Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Kolár / Sokol

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1883
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1962
Působení: 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x
1883 založena Ochotnicko-čtenářská jednota Kolár.
1894 hra Koťátko, cedule na Nár. výstaě českoslovanské 1895.
1896 uv. Jedenácté přikázání (Šamberk).
1897 hry: Paní představená, Pramáti, Molière: Lakomec (hráno 26.prosince, režisér Mauly).
Zajímavost - odstupňované vstupné (1.ř. 40 krejcarů, další za 30 k., k stání za 10 k.). Po každém představení taneční zábava.
0chot..-čten. jed.Kolár odebírala divadelní časopisy (Jeviště, Přítel domoviny, Libuše).
Hmotné poměry velmi dobré, pořízeny nové kulisy. Přispěli obci na věžní hodiny.
Předseda spolku: učitel Bohumil Křečan.

1897 Pramáti, Lakomec.
1898 hry: Pod čepcem, Blázinec v prvním poschodí, Otče náš, připravována Šamberkova hra Svůj k svému. (Malba kulis zadána malíři Markovi.), Svůj k svému.
Dva neúspěšné pokusy uvést hru Poklad (nepodařilo se obsadit).
1899 uvedeno Fotografická dílna v Praze, Osudný den fidlovačky, Otče náš, Poklad.
Maršovičtí hostinští Kráčmera a Vaniš se zavázali hradit náklady na vytápění, osvětlení a úklid při akcích Kolára.

1922 členem ÚMDOČ.
Z repertoáru např.: Václav Hrobčický z Hrobčic, Na děkanství, Pan učitel, Velbloud uchem jehly, Bílá nemoc, Grandhotel Nevada.
1930 uvedena aktovka E. A. Longena.
1931 F. Sokol - Tůma: Staříček Holuša.

1932 transformace v dramatický odbor Sokola.
Též operety. Představení dospělých pro dospělé.

1945 obnovena činnost jako DS Sokol (TJ Sokol Maršovice).
Po 1945 repertoár např.:
Závěť, Lucerna, Naši furianti, Zapadlí vlastenci, Vojnarka, Divá Bára, Kříž u potoka, Nemá kocour pořád posvícení.
Nejznámější režisér: Václav Fremut.

"Inscenováním hodnotných her vynikly spolky v Maršovicích,........." (Tywoniaková, Ochotnické divadlo na podblanickém venkově, str.239).
1962 činnost ukončena.
Bibliografie:
JEŽEK, Bohumil zprac. Informace pro MČAD. Rkp. 1997. kART.

LADECKÝ, Jan: Seznam předmětů divadelního oddělení Národopisné výstavy českoslovanské roku 1895. In Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Div. odbor NVČs 1895, s.180 - 193. Následné uložení exponátů nezjištěno.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 479 – 480.

RÝDLOVÁ, Slávka: Soubor informací pro MČAD z okresu Benešov 1998. Viz Místa/Okresy/Benešov/Texty.

TYWONIAKOVÁ, J.: Ochotnické divadlo na podblanickém venkově. Rkp. 1998, s. 1. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1923. Seznam členů. kART.

Thalie 1896-7, č. 14, s. 177.
Thalie 1897-8, s. 143, č. 21, s. 176.
Thalie 1898-9, č. 5, s. 40, č. 22, s. 175.
Thalie 1899-1900, č. 4, s. 33, č. 17, s. 139, č. 21, s. 168.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1856-1883, i. č. 572, sg 30/6/9600, Čtenářský spolek Kolár.

Státní okresní archiv Benešov :
Fond Maršovice: Čtenářsko-ochotnická jednota "Kolár" Maršovice, 1897-1932
Zápisy ze schůzí jednoty, spolkové stanovy.

JEŽKOVÁ M.: ČTENÁŘSKO-OCHOTNICKÁ JEDNOTA "KOLÁR" MARŠOVICE, 1897 - 1932. Prozatímní inventární seznam, 2005, s. 0, ev.č. 538.

Kroniky obecní, TJ Sokol.

Související Organizace

Mapa působení souboru - Kolár / Sokol

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':