Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Svoboda, SDO

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1919
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 199x
Působení: 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x
SDO založen 24.7.1919.
Týž rok první hrou K. H. Borovský F. F. Šamberka.
Uvedena roku v Lamperticích na jevišti německé sociálnědemokratické strany, problémy české menšiny s německými obyvateli. Před představením rozbouráno jeviště a odklizeno.
Až po zákroku vojenské asistence mohlo být jeviště znovu postaveno.
Další představení hrána v Černé Vodě, v hostinci Hynka Středy, později Antonína Hejny.
1922 SDO Svoboda členem ÚMDOČ.
V polovině roku 1924 spolek přesídlil do důlní restaurace p. Ruckra,
1928 do Národního domu.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

Rokem 1938 anexí k Německu a vysidlením českých obyvatel došlo k přerušení činnosti.

1946 obnovení spolku.

Od 1951 přechází na DIVADELNÍ ODBOR ZK ROH N.P. VUD “SVOBODA”. (Kalina)

1959-1984 činnost dokumentována v Pamětní knize OS, uložené v SOkA Trutnov.
Bibliografie:
VAŠATA, Ondřej: Česká menšina v Lamperticích, Bernarticích a Královci od 80. let devatenáctého století do roku 1938. ...

ZAHRÁDKOVÁ, Zdeňka, SOkA Česká Lípa: Excerpce pro MČAD. Rkp. 2000.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 82.

Podkrkonošské rozhledy, roč. XV, 5. 12. 1929, č. 49, s. 5.
Stráž Severu 1946, č. 82, s. 2.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/2276/1919, DS Svoboda.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/2659/1931, SDO (změna).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/275/1947, SDO Svoboda.

Státní okresní archiv Trutnov:
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Svoboda Žacléř
Časový rozsah: 1919-1951
Původce fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků \"Svoboda\" Žacléř
Tematický popis: Pamětní knihy, korespondence pamětníků spolku, fotografie, plakáty, Pamětní kniha OS 1959-1984 a písemnosti OS z let 1924-1940, nezpracováno.
Archivní pomůcky: nejsou

Obecní kronika 1912-1942.

Související Organizace

Mapa působení souboru - Svoboda, SDO

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':