Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Rozkvět, dram. ochot. kroužek

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1924
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 194x
Působení: 192x, 193x, 194x
1924 založen Dramatický ochotnický kroužek Rozkvět, spojilo se v něm několik místních spolků a organizací.
Hráli na jevišti Sokola,
1930 si zbudovali jeviště vlastní.
Od 1928 režisérem Václav Pocner až do 2. poloviny 40. let, zasloužil se o dobrou divadelní úroveň spolku.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

Do 1943 uspořádali 62 celovečerních her v 89 představeních, 32 jednoaktovek a 26 programových večerů. Výběr her byl náročný, úspěšné byly zvláště Vojnarka, Měsíc nad řekou, Bankrotář.

Výnosy byly převážně věnovány na dobročinné účely.

O spolek se zasloužili především V. Pocner, Fr. Sládek, V. Kolmistr, Jar. Müller, Bož. Fričová, Jar. Hálek, Fr. Škabrada.

Podle místní kronikářky E. Procházkové je činnost divadelních ochotníků v období 1. republiky podrobně zaznamenána v kronikách obce (2001).

Členové se 1939-1945 účastnili protifašistického odboje.

Spolek divadelních ochotníků Rozkvět
připravil
1949 K. Fořt: Z českých mlýnů, Hašlerův večer, Silvestrovský večer, celkem v 5 představeních.
Dále výstavku 25 let ochotnické práce.
Bibliografie:
DOBNER, Lubor: Místopis okresu Kladno. Rkp. 1998-2000.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 716.

PROCHÁZKOVÁ, E.; zprac. Informace OÚ pro MČAD. Rkp. 2001. kART.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 356.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 82.
Archivy:
Kroniky obce (ulož. na Obecním úřadě).

Státní oblastní archiv:
Informace ONV Slaný pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/7076/1924, Dramatický ochotnický kroužek Rozkvět (zal.).

Související Organizace

Mapa působení souboru - Rozkvět, dram. ochot. kroužek

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':