noci, Anežka Šabatková
Miličín, SDO, Masopustní maškara v Miličíně (okolo roku 1935)
Miličín, SDO, masopustní průvod 1961
Miličín, SDO, Masopust 1996
Miličín, SDO, Kaviár nebo čočka
Miličín, SDO, Domácí představení
Miličín, SDO, Masopust 2004