Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Kolár, kulturně vzděl. spolek / OB

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1917
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 196x
Působení: 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x
1917 vznikl kroužek divadelních ochotníků Kolár - zatím neorganizovaný soubor, zakladatelem hospodářský adjunkt Josef Hetteš spolu s Jos. Kozderou a M. Kořínkovou.
1918 - 3. 3. - uvedli první hru - Městská rada na námluvách (Hlavatý).

1919 - po úspěchu prvního představení - soubor oficiálně ustaven jako Kulturně vzdělávací spolek Kolár.
První uvedená hra - Karel Havlíček Borovský, po ní Pražský žid, Palackého třída 27, Paličova dcera, Strakonický dudák.

1922 členem ÚMDOČ.
1925 Otec, hráno v přírodě - v zámecké bažantnici.
Dále v repertoáru:
Její pastorkyňa, Václav Hrobčický z Hrobčic, Vojnarka, Pustina, Paní matinka (Houžvic a Vika, režie Kozler) aj.
Ve 20. a 30. letech česká klasika, později i veselohry a moderní hry, převážně českých autorů.

1931 Hilbert: Vina, režie Josef Kozler.
1933 58 členů.

1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

Do 1943 uvedli 91 her, spolek měl 108 členů, z toho 102 činných, v okolí se řadil k předním souborům nejen počtem svých členů, ale i dobrou úrovní svých inscenací.

1949 nastudováno 5 her, uvedeny 6x.

1959 divadelní spolek obnovil činnost (dle čas. Ochot. div. 1959) - patrně pod Osvětovou besedou (?).
1961 Jan Drda: Dalskabáty, hříšná ves.
Bibliografie:
DVACET PĚT let pražského okrsku Dra Hermana ÚMDOČ. Praha, ÚMDOČ 1933, s. 42-43. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 487.

PRŮŠA, Radomír: Soubor informací o amatérských divadelních souborech v okrese Praha-východ. Rkp. pro MČAD 1998. Viz Místa/Okresy/Praha-východ/Texty.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 255.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za správní rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1922. Seznam členů. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 74.

Československé divadlo 1925, č. 11, s. 175.
Československé divadlo 1931, č. 6, s. 92.

Ochotnické divadlo 1959, č. 5, s. 98.

Pražský illustrovaný zpravodaj 1925, č. 27 (poř. č. 240), s. 14.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/2672/1919, Kulturně vzdělávací spolek Kolár.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Praha-sever pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Související Obrázky

Měšice, Kolár, Otec, 1925


Mapa působení souboru - Kolár, kulturně vzděl. spolek / OB

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Měšice, Kolár, Otec, 1925